referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Utorok, 25. júna 2024
Referáty od autora: kvasinka 
Názov referátu Kategória   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Svetové hospodárstvo Odborné humanitné SOŠ 30.11.2002 20 885 204 1 235 2.98 915 slov
Zahraničný obchod a clá Odborné humanitné SOŠ 30.11.2002 26 563 298 2 898 2.97 1 857 slov
Obchodné podniky Odborné humanitné SOŠ 30.11.2002 32 919 204 1 520 2.95 1 160 slov
Informácie v systéme riadenia Odborné humanitné SOŠ 30.11.2002 18 862 172 1 263 2.97 1 182 slov
Operácie obchodných bánk Odborné humanitné SOŠ 30.11.2002 20 580 223 1 302 3.00 1 640 slov
Finančný trh Odborné humanitné SOŠ 30.11.2002 19 203 158 1 437 2.94 1 655 slov
Platobný styk Odborné humanitné SOŠ 30.11.2002 35 682 363 2 352 2.97 1 734 slov
Výrobné podniky a ich činnosť Odborné humanitné SOŠ 30.11.2002 38 022 388 1 395 2.94 1 555 slov
Obstaranie a skladovanie materiálu Odborné humanitné SOŠ 30.11.2002 29 766 243 1 325 2.96 1 361 slov
Majetok Odborné humanitné SOŠ 30.11.2002 13 139 129 713 2.95 967 slov
Podnik a podnikanie Odborné humanitné SOŠ 30.11.2002 59 404 567 1 616 2.94 1 684 slov
Vývin románu v slovenskej literatúre Slovenčina a čeština SOŠ 30.11.2002 48 404 312 1 517 2.95 2 808 slov
Odraz spoločenských procesov po roku 1945 v slovenskej próze Slovenčina a čeština SOŠ 30.11.2002 20 734 167 993 3.00 1 898 slov
Človek v zápase o národné a sociálne oslobodenie v boji proti fašizmu v slovenskej a svetovej próze po r. 1945 Slovenčina a čeština SOŠ 30.11.2002 16 405 122 842 2.92 1 784 slov
Obraz človeka a sveta v tvorbe V. Mihálika, M. Rúfusa, M. Válka a predstaviteľov strednej a mladšej básnickej generácie Slovenčina a čeština SOŠ 30.11.2002 26 372 218 2 251 2.97 1 648 slov
Premeny motívu lásky k rodnému kraju v slovenskej poézii po 2. svetovej vojne Slovenčina a čeština SOŠ 30.11.2002 9 475 91 724 2.97 869 slov
Slovenská a svetová dráma po roku 1918 Slovenčina a čeština SOŠ 30.11.2002 41 014 397 1 072 2.93 2 585 slov
Reagovanie na zložité národné, sociálne a osobné problémy v tvorbe predstaviteľov literárnej moderny Slovenčina a čeština SOŠ 30.11.2002 29 622 171 970 2.96 3 406 slov
Obraz postavenia zemianstva v umeleckej tvorbe J. Kalinčiaka, S. H. Vajanského, Hviezdoslava a M. Kukučína Slovenčina a čeština SOŠ 30.11.2002 14 271 117 753 2.94 2 494 slov
Úsilie o umelecké poznanie skutočnosti a rozporov buržoáznej spoločnosti v literatúre európskeho realizmu Slovenčina a čeština SOŠ 30.11.2002 14 309 109 658 2.93 2 472 slov
Motív vzbury proti utrpeniu, neľudskosti a neslobode v slovenskej romantickej literatúre (S. Chalupka. J. Kráľ, J. Botto) Slovenčina a čeština SOŠ 30.11.2002 12 916 113 756 2.93 1 829 slov
Základné činitele slovosledu slovenskej vety Slovenčina a čeština SOŠ 30.11.2002 8 923 33 2 187 2.97 251 slov
Staroslovienska literatúra a jej ohlas v slovenskej národnej kultúre Slovenčina a čeština SOŠ 30.11.2002 9 721 116 1 193 2.97 904 slov
Literárna tvorba autorov, ktorí žili a tvorili na území okresu Považská Bystrica Slovenčina a čeština SOŠ 30.11.2002 7 377 48 476 2.94 689 slov
Umelecký obraz človeka a poetika jeho zobrazenia od najstarších čias po súčasnosť Slovenčina a čeština SOŠ 30.11.2002 14 411 119 1 211 2.98 1 245 slov
Literatúra na Veľkej Morave, význam Cyrila a Metoda Slovenčina a čeština SOŠ 30.11.2002 3 693 39 658 2.94 250 slov
Staroslovienska literatúra a jej obraz v slovenskej národnej kultúre Slovenčina a čeština SOŠ 30.11.2002 6 396 37 612 2.96 407 slov
Slovenský a český román 20 storočia: J.C.Hronský, F.Hečko, V.Mináč, R.Jašík, A.Bednár, D.Tatarka, L.Mňačko, V.Šikula, L.Balek, R.Sloboda, P.Jaroš, K.Čapek Slovenčina a čeština SOŠ 30.11.2002 28 216 190 820 2.93 1 512 slov
Človek v zápase o národné a sociálne oslobodenie a v boji proti fašizmu v slovenskej a českej próze po roku 1945: V. Mináč, A. Bednár, R. Jašík, J. Otčenášek Slovenčina a čeština SOŠ 30.11.2002 11 225 128 947 2.91 1 157 slov
Vývoj románu Slovenčina a čeština SOŠ 30.11.2002 10 930 80 723 2.97 574 slov
Moderná svetová literatúra 20. storočia - Moravia, Steinbeck, Mailer, Salinger, Solženicyn, Saganová Slovenčina a čeština SOŠ 30.11.2002 40 868 290 1 330 2.98 2 582 slov
Motív lásky k domovu a k rodnému kraju v poézii Kostru, Horova a Plávku Slovenčina a čeština SOŠ 30.11.2002 10 660 104 1 784 2.97 1 175 slov
Dedina a jej umelecké vyjadrenie v poviedkach Kukučína, Tajovského a Timravy Slovenčina a čeština SOŠ 30.11.2002 11 151 96 1 016 2.94 842 slov
Dedina a jej umelecké stvárnenie v prózach M. Kukučína, J. G. Tajovského, B. S. Timravej Slovenčina a čeština SOŠ 30.11.2002 9 744 118 708 2.97 725 slov
Slovenská a česká medzivojnová dráma v boji proti meštiactvu, za sociálnu spravodlivosť a pokrok: I. Stodola, J. Barč-Ivan, K. Čapek Slovenčina a čeština SOŠ 30.11.2002 10 892 130 824 2.95 971 slov
Obraz prvej svetovej vojny v tvorbe svetovej literatúry: Remarque, Hemingway, Rolland Slovenčina a čeština SOŠ 30.11.2002 9 421 133 641 2.92 1 377 slov
Obraz 1. svetovej vojny v slovenskej a českej próze: B. S. Timrava, M. Urban, J. Hašek Slovenčina a čeština SOŠ 30.11.2002 7 267 112 579 2.96 906 slov
Obraz 1. svetovej vojny v tvorbe svetovej literatúry: H. Barbusse, R. Rolland, E.M. Remarque, E. Hemingway Slovenčina a čeština SOŠ 30.11.2002 11 802 147 595 2.93 1 164 slov
Jerome David Salinger Kto chytá v žite Slovenčina a čeština SOŠ 30.11.2002 24 449 426 1 090 2.97 987 slov
Ladislav Mňačko Ako chutí moc Slovenčina a čeština SOŠ 30.11.2002 38 072 583 2 110 2.97 1 673 slov
Ján Lenčo Rozpamätávanie Slovenčina a čeština SOŠ 30.11.2002 10 509 46 1 087 2.95 1 896 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.