referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kamil
Utorok, 14. júla 2020
Referáty od autora: Lucka123 
Názov referátu Kategória   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Obraz človeka v umeleckej literatúre od najstarších čias po súčasnosť a porovnanie jednotlivých literárnych periód Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 16 492 85 723 3.01 583 slov
Obraz prvej svetovej vojny v tvorbe svetovej literatúry; H. Barbusse, R. Rolland, E.M. Remarque, E. Hemingway Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 20 933 70 1 876 3.00 1 360 slov
Severná Európa v v ranom stredoveku Všeobecné humanitné SOŠ 30.11.2002 4 488 22 619 3.00 199 slov
Pavol Országh Hviezdoslav lyrika Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 8 040 94 680 3.00 599 slov
Vývoj nákupu podniku v premenách času Odborné humanitné SOŠ 30.11.2002 54 044 641 2 875 2.99 6 349 slov
Tvorba Krasku a Bezruča - Umelecký a odborný štýl Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 8 567 41 738 2.99 569 slov
Sládkovič a Hviezdoslav - porovnanie romantizmu a realizmu Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 17 382 170 1 347 2.99 1 236 slov
Svetový realistický román - zrkadlo buržoáznej spoločnosti Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 9 272 28 1 286 2.99 843 slov
Veľká Francúzska revolúcia Všeobecné humanitné SOŠ 30.11.2002 19 404 103 1 296 2.99 1 754 slov
Zjednotenie Talianska Všeobecné humanitné SOŠ 30.11.2002 26 273 104 1 408 2.99 7 348 slov
Projekt - nábožensto - priateľstvo Všeobecné humanitné SOŠ 30.11.2002 4 711 16 415 2.99 608 slov
Slovenská a česká medzivojnová dráma v boji proti meštiactvu, za sociálnu spravodlivosť a pokrok Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 16 474 75 989 2.99 1 128 slov
Obraz prvej svetovej vojny v slovenskej a českej próze Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 14 975 33 1 810 2.99 1 799 slov
Prijímací test na gymnázium v Považskej Bystrici zo slovnského jazyka Ostatné SOŠ 30.11.2002 7 457 18 713 2.99 286 slov
Dedina v diele Kukučína, Tajovského a Timravy Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 14 379 159 1 076 2.98 1 214 slov
Kyslíkaté kyseliny Prírodné vedy SOŠ 30.11.2002 15 354 15 1 333 2.98 73 slov
Človek v boji za slobodu ahumanizmus v nemeckej, anglickej a francúzskej literatúre preromanizmu a romantizmu Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 6 842 7 534 2.98 900 slov
Prvá svetová vojna Všeobecné humanitné SOŠ 30.11.2002 16 382 58 1 047 2.98 1 280 slov
Prvá svetová vojna vo svetovej literatúre Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 13 257 112 610 2.98 697 slov
Lyrizovaná próza, jej vývin a miesto v slovenskej literatúre, hlavné znaky a špecifické črty v diele M. Figuli - Tri gaštanové kone Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 38 625 152 2 361 2.98 2 559 slov
Staroslovienska literatúra a jej ohlas v slovenskej národnej kultúre Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 11 341 62 765 2.98 758 slov
Obraz druhej svetovej vojny vo svetovej literatúre Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 40 496 135 2 197 2.97 2 295 slov
Prijímacie skúšky Matematika 2 Ostatné SOŠ 30.11.2002 11 086 53 867 2.97 257 slov
Literature Cudzie jazyky SOŠ 30.11.2002 7 283 102 598 2.97 673 slov
Biológia 1. praktická cvičenie - Poznávanie a rozlíšenie baktérií, húb a rastlín Praktické pomôcky SOŠ 30.11.2002 19 478 40 1 029 2.97 190 slov
Bilingválne gymnázium v Žiline Ostatné SOŠ 30.11.2002 5 862 10 551 2.97 280 slov
Chémia Kvantitatívny priebeh chemickej reakcie Praktické pomôcky SOŠ 30.11.2002 4 377 11 508 2.97 95 slov
Svätý Jozef životopis Praktické pomôcky SOŠ 30.11.2002 9 996 93 882 2.97 239 slov
Zaujímavosti zo zemepisu Prírodné vedy SOŠ 30.11.2002 7 593 8 614 2.97 630 slov
Vnútropolitický vývoj na Slovensku v rokoch 1993-1994 Všeobecné humanitné SOŠ 21.12.2001 23 042 296 2 620 2.97 1 087 slov
Periodizácia praveku Všeobecné humanitné SOŠ 30.11.2002 14 810 57 1 303 2.97 1 179 slov
Prijímacie skúšky Slovenský jazyk a literatúra Ostatné SOŠ 30.11.2002 18 260 55 1 270 2.97 358 slov
Ľudovíť Štúr životopis Praktické pomôcky SOŠ 16.12.2001 15 285 160 1 065 2.97 368 slov
Láska, ľud, jeho tvorivá činnosť a mravné hodnoty v ideovom a estetickom pláne tvorby Andreja Sládkoviča Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 14 049 24 1 971 2.97 1 277 slov
Od osobného k národnému, sociálnemu, svetovému a všeľudskému v poézii P. O. Hviezdoslava Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 7 652 15 622 2.97 616 slov
Lyrický hrdina literárnej moderny ako odraz osobných a spoločenských konfliktov v básnickej tvorbe I. Krasku, V. Roya. Nová poetika v slovenskej a svetovej poézii Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 22 027 48 3 766 2.97 1 708 slov
Lyrizovaná próza Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 55 999 136 1 502 2.96 774 slov
Osvietenské myslenie a jeho odraz v slovenskej klasicistickej literatúre; idea slovanskej vzájomnosti v diele Jána Kollára a Jána Hollého Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 10 671 32 971 2.96 725 slov
Projekt: Geologické okolie Žiliny Prírodné vedy SOŠ 30.11.2002 12 705 73 1 464 2.96 662 slov
Problémy svetovej literatúry a kultúry 20. storočia - Moravia, Steinbeck, Mailer, Salinger Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 11 919 97 636 2.96 536 slov
Ľudová slovesnosť Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 16 909 114 1 305 2.96 605 slov
Metodika zostavovania štruktúrnych elektrónových vzorcov Prírodné vedy SOŠ 30.11.2002 10 753 18 633 2.96 1 655 slov
Motív vzbury proti utrpeniu, neľudskosti a neslobode v slovenskej a českej romantickej literatúre; J. Kráľ, J. Botto, K.H. Mácha Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 15 580 50 1 914 2.96 1 278 slov
Vývin slovenskej drámy od najstarších čias po súčastnosť Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 32 976 161 1 855 2.96 1 301 slov
Poézia Kostru, Rúfusa a Horova Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 5 912 46 887 2.96 348 slov
Obraz človeka v literatúre od najstarších čias po súčasnosť Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 23 211 183 1 737 2.96 1 265 slov
Studená vojna Všeobecné humanitné SOŠ 21.12.2001 30 869 318 2 715 2.96 3 315 slov
Vývojové tendencie v slovenskej poézii po roku 1945 Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 16 520 79 1 117 2.96 787 slov
Židia Všeobecné humanitné SOŠ 30.11.2002 21 718 145 1 952 2.95 1 404 slov
Prijímacie skúšky Matematika Ostatné SOŠ 30.11.2002 7 962 42 788 2.95 189 slov
 
   1  |  2    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.