referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Sobota, 2. decembra 2023
Referáty od autora: Janci 
Názov referátu Kategória   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Svetová literatúra po roku 1945 Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 46 230 406 1 641 2.89 1 581 slov
Ján Palárik Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch Slovenčina a čeština SOŠ 14.12.2001 42 847 862 1 627 2.92 484 slov
Peter Karvaš Polnočná omša Slovenčina a čeština SOŠ 14.12.2001 17 334 258 4 238 2.92 472 slov
Zánik feudálnych vzťahov a nástup kapitalizmu v slovenskej dramatickej tvorbe Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 13 627 62 1 440 2.93 1 997 slov
Hviezdy Prírodné vedy SOŠ 11.12.2001 6 391 56 657 2.93 290 slov
Pavol Országh Hviezdoslav životopis a tvorba Praktické pomôcky SOŠ 23.12.2001 29 213 137 1 439 2.93 642 slov
Občianska náuka Spoločenské normy Praktické pomôcky SOŠ 24.11.2002 25 337 148 765 2.93 198 slov
Jozef Cíger Hronský Jozef Mak Slovenčina a čeština SOŠ 13.12.2001 20 792 310 918 2.93 523 slov
Miroslav Válek Dotyky Slovenčina a čeština SOŠ 14.12.2001 36 469 561 1 412 2.94 212 slov
Milan Rúfus Až dozrieme Slovenčina a čeština SOŠ 14.12.2001 126 809 281 1 437 2.94 459 slov
Slohové postupy a slohové útvary Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 41 437 457 2 386 2.94 432 slov
Znečistenie vody Prírodné vedy SOŠ 11.12.2001 16 725 274 1 292 2.94 290 slov
Zánik feudálnych vzťahov a nástup kapitalizmu v slovenskej dramatickej tvorbe Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 8 650 36 885 2.94 917 slov
Jadrová energia Prírodné vedy SOŠ 17.12.2001 36 096 351 1 648 2.94 360 slov
Ladislav Nádaši-Jégé Adam Šangala Slovenčina a čeština SOŠ 13.12.2001 42 728 522 1 351 2.95 1 283 slov
Pavol Országh Hviezdoslav Hájnikova žena Slovenčina a čeština SOŠ 13.12.2001 23 307 238 879 2.95 421 slov
Romain Rolland Peter a Lucia Slovenčina a čeština SOŠ 14.12.2001 22 159 208 844 2.95 1 055 slov
Svetová romantická literatúra Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 17 878 112 1 097 2.95 1 243 slov
Človek v boji za slobodu a humanizmus v nemeckej, anglickej a francúzskej literatúre, preromantizmu a romantizmu Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 6 356 37 646 2.95 961 slov
Etické princípy v poézií V. Mihálika, M. Rúfusa a M. Válka Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 15 782 110 2 931 2.95 1 063 slov
Doprava Praktické pomôcky SOŠ 14.12.2001 16 248 93 804 2.95 174 slov
Literatúra Nadrealizmus Praktické pomôcky SOŠ 14.12.2001 7 838 45 695 2.95 432 slov
Es war einmal in einer kleinen Stadt Cudzie jazyky SOŠ 11.12.2001 4 073 22 692 2.95 166 slov
Ženy autorky a ženy hrdinky v slovenskej literatúre Slovenčina a čeština SOŠ 20.12.2001 20 516 148 1 216 2.95 1 176 slov
Mein Erlebnis aus den Ferien Cudzie jazyky SOŠ 20.12.2001 12 395 245 1 157 2.95 218 slov
Staroslovienska literatúra a jej obraz v slovenskej národnej kultúre Slovenčina a čeština SOŠ 30.12.2001 5 977 30 716 2.95 446 slov
Literatúra literatúra Praktické pomôcky SOŠ 14.12.2001 11 773 74 855 2.95 249 slov
Rudolf Jašík Námestie svätej Alžbety Slovenčina a čeština SOŠ 13.12.2001 28 242 494 1 230 2.95 1 022 slov
Ladislav Mňačko Ako chutí moc Slovenčina a čeština SOŠ 13.12.2001 30 460 419 1 390 2.95 953 slov
About film - South Park Cudzie jazyky SOŠ 14.12.2001 5 194 40 657 2.95 159 slov
Ján Smrek Cválajúce dni Slovenčina a čeština SOŠ 13.12.2001 41 753 744 4 325 2.96 258 slov
Dominik Tatarka Prútené kreslá Slovenčina a čeština SOŠ 15.12.2001 5 973 57 559 2.96 238 slov
Byzantská ríša Všeobecné humanitné SOŠ 11.12.2001 33 037 262 1 474 2.96 405 slov
Ladislav Mňačko Smrť sa volá Engelchen Slovenčina a čeština SOŠ 13.12.2001 26 299 224 1 387 2.96 610 slov
Slovenská a česká baroková literatúra Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 9 904 114 628 2.96 407 slov
Genetika Prírodné vedy SOŠ 11.12.2001 10 513 187 1 048 2.96 356 slov
Vincent Šikula Majstri Slovenčina a čeština SOŠ 15.12.2001 40 345 239 1 109 2.96 1 636 slov
Emil Boleslav Lukáč O láske neláskavej Slovenčina a čeština SOŠ 13.12.2001 13 729 120 881 2.96 369 slov
Dedina a jej umelecké vyjadrenie v poviedkach Kukučína, Tajovského a Timravy Slovenčina a čeština SOŠ 20.12.2001 8 945 56 738 2.96 864 slov
Lyrizovaná próza Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 17 000 148 976 2.96 1 566 slov
Vývin románu. Analýza jedného románu podľa vlastného výberu Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 8 905 54 637 2.96 582 slov
Motív lásky k domovu a k rodnému kraju v poézii Kostru, Horova a Plávku Slovenčina a čeština SOŠ 20.12.2001 12 387 62 2 008 2.96 1 207 slov
Jozef Gregor Tajovský Statky zmätky Slovenčina a čeština SOŠ 13.12.2001 26 545 347 1 025 2.96 605 slov
Karel Čapek Bíla nemoc Slovenčina a čeština SOŠ 12.12.2001 9 661 66 756 2.96 294 slov
Obraz prvej svetovej vojny v tvorbe svetovej literatúry; H. Barbusse, R. Rolland, E.M. Remarque, E. Hemingway Slovenčina a čeština SOŠ 19.12.2001 13 470 85 963 2.96 1 180 slov
Pavol Országh Hviezdoslav životopis Praktické pomôcky SOŠ 23.12.2001 18 963 71 1 801 2.96 963 slov
Milo Urban Živý bič Slovenčina a čeština SOŠ 15.12.2001 25 787 556 1 164 2.96 994 slov
Fyzika v kuchyni Prírodné vedy SOŠ 11.12.2001 18 382 114 1 241 2.96 433 slov
Ján Lenčo Rozpamätávanie Slovenčina a čeština SOŠ 13.12.2001 16 696 44 971 2.96 1 912 slov
Jonáš Záborský Najdúch Slovenčina a čeština SOŠ 15.12.2001 19 556 154 702 2.96 398 slov
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.