Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Un sourire pour le francais

L´été dernier, Oksana Kojarskaia a passé quelques semaines pres de Bastogne, région du Luxembourg belge proche du Grand-Duché. Ce séjour était pour Oksana son premier ,,grand voyage,, hors de sa Bélarus natale. Hébergée par la sympathique famille Léonard en meme temps que la petite Angelina, Oksana a vécu a Bastogne une véritable immersion linguistique. Hereuse coincidence, puisque la jeune professeur s´appretait a enseigner le francais a Moguilev. Dans ce cas, pouvait-on rever mieux qu´un stage pratique avant de se jeter a l´eau? Par sa gentillesse, Oksana a aussi ouvert une porte sur une Europe mal connue a ,,l´Ouest,, en faisant tomber quelques clichés et préjugés tenaces. Nous souhaitons bon travail a Oksana et a ses éleves de Moquilev. A quand quelques nouvelles de votre école?

Úsmev za slobodu
Minulé leto, Oksana Kojarskaia strávila niekoľko týždňov pri Bastogne, oblasť belgické Luxembursko, budúce veľkovojvodstvo. Tento pobyt Oksany je jej prvým ,,veľkým zájazdom,, mimo jej rodného Bieloruska. Hebergee ide za sympatickou rodinou Leonard v mene doby, ako maličká Angelina, Oksana tam zažila opravdivé lingvistické Bastogne ponorenie. Šťastná koincidencia, pretože neskúsený profesor s´appretait vyučuje frank Moguilev. V tomto prípade, mohol niekto najhoršie nejedná skúsenosť z praxe skôr než sa čistota vrhne? Za jeho roztomilosť, aj Oksana zjavná nesie do Európy zlú známosť ,,l´Ouest,, v niekoľkých zhodnotených negatívach a tvrdohlavých predsudkoch. My želáme výhodu ohrade Oksana a jej pestovanie z Moquilev. Kedy bude niečo nové z Vašej školy?

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk