referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomír
Utorok, 16. júla 2024
Referáty od autora: scandy 
Názov referátu Kategória   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Maturitné témy - Antika Slovenčina a čeština SOŠ 29.5.2007 11 800 19 4 023 2.99 1 207 slov
Multicultural society Cudzie jazyky SOŠ 29.5.2007 11 567 46 1 032 2.96 263 slov
Staroslovienska literatúra Slovenčina a čeština SOŠ 29.5.2007 8 790 54 2 553 2.97 1 077 slov
Humanizmus a renesancia vo svetovej literatúre Slovenčina a čeština SOŠ 29.5.2007 31 527 98 4 061 2.94 1 833 slov
Baroková literatúra – svetová i slovenská Slovenčina a čeština SOŠ 29.5.2007 24 660 63 2 769 2.97 885 slov
Klasicizmus a osvietenstvo Slovenčina a čeština SOŠ 29.5.2007 19 190 60 2 929 2.98 1 250 slov
Romantizmus v slovenskej a svetovej literatúre Slovenčina a čeština SOŠ 29.5.2007 23 704 46 4 995 2.98 3 737 slov
Realizmus vo svetovej i slovenskej literatúre Slovenčina a čeština SOŠ 29.5.2007 16 337 42 1 375 2.96 4 324 slov
Zemianstvo v slovenskej literatúre Slovenčina a čeština SOŠ 29.5.2007 10 533 24 1 919 3.00 2 060 slov
Dedinský človek v slovenskej realistickej literatúre Slovenčina a čeština SOŠ 29.5.2007 5 003 10 906 3.00 1 145 slov
1. svetová vojna vo svetovej i slovenskej literatúre Slovenčina a čeština SOŠ 29.5.2007 43 828 72 2 789 2.96 4 952 slov
Slovenská medzivojnová literatúra Slovenčina a čeština SOŠ 29.5.2007 43 343 110 7 832 2.97 5 351 slov
Svetová literatúra po roku 1945 Slovenčina a čeština SOŠ 29.5.2007 54 181 138 9 598 2.96 3 726 slov
Ženská postava v literatúre 19. storočia Slovenčina a čeština SOŠ 29.5.2007 9 763 15 1 348 2.97 1 178 slov
Literárna moderna so zameraním na symbolizmus Slovenčina a čeština SOŠ 29.5.2007 8 311 11 2 528 2.97 640 slov
Literárna moderna so zameraním na symbolizmus Slovenčina a čeština SOŠ 29.5.2007 6 903 16 1 166 2.97 634 slov
2. svetová vojna vo svetovej i slovenskej literatúre Slovenčina a čeština SOŠ 29.5.2007 23 087 40 2 004 2.97 2 237 slov
Slovenská literatúra po roku 1945 Slovenčina a čeština SOŠ 29.5.2007 54 661 185 5 295 2.98 5 039 slov
Ľudová slovesnosť Slovenčina a čeština SOŠ 29.5.2007 16 081 41 3 617 2.99 1 860 slov
Jazykové štýly, slohové postupy a ich žánre Slovenčina a čeština SOŠ 29.5.2007 159 358 324 10 518 2.99 1 117 slov
Systém v slovnej zásobe, štýlové rozvrstvenie slovnej zásoby, štylistické využitie slovnej zásoby (synonymá, antonymá, homonymá, frazeologizmy...) Slovenčina a čeština SOŠ 29.5.2007 41 524 88 10 644 2.95 967 slov
Vetná a nadvetná syntax. Jednoduchá veta, súvetie, polovetné konštrukcie Slovenčina a čeština SOŠ 29.5.2007 34 927 102 3 790 2.98 618 slov
Vývin literárneho jazyka na Slovensku do roku 1918 Slovenčina a čeština SOŠ 29.5.2007 7 883 11 1 326 2.99 402 slov
Vývin spisovnej slovenčiny po roku 1918 Slovenčina a čeština SOŠ 29.5.2007 6 150 21 1 763 2.98 643 slov
Vývin spisovného jazyka, kodifikácie, zmeny pravopisnej normy Slovenčina a čeština SOŠ 29.5.2007 7 959 22 1 256 2.97 241 slov
Family Cudzie jazyky SOŠ 29.5.2007 17 460 88 992 2.94 332 slov
Culture and Art Cudzie jazyky SOŠ 29.5.2007 12 925 82 1 026 2.94 292 slov
Sport Cudzie jazyky SOŠ 29.5.2007 6 037 53 773 2.95 259 slov
Housing Cudzie jazyky SOŠ 29.5.2007 12 772 56 1 223 3.01 334 slov
Shopping and services Cudzie jazyky SOŠ 29.5.2007 9 930 133 1 153 2.96 420 slov
Health care Cudzie jazyky SOŠ 29.5.2007 13 233 53 987 3.00 181 slov
Human relations Cudzie jazyky SOŠ 29.5.2007 12 976 58 1 080 2.96 241 slov
The human race and nature Cudzie jazyky SOŠ 29.5.2007 9 077 42 1 150 2.98 254 slov
Development of science and technology Cudzie jazyky SOŠ 29.5.2007 9 429 63 858 2.98 353 slov
Man and society Cudzie jazyky SOŠ 29.5.2007 17 644 134 1 439 2.95 333 slov
Comunication Cudzie jazyky SOŠ 29.5.2007 6 487 66 827 3.00 274 slov
Massmedia Cudzie jazyky SOŠ 29.5.2007 8 075 54 1 024 2.96 354 slov
Young people and society Cudzie jazyky SOŠ 29.5.2007 10 035 80 1 078 2.99 264 slov
Hobbies, free time and lifestyle Cudzie jazyky SOŠ 29.5.2007 16 228 112 1 070 2.98 258 slov
Clothing, fashion Cudzie jazyky SOŠ 29.5.2007 7 691 59 917 2.97 359 slov
Weather, fauna and flora Cudzie jazyky SOŠ 29.5.2007 8 444 54 817 2.96 213 slov
Role-models and ideals Cudzie jazyky SOŠ 29.5.2007 9 543 72 813 2.98 277 slov
Slovakia – My homeland Cudzie jazyky SOŠ 29.5.2007 10 689 65 954 2.97 495 slov
Heard Island Cudzie jazyky SOŠ 29.5.2007 2 960 7 762 3.00 329 slov
Letters Cudzie jazyky SOŠ 29.5.2007 7 134 20 980 3.02 487 slov
Travel Cudzie jazyky SOŠ 29.5.2007 8 876 73 1 105 2.97 436 slov
School and Study Cudzie jazyky SOŠ 29.5.2007 9 529 64 871 2.98 248 slov
Jobs and Employment Cudzie jazyky SOŠ 29.5.2007 14 768 79 1 014 2.95 358 slov
The Human Race and Nature Cudzie jazyky SOŠ 29.5.2007 7 879 37 1 156 2.99 399 slov
Banková sústava Odborné humanitné SOŠ 29.5.2007 46 235 170 4 052 2.98 2 860 slov
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.