Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Past perfect simple

Past perfect simple
( Predminulý jednoduchý )

Tvorenie:

- had + past participle ( minulé príčastie )

When I arrived, the bus had already gone. I overslept. When I arrived at school, the lesson had already started.

Použitie:
- vyjadruje dej, ktorý sa odohral pred minulosťou
- pri nezachovaní postupnosti
- v časových súvetiach typu: AFTER, BEFORE, WHEN

Before I moved to Britain, I had lived in the Czech Republic. I was late because I had overslept. I had some days off because I had passed all my exams.

- v nepriamej reči, v prípadoch, keď niekto hovorí o niečom, čo už prebehlo.
( dá sa použiť aj minulý čas ,ale veta potom znamená niečo iné – ak použijeme minulý čas , znamená to, že  udalosť sa stala v dobe , kedy sa o nej hovoriaci zmienili.)

Na druhú stranu, ak použijeme predminulý čas vyjdaríme že sa hovoriaci zmieňovali o udalosti, ktorá už prebehla.

Porovnajte:

He said he was tired. Povedal, že je unavený. = He was tired at the time of speaking.
He said he had been tired. Povedal, že bol unavený. = He was tired and then he talked about it.

- je to predprítomný čas posunutý do minulosti
- používame ho predovšetkým v rozprávaní, kedy sa bez neho skutočne nezaobídeme, pretože nedá sa vymenovať udalosti presne v takom poradí ako nasledovali. Do slovenčiny ho prekladáme minulým časom, v angličtine však musíme použiť predprítomný.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk