referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrich
Pondelok, 15. júla 2024
Referáty od autora: natali 
Názov referátu Kategória   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Edith Piaf Praktické pomôcky INÉ 27.12.2015 2 181 2 342 2.94 1 134 slov
Slávni ľudia v školských laviciach Ostatné INÉ 30.1.2014 18 592 169 1 685 2.90 2 709 slov
Slávni ľudia v školských laviciach Odborné humanitné INÉ 12.7.2012 4 450 4 1 350 2.96 2 710 slov
Neodháňajte motýľa Odborné humanitné INÉ 12.7.2012 5 185 3 792 2.93 212 slov
Tajné poslanie Cyrila a Metoda Všeobecné humanitné INÉ 12.6.2012 6 113 28 2 906 2.95 1 002 slov
Súvislý príklad z administratívy a korešpondencie Ostatné SOŠ 11.6.2012 7 991 27 2 030 2.92 1 021 slov
Slovenské príslovia Ostatné INÉ 05.6.2012 10 133 4 650 2.90 94 slov
Tematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ Ostatné 16.5.2012 5 310 4 2 449 2.94 762 slov
Špeciálnopedagogická diagnostika Odborné humanitné 16.5.2012 10 826 79 3 010 2.94 4 207 slov
Téza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika Odborné humanitné 08.4.2012 3 534 5 1 651 2.95 560 slov
Vymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied Odborné humanitné 08.4.2012 3 166 4 663 2.96 410 slov
Špeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky Odborné humanitné 08.4.2012 3 475 9 1 207 3.00 884 slov
Diagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom Odborné humanitné 08.4.2012 2 641 23 2 251 2.96 2 176 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov Odborné humanitné 06.2.2012 2 965 4 1 979 2.96 2 197 slov
Zásady a metódy logopedickej intervencie Odborné humanitné 24.7.2011 4 480 12 1 336 2.96 397 slov
Metodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek Odborné humanitné 24.7.2011 17 545 37 8 115 2.95 2 835 slov
Teória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Odborné humanitné 24.7.2011 4 659 8 2 999 2.97 1 989 slov
Komplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP) Odborné humanitné 24.7.2011 8 277 15 2 756 2.97 792 slov
Špeciálnopedagogické poradenstvo Odborné humanitné 24.7.2011 7 341 11 579 3.00 254 slov
Edukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach Odborné humanitné 24.7.2011 4 836 3 723 2.96 708 slov
Vymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu Odborné humanitné 17.7.2011 3 619 7 444 2.98 438 slov
Postavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame Odborné humanitné 17.7.2011 4 248 4 1 286 2.96 676 slov
Systém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní Odborné humanitné 17.7.2011 4 831 7 985 2.97 560 slov
Základné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike Odborné humanitné 17.7.2011 3 034 3 1 104 2.99 1 074 slov
Norma a normalita v špeciálnej pedagogike Odborné humanitné 17.7.2011 7 100 3 913 2.97 558 slov
Vývin a vývinové anomálie Odborné humanitné 17.7.2011 4 577 4 2 242 2.97 919 slov
Lateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém Odborné humanitné 17.7.2011 10 738 6 1 911 2.98 540 slov
Integrácia a segregácia postihnutých Odborné humanitné 17.7.2011 8 170 9 2 011 2.98 438 slov
Predprofesijná a profesijná príprava postihnutých Odborné humanitné 17.7.2011 5 096 6 1 051 2.96 608 slov
Vznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti Odborné humanitné 17.7.2011 5 789 3 1 181 2.99 989 slov
Metodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike Odborné humanitné 17.7.2011 6 350 16 4 079 2.98 1 259 slov
Diagnostika a prognostika postihnutých Odborné humanitné 17.7.2011 4 189 5 1 819 3.00 755 slov
Depistáž a dispenzarizácia postihnutých Odborné humanitné 17.7.2011 5 428 2 476 2.99 93 slov
Sústava špeciálnych škôl a zariadení Odborné humanitné 17.7.2011 6 377 16 1 376 2.93 1 314 slov
Riadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach Odborné humanitné 17.7.2011 3 194 1 577 2.99 384 slov
Formy a metódy špeciálneho vyučovania Odborné humanitné 17.7.2011 9 939 22 3 931 2.99 1 764 slov
Špeciálno-pedagogické zásady Odborné humanitné 17.7.2011 5 443 14 1 682 2.97 867 slov
Postihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova Odborné humanitné 17.7.2011 3 900 4 435 2.98 111 slov
Špeciálna výchova detí mimo vyučovania Odborné humanitné 17.7.2011 3 034 2 395 2.97 85 slov
Porovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika Odborné humanitné 17.7.2011 8 908 18 1 335 2.98 836 slov
Postihnuté deti a ich rodinná výchova Odborné humanitné 17.7.2011 3 788 10 513 2.99 182 slov
Osobnosť špeciálneho pedagóga Odborné humanitné 17.7.2011 5 493 3 1 566 2.97 450 slov
Pedagogika mentálne postihnutých Odborné humanitné 17.7.2011 8 268 15 7 151 2.96 1 120 slov
Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených Odborné humanitné 17.7.2011 4 217 7 646 2.95 408 slov
Pedagogika psychosociálne narušených Odborné humanitné 17.7.2011 4 772 5 2 414 2.96 556 slov
Pedagogika sluchovo postihnutých Odborné humanitné 17.7.2011 5 241 4 1 424 2.95 742 slov
Pedagogika zrakovo postihnutých Odborné humanitné 17.7.2011 4 922 5 1 709 2.97 714 slov
Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou Odborné humanitné 17.7.2011 3 672 4 2 583 2.95 714 slov
Pedagogika detí s poruchami učenia Odborné humanitné 17.7.2011 4 455 3 959 2.96 371 slov
Pedagogika viacnásobne postihnutých Odborné humanitné 17.7.2011 5 043 4 1 118 2.94 330 slov
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.