Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Curiculum vitae

Vaše meno a priezvisko (bez dĺžňov a mäkčeňov)
adresa v Anglicku
telefónne číslo
e-mailová adresa

Personal details:

Date of birdth: dátum vášho narodenia (napr. 24th April 1981)
Nationality: národnosť (Slovakian/Czech)
Marital status: stav (single/married)
Driving licence: ak máte platný vodičský preukaz bez trestných bodov (full, clean)

Personal profile:

V tejto časti popíšte svoje vlastnosti, schopnosti, príp. osobné ciele.

Achievements / Key skils:

●Pomocou odrážok uveďte svoje
●najväčšie úspechy ktoré ste dosiahli
●vo svojom doterajšom zamestnaní
●a kľúčové schopnosti,
●ktoré súvisia s prácou o ktorú sa uchádzate.

Work history:

dátum začiatku – súčasnosť (present)Názov firmy pre ktorú pracujete.
Pozícia, ktorú vo firme zastávate.
Pracovná náplň a vaša zodpovednosť.

dátum začiatku – dátum konca zamestnania Názov firmy pre ktorú ste pracovali.
Pozícia, ktorú ste vo firme zastávali.
Pracovná náplň a vaša zodpovednosť.

Ako prvé uveďte súčasné, resp. posledné zamestnanie. Rovnako popíšte zamestnania ďalej do minulosti.

Education:

Dátum začiatku – dátum ukončenia skoly, získaný titul, názov školy, predmety záverečných skúšok
Dátum začiatku – dátum ukončenia skoly, získaný titul, názov školy, predmety záverečných skúšok

Podobne ako pri zamestnaniach uveďte na prvé miesto poslednú školu, ktorú ste navštevovali a pokračujte hlbšie do minulosti až po strednú školu.

Training and courses:

Tu môžete uviesť kurzy, alebo tréningové programy, ktoré ste absolvovali.

Interests / hobbies:

Uveďte niektoré zo svojich záujmov a koníčkov. Počítajte s vým, že vás môžu počas interview požiadať, aby ste o nich niečo porozprávali.

References:

Uveďte najlepšie dve osoby - meno a kontakt - ktoré o vás môžu povedať niečo pozitívne.
Ak ich nechcete uvádzať v životopie, napíšte len vetu: References available upon request.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk