referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marcela
Pondelok, 15. augusta 2022
Anglické frázové slovesá, Aj-Aj, Aj-Sj
Dátum pridania: 24.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: boardgirl
 
Jazyk: Angličtina Počet slov: 1 443
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 7m 0s
Pomalé čítanie: 10m 30s
 

keep off=stay away from a place!avoid!cease having(food,habit)%take after=look or behave like(an older relative)!begin to chase sb.%depend on=trust!be sure of(sb,sth)!be supported by(sb,sth)%be on=be arranged(of an event,performance,programme)!take place%come out=strike!be published!result(in a competition)!become public%break out=begin suddenly!escape from sth!open sth%go down=fall!sink!lose!be recieved!fail!set(sun or moon)!be reduced%hold up=delay sth or sb!rob sb or place%blow up=explode!arise!enlarge(a photo)!be angry with sb%knock out=make sb lose consciousness!defeat sb!destroy sth completely%go in for=aim towards a profession!compete in sth!take an interest in sth%look after=take care of sb!take the responsibility for sb,sth%go down with=become ill with(disease)!be accepted or approved by sb%get over(recover)=regain health or success after(illness,failure)!regain happiness after losing the love of sb%bring up=educate!raise (child)!introduce(subject) !vomit!be sick%come across=find sth or meet sb by chance!arise in someone´s mind%call off=postpone%put off=postpone!delay till a later time!discourage sb!stop working%take over=win control of sth!accept sth from sb else!become person or group in charge%take off=begin a flight!remove clothing!leave!reduce(weight)%run out of=have no further supply of sth!lack sth%grow out of=grow too large to fit(clothes)!become too old to like sth,sb%look into=examine sth!try to find information in sth%give up=stop doing or having sth!get rid of sth!do without sth%check in=report one´s arrival(at the hotel desk)!leave bags in sb else´s care%fall through=fail to be completed%let down=disappoint!fail to keep a promise to sb!be disloyal to sth%break up(separate)=cease to be together!come to an end!separate!divide%settle down=make a home!live in regular way(in marriage)!become calm%get on with=form a friendly relationship with sb!advance with(job)%keep up with=move fast enough not to be left behind!remain level with sb%put up with=tolerate!bear or suffer without complaining%go off=explode!succeed!turn sour or start to decay!get worse!fall asleep%come across=be understood clearly%come across sb,sth=meet sb or find sth by chance%come along=1.hurry,2.arrive!exist,3.accompany sb,4.develop!make progress%come by sth=obtain%come down on sb=criticize sb!punish sb%come in=1.become fashionable,2.take a place in a competition,3.play a part%come off=1.take place!happen,2.succeed,3.fall of%come on=1.begin,2.make progress!develop,3.be broadcast on TV/radio,4.follow later%come out=1.strike/stop work,2.be published!be available on the market,3.result!be produced,4.take a place in a examination,5.become public!be made known%come out with sth=say or reveal sth that may surprise%come round=1.regain consciousness,2.pay an informal visit,3.change one´s attitude!be persuaded%come to=regain consciousness%come to sth=1.amount to sth,2.be a question%come up=1.present itself!occur!appear,2.be mentioned or discussed!arise,3.win!be successful%go about=1.circulate,2.move or walk about,3.+in=wear regularly%go about sth=manage sth!approach sth!tackle sth%go after sb,sth=try to get sb,sth%go along with sb,sth=1.agree with sb,2.comply with sth!do as sb suggests%go by sb,sth=trust as correct!form a judgement from what sb says%go down=1.be recieved,2.lose in value!fall,3.+with sth= fall ill with sth(flu)%go for sb=1.attack sb,2.admire sb!be attracted by sb,3.apply to sb!include sb%go for sth=1.like sth,2.try hard to get sth!make sth one´s aim,3.be sold for a sum of money%go in for sth=1.compete in sth,2.have as an interest or a hobby,3.choose as one´s career%go into sth=1.investigate!examine sth,2.state sth in detail%go off=1.explode,2.foodstuffs go bad,3.get worse,4.fall asleep(inf.),5.result!succeed%go off sb,sth=lose on´s liking or taste for sb,sth%go on=1.continue talking,2.continue!resume,3.happen!take place,4.behave!+at sb=grumble at sb!reprimand sb%go out=1.cease to be in fashion,2.be sent!be announce,3.emigrate%go over sth=1.repeat sth,2.examine/check sth,3.search sth%go through=be concluded!accepted%go through sth=1.use sth up!consume sth,2.search/examine sth,3.suffer pain.hardship,loss,4.discuss/review sth%go through with sth=complete sth!continue sth to the end%go up=1.increase in price,2.be constructed%

keep off-vyhnúť sa, naháňať, nevstupovať%take after-ponášať sa na niekoho%depend on-byť podporovaný, závisieť na%be on- konať sa%come out-vstrekovať, byť publikovaný, vyjsť(výtlačok), skončiť na nejakom mieste, zverejniť%break out-vypuknúť, utiecť, otvoriť%go down-klesať, zlyhať,ísť dole, prehrať%hold up-zmeškať, zdržať sa, vykradnúť%blow up- vybuchnúť,vzniknúť,zväčšiť,byť nahnevaný%knock out-zraziť k zemi, poraziť, zničiť úplne%go in for-chcieť sa stať niekým,súťažiť,zaujímať sa o niečo%look after-starať sa, zodpovedať sa za niečo, niekoho%go down with-ochorieť, byť prijatý alebo schválený%get over=recover-zotaviť sa, spamätať sa%bring up-vzdelávať, vychovávať,uviesť, zvracať, byť chorý%come across-nájsť niečo náhodou, vzniknúť v niekoho mysli, prísť na niečo%call off-odvolať, odložiť na neskorší čas%put off-odvolať, čakať dlhšie,znechutiť, prestať fungovať%take over-prevziať, prijať niečo od niekoho,prevziať vedenie%take off-vzlietnuť, vyzliecť, odísť, schudnúť%run out of-dôjsť, chýbať%grow out of-vyrásť z niečoho%look into-preskúmať, prehľadať%give up-prestať, vzdať sa, zaobísť sa bez niečoho%check in-zaregistrovať sa, uschovať si veci niekde%fall through-zlyhať%let down-sklamať, porušiť sľub%break up=separate-rozísť sa, skončiť sa, rozdeliť%settle down-usadiť, upokojiť sa%get on with-vychádzať s niekým, dariť sa%keep up with-stačiť na niekoho úrovni, nezaostávať, stačiť%put up with-tolerovať, znášať%go off-vybuchnúť,uspieť, skysnúť, začať sa kaziť(potraviny),zhoršovať sa, zaspať%come across-pochopiť%come across sb,sth- stretnúť niekoho náhodou%come along-ponáhľať sa,prísť, existovať, vyskytnúť sa, sprevádzať niekoho, vyvíjať sa, robiť pokrok%come by sth-získať%come down on sb- trestať, kritizovať%come in-stať sa moderným, umiestniť sa, hrať rolu%come off-konať sa, stať sa,uspieť, spadnúť z niečoho%come on-začať,robiť pokrok, vyvíjať sa, vysielať, nasledovať neskôr%come out-štrajkovať,byť publikovaný, vydaný,umiestniť sa na skúškach, stať sa verejným, byť daný na známosť%come out with sth-povedať alebo odhaliť niečo, čo môže prekvapiť%come round-opätovne získať vedomie,zastaviť sa u niekoho,zmeniť niekoho postoj, byť presvedčený%come to-prísť k vedomiu%come to sth-ohodnotiť na niečo,byť otázkou niečoho%come up-vyskytnúť sa, objaviť sa,byť spomenutý, vzniknúť, vyhrať, byť úspešný%go about-obiehať, cirkulovať,presúvať sa,+in=stále nosiť%go about sth-zvládnuť,pristupovať k niečomu, zaoberať sa niečím%go after sb, sth-snažiť sa dostať niekoho, niečo%go along with sb, sth-súhlasiť s niekým, vyhovieť niekomu, schvaľovať niečo%go by sb, sth-dôverovať nieč(k)omu, vytvarovať si úsudok z niečoho, čo niekto hovorí%go down-byť prijatý, klesať, strácať na hodnote%go down with sth-ochorieť%go for sb-útočiť,týkať sa niekoho, zahrňať niekoho%go for sth-mať niečo rád, tvrdo sa snažiť dostať niečo, ísť za nejakú cenu%go in for sth-súťažiť v niečom, mať záujem alebo hobby, vybrať si zamestnanie%go into sth-preskúmať niečo, vyhlásiť niečo%go off-vybuchnúť,skaziť sa(potraviny),zhoršiť sa,zaspať, uspieť%go off sb, sth-stratiť chuť na niekoho, niečo, prestať baviť%go on-pokračovať v rozprávaní, pokračovať,stať sa, diať sa, konať sa,správať sa%go on at sth-kričať na niekoho, pokarhať niekoho%go out-vyjsť z módy,byť poslaný, emigrovať%go over sth-zopakovať niečo, prejsť si,skontrolovať niečo, prehľadať niečo%go through-byť ukončený, byť prijatý,prejsť%go through sth-spotrebovať,skonzumovať,prehľadať,utrpieť bolestivú stratu,prediskutovať,zopakovať%go through with sth-dokončiť niečo,pokračovať s niečím až do konca%go up-rásť na cene, byť budovaný%

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.