Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Az arany ember

Jókai Mór - Az arany ember

A regény főhőse Tímár Mihály, aki hajóbirtokosként dolgozik a Szent Borbálán. A hajó kapitánya Fabula János, ketten a megértik egymást.

Főrakományuk gabona, tulajdonosa pedig Ali Csorbadzsi, Trikalesz Euthym álnév alatt utazott. Erre azért volt szüksége, mert Törökországban a politikai válság miatt kegyvesztetté vált a szultáni udvarban, az újonnan hatalomra kerülők pedig életére és vagyonára törtek. Elsősorban pénzére, de kiváltképpen szép lányára, Tímeára vetették szemüket. Azt akarták, hogy a lány bekerüljön a szultáni szerájba.

Vagyonát Csorbadzsi gabonába fektette, amit egy hajóval akart eljuttatni Magyarországra. Szökésére és álnevére azonban rájött egy kém, így üldözni kezdték őt. Ezt megtudván Ali kétségbeesett és az egyetlen kiutat az öngyilkosságban látta. Mielőtt azonban a méreg végzett volna vele, elmondta titkát Tímár Mihálynak. Megígértette vele, hogy lányát elviszi Komáromba távoli rokonaihoz. Azt remélte, hogy Brazovicsék saját lányukként nevelik fel Tímeát. Mindezt egy ládikóban lévő 1000 arannyal támasztotta alá. Nem sokkal később, hogy a lány apja meghalt , a hajó zátonyra futott. Tímár Mihály megmentette a lányt, majd az ezer aranyat is sikerült biztonságba helyeznie. A gabona azonban a hajóval együtt elsüllyedt. Mihály betartotta szavát, elvitte Tímeát a családhoz. Brazovicsék látszólag befogadták a lányt másik lányuk mellé. Amikor azonban kiderült, hogy Tímeának nincs nagy vagyona, megváltozott a viselkedésük. Tímea a háznál olyanná vált, mint egy cselédlány.

Mihály ezalatt felhozatta az elsüllyedt gabonát. A felhozatásnál rálelt egy másik zsákra, amelyen egy félhold volt látható. Amikor felnyitotta, rájött mindenre. Tímea vagyona nem is annyira a gabona volt, sokkal inkább ez az egyetlen zsák telis-tele ékszerrel és drága kővel. Mihály ezeket megtartotta azzal a szándékkal, hogy kivárja a megfelelő alkalmat és mindent visszaad az igazi tulajdonosnak, vagyis Tímeának. Mihály a felhozatott és megszárított gabonából pedig kenyeret sütetett a hadseregnek, amivel aztán becsületes nyereséghez jutott ő maga is.Házat vett Komáromba, beindította kereskedését és rendszeresen látogatta a Brazovics házat is. Mindannyiszor ott járt, elszomorodott.

Látta, hogy Tímeával rosszul bánnak, kihasználják naivságát és gúnyt űznek belőle. Főleg Athalie, Brazovics úr leánya szégyeníti meg őt, miközben jókat mulat Tímea tudatlanságán. Szegény lány közben beleszeret Athalie kisasszony vőlegényébe, Kacsuka úrba. Elhitetik vele, hogy a kapitány őt viszont szereti és feleségül is akarja venni.

Tímea lázban égett, mindent elhitt, amit mondtak neki. Mindeközben Athalie a saját esküvőjére készülődött Kacsuka úrral. Tímea csak az esküvő napján tudta meg az igazat, csúnyán becsapták: pénzét Brazovics úr elherdálta, a háznál szinte szolgálóvá tették. Tímea pedig soha, még csak egy szóval sem lázadt fel ellenük.

Athaliék mindezért azonban megbűnhődtek, ugyanis az esküvő napjának reggelén Brazovics úr meghal. Az ezt követő napokban pedig kiderült, hogy Brazovics úr nagyon sok pénzzel tartozott különféle kereskedőknek, pénzügyei bizonytalanok és összekuszáltak voltak. A teljes hagyatékát árverezésre bocsátották. Házát és vagyonát Tímár Mihály vásárolta fel, hiszen ekkor már gazdag emberként megtehette ezt. A házat Tímeának adta, emellett pedig szívét is felajánlotta a lánynak, hiszen őszinte szerelmet érzett iránta. Tímea nem utasította vissza őt, mérhetetlen nagy hálát érzett. Bár igent mondott Mihálynak, ennek ellenére még mindig Kacsuka urat szerette. Mihály feleségül vette a lányt. ( nem tudta, hogy Tímea nem szereti őt). T. elérte, hogy Athalie és édesanyja a háznál maradhassanak. Mihály az esküvő után észrevette, hogy felesége nem szereti őt szerelemmel. Nagyon fájt neki neje ridegsége, a legfontosabb hiányzott az életükből. Tímár Mihály így egyre többet tartózkodott távol otthonától, üzleti utai egyre gyakoribbakká és hosszabbakká váltak. Egy ilyen útja alkalmával visszatért arra a szigetre, amelyen akkor kötöttek ki, mikor a Szent Borbálán elfogyott az élelem. Akor Tímea is vele volt, együtt ismerkedtek meg a sziget lakóival, Noémivel és Tereza asszonnyal, valamint Altamirával és Narcisszával.

Három telje napot töltött e környezetben. Ottléte alatt szinte teljesen megfeledkezett a külvilágról, ami tele van szabályokkal és törvényekkel, ahol őt Leviczky úrnak szólítják. Itt a senki szigetén sokkal jobban érezte magát. Itt halotta először, hogy valaki önmagáért szereti őt. Mihály és Noémi egymásba szerettek. Ettől kezdve Tímár kettős életet élt. Hónapokat töltött a szigeten, majd hazatért feleségéhez, aki távolléte alatt az egész kereskedést és üzletet egyedül vezette. Tímea mindent megtett, amire férje kérte őt. Mihály csodálta neje ügyességét, és egyre inkább gyötörte a lelkiismeretfurdalás.

Mégis mindig visszatért a szigetre. Egy alkalommal megismerhette a kis Dódit, az árván maradt kisfiút. Édesanyja a szigeten halt meg, Noémiék ezúton fogadták be őt. Mihály eldöntötte, hogy házat épít a szigeten a kis Dódinak, a kiszáradt diófákból. Amikor újra hazatért, megtanulta a mesterségét. A szigeten Noémi sokat segített neki. Mindketten teljes szeretetben nevelték Dódit. Mihály azon kezdett el gondolkodni, hogy is szakadhatna el másik életétől, de erre sehogy sem tudott megoldást találni. Azt viszont sikerült elintézni, hogy Kristyán Tódor ne zsarolhassa többé Noémiéket, megvette ugynis az egész szigetet.

Balatoni útja alkalmával találkozott is a zsarolóval. Krisztyán tudott mindent Mihályról, cserébe a hallgatásért a szigetet kérte. Alkudozni kezdett. Tímár a halászatról Noémihez és a kis Dódihoz tért vissza a szigetre, Tereza mama akkor már halott volt. Mihály másfél évig úgy élt velük, hogy egy percre sem hagyta el a szigetet. Ez idő alatt a balatoni halászok megtalálták Krisztyán Tódor holttestét. Mivel Mihály ruháit viselte, azt hitték, hogy Mihály halt meg és így is temették el őt. Mihály ekkor már tartózkodott a szigeten. Mihály megtanította a kisfiút írni, és levelet íratott Tímeának. Tímeához egyre gyakrabban járt Kacsuka úr. Athalie kezét Fabula János kétre meg. Athalie féltékenységbő, de leginkább haragból és irigységből meg akarta ölni Tímeát, ez azonban nem sikerült neki. Athaliet elítélték. Tímea a bíróságon tudtameg Athalietől, hogy férje valószínűleg valahol él.
Ezzel a tudattal Tímea sosem lehetett volna boldog Kacsuka úrral.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk