Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Wortschatz-BWL (I. Band)

Vorbereitung – príprava
Anstoß – styk
Mitteilungen – oznámenia
Umfangreiche Mitteilungen – obsiahle oznámenia
grundsätzlich – zásadne
Gliederung – členenie
Eingehen – vstupy
achten – dbať
vermeiden – vyhnúť
Mißverständnisse – nedorozumenie
zusammengefaßt werden – zhrnúť
wenden – otáčať sa
Abteilung – sektor
Aufmerksamkeit – pozornosť
Bemerkung – poznámky
sinnvolle – zmyseľné
beschäftigen – zamestnať
verringern – zmenšiť
hilfsbereit – ochotne
zuständig – príslušný
Lieferverzug – dodacia lehota
gewöhnlichen Zeitgeschäft – obyčajný termínovaný obchod
hinweis – poukázať
Nachfrist – dodatočný termín
säumigen Verkäufer – nerozhodný predávajúci
einhalten – dodržať
mitteilen – oznámiť
Die Mahnung – pripomienka
eintreffen – uskutočniť vyplniť
unmittelbar – nesprostredkovaný
bevorsteht – očakávať
begründen – založiť, odôvodniť
erhalten – zachovať
Schadenersatzforderung – požiadavka o náhrade škody
abwenden – odvrátiť
verringen – znížiť
vermeiden – vyvarovať sa
Eintreibung – vymáhanie
Mahngesuch – žiadosť
Mahnklage – žaloba
verhindern – zamedziť
Vorbedingungen – podmienky
Betrag – suma, obnos
beantragen – navrhnúť
Bezirksgericht – kraj. súd

Erlassung – vyhláška
Zahlungsbefehl – plat. príkaz
erheben – klásť
bedingten Zahlungsbefehl – podmienečný plat. príkaz
Verfahren – súdne konanie
rechtskräftig – právoplatný
pfänden – skonfiškovať
wirkungslos – neučinný
eingetrieben – vymáhať dane.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk