referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bernard
Piatok, 20. mája 2022
London (aj so slovenským prekladom)
Dátum pridania: 23.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: rocky007
 
Jazyk: Angličtina Počet slov: 867
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 
London

London is the capital of Great Britain.
Londýn je hlavné mesto Veľkej Británie.
With its area of 120 square miles and with about 7 million inhibitants it is one of the largest town in the world.
Svojou rozlohou 120 štvorcových míľ a 7 miliónmi obyvateľov patrí Londýn k najväčším mestám na svete.
London lies on both sides of the Thames.
Londýn leží na obidvoch brehoch Temže.
Many bridges, for example the Tower Bridge, London Bridge, Westminster Bridge, connect one part of the town with the other.
Veľa mostov, napr. Tower Bridge, London Bridge, Westminster Bridge, spája jednu časť mesta s druhou.
London has got the longest Undeground routes in the world.
Londýn má najdlhšiu podzemnú dráhu na svete.
They use fine aluminium trains, the Silver trains.
Premávajú po nej prekrásne alumíniové vlaky, tzv. strieborné vlaky.
These are among the most comfortable and run faster and more quietly than any others.
Tieto sú veľmi pohodlné a chodia rýchlejšie a tichšie ako hociktoré iné.
The Londoners like them.
Londýnčania ich majú radi.
The most important parts of London are: the City, the West End, the East End, and Westminster.
Najdôležitejšie časti Londýna sú: City, West End, East End a Westminster.


The City. The central part of London, north of the Thames, is the famous City.
City. Ústredná časť Londýna, severne od Temže je povestná City.
It is the business centre of Great Britain.
Je to obchodné stredisko Veľkej Británie.
Here you find the Bank of England and the Royal Exchange.
Nájdete tu Anglickú banku a Kráľovskú burzu.
Other famous buildings in the City are: the Tower of London, the Law Courts, and St. Paul´s Cathedral.
Iné slávne budovy v City sú: Tower of London /londýnska pevnosť/, Súdny dvor a katedrála Svätého Pavla.
The Londoners only work in the City, but they live in the other parts of the town.
Londýnčania v City iba pracujú, ale bývajú v iných častiach mesta.
The streets in the City, full of life during business hours, are empty at night.
Ulice v City, plné života počas obchodných hodín, sú v noci prázdne.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.