Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Word preposition

WORD preposition

( sb  somebody - niekto ) ( sth  something - niečo )


( break sth ) by accident - náhodou
( to ) go out with sb  be boyfriend and girlfriend - íst na rande
( to ) get on ( well ) with sb - vychádzať, znášať sa ( s niekým )
( to ) forget about sb / sth - zabudni na ( niekoho, niečo )
( to live ) on the ( third ) floor - na 3 poschodí
on a flight to ( London ) - počas letu do ( Londýna )
( to ) find out about sb / sth - zistiť niečo o niekom
( to ) fight against sb / sth - bojovať proti ( niekomu, niečomu )
( to be ) fed up with sb / sth - mať niekoho niečoho po krk
( to ) dream about sb / sth - snívať o ( niekom, niečom )
in the distance - in the USA distance - vzdialenosť ( v Usa vzdialenosť )
( our country is ) different from / to ( mine ) - odlišovať sa ( mojej )
( to be ) different from / to sb / sth - odlišovať , líšiť od ( niekoho niečím )
( to ) die of ( a heart attack ) -zomrieť na ( srdcový záchvat )
( to ) develop into ( a big business) - rozvinúť sa do
( to ) depend on ( the weather ) -byť závislý od ( počasia )
( She has ) degree in ( English literature) - mať akademickú hodnosť
( to ) deal with ( a problem ) - zaoberať sa , jednať s niekým , niečím
in ( good ) condition -v ( dobrej ) kondícií
( to ) complain about ( the food ) -sťažovať sa ( na jedlo )
( I ) come from ( Scotland ) - pochádzať
( I am ) in charge -zastupovať ( niekoho )
on the coast -na pobreží ( morskom pobreží )
( Have you got ) change for ( a pound ) - rozmeniť (máš rozmeniť libru )
in the ( 19th ) century -v 19. storočí
( go ) by bus , train , car -autobusom , vlakom , autom
( to be ) bored with sb / sth -byť znudený z ( niekoho , niečoho )
( to ) belong to sb -patriť ( niekomu )
( to ) believe in ( God ) -pevne veriť v ( Boha )
( to be ) aware of ( a problem ) -vedomý si ( problému )
( to ) ask for sth -žiadať o ( niečo )
( to ) arrive in ( England )  in a country -pricestovať do ( Anglicka ) ( krajiny )
( to ) arrive at ( the station )  at a place - prísť na ( štadión ) , pricestovať ( nejaké miesto )
( to ) argue with sb about sth -hádať sa s ( niekým ) o ( niečom )
( to ) apply for ( a job ) -žiadať o ( prácu )
( I don’t ) agree with ( you ) -súhlasiť s ( ja nesúhlasím s tebou )
at the age of ( six ) -vo veku ( 6 rokov )
afraid of ( dogs ) -obávať sa , báť sa ( psov )
an advertisement for sth -inzerát na niečo
according to ( the weather forecast ) -podľa ( predpovedi počasia )
( to be ) good at sth -dobre niečo ovládať
( to be ) on holiday - na prázdniny
( to be ) at home ( but(to) go home ) - doma
( to be ) impressed by sth / sb - byť dojatý
( to be ) interested in sth / sb - zaujímať sa o
( to have ) an interview for a job - robiť pohovor na zamestnanie
(to) invite sb to (a party) of for (dinner)-pozvať niekoho na ( večeru , party )
( to ) laught at sb / sth - posmievať sa ( niekomu , niečomu )
( to ) listen to sb / sth - počúvať ( niekoho , niečo )
look out - byť opatrný
look up -vyhľadať si
( to ) look after -dohliadnuť , starať sa
( to ) look at ( a picture ) - pozerať sa na ( obrázok )
( to ) look for ( sth you have lost ) -( po ) hľadať
( to ) look forward to ( a holiday ) - tešiť sa na ( prázdniny )
( to be ) in love with sb- byť zamilovaný do ( niekoho )
( Weve got lamb ) for ( lunch / dinner )-na ( obed , večeru )
( to be ) married to sth - oženiť , vydať sa za ( niekoho )
( the rooms ) in a mess - ( izby ) sú v neporiadku
in the north / south - na severe , juhu
( to ) operate on sb - fungovať na
( this machines ) out of order - ( to be ) pokaziť sa
( to ) pay ( 500SK ) for ( a car ) - platiť za , zaplatiť za
( to ) point ( a gun ) at sb / sth - namieriť ( zbraň ) na niekoho , niečo
( to ) rely on sb / sth - spoliehať sa na ( niekoho , niečo )
as a result - dôsledkom ( niečoho )
( to ) sell sth for ( 300sk ) - predať za
( to ) share sth with sb - deliť sa s ( niekým ) o ( niečo )
( Your shirt is ) similar to ( mine ) - ( tvoja košeľa ) je podobná ( mojej )
( to ) speak to sb about sth - hovoriť s niekým o niečom
( to ) spend money on ( clothes ) - mínať peniaze na
( to ) steal sth from …. - ukradnúť ( niečo ) od ( niekiaľ )
a story about sb / sth - príbeh o ( niekom , niečom )
( to be ) on strike for ( more money ) -štrajkovat za ( niečo ) ( viac peňazí )
( to ) suffer from sth - trpieť ( niečím )
( to ) talk to sb about sth - hovoríť , rozprávať sa s niekým o niečom
on television - v televízií
( to ) think about ( What are you thinking about? ) - o čom premýšľaš
( to ) think of ( What do you thing of Van Gogh ? ) - aký je tvoj názor , čo si myslíš o
( to ) throw ( tomatoes ) at sb - hodiť ( paradajky ) na ( niekoho )
a ticket for ( a concert ) - lístok na niečo
( to be ) tired of sb / sth - byť unavený z ( niekoho , niečoho )
( to get ) in touch with sb - byť v styku s ( niekým )
( to ) wait for sb / sth - čakať na ( niekoho , niečo )
on the way ( to school ) - cestou do ( školy )
( to ) work as ( a teacher ) - pracovať ako ( učiteľ )
( to ) work for ( an organization ) - pracovať v ( organizácií )
( to ) worry about sb / sth - znepokojovať sa nad niekým , niečím
to write ( a letter ) to sb - napísať ( list niekomu )
get up (early)vstávať ( za včasu )
in the morning / evening / afternoon - ráno , večer , poobede
in January - v Januári
in summer - v lete
in 1985 - v 1985
in the 1920s - v 1920 rokoch
in two weeks - za 2 týždne
in your free time - v tvojom voľnom čase
at six o clock - o 6 hodine
at midnight - o polnoci
at Christmas / Easter - na Vianoce , na veľkú noc
at the weekend - cez víkend
at the moment - v tomto momente
on Saturday - v sobotu
on Monday morning - v Pondelok ráno
on 18 January - 18 januára
for six minutes - v priebehu 6 minút
for long time - počas dlhej doby
since 18 July -od 18 júla
since my last birthday -od mojich minulých narodenín
since I arrived - od kedy som pricestoval
during the film , lesson , war -počas filmu , hodín , vojny
during winter , holiday - počas zimy , prázdnin
while I was on holiday- kým som bola na prádninách
while I was watching the film - kým som pozerala film
while I was coming to school - kým som išla do školy


keep the change - nechajte si drobné, sprepitné
be agare of dog - dávať si pozor na ( psa )
get on - nastúpiť
get off - vystúpiť
change for - prestúpiť na

( to be ) - I am
( to ) - He wanted to die.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk