Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

SHOULD (SHOULDN’T) HAVE + infinitive: (NE)MAL/A SOM (niečo urobiť...)


Na správne pochopenie, kedy sa používa forma should have + inf., sa naskôr môžeme pozrieť na prítomnosť.

Si chorý/á a hovoríš:

I should go to the doctor. – Mal/a by som ísť (teraz) k doktorovi.

Ale k doktorovi si aj tak nešiel/nešla. Po troch mesiacoch si na chorobu spomenieš a tak si povieš, že si vtedy predsa len mal/a ísť k doktorovi.

I should have gone to the doctor. – Mal/a som ísť k doktorovi (vtedy v minulosti a teraz to ľutuješ, že si tam nebol/a).

Iná situácia:

Mama ti hovorí:

You should take your umbrella. (Mal/a by si si zobrať dáždnik, lebo možno bude pršať.)

Prídeš domov celý/á zmoknutý/á. Mama ti to vyčíta a povie:

You should have taken the umbrella. (Mal/a si si ten dáždnik zobrať.)

 

Zapamätaj si formu: SHOULD HAVE/SHOULDN’T HAVE + 3.tvar slovesa (=infinitive)

 
shouldn’t have shouted at you. I apologize. – Nemal/a som na teba kričať. Ospravedlňujem sa.

They shouldn't have sacked him. He was the most creative person on their team. – Nemali ho vyhodiť. Bol najtvorivejšou osobou v tíme.

Mala som ísť do obchodu, mala som kúpiť zemiaky, nemala som tam ísť, nemala som to urobiť...Toto všetko vyjadríš pomocou tejto formy.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk