referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Darina
Piatok, 12. augusta 2022
Referáty od autora: BakalarRia 
Názov referátu Kategória   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Zariadenia náhradnej výchovy Všeobecné humanitné 26.11.2009 7 362 6 1 014 2.93 156 slov
Sociálny systém v Slovenskej republike v roku 2009 I. Odborné humanitné 27.10.2009 9 012 15 1 409 2.93 2 346 slov
Sociálna psychológia Všeobecné humanitné 10.10.2009 9 849 48 1 796 2.93 1 091 slov
Princípy a špecifiká výchovy vo voľnom čase Odborné humanitné 16.7.2009 10 145 28 5 510 2.94 1 050 slov
Základné pojmy v súvislosti s poruchami psychického vývinu Odborné humanitné 13.7.2009 5 870 1 2 915 2.94 850 slov
Psychológia vyučovania Odborné humanitné 26.9.2009 4 775 9 1 446 2.95 618 slov
Štruktúra a vývin skupiny Všeobecné humanitné 10.10.2009 8 732 25 2 961 2.95 2 009 slov
Motivácia k práci Všeobecné humanitné 06.10.2009 11 084 54 1 492 2.95 2 266 slov
Vnútorné a vonkajšie činitele efektívnosti vyučovacieho procesu Odborné humanitné 26.9.2009 7 307 18 1 635 2.95 1 171 slov
Závislosť na alkohole - alkoholizmus Všeobecné humanitné 15.11.2009 26 544 65 11 875 2.96 1 683 slov
Vývin skupiny Všeobecné humanitné 10.10.2009 3 610 21 1 461 2.96 929 slov
História terénnej sociálnej práce Všeobecné humanitné 24.10.2009 10 761 12 1 088 2.96 539 slov
Metódy a prostriedky výchovy a vzdelávania. Odborné humanitné 15.2.2009 82 618 146 22 667 2.96 1 488 slov
Svätá omša Všeobecné humanitné 28.11.2009 16 830 15 2 699 2.96 860 slov
Kriminalita Všeobecné humanitné 26.11.2009 13 595 33 1 304 2.96 320 slov
Predmet pedagogickej psychológie Odborné humanitné 20.9.2009 6 943 11 1 903 2.96 910 slov
Citovanie publikácií v teórii a v praxi Všeobecné humanitné 17.6.2009 16 963 10 9 435 2.96 1 760 slov
Vôla Odborné humanitné 13.9.2009 6 166 38 4 096 2.96 1 729 slov
Šikanovanie Odborné humanitné 09.7.2009 9 603 31 1 327 2.96 974 slov
Nezamestnanosť a vzdelávacie programy Odborné humanitné 19.4.2009 13 436 44 2 383 2.96 2 330 slov
Problémy v rómskej rodine Všeobecné humanitné 07.11.2009 11 384 12 2 949 2.96 1 009 slov
Psychologické zásady posudzovania ľudí pri práci Všeobecné humanitné 06.10.2009 6 287 24 2 076 2.96 1 075 slov
Tvorivý učiteľ Odborné humanitné 26.9.2009 7 509 11 1 284 2.97 678 slov
Gamblerstvo-patologické hráčstvo Všeobecné humanitné 15.11.2009 15 718 61 4 517 2.97 1 285 slov
Odpočítateľná položka Odborné humanitné 16.11.2009 11 208 13 2 769 2.97 1 308 slov
Poruchy správania a ich charakteristika Všeobecné humanitné 09.7.2009 16 207 32 7 755 2.97 1 567 slov
Učivo Odborné humanitné 26.9.2009 8 995 5 3 105 2.97 2 454 slov
Myslenie Odborné humanitné 13.9.2009 13 302 53 23 360 2.97 2 532 slov
Rola rodičov Všeobecné humanitné 17.11.2009 10 037 24 1 349 2.97 408 slov
Záujmová činnosť žiakov ZŠ Všeobecné humanitné 18.10.2009 16 914 32 10 633 2.97 1 537 slov
Základné teórie vývinu Odborné humanitné 19.9.2009 7 444 7 8 566 2.97 2 145 slov
Deindividuácia Všeobecné humanitné 10.10.2009 4 843 4 1 336 2.97 743 slov
Psychické procesy I. Odborné humanitné 27.8.2009 13 163 15 2 939 2.97 2 478 slov
Terénna sociálna práca Všeobecné humanitné 23.10.2009 25 279 61 1 958 2.97 741 slov
Šikanovanie detí Všeobecné humanitné 26.11.2009 14 278 55 3 850 2.97 1 574 slov
Motivácia zamestnancov Odborné humanitné 19.4.2009 23 533 118 7 139 2.97 1 928 slov
Zásady výchovy pre život v rodine Odborné humanitné 07.6.2009 5 561 7 1 041 2.97 977 slov
Formy pomoci Všeobecné humanitné 26.11.2009 6 463 5 1 235 2.97 695 slov
Zamestnanecká prémia, príspevok pre zamestnancov s nízkou mzdou Odborné humanitné 27.10.2009 11 028 8 2 028 2.97 740 slov
Cieľové skupiny Streetworku Všeobecné humanitné 24.10.2009 14 338 11 2 482 2.97 964 slov
Experimentálne metódy v pedagogickej psychológii Odborné humanitné 20.9.2009 7 214 8 4 013 2.97 1 106 slov
Lesnícko-environmentálne platby pre farmárov z EÚ v roku 2009 Odborné humanitné 16.7.2009 2 460 4 364 2.97 565 slov
Spoločenskovedné záujmové činnosti Všeobecné humanitné 18.10.2009 5 478 10 594 2.97 141 slov
Alkoholizmus ako sociálny jav Odborné humanitné 15.2.2009 11 601 76 5 117 2.97 1 586 slov
Sociálna patológia Odborné humanitné 15.2.2009 18 149 48 2 139 2.97 693 slov
Rodina na Slovensku a v Európskej únii Všeobecné humanitné 07.11.2009 13 440 29 2 974 2.97 859 slov
Tabakizmus ako sociálny jav Odborné humanitné 05.3.2009 11 497 21 3 305 2.97 1 305 slov
Typológia rodinného prostredia a rodinnej výchovy Všeobecné humanitné 07.11.2009 13 173 23 1 680 2.97 1 004 slov
Proces výchovy pre život v rodine Odborné humanitné 07.6.2009 3 381 9 369 2.97 369 slov
Fromy terénnej sociálnej práci v závislosti od klientely Všeobecné humanitné 24.10.2009 9 171 5 3 050 2.97 659 slov
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.