referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Nina
Nedeľa, 12. júla 2020
Referáty od autora: natali 
Názov referátu Kategória   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Vymáhanie pohľadávok, súdne konanie, skrátené súdne konanie, riadne a mimoriadne opravné prostriedky Odborné humanitné 11.7.2007 10 405 39 7 615 2.98 1 586 slov
Reštrukturalizácia – predpoklady vyhlásenia, účastníci Odborné humanitné 11.7.2007 18 864 41 3 002 2.97 1 448 slov
Záväzkové vzťahy v medzinárodných obchodoch – zmluvy o viazaných obchodoch Odborné humanitné 11.7.2007 12 166 9 1 722 2.99 1 083 slov
Záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode – cena a omeškanie s plnením peňažného záväzku Odborné humanitné 11.7.2007 9 556 4 857 2.97 410 slov
Záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode – osobitné zmluvné dohovory Odborné humanitné 11.7.2007 9 556 3 1 472 2.99 575 slov
Generálna klauzula nekalej súťaže Odborné humanitné 11.7.2007 9 532 27 880 2.98 299 slov
Druhy nekalosúťažných konaní a ich charakteristika Odborné humanitné 11.7.2007 5 017 8 1 029 2.98 579 slov
Prihláška pohľadávky, forma, účinky, zoznam prihlášok Odborné humanitné 11.7.2007 7 605 12 1 291 2.95 290 slov
Záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode - právna úprava, zvyklosti Odborné humanitné 11.7.2007 6 948 12 1 884 2.97 965 slov
Záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode - mena peňažného záväzku, prepočet mien Odborné humanitné 11.7.2007 5 472 3 890 2.98 322 slov
Záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode – úradné povolenie Odborné humanitné 11.7.2007 7 736 1 743 2.96 248 slov
Zmluvné a autonómne prostriedky zahraničnoobchodnej politiky Odborné humanitné 11.7.2007 5 392 14 583 2.97 426 slov
Európska centrálna banka, Európska investičná banka a Európsky investičný fond Odborné humanitné 11.7.2007 4 454 12 494 2.99 215 slov
Čo znamená Acquis communautaire (AC)? Uveďte základnú charakteristiku a 2 základné zásady AC. Aká je funkcia AC? Odborné humanitné 11.7.2007 10 874 16 749 2.97 624 slov
Podstata a princípy jednotlivých spoločných politík Európskej únie Odborné humanitné 11.7.2007 3 052 13 793 2.98 918 slov
Systém právnych noriem a mechanizmus fungovania Odborné humanitné 11.7.2007 2 719 11 620 2.99 305 slov
Biele a zelené knihy – ich úloha v legislatívnom procese EÚ Odborné humanitné 11.7.2007 10 297 10 725 3.00 427 slov
Podstata a princípy jednotlivých spoločných politík EÚ Odborné humanitné 11.7.2007 3 488 12 914 3.00 484 slov
Spoločná dopravná politika EÚ. Chápanie spoločnej dopravnej politiky po Maastrichte. Odborné humanitné 11.7.2007 6 116 49 1 469 2.98 883 slov
Konvergenčné kritériá – ich súčasné plnenie zo strany SR. Národný program (v kontexte SR) pre prijatie eura. Otázky súvisiace s budúcim vstupom SR do EMU Odborné humanitné 11.7.2007 7 471 24 863 3.03 444 slov
Európska menová únia. Cesta k hospodárskej a menovej únii. Spoločná mena euro. Odborné humanitné 11.7.2007 8 589 79 917 2.97 668 slov
Teoretické východiská MEI Odborné humanitné 11.7.2007 3 053 11 606 2.97 658 slov
