referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Magdaléna
Pondelok, 22. júla 2024
Referáty od autora: aktiduj 
Názov referátu Kategória   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Psychológia Odborné humanitné GYM 01.1.2005 68 975 536 8 114 2.97 1 428 slov
Kategórie chránených území Prírodné vedy GYM 01.1.2005 16 182 124 1 545 2.92 692 slov
Rímske právo: Ochrana vlastníckeho práva Odborné humanitné 01.1.2005 11 587 131 2 986 2.97 402 slov
Rímske právo: Nadobudnutie vlastníckeho práva Odborné humanitné 01.1.2005 13 149 97 2 172 2.97 455 slov
Determinizmus a sloboda Odborné humanitné 01.1.2005 21 418 124 2 387 2.97 1 539 slov
Rozmnožovanie a ontogenéza živočíchov Prírodné vedy GYM 01.1.2005 18 013 113 3 540 2.97 689 slov
Odvetvia slovenského práva Všeobecné humanitné GYM 01.1.2005 34 131 104 4 894 2.98 660 slov
Ústava Slovenskej republiky 1992 Všeobecné humanitné GYM 01.1.2005 48 678 270 2 265 2.95 1 859 slov
Život v súkromí a v spoločenstvách Slovenčina a čeština GYM 01.1.2005 22 713 126 3 309 2.97 1 321 slov
Verben mit Präpositionen Cudzie jazyky GYM 01.1.2005 9 193 44 944 2.93 673 slov
Teória a prax Odborné humanitné 01.1.2005 10 098 62 1 472 2.96 1 108 slov
Classification of Slovak legal system Cudzie jazyky 01.1.2005 5 290 42 591 2.96 442 slov
Dedičnosť mnohobunkových organizmov Prírodné vedy GYM 01.1.2005 18 246 65 6 026 2.96 910 slov
Dýchacia sústava Prírodné vedy GYM 01.1.2005 24 252 157 8 870 2.95 909 slov
Ochrana spotrebiteľa Odborné humanitné GYM 01.1.2005 75 117 527 6 318 2.95 883 slov
Psychické zdravie a stres Odborné humanitné GYM 01.1.2005 72 462 753 4 407 2.95 460 slov
Rodina ako sociologicko-psychologický fenomén Odborné humanitné 19.3.2005 84 506 1 118 8 198 2.93 2 398 slov
Forma štátu Všeobecné humanitné 19.3.2005 23 206 309 4 906 2.97 955 slov
Štát a štátne územie Všeobecné humanitné 19.3.2005 21 590 175 12 032 2.96 842 slov
Peniaze a ich úloha v ekonomike. Bankový systém v trhovej ekonomike Odborné humanitné GYM 01.1.2005 46 688 444 3 242 2.98 1 147 slov
Poklasické obdobie gréckej filozofie Odborné humanitné GYM 01.1.2005 7 620 100 1 187 2.95 414 slov
Filozofia - základné tézy Praktické pomôcky GYM 01.1.2005 12 454 168 1 839 2.95 1 052 slov
Politológia ako veda Ostatné GYM 01.1.2005 39 571 425 5 416 2.94 1 359 slov
Ľudské práva Odborné humanitné GYM 01.1.2005 113 632 1 010 8 261 2.91 1 281 slov
Morálka a právo. Vznik a vývoj štátu a práva Odborné humanitné GYM 01.1.2005 54 687 452 8 606 2.94 1 341 slov
Živočíšna bunka a tkanivá Prírodné vedy GYM 01.1.2005 15 968 135 1 933 2.95 570 slov
Protihabsburské povstania Všeobecné humanitné GYM 01.1.2005 26 828 218 8 293 2.97 1 512 slov
Anšlus Rakúska Všeobecné humanitné GYM 01.1.2005 9 071 54 2 545 2.94 1 033 slov
Brunelleschi Všeobecné humanitné GYM 01.1.2005 3 086 31 1 096 2.92 738 slov
Stredoveká filozofia, vzťah filozofie a teológie Všeobecné humanitné GYM 01.1.2005 34 235 445 7 717 2.95 1 769 slov
Interferencia svetla Praktické pomôcky GYM 01.1.2005 22 747 88 2 158 2.93 681 slov
Výkon striedavého prúdu Prírodné vedy GYM 01.1.2005 13 077 194 1 936 2.94 373 slov
Základy kvantovej fyziky Prírodné vedy GYM 01.1.2005 11 330 115 1 979 2.95 645 slov
J.C.Hronský: Andreas Búr Majster Slovenčina a čeština GYM 01.1.2005 14 983 148 1 381 2.96 803 slov
Atómová energia a jej vplyv na životné prostredie (prejav) Slovenčina a čeština GYM 01.1.2005 20 396 660 2 319 2.95 717 slov
Kostra, Horov, Kováč Praktické pomôcky GYM 01.1.2005 11 967 191 2 115 2.97 1 169 slov
Vojtech Mihálik Praktické pomôcky GYM 01.1.2005 22 098 183 1 594 2.94 577 slov
M.Urban: Jašek Kutliak spod Bučinky, Štefan Koňarčík- Chrapek a pán boh, Mičinova Kobyla Slovenčina a čeština GYM 01.1.2005 25 615 71 1 127 2.98 885 slov
Albert Camus: Mor Slovenčina a čeština GYM 01.1.2005 19 753 306 1 564 2.94 569 slov
Jean Paul Sartre: Múr Slovenčina a čeština GYM 01.1.2005 22 051 593 1 632 2.96 514 slov
Francoise Saganová: Dobrý deň smútok Slovenčina a čeština GYM 01.1.2005 7 584 39 641 2.94 745 slov
Vývin slovenskej prozaickej tvorby v rokoch 1945-1948 Slovenčina a čeština GYM 01.1.2005 17 101 192 4 098 2.95 946 slov
Rozprávanie ako slohový postup i slohový útvar Slovenčina a čeština GYM 01.1.2005 66 440 788 3 632 2.93 350 slov
Vývin slovenskej básnickej tvorby v rokoch 1945-1989 Slovenčina a čeština GYM 01.1.2005 14 324 289 1 831 2.97 783 slov
Tido Gašpar: Poviedky zo zbierky Námorníci Slovenčina a čeština GYM 01.1.2005 5 571 30 562 2.95 524 slov
Valentín Beniak Slovenčina a čeština GYM 01.1.2005 20 029 124 1 894 2.96 520 slov
Milo Urban: Živý bič Slovenčina a čeština GYM 01.1.2005 110 307 2 112 4 669 2.90 2 112 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.