referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratislav
Utorok, 18. júna 2024
Referáty od autora: Janci 
Názov referátu Kategória   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Občianska náuka Spoločenské normy Praktické pomôcky SOŠ 24.11.2002 25 337 148 765 2.93 198 slov
Wünsche für das Rentenalter Cudzie jazyky SOŠ 24.11.2002 5 817 18 1 140 2.97 204 slov
Meine Freizeit Cudzie jazyky SOŠ 24.11.2002 23 386 284 1 628 2.96 273 slov
Rečnícky štýl Slovenčina a čeština SOŠ 30.12.2001 28 069 123 900 2.97 214 slov
Modálnosť viet Slovenčina a čeština SOŠ 30.12.2001 15 011 29 674 2.98 79 slov
Rozdiely medzi češtinou a slovenčinou Slovenčina a čeština SOŠ 30.12.2001 9 815 64 647 2.98 173 slov
Staroslovienska literatúra a jej obraz v slovenskej národnej kultúre Slovenčina a čeština SOŠ 30.12.2001 5 977 30 716 2.95 446 slov
Postavenie zemianstva v umeleckej tvorbe Kalinčiaka, S.H. Vajanského, P.O. Hviezdoslava, M. Kukučína Slovenčina a čeština SOŠ 30.12.2001 9 587 102 923 2.98 1 061 slov
Zemianstvo v tvorbe Hviezdoslava, Kalinčiaka, Kukučína a Vajanského Slovenčina a čeština SOŠ 30.12.2001 12 644 141 702 2.97 791 slov
Literatúra na Veľkej Morave, význam Cyrila a Metoda Slovenčina a čeština SOŠ 30.12.2001 7 393 21 639 2.98 258 slov
Literatúra na Veľkej Morave, význam Cyrila a Metoda Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 7 411 17 598 3.00 258 slov
Staroslovienska literatúra a jej obraz v slovenskej národnej kultúre Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 5 434 23 760 2.99 446 slov
Slovenská a česká romantická literatúra Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 25 020 105 1 971 2.97 1 601 slov
Slovenská a česká baroková literatúra Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 9 904 114 628 2.96 407 slov
Človek v zápase o národné a sociálne oslobodenie Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 9 291 73 852 2.97 1 185 slov
Socialistická literatúra medzi dvoma svetovými vojnami Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 12 282 61 663 2.99 789 slov
Zánik feudálnych vzťahov a nástup kapitalizmu v slovenskej dramatickej tvorbe Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 8 650 36 885 2.94 917 slov
Zánik feudálnych vzťahov a nástup kapitalizmu v slovenskej dramatickej tvorbe Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 13 627 62 1 440 2.93 1 997 slov
Súčasná slovenská literatúra Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 35 632 206 1 242 2.97 939 slov
Osobnosť Ľudovíta Štúra Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 12 711 72 696 3.00 460 slov
Motív vzbury proti utrpeniu, neľudskosti a neslobode Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 11 129 59 947 2.98 1 088 slov
Svetová romantická literatúra Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 17 878 112 1 097 2.95 1 243 slov
Eufónia verša - zvukosled Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 7 810 10 689 2.99 111 slov
Textová syntax Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 9 222 32 668 2.97 70 slov
Slovosled Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 5 480 35 1 032 2.99 273 slov
Základné činitele slovosledu slovenskej vety Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 9 906 10 736 2.97 72 slov
Vývin a vznik slovanských jazykov Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 9 561 39 665 2.98 107 slov
Slohové postupy a slohové útvary Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 41 437 457 2 386 2.94 432 slov
Rozdelenie článku podľa syntaktického hľadiska. Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 12 219 8 570 2.97 83 slov
Jazykové prostriedky Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 7 662 31 619 3.02 214 slov
Základné básnické prostriedky Slovenčina a čeština SOŠ 24.12.2001 8 537 31 1 031 2.99 120 slov
Administratívne útvary, ich charakteristika a vymenovanie Slovenčina a čeština SOŠ 24.12.2001 8 811 39 632 2.98 122 slov
Obohacovanie slovnej zásoby Slovenčina a čeština SOŠ 24.12.2001 16 999 55 1 123 2.97 235 slov
Človek v boji za slobodu a humanizmus v nemeckej, anglickej a francúzskej literatúre, preromantizmu a romantizmu Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 6 356 37 646 2.95 961 slov
Svetová romantická literatúra, spoločné a špecifické črty literárnych diel vybraných autorov v západoeurópskej romantickej literatúre, premeny v koncepcii literárnych hrdinov Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 11 002 53 1 312 2.99 1 243 slov
Vývin románu. Analýza jedného románu podľa vlastného výberu Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 8 905 54 637 2.96 582 slov
Realizmus v svetovej literatúre Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 18 280 127 997 2.99 1 079 slov
Svetový román - zrkadlo buržoáznej spoločnosti Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 10 602 65 715 2.96 890 slov
Preromantizmus a romantizmus vo svetovej literatúre Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 14 854 95 678 2.97 806 slov
Súčasnosť a perspektívnosť postavenia ľudu, obraz ľudu, človeka, prírody a práce v ideovom a estetickom pláne tvorby Sládkoviča a Hviezdoslava Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 11 653 142 1 338 2.99 1 493 slov
Svetová literatúra po roku 1945 Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 46 230 406 1 641 2.89 1 581 slov
Pavol Országh Hviezdoslav životopis Praktické pomôcky SOŠ 23.12.2001 18 533 83 1 763 2.97 1 088 slov
Osvietenské myslenie a jeho obraz v slovenskej klasicistickej literatúre Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 16 080 109 1 117 2.96 1 137 slov
Lyrický hrdina literárnej moderny ako odraz osobných a spoločenských konfliktov. Nová poetika Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 17 826 89 1 179 2.97 1 306 slov
Obraz človeka v umeleckej literátúre od najstarších dôb po sučastnosť. Porovnanie jednotlivých období Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 15 487 113 711 3.00 886 slov
Moderná svetová literatúra 20. storočia a jej obraz Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 2 595 5 0 5.00 1 717 slov
Obraz prvej svetovej vojny v slovenskej a českej próze: Timrava, Urban, Hašek, Hviezdoslav Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 6 914 71 666 3.02 924 slov
Slovenský a český román 20 storočia Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 16 920 96 1 282 2.97 1 563 slov
Etické princípy v poézií V. Mihálika, M. Rúfusa a M. Válka Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 15 782 110 2 931 2.95 1 063 slov
Lyrizovaná próza Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 25 478 209 1 895 2.96 1 212 slov
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.