referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Utorok, 5. decembra 2023
Referáty od autora: Lucka123 
Názov referátu Kategória   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Prvá svetová vojna Všeobecné humanitné SOŠ 30.11.2002 16 382 58 1 047 2.98 1 280 slov
Revolúcia v Holandsku Všeobecné humanitné SOŠ 30.11.2002 4 219 12 714 2.92 316 slov
Informatika v službách logistiky: útópia alebo nevyhnutnosť? Odborné humanitné SOŠ 30.11.2002 10 852 199 718 2.94 713 slov
Projekt: Geologické okolie Žiliny Prírodné vedy SOŠ 30.11.2002 12 705 73 1 464 2.96 662 slov
Prijímací test na gymnázium v Považskej Bystrici zo slovnského jazyka Ostatné SOŠ 30.11.2002 7 457 18 713 2.99 286 slov
Spolok svätého Vojtecha Ostatné SOŠ 30.11.2002 10 625 22 611 2.94 709 slov
Metodika zostavovania štruktúrnych elektrónových vzorcov Prírodné vedy SOŠ 30.11.2002 10 753 18 633 2.96 1 655 slov
Prijímacie skúšky Matematika 2 Ostatné SOŠ 30.11.2002 11 086 53 867 2.97 257 slov
Zjednotenie Talianska Všeobecné humanitné SOŠ 30.11.2002 26 273 104 1 408 2.99 7 348 slov
Severná Európa v v ranom stredoveku Všeobecné humanitné SOŠ 30.11.2002 4 488 22 619 3.00 199 slov
Ľudovíť Štúr životopis Praktické pomôcky SOŠ 30.11.2002 26 071 182 1 408 2.95 2 072 slov
Bilingválne gymnázium v Žiline Ostatné SOŠ 30.11.2002 5 862 10 551 2.97 280 slov
Projekt - nábožensto - priateľstvo Všeobecné humanitné SOŠ 30.11.2002 4 711 16 415 2.99 608 slov
Kyslíkaté kyseliny Prírodné vedy SOŠ 30.11.2002 15 354 15 1 333 2.98 73 slov
Žiadosť o uvolnenie z vyučovania Ostatné SOŠ 30.11.2002 70 742 231 940 2.93 55 slov
Karol IV. životopis Všeobecné humanitné SOŠ 30.11.2002 17 523 72 1 179 2.93 764 slov
Periodizácia praveku Všeobecné humanitné SOŠ 30.11.2002 14 810 57 1 303 2.97 1 179 slov
Chémia Kvantitatívny priebeh chemickej reakcie Praktické pomôcky SOŠ 30.11.2002 4 377 11 508 2.97 95 slov
Matematika Domáca úloha 8. ročník strana 12/3 Ostatné SOŠ 30.11.2002 8 186 13 511 2.93 48 slov
Biológia 1. praktická cvičenie - Poznávanie a rozlíšenie baktérií, húb a rastlín Praktické pomôcky SOŠ 30.11.2002 19 478 40 1 029 2.97 190 slov
Astrológia Ostatné SOŠ 30.11.2002 4 075 20 544 2.95 288 slov
Prijímacie skúšky Slovenský jazyk a literatúra Ostatné SOŠ 30.11.2002 18 260 55 1 270 2.97 358 slov
Literature Cudzie jazyky SOŠ 30.11.2002 7 283 102 598 2.97 673 slov
Zaujímavosti zo zemepisu Prírodné vedy SOŠ 30.11.2002 7 593 8 614 2.97 630 slov
Veľká Francúzska revolúcia Všeobecné humanitné SOŠ 30.11.2002 19 404 103 1 296 2.99 1 754 slov
Vývoj nákupu podniku v premenách času Odborné humanitné SOŠ 30.11.2002 54 044 641 2 875 2.99 6 349 slov
Prírodopis Prírodné pomery okolia Žiliny Praktické pomôcky SOŠ 30.11.2002 13 591 16 631 2.95 189 slov
Židia Všeobecné humanitné SOŠ 30.11.2002 21 718 145 1 952 2.95 1 404 slov
Svätý Jozef životopis Praktické pomôcky SOŠ 30.11.2002 9 996 93 882 2.97 239 slov
Advent Ostatné SOŠ 30.11.2002 6 883 21 677 2.95 212 slov
Prijímacie skúšky Matematika Ostatné SOŠ 30.11.2002 7 962 42 788 2.95 189 slov
Sociálne a politické zdroje pokusu o reformu socializmu v Československu a jeho ohraničenosť Všeobecné humanitné SOŠ 21.12.2001 8 089 35 748 2.95 855 slov
Studená vojna Všeobecné humanitné SOŠ 21.12.2001 30 869 318 2 715 2.96 3 315 slov
Vnútropolitický vývoj na Slovensku v rokoch 1993-1994 Všeobecné humanitné SOŠ 21.12.2001 23 042 296 2 620 2.97 1 087 slov
Vývojové tendencie v slovenskej poézii po roku 1945 Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 16 520 79 1 117 2.96 787 slov
Obraz druhej svetovej vojny vo svetovej literatúre Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 40 496 135 2 197 2.97 2 295 slov
Slovenská a česká medzivojnová dráma v boji proti meštiactvu, za sociálnu spravodlivosť a pokrok Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 16 474 75 989 2.99 1 128 slov
Lyrizovaná próza, jej vývin a miesto v slovenskej literatúre, hlavné znaky a špecifické črty v diele M. Figuli - Tri gaštanové kone Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 38 625 152 2 361 2.98 2 559 slov
Obraz prvej svetovej vojny v slovenskej a českej próze Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 14 975 33 1 810 2.99 1 799 slov
Obraz prvej svetovej vojny v tvorbe svetovej literatúry; H. Barbusse, R. Rolland, E.M. Remarque, E. Hemingway Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 20 933 70 1 876 3.00 1 360 slov
Lyrický hrdina literárnej moderny ako odraz osobných a spoločenských konfliktov v básnickej tvorbe I. Krasku, V. Roya. Nová poetika v slovenskej a svetovej poézii Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 22 027 48 3 766 2.97 1 708 slov
Vývin slovenskej drámy od najstarších čias po súčastnosť Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 32 976 161 1 855 2.96 1 301 slov
Od osobného k národnému, sociálnemu, svetovému a všeľudskému v poézii P. O. Hviezdoslava Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 7 652 15 622 2.97 616 slov
Svetový realistický román - zrkadlo buržoáznej spoločnosti Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 9 272 28 1 286 2.99 843 slov
Motív vzbury proti utrpeniu, neľudskosti a neslobode v slovenskej a českej romantickej literatúre; J. Kráľ, J. Botto, K.H. Mácha Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 15 580 50 1 914 2.96 1 278 slov
Láska, ľud, jeho tvorivá činnosť a mravné hodnoty v ideovom a estetickom pláne tvorby Andreja Sládkoviča Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 14 049 24 1 971 2.97 1 277 slov
Človek v boji za slobodu ahumanizmus v nemeckej, anglickej a francúzskej literatúre preromanizmu a romantizmu Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 6 842 7 534 2.98 900 slov
Osvietenské myslenie a jeho odraz v slovenskej klasicistickej literatúre; idea slovanskej vzájomnosti v diele Jána Kollára a Jána Hollého Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 10 671 32 971 2.96 725 slov
Slovenská stredoveká literatúra a jej ohlas v slovenskej národnej kultúre Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 6 164 16 1 015 2.95 441 slov
Obraz človeka v umeleckej literatúre od najstarších čias po súčasnosť a porovnanie jednotlivých literárnych periód Slovenčina a čeština SOŠ 16.12.2001 16 492 85 723 3.01 583 slov
 
   1  |  2    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.