referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vendelín
Streda, 20. októbra 2021
Referáty od autora: MgrBcRia 
Názov referátu Kategória   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Manipulácia a výchova Všeobecné humanitné 12.11.2009 6 830 12 1 609 2.98 657 slov
Šikanovanie Všeobecné humanitné 12.11.2009 16 863 28 1 931 2.98 968 slov
Výchovné štýly v rodine Všeobecné humanitné 05.11.2009 39 338 73 9 411 2.98 805 slov
Socializačná funkcia rodiny Všeobecné humanitné 05.11.2009 9 120 18 1 865 3.00 302 slov
Funkcie rodiny Všeobecné humanitné 04.11.2009 25 115 46 7 156 3.00 598 slov
Charakteristika funkcie rodiny Všeobecné humanitné 05.11.2009 7 630 16 1 944 2.98 550 slov
Ekonomická funkcia rodiny Všeobecné humanitné 05.11.2009 9 305 9 1 172 2.93 283 slov
Výchovná funkcia rodiny Všeobecné humanitné 05.11.2009 8 866 15 1 261 2.99 362 slov
Psychohygienická a emocionálna a funkcia Všeobecné humanitné 05.11.2009 7 276 5 1 001 2.96 195 slov
Ochranná funkcia rodiny Všeobecné humanitné 05.11.2009 8 297 12 1 333 2.98 221 slov
Predaj z dvora pre farmárov v roku 2009 Prírodné vedy 26.10.2009 15 102 8 1 469 2.99 1 832 slov
Dotácia na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka Prírodné vedy 23.10.2009 13 525 3 1 482 2.97 1 771 slov
Sociálna práca zo skupinou Všeobecné humanitné 23.10.2009 14 715 27 4 179 2.98 1 156 slov
Etapy práce so skupinou Všeobecné humanitné 23.10.2009 11 743 6 1 289 2.95 541 slov
Techniky a metódy používané pri práci so skupinou Všeobecné humanitné 23.10.2009 9 254 12 1 806 2.98 509 slov
Encoutrové skupiny Všeobecné humanitné 23.10.2009 5 498 4 995 2.97 460 slov
Prípadová konferencia Všeobecné humanitné 23.10.2009 12 035 4 1 007 2.96 453 slov
Sociálna práca s komunitou Všeobecné humanitné 23.10.2009 18 025 47 5 472 2.94 795 slov
Posilňovanie komunity Všeobecné humanitné 23.10.2009 4 458 5 860 2.97 276 slov
Sociálna práca so spoločnosťou Všeobecné humanitné 23.10.2009 14 024 19 2 900 2.98 802 slov
Výška priamych platieb v roku 2009 Odborné humanitné 26.10.2009 4 717 1 511 2.97 324 slov
Predaj z dvora Prírodné vedy 26.10.2009 10 548 8 2 684 2.97 897 slov
Sociálny systém v Slovenskej republike v roku 2009 Odborné humanitné 20.10.2009 9 652 18 1 319 3.00 1 983 slov
Pomoc v hmotnej núdzi od 1.9.2009 Všeobecné humanitné 10.10.2009 8 166 17 954 2.99 877 slov
Ako motivovať žiaka pre prácu Odborné humanitné 10.10.2009 5 401 12 980 2.99 970 slov
Autorita a osobnosť vedúceho pracovníka Všeobecné humanitné 10.10.2009 9 115 27 4 896 2.96 2 155 slov
Psychologický rozbor práce v istej profesii Všeobecné humanitné 10.10.2009 6 594 9 3 816 2.96 619 slov
Funkcie vysvetlenia Všeobecné humanitné 10.10.2009 3 160 2 633 2.98 746 slov
Atribučná teória a atribučná chyba Všeobecné humanitné 10.10.2009 11 537 4 2 199 3.00 1 470 slov
Vývin psychiky a periodizácia Všeobecné humanitné 03.10.2009 24 581 32 6 209 2.96 5 604 slov
Predmet a vývin psychológie práce Všeobecné humanitné 05.10.2009 12 486 45 3 460 2.93 2 902 slov
Pracovná činnosť človeka z psychologického hľadiska Všeobecné humanitné GYM 05.10.2009 11 555 26 4 897 2.98 1 496 slov
Človek a pracovné prostredie Všeobecné humanitné 05.10.2009 19 385 84 6 416 2.97 3 193 slov
Psychologický rozbor pracovného výkonu Všeobecné humanitné GYM 05.10.2009 5 383 23 4 588 2.96 2 634 slov
Pedagogicko-psychologické zásady výchovného pôsobenia Odborné humanitné 20.9.2009 12 124 15 2 940 2.98 2 011 slov
Teórie osobnosti Odborné humanitné 19.9.2009 9 362 34 3 711 2.95 2 283 slov
Vývinová psychológia Odborné humanitné 19.9.2009 17 216 47 6 103 2.96 2 270 slov
Zákonitosti psychického vývinu Odborné humanitné 19.9.2009 11 295 13 5 524 2.99 3 209 slov
Metódy vývinovej psychológie Odborné humanitné 19.9.2009 2 980 10 1 931 3.00 808 slov
Psychológia riadeného učenia Odborné humanitné 20.9.2009 22 070 31 3 253 2.99 5 108 slov
Tvorivosť Odborné humanitné 20.9.2009 14 693 43 2 935 2.96 1 605 slov
Charakter Odborné humanitné 13.9.2009 3 954 25 890 2.99 657 slov
Postoje a hodnotová orientácia Všeobecné humanitné 13.9.2009 8 326 21 2 024 2.99 1 282 slov
Temperament Odborné humanitné 13.9.2009 7 081 36 5 172 2.98 1 501 slov
Učenie I. Odborné humanitné 04.9.2009 24 928 49 9 977 2.99 5 058 slov
Zapamätanie a učenie sa II. Odborné humanitné 27.8.2009 8 097 18 2 745 2.95 2 694 slov
Všeobecné zákony učenia Odborné humanitné 04.9.2009 20 048 22 7 169 2.98 4 938 slov
Vnímanie Odborné humanitné 27.8.2009 12 251 25 5 169 2.99 2 861 slov
Pamäť Odborné humanitné 27.8.2009 8 533 30 4 208 3.01 1 441 slov
Psychologické metódy Odborné humanitné 26.8.2009 25 603 46 14 171 2.97 3 321 slov
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.