referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radomír
Sobota, 29. februára 2020
Referáty od autora: natali 
Názov referátu Kategória   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Lord Byron Všeobecné humanitné INÉ 11.10.2007 3 090 1 383 2.98 56 slov
Alexander Porfirievič Borodin Všeobecné humanitné INÉ 11.10.2007 2 349 1 387 2.98 98 slov
Slowakische Republik Cudzie jazyky GYM 05.9.2007 10 092 83 961 2.96 438 slov
Sarah Bernhardtová Ostatné INÉ 11.7.2007 2 459 1 487 3.03 120 slov
Jöns Jokob Berzelius Ostatné INÉ 11.7.2007 3 195 3 449 2.99 97 slov
Otto Bismarck Ostatné INÉ 11.7.2007 2 369 1 771 3.00 401 slov
Mikro a makroekonómia Odborné humanitné 11.7.2007 16 985 52 498 3.00 323 slov
Politika ochrany hospodárskej súťaže Odborné humanitné 11.7.2007 5 734 79 1 123 3.01 1 174 slov
Inštitucionálne usporiadanie EU Odborné humanitné 11.7.2007 3 294 13 906 2.98 1 958 slov
Tri piliere Európskej únie Odborné humanitné 11.7.2007 12 218 58 3 164 2.99 2 519 slov
Metódy a formy medzinárodnej ekonomickej integrácie, taktika liberalizácie Odborné humanitné 27.12.2007 9 289 15 524 2.95 361 slov
Podstata medzinárodnej európskej integrácie – definícia Odborné humanitné 11.7.2007 6 568 18 741 2.96 514 slov
Medzinárodná koordinácia zahranično-obchodnej politiky – GATT, WTO. Princípy WTO, nediskriminácia a transparentnosť. Odborné humanitné 11.7.2007 11 272 94 3 633 2.94 1 295 slov
Faktory (podmienky) určujúce stupeň zapojenia sa krajiny do medzinárodnej deľby práce Odborné humanitné 11.7.2007 2 695 9 1 659 2.97 416 slov
Spoločná poľnohospodárska politika EÚ (SPP), definícia SPP, nástroje SPP, základné rysy spoločnej poľnohospodárskej politiky a ciele Odborné humanitné 11.7.2007 4 827 29 595 2.96 173 slov
Trendy svetového hospodárstva Odborné humanitné 11.7.2007 10 984 34 1 686 2.98 704 slov
Svetové hospodárstvo – hospodársky vývoj od 2. polovice 20. storočia až po súčasnosť Odborné humanitné 11.7.2007 12 431 73 1 345 2.94 598 slov
Spoločná poľnohospodárska politika EÚ Odborné humanitné 11.7.2007 3 312 23 884 2.94 375 slov
Medzinárodná deľba práce Odborné humanitné 11.7.2007 11 561 40 771 2.97 378 slov
Rozpočet európskej únie Odborné humanitné 11.7.2007 5 882 36 1 539 2.98 1 077 slov
Štrukturálna politika EÚ Odborné humanitné 11.7.2007 13 242 56 939 3.01 677 slov
Financovanie Európskej únie Odborné humanitné 11.7.2007 4 801 19 459 3.01 555 slov
Teórie hodnoty Odborné humanitné 11.7.2007 7 475 15 2 849 2.92 1 030 slov
Elasticita – jej podstata a formy – cenová, dopytu a ponuky, dôchodková Odborné humanitné 11.7.2007 7 634 30 1 441 3.00 252 slov
Trh práce Odborné humanitné 11.7.2007 12 456 96 14 874 2.96 2 087 slov
Zmluva o budúcej zmluve v obchodnom styku – podstatné náležitosti, forma, zánik záväzku Odborné humanitné 11.7.2007 17 796 43 1 172 2.95 296 slov
Kúpna zmluva v obchodnom styku - povinnosti predávajúceho a kupujúceho Odborné humanitné 11.7.2007 7 254 29 903 2.96 381 slov
Kúpna zmluva v obchodnom styku – akosť, záruka, vady tovaru (fyzické a právne), nároky z vád tovaru Odborné humanitné 11.7.2007 9 781 31 1 601 3.00 817 slov
Trh pôdy a prírodných zdrojov Odborné humanitné 11.7.2007 7 494 24 1 220 2.98 407 slov
Odstúpenie od zmluvy pre porušenie zmluvných podmienok Odborné humanitné 11.7.2007 22 265 26 3 105 2.97 508 slov
Neoklasická ekonómia Odborné humanitné 11.7.2007 15 109 56 2 574 2.96 754 slov
Správanie sa firmy na trhu Odborné humanitné 11.7.2007 6 228 35 4 826 2.97 1 771 slov
Dôchodky a ich rozdeľovanie Odborné humanitné 11.7.2007 13 232 51 1 588 2.99 721 slov
Správanie sa spotrebiteľa. Meranie úžitku spotrebiteľa. Odborné humanitné 11.7.2007 31 174 65 17 873 3.00 2 512 slov
Správca konkurznej podstaty, predbežný správca ich činnosť od ustanovenia súdom Odborné humanitné 11.7.2007 11 633 13 1 780 2.97 260 slov
Zákaz konkurencie Odborné humanitné 11.7.2007 6 738 9 2 508 2.96 489 slov
Obchodný register a zbierka listín Odborné humanitné 11.7.2007 14 789 47 1 332 2.98 520 slov
Uznanie záväzku v obchodnom styku, účinky Odborné humanitné 11.7.2007 6 809 3 1 004 2.98 202 slov
Právna úprava živnostenského podnikania Odborné humanitné 11.7.2007 8 719 40 1 545 2.98 362 slov
Konanie fyzickej osoby – podnikateľa v obchodnoprávnych vzťahoch Odborné humanitné 11.7.2007 11 920 22 948 3.00 545 slov
Konanie právnickej osoby v obchodnoprávnych vzťahoch Odborné humanitné 11.7.2007 7 775 18 1 051 3.01 728 slov
Právne inštitúty (zmluvy) na zabezpečenie pohľadávok veriteľa Odborné humanitné 11.7.2007 6 414 11 1 095 2.97 186 slov
Pojem živnostenské podnikanie, pozitívne a negatívne vymedzenie živnosti Odborné humanitné 11.7.2007 8 345 19 924 2.98 185 slov
Pojem živnostenské podnikanie, pozitívne a negatívne vymedzenie živnosti Odborné humanitné 11.7.2007 7 638 16 872 2.97 176 slov
Podnikanie zahraničných osôb, právna subjektivita, majetková účasť Odborné humanitné 11.7.2007 10 384 27 2 194 2.97 908 slov
Obchodné meno podnikateľa (FO, PO), označenie obchodnej dokumentácie Odborné humanitné 11.7.2007 9 697 14 939 2.99 176 slov
Organizačná zložka podniku, prevádzkareň živnostníka Odborné humanitné 11.7.2007 9 546 13 832 2.97 97 slov
Oprávnenie konať za právny subjekt (FO, PO), zastúpenie (zákonné, zmluvné), prokúra Odborné humanitné 11.7.2007 13 464 26 3 228 2.95 645 slov
Účinky vyhlásenia konkurzu Odborné humanitné 11.7.2007 5 169 10 1 396 2.94 290 slov
Lehoty pre vymáhanie pohľadávok v obchodnom styku, lehoty Odborné humanitné 11.7.2007 10 515 18 6 295 2.99 1 818 slov
 
späť späť   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |   7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.