referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dobromila
Štvrtok, 28. októbra 2021
Preteritum
Dátum pridania: 13.02.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dejnuska
 
Jazyk: Nemčina Počet slov: 177
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 0.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 1m 20s
Pomalé čítanie: 2m 0s
 
-baviť: unterhaltener unterhielt
-bežať: laufener lief
-byť: seiner war
-čítať:lesener las
-dať: gebener gab
-doporučiť: empfehlener empfahl
-dostať: bekommener bekam
-hovoriť: sprechener sprach
-chcieť: wollener wollte
-ísť: gehener ging
-jazdiť: fahrener fuhr
-jesť: essener aβ
-ležať: liegener lag
-lietať: fliegener flog
-mať povin.: sollener sollte
-mať rád: mőgener mochte
-mať: habener hatte
-môcť: durfener durfte
-môcť: kőnnener konnte
-musieť: mussener musste
-myslieť: denkener dachte
-nájsťfindener fand
-nechať: lassener lieβ
-obstáť: bestehener bestand
-odbočiť: ab/biegener bog ab
-páčiť: sagefallener gefiel
-piecť: beckener backte / buk
-písať: schreibener schrieb
-piť: trinkener trank
-plávať: schwimmener schwamm
-podniknúť: unternehmener unternahm
-pomáhať: helfener half
-ponúknuť: an/bietener bot an
-pozerať: TVfern/sehener sah fern
-poznať: kennener kannte
-pozrieť: saan/sehener sah an
-pozvať: ein/ladener lud an
-priniesť: bringener brachte
-prísť: kommener kam
-prosiť: bittener bat
-rozhodnúť: entscheidener entschied
-rozumieť: verstehener verstand
-sedieť: sitzener saβ
-spať: schlafener schlief
-spievať: singener sang
-stať: sawerdener wurde
-stáť: stehener stand
-stráviť: verbringener verbrachte
-stretnúť: treffener traf
-umývať: waschener wusch
-vedieť: wisener wusste
-vidieť: sehener sah
-visieť: hängener hing
-volať: saheiβener heiβ
-volať: sanennennannte
-vstávať: auf/stehener stand auf
-vziať: nehmener nahm
-zabudnúť: vergessener vergaβ
-začať: an/fangener fing an
-začať: beginnener begann
-zaspať: ein/schlafener schlief an
-zavolať: an/rufener rief an
-zostať: bleibener blieb
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.