Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Nemčina - koncovky k časom

-er-e-s
-en-er-en
-em-er-em
-en-e-s

-e-e-e
-en-en-en
-en-en-en
-en-e-e

Ein-erEine-eEin-es
Eines-enEiner-enEines-en
Einem-enEiner-enEinem-en
Einen-enEine-eEin-es

Die,dieser,mancher,jeder-urcity
Ien,kein,ihr-neurcitry

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk