Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Linking words

Firstly/ Frst of all (najskôr... introduction)
Well (takže)
In fact (v podstate)
Actually, as a matter of fact, anyway in reality, in point of fact (vlastne, v podstate, v skutočnosti)
Factually, in fact (fakticky)
For real, really, truly (skutočne)
Basicaly, esentially (v podstate)
Fundamentally (v podstate, zásadne)
At least (prinajmenšom)
Either ... or (buď ... alebo)
Somehow or other (tak či onak)
After all, on thewhole (koniec koncov)
In spite of, despite (napriek tomu)
But (ale)
Although, though (hoci, aj keď)
Besides (okrem toho, navyše)
And, moreover, in addition to (a, navyše)
As well as (a ... spája rovnocenné vety)
Also, as well (tiež)
Eventually, finally, at length (nakoniec, napokon)
The more the merrier (čím viac, tým lepšie)
However, nonetheless, nevertheless, after all (hoci, a predsa, a jednako)
On the one hand ... on the other hand (na jednej strane ... na druhej strane)
On the contrary, contrary to (na druhej strane, naopak)
According to someone/something (podľa niekoho/niečoho)
As to (pokiaľ ide o koho/čo, vo veci koho/čoho, podľa)
Primarily (predovšetkým)
Agree/ disagree (d. fundamentally with st/sb)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk