referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Iveta
Pondelok, 27. mája 2024
Referáty od autora: krevetkaaa 
Názov referátu Kategória   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Všestrannosť osobnosti Ľudovíta Štúra Slovenčina a čeština SOŠ 22.5.2005 3 517 10 503 2.97 563 slov
Humanizmus a renesancia – zmena pohľadu človeka na svet v tomto období. Slovenčina a čeština SOŠ 22.5.2005 7 700 9 1 427 2.99 855 slov
Zásobovanie Odborné humanitné SOŠ 22.5.2005 10 550 51 2 079 3.00 372 slov
Typy organizačných štruktúr Odborné humanitné SOŠ 22.5.2005 19 916 23 1 419 2.97 591 slov
Proces tvorby ceny, informácie, evidencia, kalkulačný list. Odborné humanitné SOŠ 22.5.2005 11 402 34 930 2.97 409 slov
Dominik Tatarka Slovenčina a čeština SOŠ 22.5.2005 8 388 10 1 304 2.98 1 588 slov
Ladislav Mňačko Slovenčina a čeština SOŠ 22.5.2005 8 383 7 834 2.98 1 264 slov
Idea slovanskej vzájomnosti a národnej minulosti v tvorbe Kollára a Hollého Slovenčina a čeština SOŠ 22.5.2005 8 472 22 2 246 3.01 1 402 slov
Od romantizmu k začiatkom realizmu Slovenčina a čeština SOŠ 22.5.2005 4 946 10 2 447 2.97 3 241 slov
Emil Boleslav Lukáč verzus Ján Smrek Slovenčina a čeština SOŠ 22.5.2005 5 859 13 2 611 2.97 375 slov
Slovenskí básnici po roku 1945 (Rúfus, Plávka, Válek, Horov), ich postoj k životu Slovenčina a čeština SOŠ 22.5.2005 9 544 33 2 532 2.99 1 553 slov
Klasicizmus v európskej a slov.lit. – pomocou liter.textov priblížte jazykové snahy A.Bernoláka, J.I.Bajzu a ľudovo výchovné pôsobenie J.Fándlyho. Slovenčina a čeština SOŠ 22.5.2005 8 378 11 1 087 2.96 1 072 slov
Zemianstvo v umeleckej tvorbe. Postoj autorov, ktorý sa vyjadrovali k úlohe zemianstva. Vajanský. Hviezdoslav. Kukučín. Kalinčiak. Slovenčina a čeština SOŠ 22.5.2005 4 574 24 2 808 2.98 2 398 slov
Romantizmus v svetovej literatúre Slovenčina a čeština SOŠ 22.5.2005 36 245 139 1 259 2.95 1 754 slov
Porovnajte princípy jazyka Bernoláka a Štúra Slovenčina a čeština SOŠ 22.5.2005 13 518 55 1 171 2.96 121 slov
Charakterizujte umelecké smerovanie medzivojnovej literatúri Slovenčina a čeština SOŠ 22.5.2005 3 681 24 633 2.98 340 slov
Úvaha a jej základné znaky Slovenčina a čeština SOŠ 22.5.2005 40 517 242 2 088 2.94 109 slov
Romantizmus v slovenskej literatúre Slovenčina a čeština SOŠ 22.5.2005 10 050 155 1 153 2.95 509 slov
Hlásky Slovenčina a čeština SOŠ 22.5.2005 69 423 80 1 515 2.91 102 slov
Frazeologizmy Slovenčina a čeština SOŠ 22.5.2005 25 099 84 1 066 2.95 38 slov
Prózotické vlastnosti jazyka Slovenčina a čeština SOŠ 22.5.2005 6 768 15 614 2.96 48 slov
Rečnícky štýl Slovenčina a čeština SOŠ 22.5.2005 28 428 104 969 2.96 64 slov
Poézia od 40.rokov po súčasnosť. Slovenčina a čeština SOŠ 22.5.2005 3 155 28 460 2.97 259 slov
Slovenská staroveká literatúra - Staroslovienska literatúra (863 – 1000) Slovenčina a čeština SOŠ 22.5.2005 6 612 92 725 2.98 522 slov
Realizmus ako literárny smer v európskej lietratúre. Charles Dickens. Lev Nikolajevič Tolstoj. Anton Pavlovič Čechov. Slovenčina a čeština SOŠ 22.5.2005 23 704 169 1 145 2.96 2 473 slov
Hodnotenie pracovníkov Odborné humanitné SOŠ 22.5.2005 20 136 209 1 425 2.97 263 slov
Staroveká literatúra Slovenčina a čeština SOŠ 22.5.2005 25 676 236 3 187 2.95 1 342 slov
Sociálne zabezpečenie Odborné humanitné SOŠ 22.5.2005 6 852 102 655 2.96 172 slov
Informácia: Podstata a proces komunikácie v manažmente Odborné humanitné SOŠ 22.5.2005 13 519 90 819 2.93 205 slov
Slovná zásoba Slovenčina a čeština SOŠ 22.5.2005 48 648 228 3 331 2.96 228 slov
Slovosled slovenskej vety Slovenčina a čeština SOŠ 22.5.2005 12 637 36 1 112 2.96 195 slov
Administratívny štýl Slovenčina a čeština SOŠ 22.5.2005 50 278 173 1 514 2.92 259 slov
Služby v cestovnom ruchu, klasifikácia Odborné humanitné SOŠ 22.5.2005 46 443 159 4 920 3.00 408 slov
Účtovanie výnosov a zisťovanie hospodárskeho výsledku Odborné humanitné SOŠ 25.4.2005 6 792 66 1 458 2.96 331 slov
Majetok a zdroje krytia majetku Odborné humanitné SOŠ 25.4.2005 17 607 125 1 431 2.97 339 slov
Účtovanie nákladov Odborné humanitné SOŠ 25.4.2005 11 736 64 1 076 2.95 382 slov
Hláskoslovné rozdiely medzi slovenčinou a češtinou Slovenčina a čeština SOŠ 25.4.2005 8 117 20 554 2.96 48 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.