Politika EÚ v oblasti životného prostredia. Program trvalo udržateľného rozvoja Odborné humanitné 11.7.2007 4 000 28 991 2.97 703 slov
Ekonomický prínos vstupu danej ekonomiky do MEI Odborné humanitné 11.7.2007 3 716 12 925 2.98 594 slov
Menová politika a analýza Odborné humanitné 11.7.2007 4 248 20 2 799 3.00 1 473 slov
Zahraničnoobchodná politika, definícia, zásady ZOP. Protekcionizmus verzus liberalizácia. Odborné humanitné 11.7.2007 14 151 61 1 342 2.98 462 slov
Björnsterne Björnson Ostatné INÉ 11.12.2009 1 180 2 453 2.97 115 slov
Vývojové etapy európskej integrácie. Historický vývoj myšlienok integrácie. Začiatky integrácie v západnej Európe. Parížska zmluva a Rímske zmluvy. Všeobecné humanitné 25.6.2007 20 847 115 4 716 2.97 6 079 slov
Riadenie aktív a pasív obchodnej banky Odborné humanitné 12.12.2006 9 687 91 5 795 3.01 2 881 slov
Regulácia bankových obchodov Všeobecné humanitné 13.12.2006 7 669 36 1 459 2.95 783 slov
Úroková miera, úrokové sadzby Odborné humanitné 13.12.2006 53 193 225 36 455 2.98 3 214 slov
Podstata, zásady a riziká úverových obchodov Odborné humanitné 13.12.2006 8 602 79 2 778 2.95 2 041 slov
Priebeh poskytnutia a čerpania úveru Odborné humanitné 13.12.2006 8 192 61 2 634 2.97 2 199 slov
Pŕhľava dvojdomá Prírodné vedy INÉ 29.7.2006 7 831 10 774 2.98 548 slov
Prostredie a jeho vplyv na osobnosť žiaka Odborné humanitné 17.6.2005 43 938 353 4 840 2.91 689 slov
Tematické východiská výchovnej dramatiky ako formy zážitkového vyučovania Slovenčina a čeština 17.6.2005 11 962 40 2 144 2.98 347 slov
Od zberania potravín k ich výrobe Všeobecné humanitné GYM 19.6.2005 6 108 32 2 583 2.96 970 slov
Protirečenia v období adolescencie Odborné humanitné 15.8.2005 7 745 42 1 066 2.97 360 slov
Základné pojmy a vzťahy edukačnej reality Odborné humanitné 17.6.2005 9 015 70 649 2.98 149 slov
Ciele výchovnej dramatiky ako formy zážitkovej výučby Odborné humanitné 17.6.2005 21 056 74 2 452 2.98 318 slov
Komunikačno-poznávacie vyučovanie slovies a nácvik rozprávacieho slohového postupu Slovenčina a čeština 19.6.2005 14 653 31 1 966 2.98 562 slov
Komunikačno-poznávacie vyučovanie prídavných mien a prísloviek a nácvik opisného slohového postupu Slovenčina a čeština 19.6.2005 12 892 35 2 199 2.96 358 slov
Skloňovací systém substantív vo vyučovacej praxi Slovenčina a čeština 19.6.2005 12 083 32 2 789 2.96 435 slov
Slováci v Habsburskej ríši Všeobecné humanitné GYM 19.6.2005 9 275 74 3 217 2.95 1 209 slov
Vtipy Ostatné INÉ 19.6.2005 4 809 19 551 2.98 268 slov
Piesne a modlitba Všeobecné humanitné INÉ 19.6.2005 25 229 20 13 987 2.96 812 slov
Špecifické výrinové problémy dospievajúcich Odborné humanitné 14.7.2005 18 304 105 3 482 2.96 1 493 slov
Pedagogika ako veda o edukačnej realite Odborné humanitné 17.6.2005 10 234 164 916 2.97 290 slov
Štruktúra pedagogických vied Odborné humanitné 17.6.2005 36 215 315 1 791 2.99 325 slov
Poetika fantastickej folklórnej rozprávky v didaktickej komunikácii Odborné humanitné 19.6.2005 10 351 24 2 722 2.96 663 slov
 
späť späť   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |   8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.