Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovicka z nemčiny (Themen Neu 1)

schlafen Spať
fotografieren Fotografovať
schwimmen Plávať
besuchen Navštívať
rauchen Fajčiť
tanzen Tancovať
e Musik Hudba
s Café, Kaviareň
e Bar, Bar
auf Na
s Schwimmmbad Bazén
e Bibliothek Knižnica
s Buch Kniha
e Bank Banka
s Krankenhaus Nemocnica
r Friseur Holič
e Friseurin Kaderníčka
schneiden Strihať
r Bäcker Pekár
e Torte Torta
r Kellner Čašník
e Kellnerin Čašníčka
r Gast Hosť
bedienen Obsluhovať
R Kellner bedient den Gast. Čašník obsluhuje hosťa.
konnen Môcť, vedieť
s Kino Kino
r Film Film
sehen Vidieť
fern/sehen Pozerať televíziu
Wo kann man hier fernsehen? Kde sa tu dá pozerať TV?
auf/stehen Stáť, vstať
Wann stehen wir auf? Kedy vstaneme?
fruhstucken Raňajkovať
r Spaziergang Prechádzka
einen Spaziergang machen Ísť na prechádzku.
r Passagier Pasažier
jemand Niekto
Jeman schläft. Niekto spí.
ein Sonnenbad nehmen Opaľovať sa
e Maschine Stroj
kontrollieren Kontrolovať
mussen Musieť
Was muss man hier machen? Čo sa tu musí robiť?
duschen Sprchovať sa
e Dusche Sprcha
Sie konnen duschen. Môžete sa osprchovať.
obligatorisch Povinný
Das ist obligatorisch To je povinné.
durfen Smieť, môcť
Was darf man nicht machen. Čo sa nesmie robiť?
storen Rušiť, vyrušovať
Sie durfen niecht storen. Nesmiete vyrušovať.
Darf ich hier fotografieren? Smiem tu fotiť?
r Eintritt Vstup
verboten Zakázaný
Eintritt verboten! Vstup zakázaný!
geschlossen Zatvorené
Heute geschlossen! Dnes je zatvorené.
leise Ticho
Sprechen Sie bitte leise. Hovorte prosím ticho.
mit/bringen Priniesť
Was bringen Sie mit? Čo donesiete?
ein/kaufen Nakupovať
Wo kaufst du ein? Kde nakupuješ?
zeichnen Kresliť
s Schild Vývesný štít
e Situation Situácia
zu/horen Počúvať
Horen Sie gut zu. Dobre počúvajte
r Satz Veta
ordnen Zoradiť
vergleichen Porovnať
warum Prečo
auf/machen Otvoriť
Warum machen Sie es auf? Prečo to otvoríte?
auf/horen Prestať
Ich hore jetzt auf Teraz prestanem.
eben Práve, proste
Das ist eben so. Je to proste tak.
e Zigarette Cigareta
beschreiben Popísať
e Freizeit Voľný čas
e Arbeit Práca
r Lehrer Učiteľ
e Lehrerin Učiteľka
e Zeitung Noviny
Er liest die Zeitung.

Číta noviny.
vor/bereiten Pripraviť
Wer berautet es vor? Kto to pripraví?
auf/räumen Upratať
Sie räumt nicht gern auf. Nerada upratuje.
e Krankenschwester Zdravotná sestra
Betten machen Ustlať postele
s Fieber Horúčka
messen Merať
bringen Priniesť
s Essen Jedlo
r Mittag Poludnie
Sie isst zu Mittag. Ona obeduje
s Mittagessen Obed
r Abend Večera
Wann isst du zu Abend? Kedy večeráš?
holen Priniesť niečo
Wir holen das Essen. Prinesieme jedlo.
s Kleid Šaty
an/ziehen Obliecť
Sie zieht ein Kleid an. Ona si oblieka šaty.
treffen Stretnúť
Er trifft seine Freunde oft. Často sa stretáva s priateľmi
e Pause Prestávka
Jetzt machen wir Pause Urobíme si prestávku.
r Verband Obväz
zwischen Medzi
zwischen drei und vier Uhr Medzi 3 a 4 hod.
r Mittwoch Streda
Was ist heute los? Čo sa dnes deje?
r Vortrag Prednáška
s Konzert Koncert
e Diskothek Diskotéka
s Mensch Človek
s Meer More
e Mannschaft Mužstvo
gegen Proti
Gegen wen spielen Sie? Proti komu hráte?
r Tanz tanec
ein/laden Pozvať
Wen lädt er ein? Koho pozve?
wie lange? Ako dlho?
feoffner Otvorený
Wie lange ist geoffnet? Ako dlho je otvorené?
von 9 bis 17 Uhr Od 9. do 17. hod.
vergessen Zabudnúť
morgen Zajtra
statt/finden Konať sa
Was findet morgen statt? Čo sa koná zajtra?
r Ausflug Výlet
Morgen machen wir einen Ausflug Zajtra pôjdeme na výlet.
an/fangen Začať
Wann fängt es an? Kedy to začína?
Achtung! Pozor!
e Uhrzeit Čas
spät Neskoro
Wie spät ist es? Koľko je hodín?
s Viertel Čtvrtina
Es ist Viertel nach neun. Je štvrť na šesť.
vor/haben Mať v pláne
Was haben Sie heute abend vor? Čo máte dnes večer v pláne?
mit/ kommen Ísť s niekym
Ich komme mit. Pôjdem s tebou.
Schon Dobre
Tut mir leid. Je mi ľúto.
e Lust Chuť
Ich habe keine Lust Nemám chuť
vielleicht Možno, snáď
r, e, s nächste Ďalší
das nächste Mal Nabudúce
also Teda, tak
Also dann tschuss! Tak ahoj!
fruh Skoro
morgen fruh Zajtra ráno.
r Montag Pondelok
r Dienstag Utorok
r Donnerstag Štvrtok
r Freitag Piatok
r Sanstag Sobota
r Sonntag Nedeľa
r Juli Júl
s Fernsehen Televízia
im Fernsehen V televízíi
nie Nikdy
Sie haben nie Zeit. Vy nemáte nikdy čas.
frei haben Mať voľno
Wann hast du denn frei? Kedy máš voľno?
e Wohnung Byt
antworten Odpovedať
e Ansichtskarte Pohľadnica
lieb Milý, milo
Lieber Peter! Milý Peter!
Liebe Ulla! Milá Ulla!
r Gruss Pozdrav
herzliche Grusse Srdečné pozdravy
immer Vždy, stále
fast immer Skoro vždy
meistens Väčšinou
spazieren/gehen Ísť sa prejsť
Meistens gehen wir spazieren. Zväčša sa ideme prejsť.
herrlich Nádherný
Es ist hier herrlich Je tu nádherne.
nett Milý, milo
Sie ist sehr nett. Je veľmi milá.
Rad fahren. Jazdiť na bicykli.
Fahrst du gern Rad? Bicykluješ sa rád?
feiern Oslavovať
das Restaurant, s Reštaurácia
Wir feiern oft im Restaurant Často oslavujeme v reš.

Zdroje:
Themen neu 1 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk