Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Niektoré zložené slová žen. rodu - člen die

Niektoré zložené slová žen. rodu - člen die

die Frist - lehota

die Garantiefrist - záručná lehota
die Bewährungsfrist - skúšobná lehota
die Kündigungsfrist - výpovedná lehota
die Lieferungsfrist - dodacia lehota
die Lieferfrist - dodacia lehota
die Schutzfrist - ochranná lehota
die Verjährigungsfrist - premlčacia lehota
die Zahlungfrist - platobná lehota
die Zustellungsfrist - dodacia lehota

die Schrift - písmo, rukopis

die Blockschirft - paličkové písmo
die Grabinschrift - nápis na hrobe
die Reinschrift - čistopis
die Schönschrift - krasopis
die Abschrift = Das Duplikat
die Anschrift - nápis, adresa
die Aufschrift - nadpis, nápis - der Titel
die Bilderschrift - hieroglyf, obrázkové písmo
die Blindenschrift - slepecké písmo
die Brailleschrift – slepecké písmo

die Erstschirft = das Original
die Flugschirft - leták
die Habilitationschrift - habilitačná práca častejšie die Habilitationsarbeit
die Handschift - rukopis
die Inschrift - nápis
die Jahresschrift – ročenka častejšie die Jahresausgabe, der Jahresschriftstück
die Klageschrift - žalovací spis
die Kurzschrift - stenografia

die Nachschrift - post scriptum
die Niederschirft - protokol
die Schmähschrift - hanopis
die Spottschirft - hanopis
die Überschrift - nadpis, titul
die Vorschirft - predpis
die Zeitschrift - časopis

die Stelle - 1. miesto, 2. postavenie, 3. úrad

die Annahmestelle - podateľňa
die Arbeitsstelle - pracovisko
die Dezimalstelle - desatinné miesto
die Dienststelle - úrad(inštitúcia a kancelária)
die Einstichstelle - miesto vpichu
die Erfassungstelle - zberné stredisko
die Fertigungsstelle - výrobné stredisko

die Haltestelle - autobus. zastávka
die Passstelle- pasový úrad
die Planstelle -plánovacie oddelenie častejšie die Plannungsabteilung
die Poststelle - poštová filiálka
die Tankstelle - benzínová pumpa
die Unfallstelle - miesto nehody
die Zweigstelle - pobočka

die Karte - karta, lístok, vstupenka

die Autokarte - automapa
die Besuchskarte – navštívenka, vizitka
die Dauerkarte - permanentka
die Fahrkarte - cestovný lístok
die Flugkarte – letenka častejšie das Flugticket
die Getränkekarte - nápojový lístok
die Korespodenzkarte - korešpondenčný lístok
die Kreditkarte - platobná karta
die Landkarte – mapa,
die Monatskarte - mesačný lístok
die Paketkarte - sprievodka
die Platzkarte - miestenka
die Postkarte - korešpod. lístok
die Rückfahrkarte - spiatočný lístok
die Saisonkarte - sezónny lístok
die Speisekarte - jedálny lístok
die Visitenkarte - navštívenka
die Weinkarte - vínový lístok
die Zahlkarte - zloženka

die Beere - bobuľa

die Blaubeere - čučoriedka
die Erdbeere - jahoda
die Heidelbeere - čučoriedka
die Himbeere - malina
die Johanisbeere - ríbezľa
die Maulbeere - moruša
die Preiselbeere - brusinca
die Stachelbeere - egreš
die Weinbeere - bobuľa hrozna

die Fahrt - jazda

die Abfahrt - odchod
die Irrfahrt - blúdna cesta
die Rundfahrt - okružná cesta
die Sonderfahrt - 1.zájazd, 2, zvláštny spoj

die Anlage - 1. vlohy, 2. sklon, 3. stanovisko,4.osnova, 5. príloha, 6. zariadenie, 7. ekonom. investícia

die Abwässeranlage - zariadenie na odpad. vody
die Alarmanlage - poplašné zariadenie častejšie das Warngerät
die Bewässerungsanlage - zavodňovacie zariadenie
die Destillieranlage - destilačné zariadenie častejšie der destillierapparat
die Energieanlage - energetické zariadenie
die Filterieranlage - filtračné zariadenie častejšie der Filterapparat
die Gartenanlage - zariadenie do záhrady, záhradná plocha
die Grünanlage - zelená plocha
die Kläranlage - čistiace zariadenie
die Klimaanlage - klimatizácia
die Kühlanlage - chladiace zariadenie

die Radaranlage - radar
die Reinigungsanlage - čistiace zariadenie
die Signalanlage - signalizačná zariadenie
die Sportanlage - športové náradie
die Stauanlage - vodná priehrada
die Trinkwassergewinnungsanlage - zariadenie na získanie alebo prípravu pitnej vody
die Trinkwasseraufbereitungsanlage – zariadenie na získanie alebo prípravu pitnej vody
die Trockenanlage - sušička
die Waschanlage - pračka, umývačka riadu

die Anlage - zariadenie, areál, osnova, vlohy
die Beilage - príloha, príkrm
die Einlage - vklad, príloha
die Notlage - núdza, ťažké položenie
die Umlage - dávka, poplatok
die Zulage – príloha, príplatok, prídavok

die Zeit - čas

die Arbeitszeit - pracovný čas
die Bewährungzeit – skúšobná lehota
die Bedenkzeit - čas na premýšľanie
die Besuchzeit - čas návštev
die Eiszeit - doba ľadová
die Fastenzeit - čas pôstu
die Ferienzeit - voľný čas, prázdniny
die Freizeit - voľný čas
die Garantiezeit – záručná lehota
die Halbzeit - polčas
die Hochzeit- svadba
die Jahreszeit - ročné obdobie
die Jetztzeit- terajšok
die Jugendzeit - mladosť
die Lebenszeit - doživotie
die Mahlzeit - dobrú chuť
die Ortzeit - miestny čas
die Steinzeit - doba kamenná
die Tischzeit - čas jedenia
die Urzeit - pravek
die Wartezeit - čakacia doba

Die Stube - izba, miestnosť

die Teestube - čajovňa
Die Backstube - pekáreň= die Bäckerei
die Bierstube - piváreň
die Imbissstube - bufet, bistro
die Wechselstube - zmenáreň
die Weinstube - vináreň

die Wahl - voľba

die Auswahl - výber, voľba
die Berufswahl - voľba povolania
die Nachwahl - dodatočná, užšia voľba
die Vorwahl - predvoľba

die Ankunft - príchod
die Auskunft - informácia
die Herkunft - pôvod, rod
die Unterkunft - nocľah, prístrešie
die Zukunft - budúcnosť

die Kasse - pokladňa

die Krankkasse - nemocenská poisťovňa, pokladnica
die Sparkasse - sporiteľňa

die Halle – hala

die Einäscherungshalle – krematórium
die Fluzeughalle - hangár
die Kaufhalle - obchod. dom
die Markthalle - tržnica
die Schwimmhalle - plaváreň
die Turnhalle - telocvičňa
die Urnenhalle – kolumbárium
die Warenhalle - tržnica
die Wartehalle - čakáreň

die Sicht - dohľad, pohľad, krátka lehota

die Absicht - úmysel
die Ansicht - 1. pohľad, 2. mienka, názor
die Aussicht - výhľad
die Durchsicht - prehliadka
die Einsicht - 1. náhľad, názor, 2. nazeranie
die Hinsicht zreteľ, ohľad
die Nachsicht - zhovievavosť
die Übersicht - prehľad
die Vorsicht - opatrnosť, obozretnosť
das Gesicht - tvár !!!

die Technik - technika

die Bürotechnik - kancelárska technika
die Elektrotechnik - elektrotechnika
die Medizintechnik - medicínska technika
die Radiotechnik - rádiotechnika
die Regulationstechnik - regulačná technika

die Stadt - mesto

die Hauptstadt - hlavné mesto
die Messestadt - veľtržné mesto
die Vaterstadt – miesto narodenia
die Musik - hudba

die Blasmusik - dychodá hudba
die Blechmusik - hudba na plech. nástroje
die Filmmusik - filmová hudba
die Jazzmusik - džezová hudba
die Kammermusik - komorná hudba
die Katzenmusik - zlá hudba
die Klassikmusik - vážna hudba
die Tanzmusik - tanečná hudba
die Volksmusik - ľudová hudba
die Zigeunermusik- cigánska hudba

die Milch - mlieko

die Alpenmilch - alpské mlieko
die Biestmilch – mlieko po otelení kravy
die Buttermilch – podmáslie
die Erstmilch - mledzivo
die Kautschukmilch - kaučuk. mlieko
die Kondensmilch - kondenzované mlieko
die Kuhmilch - kravské mlieko
die Ziegemilch - kozie mlieko

die Politik - politika

die Aussenpolitik - zahraničná politika
die Einkaufspolitik - nákupná politika
die Friedenspolitik - priateľská politika
die Innenpolitik - vnútorná politika
die Machtpolitik- mocenská politika
die Sozialpolitik - sociálna politika

die Rede - reč

die Anrede - oslovenie
die Festrede - slávnostná reč
die Leichenrede - pohrebná reč
die Nachrede - doslov, klebeta
die Trauerrede - pohrebná reč

die Vorrede - predhovor
die Widerrede - odvrávanie

die Welt - svet

die Aussenwelt- vonkajší svet
die Modewelt- svet módy
die Nachwelt - potomstvo
die Umwelt - prostredie
die Unterwelt- podsvetie
die Urwelt - prasvet
die Vorwelt- dávny svet, dávne časy

die Frau - pani

die Freifrau - barónka, urodzená pani
die Garderobefrau - šatniarka
die Gastfrau - hostiteľka
die Hausfrau - domáca pani
die Jungfrau - panna
die Kinderfrau - opatrovateľka detí
die Klosterfrau - rehoľníčka
die Putzfrau = die Reinmachfrau - upratovačka
die Seejungfrau - malá morská panna

die Mutter - matka,matica, maternica

die Grossmutter - stará matka
die Pflegemutter - pestúnka, nevlastná matka
die Rabenmutter - krkavčia matka
die Schraubenmutter – matica na skrutku
die Stiefmutter- macocha

Die Stätte - miesto, miestnosť

die Autobahnraststätte - motorest pri diaľnici
die Erinnerungssttättte – spomienkové miesto
die Gaststätte - hostinec
die Heiligestätte - posvätné miesto
die Werkstätte - dieľňa
die Ausgrabungsstätte - pohrebisko, vykopávky
die Nuss- orech

die Erdnuss- arašid
die Haselnuss- lieskový orech
die Kokosnuss - kokosový orech
die Muskatnuss- muškátový orech
die Paranuss- paraorech, brazílsky orech
die Pistziennuss- pistáciový orech
die Walnuss- vlašský orech

die Kunde - veda

die Bodenkunde - pôdoznalectvo
die Urkunde - listina, potvrdenie
!!!der Kunde - zákazník

die Annahme - prijatie
die Abnahme - odber, úbytok
die Aufnahme -prijatie, privítanie, snímka
die Ausnahme - výnimka, odchýlka
die Beschlagnahme- zhabanie
die Bestandsaufnahme -inventúra, súpis
die Entnahme - odobratie
die Festnahme - zaistenie, uväznenie
die Kenntnisnahme -vziať na vedomie
die Massnahme - opatrenie, prostriedok
die Nachnahme dobierka
die Rücksichtnahme - ohľad
die Stellungsnahme- stanovisko
die Teilnahme- účasť
die Wegnahme - odcudzenie

