referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Urban
Sobota, 25. mája 2024
Šírenie angličtiny vo svete
Dátum pridania: 15.01.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: elizabet
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 302
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 6m 30s
Pomalé čítanie: 9m 45s
 

Počiatky angličtiny
Počiatky anglického jazyka siahajú do piateho storočia, kedy kmene zo severozápadnej Európy vtrhli do Anglicka. Dnes sú pomenovaní ako Anglosasi. Hovorili rečou podobnou modernej nemčine. Počas nasledujúcich sto rokov sa však ich jazyk zmenil vplyvom ďalších skupín ľudí, ktorí prišli bývať do Anglicka.

Prvé zmeny nastali v roku 800 n.l., kedy bolo Anglicko napadnuté Vikingami z Nórska a Dánska. V roku 1066 dobyli Anglicko Normani zo severného Francúzska. Vďaka tomu sa stalo nasledujúcich 300rokov krajinou hovoriacou dvoma jazykmi. Kým jednoduchí ľudia používali angličtinu, aristokracia uprednostňovala francúzsky jazyk. Tieto dve skupiny ľudí si navzájom nerozumeli, preto sa gramatika oboch jazykov postupne zjednodušovala a mnoho slov sa stalo spoločnými. Pomaly sa zrodila moderná angličtina.

Druhy anglického jazyka
„Človek nevzdelaný v cudzom jazyku je nevzdelaný v sebe samom“
Johann Wolfgang Goethe

Dnes viac ako 350miliónov ľudí používa angličtinu ako svoju rodnú reč a miliardy ľudí ňou rozprávajú ako druhým hlavným jazykom. Angličtina prebrala mnoho slov z iných rečí, napr. z latinčiny, francúzštiny alebo španielčiny. Je samozrejmé, že aj sama ovplyvňuje iné jazyky. Existuje pät hlavných typov angličtiny, ktoré sa líšia na základe výslovnosti, písania a slovnej zásoby. Avšak tieto rozdiely nie sú také veľké, ze by nastalo nedorozumenie sa.

Šírenie angličtiny vo svete
„Nauč sa nový jazyk a získaj novú dušu“
České príslovie

Počet anglicky hovoriacich ľudí vo svete neustále stúpa. V dnešnej dobe je ovládanie tohto jazyka už takmer nevyhnutnosťou, pretože angličtina sa stala medzinároným jazykom pre obchod, zábavu, šport, dopravu a internet. Príčin tohto mohutného rozšírenia je niekoľko, napr. kolonizácia Veľkej Británie v 19.storočí, silný vplyv americkej kultúry od 20.storočia alebo veľký rozvoj technológií v 20. a 21.storočí.

ANGLIČTINA
Používaná ako úradný jazyk:Austrália, Kanada, Írsko, Nový Zéland, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Spojené štáty americké a veľa iných krajín

Počet anglicky hovoriacich ľudí:Ako hlavný jazyk: 354 miliónov]
Ako druhý hlavný jazyk: 1- 1,5 miliardy]

Jazykový rodokmeň: Indoeurópske jazyky - Germánske j. - Západo-Germánske j. - Anglo-Frízske j. - Anglikánske j. - Anglický jazyk
Písmo: latinka
Oficiálny status: Veľká Británia
Oficiálny jazyk: Jediný úradný jazyk: Libéria, niektoré krajiny Britského spoločenstva
Jeden z úradných jazykov: Kanada, Hong Kong, Írsko, Južná Afrika, Keňa, India, Pakistan, Filipíny, Singapur, Kosovo, Zimbabwe
Jediný používaný: Austrália
Jeden z používaných: Nový Zéland, Spojené kráľovstvo, USA

Veľká Británia a šírenie angličtiny
Od 17.storočia sa anglický jazyk rozšíril do mnohých častí sveta. Väčšina prvých severoamerických usadlíkov pochádza z Anglicka, preto sa angličtina stala hlavným jazykom Spojených štátov amerických a Kanady. Neskôr Britské kráľovstvo prinieslo tento jazyk aj do Austrálie, južnej Afriky, Ázie, na Nový Zéland a Karibské ostrovy.

Angličtina v Indií
Jedným z príkladov britských kolónií je India, ktorá je známa ako krajina nespočítateľného množstva jazykov a dialektov. Veľká Británia podporovala hinduištinu ako hlavný jazyk v Indií, no na základe reforiem v polovici 19.storočia sa angličtina stala jazykom pre administratívu. Vzdelaní Indovia dnes hovoria a píšu anglickým jazykom plynule. Predpokladá sa, že India bude čoskoro najľudnatejšia krajina sveta. Do roku 2050 predbehne India s populáciou 1,6 miliardy Čínu s 1,4 miliardou obyvateľov. Zároveň sa z angličtiny stane najrozšírenejší svetový jazyk.

Anglický jazyk verzus esperanto
Rastúca mobilita ľudstva a potreba komunikácie vyžadujú používať jeden medzinárodný jazyk. Týmto jazykom sa stala nepochybne angličtina. Nahradila tak umelo vytvorený jazyk esperanto, ktorému sa v súčasnej dobe venuje iba obmedzená skupina nadšencov. Vznik esperanta bol iniciovaný potrebou ľudí komunikovať. To, že sa však tento jazyk nedočkal väčšieho využitia bolo spôsobené vývojom politických udalostí vo svete. Nie je sporu o nutnosti jedného jazyka, ktorý je využívaný všetkými pre ľahkú a ekonomickú komunikáciu. Je si však treba uvedomiť dopady, ktoré so sebou nesie prijatie angličtiny ako esperanta.

USA a šírenie angličtiny
V posledných 50.rokoch sa zo Spojených štátov amerických stala rozhodujúca svetová veľmoc. Môžeme tvrdiť, že kľúčovým momentom nepriaznivým pre esperanto bol výsledok 2.svetovej vojny, kedy sa svet stal bipolárnym. Na jednej strane to bola angličtina, ktorá prevzala úlohu esperanta, na strane druhej ruský jazyk. K definitívnemu víťazstvu angličtiny prišlo po páde Berlínskeho múru. Na rozdiel od esperanta sa anglický jazyk stal významným nástrojom exportu americkej kultúry, hlavne filmovej tvorby, hudby a literatúry. Ruka v ruke s exportom kultúry ide aj ekonomická a informačná expanzia. Nie teda divu, že malé národy majú obavy zo straty svojej identity. Záplava komerčne výhodných televíznych seriálov zahlcuje televízne programy všetkých krajín. V akútnom ohrození je kultúra nielen malých národov, ale aj tradičných kultúrnych národov ako sú Nemci, Francúzi, Taliani, Španieli a ďalší. Pomerne nedávno hrali jazyky týchto krajín porovnateľnú úlohu s angličtinou. Dnes vidíme, že význam francúzštiny, nemčiny, španielčiny a ďalších jazykov prudko poklesol a stoja na pokraji záujmu verejnosti. Prevažná väčšina záujemcov o štúdium cudzích jazykov má záujem študovať angličtinu.

Úloha jazyka
„Limity môjho jazyka znamenajú limity môjho sveta”
Ludwig Wittgenstein

Aká je úloha malých jazykov v dnešnom svete? Odpoveď znie jednoducho: nezastupiteľná. Vymieraním malých jazykov sa stáva kultúrny život chudobnejším. Každý jazyk, jazyk početných i nepočetných národov či etnických skupín, má na Zemi svoje miesto. Každý z nich má svoje prednosti a niektoré veci dokáže popísať inak a veľakrát neopakovateľne v porovnaní s inými jazykmi. Bohužiaľ krásu, význam a možnosti každého jazyka dokážeme posúdiť a oceniť až vtedy, keď tento jazyk zvládneme natoľko, žev ňom dokážeme premýšľať a žijeme dlhší čas v jeho kultúrnom prostredí. Ani ten najlepší preklad literárneho diela nám neumožní plne pochopiť všetko tak ako to bolo napísané autorom v jeho rodnej reči.

Vymieranie jazykov
V priebehu 20.storočia sa prejavil vplyv modernizácie priemyslu na ekológiu sveta a spôsoby života. Sme svedkami šírenia anglického jazyka celosvetovou amerikanizáciou, ale aj dominanciou iných ďalších medzinárodných jazykov: čínštiny, španielčiny, ruštiny a hinduištiny. Slúžia ako nástroje kultúry a obchodu a ich rozšírenie prinieslo zánik stovkám iných rečí, ktoré prehrali súboj o jazykové prežitie.

Jeden z nich je aorština, jazyk ostrova Vanatu v Tichom oceáne. Podobne ako jazyk domorodých američanov catawba je aj táto reč odsúdená na zánik, pretože ňou rozpráva len pár domorodých obyvateľov.

Tento osud zdieľa aj veľa iných jazykov. Počet jazykov v súčasnosti je okolo 5000 a toto číslo neustále klesá.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.