referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Valér
Štvrtok, 18. apríla 2024
Referáty od autora: jano84 
Názov referátu Kategória   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Správa na úseku justície Odborné humanitné 01.5.2007 14 835 30 5 251 2.98 2 520 slov
Agresivita a brutalita Všeobecné humanitné 08.6.2007 12 203 31 2 132 2.95 708 slov
Správa na úseku kultúry Odborné humanitné 29.4.2007 17 887 64 2 659 2.95 3 383 slov
Správa na úseku zdravotníctva Odborné humanitné 29.4.2007 45 711 152 5 497 2.95 8 939 slov
Krízové plánovanie Odborné humanitné 29.4.2007 5 903 56 1 672 2.98 872 slov
Starobné dôchodkové sporenie Odborné humanitné 29.4.2007 8 547 31 1 608 3.01 1 667 slov
Inštitút ombudsmana Odborné humanitné 29.4.2007 7 959 35 3 456 2.99 1 941 slov
Verejná správa Odborné humanitné 29.4.2007 69 092 468 28 563 2.97 4 103 slov
Rasizmus a jeho prejavy na Slovensku Všeobecné humanitné 29.4.2007 31 770 172 8 873 3.00 2 801 slov
Správa na úseku zbraní a streliva Odborné humanitné 29.4.2007 20 582 49 7 085 2.94 3 414 slov
Vývoj verejnej správy v Rakúsku Odborné humanitné 29.4.2007 6 274 5 1 924 2.96 642 slov
Právna úprava pasovej agendy Odborné humanitné 29.4.2007 4 622 5 1 445 2.97 1 646 slov
Alkoholizmus Ostatné 29.4.2007 15 369 82 3 133 2.96 2 051 slov
Výklad a používanie Trestného zákona Odborné humanitné 29.4.2007 9 296 23 3 193 2.98 741 slov
Trestná činnosť Odborné humanitné 29.4.2007 5 603 20 3 399 3.00 1 129 slov
Verejná správa - dejiny Odborné humanitné 29.4.2007 9 246 56 3 491 2.96 1 694 slov
Budha Všeobecné humanitné 29.4.2007 12 229 33 2 616 2.99 5 897 slov
Vývoj práva v Uhorsku v rokoch 1520 – 1790 Odborné humanitné 29.4.2007 16 898 58 3 475 2.99 2 494 slov
Dejiny od r. 1945 do r. 1968 Všeobecné humanitné 29.4.2007 5 536 41 2 093 2.99 1 928 slov
Vedomie Odborné humanitné 29.4.2007 10 882 38 3 492 2.97 1 169 slov
Existencializmus Odborné humanitné 29.4.2007 25 160 103 8 098 2.99 4 927 slov
Teória štátu a práva Odborné humanitné 29.4.2007 19 110 118 11 542 2.99 1 864 slov
Štátna správa vo funkčnom a organizačnom zmysle Odborné humanitné 29.4.2007 6 098 36 984 3.01 529 slov
Systém a pôsobnosť miestnej samosprávy Odborné humanitné 29.4.2007 6 252 42 566 2.99 458 slov
Správne právo, pojem, systém, charakteristika Odborné humanitné 29.4.2007 11 120 54 1 419 2.97 486 slov
Administratívnoprávna metóda regulácie spoločenských vzťahov Odborné humanitné 29.4.2007 3 111 10 1 719 3.00 1 255 slov
Pojem a druhy administratívnoprávnych vzťahov Odborné humanitné 29.4.2007 8 964 12 4 761 2.99 1 445 slov
Administratívnoprávne normy a ich členenie Odborné humanitné 29.4.2007 10 411 15 2 206 2.98 990 slov
Pojem orgán štátnej správy, pôsobnosť a právomoc Odborné humanitné 29.4.2007 19 882 43 2 729 2.98 686 slov
Vláda Odborné humanitné 29.4.2007 9 817 60 2 768 3.00 1 473 slov
Systém ústredných orgánov štátnej správy Odborné humanitné 29.4.2007 10 500 41 6 815 2.96 1 661 slov
Miestne orgány štátnej správy so všeobecnou a špeciálnou pôsobnosťou. Odborné humanitné 29.4.2007 8 785 26 1 708 2.97 855 slov
Orgány obce, ich postavenie a pôsobnosť Odborné humanitné 29.4.2007 18 004 72 2 425 2.97 784 slov
Metódy činnosti verejnej správy, charakteristika a klasifikácia Odborné humanitné 29.4.2007 9 394 27 1 719 2.99 656 slov
Formy činnosti verejnej správy charakteristika a klasifikácia Odborné humanitné 29.4.2007 14 012 35 2 135 2.98 880 slov
Správne akty (Akty štátnej správy) Praktické pomôcky 29.4.2007 10 362 16 5 166 2.97 3 152 slov
Normatívne správne akty Odborné humanitné 29.4.2007 7 734 19 2 283 3.01 907 slov
Individuálne správne akty Odborné humanitné 29.4.2007 9 444 22 7 025 3.00 1 098 slov
Bezprostredný zákrok (Zásah) Odborné humanitné 29.4.2007 4 326 5 482 2.98 174 slov
Kontrola vo verejnej správe, pojem a systém. Odborné humanitné 29.4.2007 14 404 111 2 302 2.98 842 slov
Právna úprava vybavovania sťažností a petícii Odborné humanitné 29.4.2007 5 052 11 990 2.98 411 slov
Systém správnych deliktov Odborné humanitné 29.4.2007 35 814 142 13 544 2.94 5 647 slov
Administratívnoprávna zodpovednosť - pojem, druhy, jej uplatňovanie Odborné humanitné 29.4.2007 14 791 56 3 452 3.00 855 slov
Objasňovanie priestupkov Odborné humanitné 29.4.2007 11 352 25 8 194 3.00 1 356 slov
Zákon o správnom konaní, jeho pôsobnosť Odborné humanitné 29.4.2007 8 542 24 1 201 2.99 452 slov
Zásady správneho konania Odborné humanitné 29.4.2007 17 322 55 2 510 2.99 528 slov
Subjekty správneho konania Odborné humanitné 29.4.2007 20 324 63 4 968 2.99 2 372 slov
Príslušnosť správneho orgánu na správne konanie Odborné humanitné 29.4.2007 8 910 20 1 424 2.99 476 slov
Účastníci správneho konania, ich práva a povinnosti Odborné humanitné 29.4.2007 14 193 25 1 702 2.98 641 slov
Začatie správneho konania Odborné humanitné 29.4.2007 8 341 15 757 2.97 433 slov
 
   1  |  2    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.