die Sprache - reč

die Ansprache - oslovenie
die Aussprache - výslovnosť
die Bibelsprache - biblická reč
die Fingersprache - posunková reč
die Fremdsprache- cudzia reč
die Muttersprache - rodná reč
die Schirftsprache - spisovná reč
die Weltsprache - svetová reč
die Zeichensprache- znaková reč

die Bahn - dráha, železnica

die Autobahn - diaľnica
die Eisbahn - klzisko
die Eisenbahn - železnica
die Fahrbahn - vozovka
die Schmalspurbahn - úzkokoľajka
die Kegelbahn - kolkáreň
die Laufbahn - kariéra
die Rodelbahn- sánkárska dráha
die Rutschbahn - kĺzačka
die S - bahn- pozemná rýchla električka
die Seilbahn - lanovka
die Startbahn - štartovacia dráha, rolovacia pristávacia dráha aj die Landefläche aj das Rollfeld
die Strassenbahn - električka
die U- bahn - Untergrundbahn - metro
die Zahnradbahn - zubačka

die Uhr – hodiny

die Armbanduhr – náramkové hodinky
die Stoppuhr - stopky
die Taschenuhr – vreckové hodinky
die Wanduhr - nástenné hodiny

Die Sache - vec

die Ursache - príčina, dôvod

die Hand - ruka

die Vorhand – prednosť alebo pri tenise der Vorhandschlag - vorhand
die Maschine - stroj

die Bohrmaschine - vŕtačka
die Geschirrspülmaschine -umývačka riadu
die Kaffeemaschine - kávovar
die Nähmachine - šijací stroj
die Schleifmachine - brúska
die Schreibmaschine - písací stroj
die Waschmaschine - pračka

die Sucht - 1. choroba, 2. náklonnosť k niečomu

die Blähsucht - vetry, nadúvanie aj die Blähung
die Bleichsucht – chudokrvnosť aj die Blutarmut
die Drogensucht - drogová závislosť
die Ehrsucht - ctižiadosť
die Eifersucht - žiarlivosť
die Eigensucht - samoľúbosť
die Fallsucht - epilepsia
die Gelbsucht - žltačka
die Genusssucht - pôžitkárstvo
die Gewinnsucht ziskuchtivosť

die Habsucht - chamtivosť
die Händelsucht – hašterivosť aj die Streitlust
die Herrsucht - panovačnosť
die Ichsucht – sebectvo aj die Eigenliebe
die Klatschsucht - klebetenie
die Lungenschwindsucht - TBC, suchoty
die Modesucht - záľuba v móde
die Mondsucht - námesačnosť
die Morphiumsucht - závislosť na morfiu
die Putzsucht - parádivosť
die Rachesucht - pomstychtivosť
die Rauschgiftsucht - narkománia
die Ruhmsucht - slávybaživosť

die Sehnsucht - túžba
die Selbsucht - egoizmus
die Schlafsucht - spavosť
die Schwindsucht - TBC, suchoty
die Stehlsucht - kleptománia
die Streitsucht - svárlivosť
die Tobsucht - besnota, aj zúrivosť
die Trinksucht - pijanstvo
die Trunksucht - pijanstvo
die Wassersucht - vodnatieľka, hydrocefalus
die Zanksucht - hašterivosť

die Steuer - daň

das Steuer - kormidlo !!!
die Einkommensteuer - daň z príjmu
die Getränkesteuer - daň z liehovín
die Gewerbesteuer - živnostenská daň
die Grundsteuer - pozemková daň
die Kirchensteuer - cirkevná daň
die Lohnsteuer - daň zo mzdy
die Mehrwertsteuer - daň z nadhodnoty
die Umsatzsteuer - daň z obratu
die Vermögensteuer - daň z majetku

die Emissionsbank - emisná banka
die Gewerbebank - živnostenská banka
die Hypothekbank - úverová banka

die Wache – strážnica

die Zollwache – colnica
die Feuerwehrwache – požiarna zbrojnica

die Beförderungsgebühr - dovozné
die Bestellgebühr – poplatok za doručenie
die Schulgebühr – školné
die Mautgebühr – mýtne

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk