referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Pondelok, 29. novembra 2021
Referáty od autora: Stromek 
Názov referátu Kategória   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Vysoký krevní tlak (VKT) Prírodné vedy SOŠ 11.6.2003 5 387 24 1 548 3.01 519 slov
Oxidy síry Prírodné vedy SOŠ 11.6.2003 13 541 48 1 930 2.96 1 460 slov
Conditionals and Time Clauses Cudzie jazyky SOŠ 11.6.2003 11 882 62 2 154 2.97 406 slov
William Shakespeare biography Cudzie jazyky SOŠ 11.6.2003 14 750 56 1 576 2.95 1 032 slov
English Literature (intimately) Cudzie jazyky SOŠ 11.6.2003 114 301 376 3 290 2.94 10 200 slov
Rudolf II. biography Cudzie jazyky SOŠ 11.6.2003 3 464 7 673 2.97 252 slov
Lipidy Prírodné vedy SOŠ 27.5.2003 8 875 89 930 2.98 235 slov
d-prvky a jejich sloučeniny Prírodné vedy SOŠ 27.5.2003 29 406 162 6 505 2.97 1 946 slov
s-prvky a jejich sloučeniny Prírodné vedy SOŠ 27.5.2003 23 136 142 8 692 3.00 1 240 slov
p2 prvky a jejich sloučeniny - skupina uhlíku Prírodné vedy SOŠ 27.5.2003 21 403 90 5 356 2.94 1 685 slov
p3 prvky a jejich sloučeniny- skupina dusíku Prírodné vedy SOŠ 27.5.2003 16 224 68 2 652 2.95 1 030 slov
Chalkogeny – p4 prvky a jejich sloučeniny Prírodné vedy SOŠ 27.5.2003 24 187 91 3 766 2.98 1 638 slov
Halogeny – p5 prvky a jejich sloučeniny Prírodné vedy SOŠ 27.5.2003 18 863 119 3 037 2.96 707 slov
Chemická vazba a její vlastnosti Prírodné vedy SOŠ 27.5.2003 13 911 107 2 655 2.92 1 068 slov
Periodický zákon a jeho vztah ke struktuře a k vlastnostem látek Prírodné vedy SOŠ 27.5.2003 12 517 43 1 898 2.99 1 000 slov
Stavba atomu Prírodné vedy SOŠ 27.5.2003 20 233 193 2 469 2.99 1 105 slov
Termochemie Prírodné vedy SOŠ 27.5.2003 9 054 24 4 802 2.96 1 081 slov
III. A a VI.A skupina Prírodné vedy SOŠ 27.5.2003 8 630 36 1 255 2.94 566 slov
Vodík, kyslík,voda Prírodné vedy SOŠ 27.5.2003 29 763 147 5 193 2.97 914 slov
Nenasycené uhlovodíky Prírodné vedy SOŠ 27.5.2003 9 134 32 1 353 2.95 365 slov
Alkany, cykloalkany Prírodné vedy SOŠ 27.5.2003 8 822 87 3 544 2.98 252 slov
Vývoj divadla od počátku do konce 19. století Všeobecné humanitné SOŠ 27.5.2003 20 669 80 2 478 2.92 1 794 slov
Vývoj české satiry Slovenčina a čeština SOŠ 27.5.2003 7 582 24 1 163 2.96 1 011 slov
Výrazné ženské postavy v české literatuře Slovenčina a čeština SOŠ 27.5.2003 9 561 23 880 2.95 746 slov
Česká exilová a samizdatová literatura Slovenčina a čeština SOŠ 27.5.2003 18 236 68 3 167 2.98 942 slov
Próza v letech po 2. sv. v. 1945–1968 Slovenčina a čeština SOŠ 27.5.2003 23 492 40 3 924 2.96 2 216 slov
Česká literatura 2. pol. 20. st. Slovenčina a čeština SOŠ 27.5.2003 17 760 32 3 324 2.96 1 348 slov
Světová literatura po 2. světové válce Slovenčina a čeština SOŠ 27.5.2003 38 459 215 7 573 3.03 1 396 slov
Nobelova cena za literaturu, Alfred Nobel Slovenčina a čeština SOŠ 27.5.2003 15 469 111 1 988 2.98 603 slov
Světová literatura 1. polovině 20. století Slovenčina a čeština SOŠ 27.5.2003 20 944 93 2 039 2.95 1 157 slov
Literatura v době okupace Slovenčina a čeština SOŠ 27.5.2003 20 517 24 4 996 2.97 1 987 slov
Světové divadlo Slovenčina a čeština SOŠ 27.5.2003 13 253 53 1 102 3.01 820 slov
Česká meziválečná próza Slovenčina a čeština SOŠ 27.5.2003 25 463 50 8 121 2.96 3 374 slov
Moderní směry ve světové a české poezii 90. let 19. st. Slovenčina a čeština SOŠ 27.5.2003 25 164 71 6 401 2.99 3 721 slov
Realismus v české literatuře 80. a 90. let Slovenčina a čeština SOŠ 27.5.2003 12 890 41 6 068 3.00 1 515 slov
Básnické školy 2. pol. 19. století Slovenčina a čeština SOŠ 27.5.2003 9 262 17 1 875 2.98 1 207 slov
Počátky realismu v české literatuře - 60. a 70. léta 19. století Slovenčina a čeština SOŠ 27.5.2003 10 968 25 1 842 2.95 1 329 slov
Realismus ve světové literatuře Slovenčina a čeština SOŠ 27.5.2003 16 774 67 1 820 2.94 1 109 slov
Karel Hynek Mácha Máj Slovenčina a čeština SOŠ 27.5.2003 32 396 205 5 393 2.98 418 slov
Romantismus v české literatuře Slovenčina a čeština SOŠ 27.5.2003 11 608 19 866 2.91 480 slov
Preromantismus v Německu Slovenčina a čeština SOŠ 27.5.2003 4 282 9 776 2.95 199 slov
Romantismus ve světové literatuře Slovenčina a čeština SOŠ 27.5.2003 12 849 35 1 070 2.94 814 slov
Národní obrození Slovenčina a čeština SOŠ 27.5.2003 19 891 55 3 299 2.96 2 631 slov
Božena Němcová tvorba Slovenčina a čeština SOŠ 27.5.2003 9 223 18 825 2.97 391 slov
Renesance a humanismus v Čechách Slovenčina a čeština SOŠ 27.5.2003 9 811 28 6 674 2.98 828 slov
Kulturní proudy 15.- 18. st. - svět Slovenčina a čeština SOŠ 27.5.2003 19 243 73 3 476 2.98 1 725 slov
Ústní lidová slovesnost (stručně) Slovenčina a čeština SOŠ 27.5.2003 4 436 9 1 569 2.98 234 slov
Ústní lidová slovesnost Slovenčina a čeština SOŠ 27.5.2003 7 336 15 1 899 2.99 732 slov
Nejvýznamnější literární památky na našem území do 15. století Slovenčina a čeština SOŠ 27.5.2003 14 959 24 2 410 2.98 1 835 slov
Starověká literatura Slovenčina a čeština SOŠ 26.5.2003 24 901 106 4 279 2.95 1 132 slov
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.