referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Nedeľa, 3. decembra 2023
Referáty od autora: Janci 
Názov referátu Kategória   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Moderná svetová literatúra 20. storočia a jej obraz Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 2 595 5 0 5.00 1 717 slov
Obraz prvej svetovej vojny v slovenskej a českej próze: Timrava, Urban, Hašek, Hviezdoslav Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 6 914 71 666 3.02 924 slov
Jazykové prostriedky Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 7 662 31 619 3.02 214 slov
Ján Botto Smrť Jánošíkova Slovenčina a čeština SOŠ 13.12.2001 15 678 57 914 3.01 115 slov
Ľudová slovesnoť Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 9 853 56 1 335 3.01 637 slov
Pavol Országh Hviezdoslav Letorosty I Slovenčina a čeština SOŠ 14.12.2001 7 150 51 631 3.01 136 slov
Osobnosť Ľudovíta Štúra Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 12 711 72 696 3.00 460 slov
Emil Boleslav Lukáč, Ján Smrek Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 18 180 129 1 773 3.00 551 slov
Literatúra na Veľkej Morave, význam Cyrila a Metoda Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 7 411 17 598 3.00 258 slov
Slovenská a česká medzivojnová dráma v boji proti meštiactvu, za sociálnu spravodlivosť a pokrok Slovenčina a čeština SOŠ 20.12.2001 10 087 57 1 107 3.00 992 slov
Karel Čapek Matka Slovenčina a čeština SOŠ 12.12.2001 17 048 120 967 3.00 472 slov
Obraz človeka v umeleckej literátúre od najstarších dôb po sučastnosť. Porovnanie jednotlivých období Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 15 487 113 711 3.00 886 slov
Jean Baptiste Poquelin Moliére Lakomec Slovenčina a čeština SOŠ 13.12.2001 16 674 82 714 3.00 179 slov
Margita Figuli Tri gaštanové kone Slovenčina a čeština SOŠ 13.12.2001 21 614 81 856 2.99 530 slov
Roiman Rolland Peter a Lucia Slovenčina a čeština SOŠ 14.12.2001 3 686 76 446 2.99 285 slov
Ivan Passer Stalin Slovenčina a čeština SOŠ 14.12.2001 5 603 26 1 184 2.99 1 110 slov
Filozofia Stredoveká filozofia Praktické pomôcky SOŠ 14.12.2001 7 062 55 647 2.99 433 slov
Svetová romantická literatúra, spoločné a špecifické črty literárnych diel vybraných autorov v západoeurópskej romantickej literatúre, premeny v koncepcii literárnych hrdinov Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 11 002 53 1 312 2.99 1 243 slov
Porovnanie hrdinov Kraskovej a Bezručovej poézie na základe analýzy konkrétnych básní Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 7 902 55 1 235 2.99 834 slov
Slovosled Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 5 480 35 1 032 2.99 273 slov
Ján Kalinčiak Reštavrácia Slovenčina a čeština SOŠ 13.12.2001 23 649 150 942 2.99 424 slov
Realizmus v svetovej literatúre Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 18 280 127 997 2.99 1 079 slov
Základné básnické prostriedky Slovenčina a čeština SOŠ 24.12.2001 8 537 31 1 031 2.99 120 slov
Eufónia verša - zvukosled Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 7 810 10 689 2.99 111 slov
Staroslovienska literatúra a jej obraz v slovenskej národnej kultúre Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 5 434 23 760 2.99 446 slov
Anton Bernolák životopis Praktické pomôcky SOŠ 12.12.2001 11 843 29 1 272 2.99 579 slov
Description Cudzie jazyky SOŠ 14.12.2001 5 709 83 572 2.99 117 slov
Božena Slančíková - Timrava Hrdinovia Slovenčina a čeština SOŠ 15.12.2001 10 477 146 684 2.99 574 slov
Socialistická literatúra medzi dvoma svetovými vojnami Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 12 282 61 663 2.99 789 slov
Súčasnosť a perspektívnosť postavenia ľudu, obraz ľudu, človeka, prírody a práce v ideovom a estetickom pláne tvorby Sládkoviča a Hviezdoslava Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 11 653 142 1 338 2.99 1 493 slov
Literatúra renesancie, klasicizmu a humanizmu Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 8 997 25 767 2.98 420 slov
Literatúra Nadrealizmus Praktické pomôcky SOŠ 14.12.2001 9 042 21 727 2.98 400 slov
Literatúra 7. ročník Praktické pomôcky SOŠ 11.12.2001 8 244 30 617 2.98 246 slov
Janko Jesenský Moja pani domáca Slovenčina a čeština SOŠ 13.12.2001 4 822 23 521 2.98 141 slov
Motív vzbury proti utrpeniu, neľudskosti a neslobode Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 11 129 59 947 2.98 1 088 slov
Vincent Šikula tvorba Slovenčina a čeština SOŠ 11.12.2001 32 054 103 863 2.98 1 638 slov
Rozdiely medzi češtinou a slovenčinou Slovenčina a čeština SOŠ 30.12.2001 9 815 64 647 2.98 173 slov
Motív lásky k domovu a k rodnému kraju Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 7 356 46 716 2.98 670 slov
Administratívne útvary, ich charakteristika a vymenovanie Slovenčina a čeština SOŠ 24.12.2001 8 811 39 632 2.98 122 slov
Rudolf Sloboda Uršuľa Slovenčina a čeština SOŠ 15.12.2001 10 225 54 577 2.98 1 112 slov
Nemčina Predložky Praktické pomôcky SOŠ 16.12.2001 9 111 32 555 2.98 114 slov
Environment Cudzie jazyky SOŠ 14.12.2001 13 240 97 999 2.98 489 slov
Postavenie zemianstva v umeleckej tvorbe Kalinčiaka, S.H. Vajanského, P.O. Hviezdoslava, M. Kukučína Slovenčina a čeština SOŠ 30.12.2001 9 587 102 923 2.98 1 061 slov
Literatúra na Veľkej Morave, význam Cyrila a Metoda Slovenčina a čeština SOŠ 30.12.2001 7 393 21 639 2.98 258 slov
Jadrová energia a jadrový odpad Prírodné vedy SOŠ 23.12.2001 20 647 505 934 2.98 473 slov
Rozhlas Prírodné vedy SOŠ 11.12.2001 7 393 107 723 2.98 349 slov
Martin Kukučín Dom v stráni Slovenčina a čeština SOŠ 13.12.2001 16 800 125 1 001 2.98 555 slov
Vývin a vznik slovanských jazykov Slovenčina a čeština SOŠ 25.12.2001 9 561 39 665 2.98 107 slov
Ján Jonáš Zrnká vo vetre, V znamení panny, Jedenáste prikázanie Slovenčina a čeština SOŠ 13.12.2001 7 285 6 614 2.98 766 slov
Ľudová slovesnosť a jej vplyv na umelú literatúru Slovenčina a čeština SOŠ 23.12.2001 17 670 109 1 418 2.98 563 slov
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.