referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Amália
Piatok, 10. júla 2020
Referáty od autora: natali 
Názov referátu Kategória   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Agatha Christie Ostatné INÉ 11.12.2009 741 1 239 2.89 99 slov
Slovenské príslovia Ostatné INÉ 05.6.2012 10 133 4 650 2.90 94 slov
Slávni ľudia v školských laviciach Ostatné INÉ 30.1.2014 18 592 169 1 685 2.90 2 709 slov
Prostredie a jeho vplyv na osobnosť žiaka Odborné humanitné 17.6.2005 43 938 353 4 840 2.91 689 slov
Súvislý príklad z administratívy a korešpondencie Ostatné SOŠ 11.6.2012 7 991 27 2 030 2.92 1 021 slov
Testy z matematiky po ukončení 1. stupňa ZŠ Ostatné 19.6.2005 16 348 27 911 2.92 90 slov
Teórie hodnoty Odborné humanitné 11.7.2007 7 475 15 2 849 2.92 1 030 slov
Franz Schubert Ostatné INÉ 11.12.2009 560 1 254 2.92 60 slov
Alberto Moravia Ostatné INÉ 11.12.2009 488 1 251 2.92 24 slov
Príprava na vyučovaciu hodiny slovenského jazyka a literatúry Odborné humanitné 19.6.2005 18 815 122 2 429 2.93 388 slov
Ivan Petrovič Pavlov Ostatné INÉ 11.12.2009 1 517 4 277 2.93 51 slov
Využitie systému pravopisných cvičení vo vyučovaní vybraných slov Slovenčina a čeština 19.6.2005 25 008 42 5 907 2.93 451 slov
Prví roľníci Všeobecné humanitné GYM 19.6.2005 19 980 102 3 270 2.93 1 386 slov
Snehulienka a sedem trpaslíkov Ostatné 26.6.2005 63 890 93 3 270 2.93 1 562 slov
Sústava špeciálnych škôl a zariadení Odborné humanitné 17.7.2011 6 377 16 1 376 2.93 1 314 slov
Neodháňajte motýľa Odborné humanitné INÉ 12.7.2012 5 185 3 792 2.93 212 slov
Edith Piaf Praktické pomôcky INÉ 27.12.2015 2 181 2 342 2.94 1 134 slov
Medzinárodná koordinácia zahranično-obchodnej politiky – GATT, WTO. Princípy WTO, nediskriminácia a transparentnosť. Odborné humanitné 11.7.2007 11 272 94 3 633 2.94 1 295 slov
Čiarka v jednoduchej vete Slovenčina a čeština SOŠ 08.3.2004 25 832 135 12 241 2.94 1 135 slov
Špeciálnopedagogická diagnostika Odborné humanitné 16.5.2012 10 826 79 3 010 2.94 4 207 slov
Povesť východoslovenského regiónu v didaktickej komunikácii Slovenčina a čeština 19.6.2005 23 324 64 4 252 2.94 281 slov
Orgány Európskej únie Odborné humanitné 11.10.2007 40 120 63 4 573 2.94 2 828 slov
Svetové hospodárstvo – hospodársky vývoj od 2. polovice 20. storočia až po súčasnosť Odborné humanitné 11.7.2007 12 431 73 1 345 2.94 598 slov
Pedagogika viacnásobne postihnutých Odborné humanitné 17.7.2011 5 043 4 1 118 2.94 330 slov
Účinky vyhlásenia konkurzu Odborné humanitné 11.7.2007 5 169 10 1 396 2.94 290 slov
Spoločná poľnohospodárska politika EÚ Odborné humanitné 11.7.2007 3 312 23 884 2.94 375 slov
Tematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ Ostatné 16.5.2012 5 310 4 2 449 2.94 762 slov
Rustikálno-folklórny model detskej poézie v didaktickej komunikácii Slovenčina a čeština 19.6.2005 14 209 25 1 430 2.94 314 slov
Materská škola a legislatíva Odborné humanitné SOŠ 11.3.2004 55 922 261 20 630 2.95 2 832 slov
Slováci v Habsburskej ríši Všeobecné humanitné GYM 19.6.2005 9 275 74 3 217 2.95 1 209 slov
Pedagogika sluchovo postihnutých Odborné humanitné 17.7.2011 5 241 4 1 424 2.95 742 slov
Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených Odborné humanitné 17.7.2011 4 217 7 646 2.95 408 slov
Tajné poslanie Cyrila a Metoda Všeobecné humanitné INÉ 12.6.2012 6 113 28 2 906 2.95 1 002 slov
Rómska rodina Všeobecné humanitné SOŠ 11.3.2004 73 495 618 5 458 2.95 5 540 slov
Oprávnenie konať za právny subjekt (FO, PO), zastúpenie (zákonné, zmluvné), prokúra Odborné humanitné 11.7.2007 13 464 26 3 228 2.95 645 slov
Nácvik spisovnej výslovnosti a kultivovanie ústneho prejavu žiaka Slovenčina a čeština 19.6.2005 13 650 36 4 725 2.95 443 slov
Podstata, zásady a riziká úverových obchodov Odborné humanitné 13.12.2006 8 602 79 2 778 2.95 2 041 slov
Regulácia bankových obchodov Všeobecné humanitné 13.12.2006 7 669 36 1 459 2.95 783 slov
Max Liebermann Praktické pomôcky INÉ 05.2.2008 3 132 1 879 2.95 171 slov
Heinrich Heine Všeobecné humanitné INÉ 14.2.2008 4 438 1 733 2.95 119 slov
Prostredie a jeho vplyv na osobnosť žiaka Odborné humanitné 05.6.2005 22 611 241 2 974 2.95 675 slov
Sergej Petrovič Botkin Všeobecné humanitné INÉ 11.10.2007 1 936 1 322 2.95 44 slov
Zmluva o budúcej zmluve v obchodnom styku – podstatné náležitosti, forma, zánik záväzku Odborné humanitné 11.7.2007 17 796 43 1 172 2.95 296 slov
Metódy a formy medzinárodnej ekonomickej integrácie, taktika liberalizácie Odborné humanitné 27.12.2007 9 289 15 524 2.95 361 slov
Téza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika Odborné humanitné 08.4.2012 3 534 5 1 651 2.95 560 slov
Hyperbola a satira v didaktickej komunikácii Slovenčina a čeština 19.6.2005 11 661 22 2 710 2.95 644 slov
Nácvik spisovnej výslovnosti Slovenčina a čeština 30.6.2005 33 811 81 21 018 2.95 1 363 slov
Komunikačné vyučovanie vlastných podstatných mien a nácvik písomných informačných slohových útvarov Slovenčina a čeština 30.6.2005 35 221 56 5 210 2.95 1 867 slov
Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou Odborné humanitné 17.7.2011 3 672 4 2 583 2.95 714 slov
Anekdoty o slávnych Ostatné INÉ 30.4.2009 35 413 7 3 671 2.95 5 848 slov
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.