Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Nepravidelné slovesá - irregular verbs

be was/were been - byť
beat beat beaten - biť
become became become - stať sa
begin began begun - začať, začínať
bend bent bent - ohnúť
bite bit bitten - hrýzť
blow blew blown - duť
break broke broken - lámať
bring brought brought - priniesť
build built built - stavať
burn burnt burnt - páliť
burst burst burst - puknúť
buy bought bought - kúpiť

can could could - môcť, vedieť
catch caught caught - chytať
choose chose chosen - zvoliť
come came come - prísť
cost cost cost - stať sa
cut cut cut - rezať, krájať

deal dealt dealt - zapodievať sa
dig dug dug - kopať
do did done - robiť, konať
draw drew drawn - ťahať
dream dreamt dreamt - snívať
drink drank drunk - piť
drive drove driven - poháňať

eat ate eaten - jesť

fall fell fallen - padať
feed fed fed - kŕmiť
feel felt felt - cítiť
fight fought fought - bojovať
find found found - nájsť
flee fled fled - újsť
fly flew flown - letieť
forbid forbade forbidden - zakázať
forget forgot forgotten - zabudnúť
forgive forgave forgiven - odpustiť
freeze froze frozen - mrznúť

get got got/gotten - dostať
give gove gaven - dať
go went gone - ísť
grow grew grown - rásť

hang hung hung - vešať
have had had - mať
hear heard heard - počuť
hide hid hidden - skrývať
hit hit hit - udrieť
hold held held - držať
hurt hurt hurt - raniť, uraziť

keep kept kept - nechať
know knew known - vedieť

lay laid laid - položiť
lead led led - viesť
learn learnt learnt - učiť sa
leave left left - odísť
lend lent lent - požičať
let let let - nechať
lie lay lain - ležať
light lit lit - zažať, osvietiť
lose lost lost - stratiť

make made made - robiť, konať
mean meant meant - znamenať
meet met met - stretnúť

pay paid paid - platiť
put put put - položiť

read read read - čítať
ride rode ridden - jazdiť, viesť sa
ring rang rung - cengať, zvoniť
rise rose risen - dvíhať sa
run rang rung - bežať

say said said - povedať
see saw seen - vidieť
seek sought sought - hľadať
sell sold sold - predať
send sent sent - poslať
set set set - položiť
sew sewn sewn - zašiť, prišiť, šiť
shoke shook shaken - triasť
shoot shot shot - strielať
show showed shown - ukázať
shut shut shut - zatvoriť
sing sang sung - spievať
sit sat sat - sedieť
sleep slept slept - spať
smell smelt smelt - voňať, čuchať
speak spoke spoken - hovoriť
spell spelt spelt - hláskovať
spend spent spent - míňať, stráviť čas
spoil spoilt spoilt - kaziť
spread spread spread - rozširovať
spring sprang sprung - skákať
stand stook stook - stať
steal stole stolen - ukradnúť
stick stuck stuck - lepiť
sweep swept swept - zametať
swim swam swum - plávať
swing swung swung - kývať

take took taken - vziať
teach taught taught - vyučovať
tell told told - povedať
throw threw thrown - hádzať
think thought thought - mysleť, rozmýšlať

wake woke woken - zobúdzať sa
wear wore worn - nosiť na sebe
write wrote written - písať
win won won - vyhrať

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk