referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Darina
Piatok, 12. augusta 2022
Referáty od autora: BakalarRia 
Názov referátu Kategória   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Alkoholizmus ako sociálny jav Odborné humanitné 15.2.2009 11 601 76 5 117 2.97 1 586 slov
Sociálna patológia Odborné humanitné 15.2.2009 18 149 48 2 139 2.97 693 slov
Metódy a prostriedky výchovy a vzdelávania. Odborné humanitné 15.2.2009 82 618 146 22 667 2.96 1 488 slov
Prostitúcia ako sociálny jav Odborné humanitné 05.3.2009 13 280 60 3 773 2.99 1 616 slov
Fázy závislostí Odborné humanitné 05.3.2009 9 037 19 3 029 2.98 1 285 slov
Tabakizmus ako sociálny jav Odborné humanitné 05.3.2009 11 497 21 3 305 2.97 1 305 slov
Hranice medzi pomáhajúcim profesionálom a klientom Odborné humanitné 20.4.2009 6 747 6 2 592 2.99 1 189 slov
Využívanie vlastnej osobnosti v sociálnej práci Odborné humanitné 20.4.2009 14 602 39 6 507 2.99 1 402 slov
Motivácia Odborné humanitné 19.4.2009 12 722 41 4 263 2.99 1 005 slov
Motivácia zamestnancov Odborné humanitné 19.4.2009 23 533 118 7 139 2.97 1 928 slov
Nezamestnanosť a vzdelávacie programy Odborné humanitné 19.4.2009 13 436 44 2 383 2.96 2 330 slov
Zásady výchovy pre život v rodine Odborné humanitné 07.6.2009 5 561 7 1 041 2.97 977 slov
Proces výchovy pre život v rodine Odborné humanitné 07.6.2009 3 381 9 369 2.97 369 slov
Citovanie publikácií v teórii a v praxi Všeobecné humanitné 17.6.2009 16 963 10 9 435 2.96 1 760 slov
Všeobecne o droge Odborné humanitné 21.6.2009 7 102 20 2 518 2.99 1 307 slov
Poľnohospodársto a rozvoj vidieka, akvakultúra Prírodné vedy 30.6.2009 11 380 21 1 519 2.99 1 260 slov
Komplexný pohľad na Priame platby pre farmárov z EÚ v roku 2009 Prírodné vedy 29.6.2009 15 520 13 1 686 2.98 3 149 slov
Šikanovanie Odborné humanitné 09.7.2009 9 603 31 1 327 2.96 974 slov
Poruchy správania a ich charakteristika Všeobecné humanitné 09.7.2009 16 207 32 7 755 2.97 1 567 slov
Základné pojmy v súvislosti s poruchami psychického vývinu Odborné humanitné 13.7.2009 5 870 1 2 915 2.94 850 slov
Choroba a jej charakteristiky Odborné humanitné 13.7.2009 4 520 10 568 2.99 203 slov
Poruchy zmyslového a pohybového systému Odborné humanitné 13.7.2009 5 528 10 3 434 2.98 1 135 slov
Voľný čas a výchova k voľnému času Odborné humanitné 16.7.2009 14 051 30 5 670 2.99 875 slov
Lesnícko-environmentálne platby pre farmárov z EÚ v roku 2009 Odborné humanitné 16.7.2009 2 460 4 364 2.97 565 slov
Klient v sociálnej práci Odborné humanitné 16.7.2009 11 679 40 3 131 2.98 1 684 slov
Funkcie voľného času, ciele a úlohy výchovy mimo vyučovania Odborné humanitné 16.7.2009 18 950 39 5 075 3.00 1 075 slov
Princípy a špecifiká výchovy vo voľnom čase Odborné humanitné 16.7.2009 10 145 28 5 510 2.94 1 050 slov
Psychické procesy I. Odborné humanitné 27.8.2009 13 163 15 2 939 2.97 2 478 slov
Fantázia Odborné humanitné 04.9.2009 10 279 22 3 094 2.99 2 457 slov
Emócie a city Odborné humanitné 13.9.2009 10 586 44 8 561 3.01 2 431 slov
Vôla Odborné humanitné 13.9.2009 6 166 38 4 096 2.96 1 729 slov
Pozornosť Odborné humanitné 13.9.2009 6 098 34 3 636 2.98 1 069 slov
Myslenie Odborné humanitné 13.9.2009 13 302 53 23 360 2.97 2 532 slov
Základné teórie vývinu Odborné humanitné 19.9.2009 7 444 7 8 566 2.97 2 145 slov
Zrenie a učenie Odborné humanitné 19.9.2009 8 874 13 2 998 2.99 2 341 slov
Základné problémy vývinovej psychológie Odborné humanitné 19.9.2009 9 006 11 2 634 2.98 2 697 slov
Determinácia utvárania a vývinu psychiky človeka Odborné humanitné 20.9.2009 15 043 38 7 906 2.99 1 559 slov
Predmet pedagogickej psychológie Odborné humanitné 20.9.2009 6 943 11 1 903 2.96 910 slov
Experimentálne metódy v pedagogickej psychológii Odborné humanitné 20.9.2009 7 214 8 4 013 2.97 1 106 slov
Psychologické základy výchovy Odborné humanitné 20.9.2009 7 159 14 2 770 3.02 1 679 slov
Metódy pedagogickej psychológie Odborné humanitné 20.9.2009 14 874 16 2 654 2.99 2 818 slov
Signály prepúšťania Odborné humanitné 28.9.2009 2 929 3 659 2.98 848 slov
Učivo Odborné humanitné 26.9.2009 8 995 5 3 105 2.97 2 454 slov
Vnútorné a vonkajšie činitele efektívnosti vyučovacieho procesu Odborné humanitné 26.9.2009 7 307 18 1 635 2.95 1 171 slov
Psychológia vyučovania Odborné humanitné 26.9.2009 4 775 9 1 446 2.95 618 slov
Tvorivý učiteľ Odborné humanitné 26.9.2009 7 509 11 1 284 2.97 678 slov
Tvorivý žiak Odborné humanitné 26.9.2009 5 377 10 626 3.02 314 slov
Psychologická analýza príčin neprospievania žiakov I. Odborné humanitné 27.9.2009 5 619 11 1 339 2.98 738 slov
Psychologické zásady posudzovania ľudí pri práci Všeobecné humanitné 06.10.2009 6 287 24 2 076 2.96 1 075 slov
Motivácia k práci Všeobecné humanitné 06.10.2009 11 084 54 1 492 2.95 2 266 slov
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.