referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrich
Pondelok, 15. júla 2024
Referáty od autora: kukolar3 
Názov referátu Kategória   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Zem ako vesmírne teleso Prírodné vedy GYM 05.7.2005 26 744 175 2 035 2.96 571 slov
Slapove javy Prírodné vedy GYM 05.7.2005 15 853 51 1 353 2.95 296 slov
Zemský povrch a mapa Prírodné vedy GYM 05.7.2005 27 958 110 2 807 2.96 832 slov
Meteorologické prvky a počasie Prírodné vedy GYM 05.7.2005 16 005 185 1 530 2.94 543 slov
Atmosfera Prírodné vedy GYM 05.7.2005 17 961 65 1 656 2.96 532 slov
Atmosféra Prírodné vedy GYM 05.7.2005 14 514 95 3 720 2.94 472 slov
Hydrosféra Prírodné vedy GYM 05.7.2005 11 527 29 715 2.96 165 slov
Vodstvo súše Prírodné vedy GYM 05.7.2005 6 569 15 621 2.97 134 slov
Litosfera Prírodné vedy GYM 05.7.2005 8 492 32 845 2.95 316 slov
Litosféra: Geomorfologicke procesy Prírodné vedy GYM 05.7.2005 7 066 33 731 2.93 223 slov
Pôda Prírodné vedy GYM 05.7.2005 16 800 184 1 063 2.96 253 slov
Pôdotvorné činitele Prírodné vedy GYM 05.7.2005 9 162 18 858 2.97 253 slov
Pôdne typy Európy a Slovenska Prírodné vedy GYM 05.7.2005 10 402 98 1 987 2.98 546 slov
Bioklimatické pásma a zóny Prírodné vedy GYM 05.7.2005 14 861 67 3 368 2.96 660 slov
Vertikálne členenie biosféry na Zemi Prírodné vedy GYM 05.7.2005 5 919 15 692 2.98 238 slov
Vývoj obyvateľstva a prognózy jeho vývoja Prírodné vedy GYM 05.7.2005 7 634 58 749 2.97 220 slov
Prirodzený pohyb obyvateľstva Prírodné vedy GYM 05.7.2005 21 132 82 2 567 2.95 323 slov
Vekové pyramídy Prírodné vedy GYM 05.7.2005 12 020 30 488 2.96 279 slov
Sídla- základné termíny a jednotky Prírodné vedy GYM 05.7.2005 5 897 69 802 2.95 289 slov
Poľnohospodárstvo Prírodné vedy GYM 05.7.2005 12 187 88 1 072 2.98 320 slov
Priemysel Prírodné vedy GYM 05.7.2005 11 533 98 1 073 2.97 316 slov
Vývoj energetického hospodárstva Prírodné vedy GYM 05.7.2005 4 924 11 386 2.96 144 slov
Vodstvo Slovenska Prírodné vedy GYM 05.7.2005 15 215 174 2 283 2.93 496 slov
Socioekonomické podmienky Afriky Prírodné vedy GYM 05.7.2005 11 368 49 1 121 2.95 479 slov
Prírodné podmienky Slovenska Prírodné vedy GYM 05.7.2005 11 213 64 1 596 2.99 320 slov
Sídla Slovenska Prírodné vedy GYM 05.7.2005 14 683 155 1 339 2.97 203 slov
Hydrosféra Prírodné vedy GYM 05.7.2005 16 894 48 1 127 2.96 136 slov
Rastlinstvo a živočíšstvo Slovenska Prírodné vedy GYM 05.7.2005 16 786 112 1 017 2.93 330 slov
Prírodné pomery Severnej Ameriky Prírodné vedy GYM 05.7.2005 8 373 20 657 2.98 236 slov
Prírodné pomery Južnej Ameriky Prírodné vedy GYM 05.7.2005 7 242 17 728 2.95 217 slov
Prírodné pomery Afriky Prírodné vedy GYM 05.7.2005 10 937 39 743 2.97 253 slov
Priemysel a hospodárstvo Európy Prírodné vedy GYM 05.7.2005 26 271 117 1 667 2.98 392 slov
Priemysel a poľnohospodárstvo Severnej a Južnej Ameriky Prírodné vedy GYM 05.7.2005 14 589 54 1 141 2.96 332 slov
Priemysel a poľnohospodárstvo Ázie Prírodné vedy GYM 05.7.2005 15 147 53 1 908 2.96 396 slov
Prehľad prírodných podmienok Európy Prírodné vedy GYM 05.7.2005 10 009 31 1 282 2.97 332 slov
Prehľad prírodných podmienok Európy Prírodné vedy GYM 05.7.2005 7 409 17 825 2.96 205 slov
Pôdy Slovenska Prírodné vedy GYM 05.7.2005 14 181 69 959 2.93 315 slov
Ázia Prírodné vedy GYM 05.7.2005 19 344 80 1 558 2.96 254 slov
Poľnohospodárstvo Slovenska Prírodné vedy GYM 05.7.2005 32 261 167 1 659 2.92 337 slov
Polárne oblasti Prírodné vedy GYM 05.7.2005 16 693 117 1 051 2.94 308 slov
Obyvateľstvo Slovenska Prírodné vedy GYM 05.7.2005 29 492 96 967 2.92 208 slov
Obyvateľstvo Severnej a Južnej Ameriky Prírodné vedy GYM 05.7.2005 29 634 92 1 508 2.97 393 slov
Slovensko – ukrajinské literárne vzťahy v období romantizmu Slovenčina a čeština GYM 05.7.2005 15 918 29 1 470 2.97 482 slov
Súčasnosť a perspektívnosť postavenia ľudu, obraz ľudu, obraz človeka, prírody a práce v ideovom a estetickom pláne tvorby A. Sládkoviča a P. O. Hviezdoslava Slovenčina a čeština GYM 05.7.2005 13 224 85 2 114 2.96 977 slov
Podnebie Slovenska Prírodné vedy GYM 05.7.2005 30 342 95 3 219 3.00 374 slov
Obyvateľstvo Oceánie Prírodné vedy GYM 05.7.2005 6 464 8 475 2.97 199 slov
Geologické pásma Slovenska Prírodné vedy GYM 05.7.2005 24 081 126 4 216 2.93 489 slov
Osvietenské myslenie a jeho odraz v slovenskej klasicistickej literatúre, idea slovanskej vzájomnosti v diele Jána Kollár a Jána Hollého Slovenčina a čeština GYM 05.7.2005 10 679 97 1 624 2.97 802 slov
Geomorfologické členenie Slovenska Prírodné vedy GYM 05.7.2005 10 991 74 1 356 2.97 328 slov
Človek v boji za slobodu a humanizmus a jeho revolta proti spoločnosti vo svetovej romantickej literatúre Slovenčina a čeština GYM 05.7.2005 8 436 52 1 631 2.96 944 slov
 
   1  |  2    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.