Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Mein Lebenslauf (životopis - pre začiatočníkov)

Mein Lebenslauf.

Ich heisse ………. Ich bin am …………….in……………geboren.
Volám sa…………Narodil som sa…………v……………….
Ich wohne in der…………..strasse Nr… in………………….
Bývam na …………..ulici č… v…………………………
Ich arbeite als privat Frachtfuhrer. Ich besuchte die Grundschule in……………
Pracujem ako dopravca. Navštevoval som základnjú školu v…………….
Dann studierte ich an einer Mittelschule / Fachschule.
Potom som študoval na strednej škole / odbornej škole.
In diesem Jahr begann ich an einer Privatgymnasium zu studieren.
Tento rok som začal študovať na jednom súkromnom gymnáziu.
Nach dem Abitur mochte ich an einer Hochschule weiterstudieren.
Po maturite by som chcel ešte ďalej študovať na vysokej škole.
Mein Hobbys sind : fernsehen – pozeranie TV
Computer – počitač
schlafen – spať
Buchlesen – čítať knihu
Fremdsprache studieren – učiť sa cudzie jazyky
spazieren – prechádzať sa

Ich bin von Beruf ein Automechaniker, Maurer, Tischler/ eine Sekretärin, Verkäuferin, ………
Som vyučený/Som z povolania automechanik, murár, stolár / sekretárka, predavačka……….

der Frachtfuhrer - autodopravca
der Maurer, Tischler, Automechaniker – murár, stolár, automechanik
die sekretärin - sekretárka
das Abitur – maturitná skúška
der Lehrbrief – výučný list.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk