referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Streda, 22. mája 2024
Le commerce intégré
Dátum pridania: 13.06.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Cheeky89
 
Jazyk: Francúzština Počet slov: 581
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 3m 40s
Pomalé čítanie: 5m 30s
 
La distribution, qui emploie de 2,5 millions de personnes, a connu depuis trente ans un grand bouleversement de ses circuits et de ses méthodes de vente, avec l´essor du commerce intégré. Ce dernier, apparu au XIXe siecle avec les grands magasins tels le Bon Marché et la Samaritaine, situés au coeur de Paris, a connu un nouvel essor au lendemain de la Seconde guerre mondiale, avec l´apparition des Prisunic et Monoprix, puis une véritable explosion a partir des années soixante avec l´émergence des magasins a grande surface développant le libre-service. Avec 1123 hypermarchés et 7 600 supermarchés, la France est l´un des pays du monde ou le grand commerce est le plus développé. Les GMS / Grandes et Moyennes Surfaces / assurent aujourd ´hui plus de 60% des produits alimentaires et 30% des produits non alimentaires. Des groupes spécialisés tels Carrefour, Auchan et Promodes dominent le secteur, aux côtés des centres Leclerc. Ces groupes s´appuient sur de puissantes centtrales d´achat imposant leurs prix aux industriels et ils se livrent une apre concurrence, multipliant les campagnes publicitaires. Ils s´implantent a l´étranger, comme Carrefour et Auchan en Europe, en Asie et Amérique latine. Les magasins a grande surface, apres avoir privilégié le domaine alimentaire, ont rapidement diversifié leur offre vers d´autres secteurs. Exigeant de vastes espaces, les hypermarchés sont implantés a la périphérie des grandes agglomérations ou dans les centres commerciaux. Ces centres regroupent des commerces spécialisés et de nombreux services : cinémas, pharmacie, Poste, bureaux bancaires, etc.
D´autres formes de distribution se sont développées, comme la vente par correspondance. Quelques groupes dominent ce secteur tres concentré : La Redoute, la CAMIF et les Trois Suisses. Ces sociétés recourent de plus en plus au téléphone, au Minitel, et a l´Internet et s´appuient sur un traitement rapide des commandes. Ici aussi l´internationalisation se développe, comme le montrent les entrprises allemandes Neckermann et Quelle qui réussissent une belle percée sur le marché francais, alors que La Redoute développe ses activités en Italie.

Integrovaný obchod
Roznášanie, ktoré používa z 2,5 miliónov z osôb, známy od tridsiatich rokov veľkých rozruchov jeho okruhov a z jeho metód predaja, s rozvojom integrovaného obchodu. Posledný, objavovaný až v päťnáctom storočí s veľkými obchodmi takými lacnými a Samaritaine, ležiaci v srdci Paríža, známy nový rozkvet až do dňa po druhej svetovej vojne, s objavom Prisunic aj jednotkový obchod (Monoprix), potom skutočné prepuknutie začalo v šesťdesiatich rokoch s vyvieraním veľkoobchodov so samoobsluhou. S 1123 hypermarketmi a 7 600 obchodnými domami, Francúzsko je jedna rodná zem sveta, čiže veľký obchod je najviac rozvinutý. GMS / dôležitá a priemerná hladina / ubezpečujúca dnes viac ako 60% potravín a 30% výrobkov nealimentačných. Skupiny odborného takého rázcestia, Auchan a Promodes prevláda úsek, na strane stredný útočník Leclerc. Skupiny podporované na výkonné elektrárne ich mohutná kúpna hodnota do priemyselní a oni sa kniha za konkurenciu, rozširujúcu na kampane pracovníckych reklám. Oni zavádzajú cudzí, ako rázcestie a Auchan v Európe, v Ázii a Latinskej Amerike. Sklady veľkopredajne, zadržiavajú privilegovaný potravinový majetok, majú bystro striedali ich ponuku k iným úsekom. Náročný z rozsiahlých priestorov, hypermarkety sú zavedené periférne do veľkých sídlisk alebo do stredných obchodných centier. Stredné centrá, preskupenia špecializovaných obchodov a z početnej služby : kiná, lekáreň, pošta, bankové úrady, atď. .
Iná distribučná zdvorilosť je evolútna, ako zásielkový predaj. Niekoľko prevládajúcich skupín tvorí úsek spletencov sústredenia v : La Reduta, CAMIF a Trois Suisses. Spoločnosti uchyľujúce sa čím ďalej, tým viac telefonovať, až Minitel, a Internet podporujúci na niektoré rýchle objednávky. Tu sa tiež internacionalizácia rozvíja, ako vzorka nemeckých podnikov Neckermann a ktorý je pekne úspešný prielom na voľný predaj, zatiaľ čo La Reduta rozvíja jeho aktivity v Taliansku.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.