referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Nina
Nedeľa, 12. júla 2020
Referáty od autora: natali 
Názov referátu Kategória   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Výchovný proces, jeho zameranie a etapy Odborné humanitné SOŠ 03.3.2003 58 349 632 7 611 2.99 1 860 slov
Vianoce Všeobecné humanitné SOŠ 16.2.2004 24 751 179 858 2.97 473 slov
Čiarka v jednoduchej vete Slovenčina a čeština SOŠ 08.3.2004 25 832 135 12 241 2.94 1 135 slov
Rozbor pedagogických časopisov Odborné humanitné SOŠ 08.3.2004 25 055 122 10 285 2.96 978 slov
Správne stravovanie Ostatné SOŠ 08.3.2004 50 147 545 10 305 2.97 2 371 slov
Materská škola a legislatíva Odborné humanitné SOŠ 11.3.2004 55 922 261 20 630 2.95 2 832 slov
Rómska rodina Všeobecné humanitné SOŠ 11.3.2004 73 495 618 5 458 2.95 5 540 slov
Prostredie a jeho vplyv na osobnosť žiaka Odborné humanitné 05.6.2005 22 611 241 2 974 2.95 675 slov
Princípy efektívnej komunikácie a spätosť jazyka a hry Slovenčina a čeština 19.6.2005 14 640 32 4 455 2.96 655 slov
Druhy viet podľa komunikačného zámeru a ich využitie pri nácviku rituálov spoločenského styku Slovenčina a čeština 19.6.2005 18 818 27 1 554 2.96 530 slov
Komunikačné vyučovanie vlastných podstatných mien a nácvik písomných informačných slohových útvarov Slovenčina a čeština 19.6.2005 15 807 36 2 122 2.96 620 slov
Využitie systému pravopisných cvičení vo vyučovaní vybraných slov Slovenčina a čeština 19.6.2005 25 008 42 5 907 2.93 451 slov
Detská literárna postava v didaktickej komunikácii Slovenčina a čeština 19.6.2005 17 887 47 10 021 2.96 886 slov
Komunikačné vyučovanie tvorenia slov a voľné slohové prejavy detí Slovenčina a čeština 19.6.2005 18 443 28 3 015 2.97 302 slov
Hyperbola a satira v didaktickej komunikácii Slovenčina a čeština 19.6.2005 11 661 22 2 710 2.95 644 slov
Nácvik spisovnej výslovnosti a kultivovanie ústneho prejavu žiaka Slovenčina a čeština 19.6.2005 13 650 36 4 725 2.95 443 slov
Veršovaná rozprávka v didaktickej komunikácii Slovenčina a čeština 19.6.2005 11 145 22 1 572 2.95 152 slov
Prví roľníci Všeobecné humanitné GYM 19.6.2005 19 980 102 3 270 2.93 1 386 slov
Testy z matematiky po ukončení 1. stupňa ZŠ Ostatné 19.6.2005 16 348 27 911 2.92 90 slov
Povesť východoslovenského regiónu v didaktickej komunikácii Slovenčina a čeština 19.6.2005 23 324 64 4 252 2.94 281 slov
Imaginatívno-lyrická rozprávka v didaktickej komunikácii Slovenčina a čeština 19.6.2005 12 648 66 1 977 2.98 508 slov
Autor pre deti v didaktickej komunikácii Slovenčina a čeština 19.6.2005 16 508 44 4 283 2.98 1 449 slov
Príprava na vyučovaciu hodiny slovenského jazyka a literatúry Odborné humanitné 19.6.2005 18 815 122 2 429 2.93 388 slov
Humor v modernej detskej poézii a v didaktickej komunikácii Slovenčina a čeština 19.6.2005 14 909 29 1 262 2.97 286 slov
Hudobná rozprávka Odborné humanitné 19.6.2005 6 638 21 854 2.97 417 slov
Snehulienka a sedem trpaslíkov Ostatné 26.6.2005 63 890 93 3 270 2.93 1 562 slov
Kultivovanie ústneho prejavu žiaka Odborné humanitné 26.6.2005 5 091 18 891 2.96 272 slov
Nácvik spisovnej výslovnosti (znelostná asimilácia) Odborné humanitné 26.6.2005 18 315 32 3 507 2.98 1 363 slov
Parodická rozprávka v didaktickej komunikácii Slovenčina a čeština 26.6.2005 15 952 37 3 178 3.00 702 slov
Rozvíjanie slovnej zásoby detí prostredníctvom jednotlivých typov lexikálnych cvičení Slovenčina a čeština 26.6.2005 29 614 93 4 125 2.97 626 slov
Rustikálno-folklórny model detskej poézie v didaktickej komunikácii Slovenčina a čeština 19.6.2005 14 209 25 1 430 2.94 314 slov
Vznik človeka a jeho najstarší vývoj Všeobecné humanitné GYM 19.6.2005 20 353 142 7 821 2.99 637 slov
Pavel Kyrmezer: Komedia nová o vdově Slovenčina a čeština GYM 19.6.2005 9 706 14 700 2.96 300 slov
Kultivovanie ústneho prejavu žiaka Slovenčina a čeština 30.6.2005 11 450 34 1 691 2.96 272 slov
Komunikačné vyučovanie vlastných podstatných mien a nácvik písomných informačných slohových útvarov Slovenčina a čeština 30.6.2005 35 221 56 5 210 2.95 1 867 slov
Využitie systému pravopisných cvičení vo vyučovaní vybraných slov Slovenčina a čeština 30.6.2005 73 441 130 16 499 2.96 4 858 slov
Nácvik spisovnej výslovnosti Slovenčina a čeština 30.6.2005 33 811 81 21 018 2.95 1 363 slov
K projektom na vyučovacie hodiny Slovenčina a čeština 19.6.2005 18 778 15 1 244 2.97 152 slov
Poetika fantastickej folklórnej rozprávky v didaktickej komunikácii Odborné humanitné 19.6.2005 10 351 24 2 722 2.96 663 slov
Štruktúra pedagogických vied Odborné humanitné 17.6.2005 36 215 315 1 791 2.99 325 slov
Pedagogika ako veda o edukačnej realite Odborné humanitné 17.6.2005 10 234 164 916 2.97 290 slov
Špecifické výrinové problémy dospievajúcich Odborné humanitné 14.7.2005 18 304 105 3 482 2.96 1 493 slov
Piesne a modlitba Všeobecné humanitné INÉ 19.6.2005 25 229 20 13 987 2.96 812 slov
Vtipy Ostatné INÉ 19.6.2005 4 809 19 551 2.98 268 slov
Slováci v Habsburskej ríši Všeobecné humanitné GYM 19.6.2005 9 275 74 3 217 2.95 1 209 slov
Skloňovací systém substantív vo vyučovacej praxi Slovenčina a čeština 19.6.2005 12 083 32 2 789 2.96 435 slov
Komunikačno-poznávacie vyučovanie prídavných mien a prísloviek a nácvik opisného slohového postupu Slovenčina a čeština 19.6.2005 12 892 35 2 199 2.96 358 slov
Komunikačno-poznávacie vyučovanie slovies a nácvik rozprávacieho slohového postupu Slovenčina a čeština 19.6.2005 14 653 31 1 966 2.98 562 slov
Ciele výchovnej dramatiky ako formy zážitkovej výučby Odborné humanitné 17.6.2005 21 056 74 2 452 2.98 318 slov
Základné pojmy a vzťahy edukačnej reality Odborné humanitné 17.6.2005 9 015 70 649 2.98 149 slov
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.