Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

A barokk

A barokk

Spanyolországban alakult ki, a megnevezés a baroco szóból származik, ami nyakatekertet jelent. A barokk korszakában ismét nagy hangsúlyt kap a vallás, a földi és emberi élet megvetése. A barokk kialakulásában nagy szerepet játszott az ellenreformáció. Az ellenreformáció elterjedésében nagy szerepe volt a katolikus egyháznak és a jezsuita rendnek. Az ellenreformáció harcosait jezsuitáknak hívjuk. A barokk művészet a széles tömegekre akart hatni, hiszen az ellenreformáció vissza szerette volna hódítani a híveket a katolikus egyháznak. A barokk az egyház dicsőségét és hatalmát hirdette. A barokk müvészet az érzelmekre akart hatni, elsődleges célja az egyén elkápráztatása volt.

A barokk jellemzői:
o túldíszítettség, pompa, bonyolultság, túlzások,
o az ellentétek bemutatása,
o a nyugtalanság, mozgalmasság, szenvedély.

Építészet:
Legjellegzetesebb építmények a templomok és a paloták. A templomok nagy tömegek befogadására épültek, éppen ezért hatalmasak voltak. A templom belsejét pazar aranyozás díszíti. A falakat ún.pilaszterek=falból kiálló pillérek díszítik. Legnevezetesebb barokk építmények: Versaillesi kastély, Vatikáni Szt Péter tér, Jezsuita templom rómában.

Szobrászat:
A szobrászok igyekeztek mozgást ábrázolni. Legnemesebb barokk szobrász Bernini, szobra neve Dávid.

Festészet:
Kialakulásában Rubens játszott nagy szerepet. Általában élénk színeket használt, festészete változatos volt. A holland festészet kiemelkedő alakja Rembrant volt. Biblia témákat dolgozott fel, egyik leghíresebb festménye az Éjjeli őrjárat.

Irodalom:
Jellemzője:
o mondatok zuhataga,
o körmondatok gyakorisága,
o túlzás, nagyítás,
o meglepő szóképek,
o kérdések és felkiálltások gyakorisága,
a kor kedvelt műfajai az eposz és a dráma.

Legnygyobb drámaírók:

Calderon
Legismertebb drámája Az élet álom. Drámáit jellemzi, hogy fordulatokban és meglepetésekban gazdagok. Általában sok szereplőt mozgat.

Lope de Vega
Legnépszerűbb darabja a A kertész kutyája. A mű főszereplője Diana úrnő, aki titkárába, Theodoróba volt szerelmes. Theodoro szolgája egy gróf elveszett fiaként állítja be Theodorot. Diana rájön a csalásra, de nem bánja, mert így környezete elfogadja kapcsolatukat és a házasságnak semmi akadálya.
Legnagyobb eposzírók:

Targualto Tasso
Fő műve a Megszabadított Jeruzsálem c.eposz, a kerszténység eposza.tárgya a szentföld visszahódításáért folytatott első keresztes hadjárat.

John Milton
Fő műve az Elveszett Paradicsom.


A barokk Mo.n:

A barokk Mo.n a 17.sz.közepe táján diadalmaskodott. Ez a század a magyar történelem egyik legszomorúbb időszaka. A török 150 éves uralma miatt a magyarok, a németek és a törökök között örlődtek. Amikor sikerült felszabadulni a török uralom alól, akkor a magyarok a habsburgok uralma alá kerültek. Mo.n is elindul az ellenreformáció. Az ellenreformáció legnagyobb alakja Pázmány Péter volt, aki esztergomi érsek volt. Nagyszombatban 1635-ben jezsuita egyetemet hozott létre. Ő a magyar nyelvű teológiai irodalom megteremtője. A főúri barokk legismertebb alakja Gyöngyösi István. Fő műve a Márssal társalgó murányi Vénusz. A magyar nyelvű tudományos irodalom megalapítója Apáczai Csere János. Hangsúlyozta a nemzeti nyelvű művelődés megteremtését. Fő műve az Encyklopedia. Tankkönyvként írta és a korabeli tudomány összefoglalója a könyv.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk