Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Meine Woche

Život je kolotoč, ktorý sa mení podľa našich dobrých a zlých skutkov. Tento môj týžden bol trošku nudný, lebo väčšinou je to stále o tom istom. Každé ráno vstávať do školy, kde sa všetci učíme, zabávame, zároveň aj dospievame. Po škole ma čakajú domáce povinnosti a učenie, ktoré u mňa nie vždy uspejú. Po príchode zo školy si rád odýchnem, idem na internet, alebo sa venujem cvičeniu. Tiež sa venujem športom, ako sú: futbal, plávanie, bicyklovanie, turistika.

Počas dňa rád počúvam hudbu rôzneho štýlu. Večer chodím von s kamarátmi. Každý štvrtok ma doma čakajú letáky, ktoré musím rozniesť do piatku večera.

Zároveň mám každý štvrtok turistiku. Na turistike sa venujem deťom, s ktorými som kamarát. Spoznávame tam rastliny, mestá, učíme sa rôzne uzly a narábať s buzolou. Turista sa musí vedieť zorientovat v prírode a to vieme aj my. Niekedy sa vydávame na náučné a príjemné túry či stanovačky.

Aj keď môj život nie je čisté zlato, je celkom pestrý a prežívam ho rád.

------------------------------------------------------------------------------------

Das leben ist ein Ringelspiel, das ändert sich nach unseren guten und schlechten Täten. Diese meine Woche war ein bischen langweilig, weil es meistensgleich ist. Jeden Morgen mussen wir ausstehen, um in die Schule zu gehen, in der wir lernen, unterhalten sich und auch die Erwachsenen werden. Nach der Schuluntericht warten auf mich Pflichten und Lernen, die mache ich nicht so gern. Wenn ich zu Hause komme, will ich mich entspannen, ich gehe chaten oder turne ich. Ich treibe Sport, zum Beispiel: das Fussball, das Schwimmen, das Radfahren ob die Touristik.

Wegen des Tags höre ich gern Musik. Ich kann verschiedene Style hören. Abends gehe ich mit meinen Freunden spazieren. Jeden Donnerstag warten auf mich die Flugblätter, die muss ich bis Freitagsabend austragen.

Gleichzeitig habe ich im Donnerstag auch eine Touristik. Dort verbringe ich die Zeit mit den Kindern, mit denen ich ein Freund bin. Wir erkennen dort die Pflänzen, die Städten, wir lernen die verschiedene Knoten verknoten, ob mit der Bussole arbeiten. Ein Tourist muss in der Natur orientieren können und das können wir auch. Manchmal gehen wir in die angenehme und belehrende Touren ob zelten.

Obwohl mein Leben nicht so perfekt ist, ist ganz bunt und ich lebe das gern.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk