referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Darina
Piatok, 12. augusta 2022

Pobox

ATLAS

Prihlásenie

@atlas.sk
Zaujímavosti o referátoch
Učenie o očistci - skutočnosť, ...
Meno:
E-mail:
Nadpis:
Text príspevku:
31.01.2011
badatel    Reagovať
Práčovna na katolícky spôsob
Každý kto logicki vysvetlí , že nejaká katolícka dogma je nepravdivá, pretože odporuje Písmu, je podla vás pyšný človek..atd. Takiisto neplatí blud, že ak nie je očistec, tak všetci idú do neba.Nie, ludia aby boli zachránení, musia si uplatniť hodnotu výkupnej obete Ježiša Kriata./spoznať, uveriť, pokrsteť,žiť/. To iba v RKC katolícký farár pri pohrebe, posiela všetkých do neba./to je jedno či niečomu veril ten človek, alebo žil podla Krista/.A to kam idu peniaze za odpustky, omše..atd, to je tiž velmi otázne.
03.02.2011
Mgr.    Reagovať
Re: Práčovna na katolícky spôsob
To o akých finančných prostriedkoch melieš, za odpustky ? Čo teba to trápi kam idú peniaze za sv. omše, čo obetujú veriaci ?

Čo teba to trápi, keď kňaz pri pohrebe odporúča toho človeka do spásy a neba. Boh je nekonečné milosrdenstvo.
29.05.2006
olbrait    Reagovať
silné slová...
dosť tvrdé slová a maximálne subjektívny názor od niekoho, kto si so všetkou pokorou dá meno "kazateľ". Ja mám z toho len ten pocit, že ty jediný vieš kde je pravda a chceš všetkých poučovať. A v tom nevidím nič iné ako povýšenectvo a v tom pýchu. Ale to teraz nie je dôležité.
Áno som katolík, ak sa na to pýtaš.
Z očistca si urobil krásne lukratívny obchod, tak len pre tvoju informáciu, kňaz odslúži omšu za zosnulého aj bez toho, aby mu za to niekto zaplatil. A ak mu za to veriaci zaplatia (čo je väčšina prípadov) podľa teba si všetky tie peniaze ukladá doma do prasiatka a každý večer sa kochá, koľko peniažkov tam už má. Nikdy ťa nenapadlo, že tie peniaze sa môžu použiť aj pre ľudí, ktorí ich naozaj potrebujú, napríklad charita?
Ale pripusťme, že očistec nie je. Človek má potom iba dve možnosti, bud pôjde do pekla alebo do neba. A keďže Pán Ježiš za nás zomrel a zmyl z nás všetky naše hriechy, zostáva nám iba jedna možnosť - nebo. Načo sa mám potom ešte snažiť žiť sväto, keď tak či tak budem spasený, či to chcem alebo nie.
Tak potom je jedno, či hreším alebo nie, dôležité je veriť, že Kristus za mňa trpel, že mi odpustil hriechy, že budem spasený. Podľa teba je jedno, či sa človek snaží celý život žiť sväto (tak ako sa na kresťana patrí), zrieka sa všetkého, čo by mohlo viesť k hriechu alebo či hreší koľko mu hrdlo ráči, ale verí, že Pán mu odpustí. Veď i za neho trpel. Áno, Boh je spravodlivý a milosrdný, tak ako je to aj v podobenstve o nádejníkoch, čo pracovali vo vinici. Každému chce dať rovnako. Ale samotný fakt, že obaja - i ten čo hreší i ten čo žije sväto - majú po smrti dostať okamžite tú istú slávu... Je to podľa teba spravodlivé? Milosrdné to je, ale spravodlivé ani trochu.
03.11.2010
Mgr.    Reagovať
Re: silné slová...
pre kazateľa.

súhlasím s olbraitom, že kňaz odslúži sv. omšu aj bez toho, aby mu niekto zaplatil.
A to s lásky k nesmrteľným dušiam.

odpustky , ktoré môžeme získať pre duše v očistci za takýchto podmienok :

1. novembra : sviatok všetkých svätých /prikázaný sviatok /
a, ísť na svätú omšu
b, vzbudiť si úmysel získať odpustky pre duše v očistci
c, prijať sv. prijímanie
d, sviatosť zmierenia krátko predtým alebo potom
e, pomodliť sa v kostole na úmysel sv. otca ( verim v Boha, otče nás, sláva, zdravas )
f. vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k ľahkému

od 2. 11.2010 až 8.11.2010 :

( získavame odpustky na cintoríne )
za týchto podmienok :
a, ísť na svätú omšu
b, vzbudiť si úmysel získať odpustky pre duše v očistci
c, prijať sv. prijímanie
d, sviatosť zmierenia krátko predtým alebo potom
e, navštívi a nábožne sa pomodlí na cintoríne aj keď v mysli ( modlitbu Pína a vyznanie viery - Verím v Boha ) alebo ľubovolnú modlitbu
f. vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu
01.11.2010
Mgr.    Reagovať
nie je jedno aké sväté písmo čítaš
Nepresná citácia. Dávaš mi teda riadne zabrať pri hľadaní a overovaní uvedených a spomínaných citátov zo svätého písma.

Čítam sväté písmo, kde je IMPRIMATUR - teda cirkevné schválenie katolíckou cirkvou.

Preto aj tu upozorňujem, že vôbec nie je jedno aké sväté písmo veriaci kresťan
( katolik ) číta.

Preto uvedené zmeny a odchýlky a šikovnú a neúplnú citáciu nemusíš vôbec spoznať a postrehnúť.
Všetky referáty od kazateľa hňed som to postrehla, tá terminológia sa mi vôbec nepozdávala.
01.11.2010
Mgr.    Reagovať
učenie cikrvi
Náuka Cirkvi o posmrtnom živote hovorí, že po smrti má duša tri možnosti:
buď odchádza do neba, do pekla alebo do očistca, z ktorého sa neskôr dostane do neba. Dňa 2. novembra si pripomíname všetky duše, ktoré sú ešte v očistci. Tam si totiž nemôžu sami pomôcť. Pomáhať im môžeme svojimi modlitbami a odpustkami, ktoré môžeme v dňoch 1.-8. novembra pre nich získať.

Tieto duše síce majú odpustené hriechy, no v očistci si musia odpykať následky za hriechy, teda tresty.

Očistec je podobný pekelným mukám, no existuje v ňom na rozdiel od pekla radostná nádej, že po odtrpení všetkých trestov s istotou nasledujú nebeské radosti.

Duše trpiace v očistci označujeme ako Cirkev trpiacu.

Modliť sa za zosnulých je prastará obyčaj, ktorá existovala dokonca aj u pohanov. Tí vo výročný deň smrti spomínali na svojich zosnulých a prinášali za nich obety.

Židia takisto konali modlitby a obety za zosnulých, napr. Júda Machabejský poslal do Jeruzalema dvetisíc drachiem striebra, aby sa v chráme konali modlitby a obety za odpustenie hriechov tých, ktorí padli v bitkách s pohanmi (Mach 2, 43-46).

Aj Pán Ježiš sa počas svojho života na zemi vyjadril v podobnom duchu – zmieriť sa už počas cesty pred súd, aby nás sudca neuvrhol do väzenia odpykať si celú dlžobu (Mt 5, 25-26; Lk 12,58-59).

Tiež hovorí o hriechoch, ktoré sa neodpustia ani v tomto veku ani v budúcom (Mt 12,31-32). Sv. Pavol vo svojom Prvom liste Korinťanom zase píše: dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo každého, aké je. Čie dielo, ktoré naň postavil, zostane, ten dostane odmenu. Čie dielo zhorí, ten utrpí škodu, on sa však zachráni, ale tak ako cez oheň. (1 Kor 3,13-15).

Podľa výkladu sv. Ambróza treba chápať tieto slová v tom zmysle, že po smrti bude ešte možnosť očistenia od trestov za zlé činy človeka.

Očistec je miesto alebo stav očisťovania. V očistci sú tie duše, ktoré zomreli v stave milosti posväcujúcej, teda bez ťažkého hriechu.

Každý spáchaný hriech má totiž následok – trest, ktorý si musíme odtrpieť. Podľa sv. Tomáša Akvinského aj ten najmenší trest v očistci je väčší ako najväčšie utrpenie tu na zemi. Znášaním týchto trestov sa duša očisťuje. Každá duša po smrti nesmierne túži po Bohu.

Aj hlavný trest v očistci spočíva v tom, že Ho nemôže uvidieť, hoci by veľmi chcela. Ďalší trest je v tom, že má výčitky voči sebe samej, pretože tento stav si privodila sama svojimi pokleskami.

Okrem toho sa hovorí v teológii aj o treste zmyslov. O tom nevieme nič určité, takisto aj o dĺžke a intenzite trestov sa nevieme presne vyjadriť. Časť trestov si môžeme odtrpieť už tu na zemi trpezlivým znášaním ťažkostí.

Okrem toho existujú tzv. plnomocné odpustky, ktorými môžeme dosiahnuť úplné odpustenie trestov. V čase od 1.-8. novembra môžeme tieto odpustky získať výlučne pre duše v očistci. Ak ich niektorá duša na náš príhovor získa, ide rovno do neba.
Pôvod spomienky na zosnulých siaha do roku 998.
01.11.2010
Mgr.    Reagovať
podmienky odpustkov a ako ich získať
Pravidelné možnosti získania odpustkov:

1, Slávnosť Panny Márie Bohorodičky :
(Nový rok). Zúčastniť sa verejnej modlitby (spevu) Veni Creator
(Príď, Duchu Svätý, tvorivý)

2, Každý deň v pôste
(40 dní pred Veľkou Nocou)
Vykonať si krížovú cestu (pri verejnej pobožnosti stačí, ak sa pohybuje od jedného zastavenia k druhému ten, čo vedie pobožnosť; pri súkromnej pobožnosti sa treba taktiež pohybovať)

3, Každý piatok v pôste :
Pomodliť sa po prijímaní pred obrazom Ukrižovaného Ježiša Krista modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu

4, Zelený štvrtok :
Pri verejnej poklone Najsvätejšej Sviatosti (adorácii) sa zúčastniť recitovania alebo spevu hymnu Tantum ergo (Ctime túto Sviatosť slávnu)

5, Veľký piatok :

Nábožná účasť poklone krížu pri obradoch Veľkého piatku

6, Veľkonočná vigília (vzkriesenie)

7, Zoslanie Ducha Svätého :
Účasť na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Veni Creator (Príď, Duchu Svätý, tvorivý)
Obnovenie krstných sľubov

8, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho :

Účasť na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu

9, Porciunkula - 2. augusta :

Nábožná návšteva farského alebo františkánskeho kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha)
8, Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi :

Účasť na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Tantum ergo (Ctime túto Sviatosť slávnu)

9, Každý deň v októbri :

Modlitba ruženca v spoločenstve veriacich (päť desiatkov s vyslovením jednotlivých tajomstiev, rozjímanie nad tajomstvami)

10, 1.-8. novembra - len pre duše v očistci

Nábožne navštíviť cintorín a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých

11, 2. novembra - len pre duše v očistci Nábožne navštíviť kostol (kaplnku), pomodliť sa Otče náš a urobiť vyznanie viery (Verím v Boha)

12, Nedeľa Krista Kráľa :

Účasť na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia

13, 31. decembra :
Pri verejnej ďakovnej pobožnosti účasť na speve hymnu Teba, Bože, chválime

Spomienka na všetkých verných zosnulých
Sviatok: 2. november
Liturgické slávenie: Spomienka
01.11.2010
Mgr.    Reagovať
odpustky
Odpustky

Počas roka máme niekoľko príležitostí, kedy môžeme získať tzv. plnomocné odpustky. Čo sú odpustky, nám hovorí Katechizmus Katolíckej Cirkvi v bodoch 1471-1479.
V skratke: tým, že človek spácha hriech, pripíše sa mu vina, ale aj následok za ňu, teda trest. Ak sme spáchali ťažký hriech (vedome, dobrovoľne a vo vážnej veci), zaslúžime si zaň večný trest (peklo).

Ak sme spáchali ľahký hriech, zaslúžime si časný trest (očistec). Boh vo svojom nekonečnom milosrdenstve nám dáva možnosť odpustenia hriechov vo sviatosti zmierenia.
No aj vtedy, keď sa nám odpustí hriech, následok (teda trest) zostáva. Síce nie večný (v pekle), ten sa odpúšťa spolu s hriechmi, ale časný (v očistci) zostáva.
Ak chceme, aby sa nám odpustili aj časné tresty, na to slúžia odpustky.
K získaniu odpustkov je potrebné vykonať nasledovné:
1. vzbudiť si úmysel získať odpustky
2. pristúpiť k sviatosti zmierenia
3. vzbudiť si rozhodnutie viac nehrešiť (vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu)
4. prijať Telo Kristovo (sv. prijímanie)
5. pomodliť sa modlitbu na úmysel Sv. Otca (napríklad Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu)

Okrem toho je potrebné vykonať určený skutok (pozri tabuľku nižšie, napr. na slávnosť Krista Kráľa je tým skutkom účasť na verejnom recitovaní (v kostole) modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia).
Pre koho môžeme plnomocné odpustky získať?
Každý sám pre seba.
Výnimku tvorí obdobie od 1. do 8. novembra. Vtedy môžeme získať plnomocné odpustky len pre duše v očistci, každý deň pre jednu dušu.
Kedy môžeme plnomocné odpustky získať?
01.11.2010
Mgr    Reagovať
reakcia 2
Tak zase pokračujem s porovnávaním citátov referátov so svätým písmom a Biblie.

citujem z referátu :
Neverný sluha je vyvrhnutý do vonkajšej tmy, verný vstúpi do radosti svojho Pána.
/Mat. 25,21.30/

Podobenstvo o talentoch :

Mat. 25 14-30

správna citácia zo svätého písma :

14, Bude to tak, ako keď si istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok.
Jednému dal 5 talentov, druhému dva, a ďalšiemu jeden, každému podľa svojich schopností a odcestoval.

Ten čo dostal 5 talentov, hňed išiel obchodoval s nimi a získal ďalších 5.

Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva.

Ale ten, čo dostal jeden, šiel vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl.

Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať.

Predstúpil ten, čo dostal 5 talentov, priniesol ďalších 5 talentov a vravel :

Pane 5 talentov si mi odovzdal a hľa, ďaľších 5 som získal.

Jeho Pán mu povedal : Správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým : vojdi do radosti svojho Pána.

Predstúpil ten, čo dostal 2 talenty a vravel :
Pane dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďaľšie dva.

Jeho Pán mu povedal :
Správne, dobrý s verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým : vojdi do radosti svojho Pána.

Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril, Pane, viem, že si tvrdý človek :

žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerosýpal. Bál som sa preto, som išiel a ukryl svoj talent v zemi. Hľa, tu máš , čo je tvoje.

Jeho pán mu povedal :
Zlý a lenivý sluha ! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerosýpal ? Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi.

Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má 10 talentov.
Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.

A neužitočného sluhu vyhodťe von do tmy, tam bude plač a škrípanie zubami.

V tomto podobenstve hovoríme :
1, o dobrom a vernom sluhovi
2, a na druhej strane o neužitočnom sluhovi.

dobrý a verný sluha : Jeho Pán mu povedal : Správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým : vojdi do radosti svojho Pána

neužitočný sluha : Jeho Pán mu povedal :
Zlý a lenivý sluha ! A neužitočného slubu vyhodťe von do tmy, tam bude plač a škrípanie zubami.
31.10.2010
mgr    Reagovať
reakcia 1
Pokračujeme v porovnávaní citácie z referátu a so svätým písmom

citujem z referátu :

Plevel sa hodí na oheň, pšenica sa zhromaždí do stodoly. /Mat.13,30/

správna citácia z písma svätého je :

Mat 3-12
V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.

Lukáš 3-17
V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.

Vidíme ako dvaja evanielisti Matuš a Lukáš
toto zachytili doslovne a rovnako.

citát z referátu :

Bláznivé panny zostanú vonku, opatrné vstúpia do svadobnej siene.
/Mat. 25,10-11/

správna citácia z písma svätého je :

matúš 25 1-13
Podobenstvo o 10 pannách :

Vtedy sa nebeskí kráľovstvo bude podobať 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli na proti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozmé si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Ke´d ženách neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O pol noci sa strohol krik : Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety ! Všetky papnny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym : Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.
Ale múdre odvetili Aby azda nebolo ani nám, ani vám málo, chodťe radšej k predavačom a kúpte si !

No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo bili pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli Pane, Pane otvor nám! Ale on im povedal Veru hovorím vám : Nepoznám vás. Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny.

Prosím ťa kazateľ kde si zobral blánivé a opatrnné panny ? ( kde si to nabral ? )
takto to píše jehovistická biblia ?

Veď predsa v písme sa píše o nerozumných a múdrych pannách.
29.10.2010
Mgr.    Reagovať
reakcia
1, kazateľ akého si vierovyznania ?

2, aj v tomto referáte môžeme hovoriť o nepresnej citácii písma.

uvádza niekoľko príkladov :

citujem z referátu :
Široká cesta vedie do zahynutia, úzka brána do života. /Mat.7,13- 14/

1,správna citácia z Písma svätého je :
Mat 7,13-14
Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú.

Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú !

citujem z referátu :
Plevel sa hodí na oheň, pšenica sa zhromaždí do stodoly. /Mat.13,30/

2,správna citácia z Písma svätého je :
Mat.13-30

Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom : Pozbierajte najprv kukoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.
predsa ide o podobenstvo o kukoli a medzi pšenicou.

citujem z referátu :

Bezbožní sú vhodení do ohnivej pece, spravodliví sa budú skvieť v kráľovstve ich Otca./Mat. 13,41- 43;49,50/.

3, správna citácia z Písma svätého je :
Mat. 13, 41-43

Syn človeka pošle svojich anielov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých , čo pášu neprávosť a hodia ich do ohnivej pece.

Tam bude plač a škrípanie zubami. Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši nech počúva !

Mat 13 49-50
4, správna citácia z Písma svätého je :
Podobenstvo o rybárskej sieti :
Mat 13 47-50
A zasa nebeské kríľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy, Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von.

Tak bude aj na konci sveta : vyjdú anieli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Koľko nepresných a pozmenených citácii z Písma by som ešte našla ?

záver :
Už ani radšej nepokračujem, určite v každom citáte z písmä svätého, uvádázaného v tomto referáte by som našla ďalšie a nespočetne veľké, a odlišné nepresné citácie z Písma svätého.

Ešte raz ti položím otázku Kazateľ na akej Teologickej fakulte učia takto nepresne a svojvoľne citovať Písmo Sväté ?

Ešte mi prezrať Kazateľ na akej Teologickej
fakulte si študoval ? ( pozn. kde si študoval výklad Písma svätého a Biblie ? )

Nie si náhodou jehovista ?

Šikovná manipulácia a interpretácia so Svätýn písmom a Bibliou.

Mám vysokoškolské vzdelanie II.stupňa
a mám absolvované predmety :
1, Religionistika
2, netradičná religiozita.
12.10.2008
Jana Barteková    Reagovať
cesta lotra do raja
Olbrait, myslím, že nevieš o tom, čo povedal Pán Ježiš na kríži lotrovi, ktorý sa kajal. "Ešte dnes budeš zo mnou v raji, osobný súd je hned po smrťi a posledný bude na konči verkom ale medzi tým my spať nebudeme, raj nie je spálna.
12.10.2008
Jana Barteková    Reagovať
očistec
Katolícka cirkev nikdy netvrdila, že v nebi sú len tí, ktorých Cirkev slábvnostým splôsobom vyhlásila za svätých. To je lož. Po druhé sv. Písmo obsahuje isté zmienky o očistci, pretože pred Boha nič nečisté nesmie prísť. Ani veľknaz Jozuje nemohol obstáť pokiaľ anjel z oltára nevzal horiaci uhlík a nedotkol sa jeho perí. A takýchto zmienok je viac. Ani slovo Najsvätejšia Trojica nemáme v Písme a žiadny kresťan okrem jehovistov to nepopiera. Je to na dlhšiu debatu
04.01.2007
Vlado    Reagovať
Olbrait- reakcia
Ja som o očistci v bibli žiadnu zmienku nenašiel.
Keď zomrieme bude nasledovať ešte úposledný súd, takže s automatickou cestou do neba by som nepočítal. Tým že sa za nás Kristus obetoval na kríži, nám chcel ukázať, že treba veriť vo večný život po "usnutí" tela na tomto svete a aby sme sa nebáli, či bude náš život pokračovať, veď on sám vstal z mŕtvych.
29.05.2006
olbrait    Reagovať
silné slová...
Prvý kresťania mali v úcte a považovali za Bohom inšpirované Knihy Machabejcov. Že nie sú v protestantskej biblii, za to ja nemôžem. Tak isto ako za to, že tam nemáte Tobiáša, Judit, Sirachovca, Mudrosti a Barucha.

38 Potom Júda zobral svoje vojsko a odviedol ho do mesta Odolam. Keďže nastával práve siedmy deň, posvätili sa podľa obyčaje a slávili tam sobotu. 39 Na druhý deň vyšli Júdovi ľudia, aby odniesli telá padlých, lebo už bolo nanajvýš treba, a uložili ich vedľa ich príbuzných do otcovských hrobov. 40 Tu našli pod oblekom u každého z padlých amulety modiel z Jamnie, čo zákon Židom zakazuje. Všetkým bolo zrejmé, že padli pre túto príčinu. 41 Všetci velebili Pána ako spravodlivého sudcu, ktorý vyjavil tajnosti. 42 Potom sa začali modliť a prosili, aby im toto previnenie, ktorého sa dopustili, bolo úplne odpustené. Šľachetný Júda napomínal však ľud, aby sa chránil hriechov, keď na vlastné oči videli následky hriechu u padlých.
43 Potom urobili medzi mužstvom zbierku, ktorá vyniesla dvetisíc drachiem striebra. Tieto poslal do Jeruzalema, aby bola prinesená obeta za hriechy. Bol to veľmi krásny a šľachetný skutok, lebo myslel na vzkriesenie. 44 Veď keby sa nebol nádejal, že padlí raz budú vzkriesení, bolo by bývalo zbytočné a nerozumné modliť sa za mŕtvych. 45 Pamätal tiež, že je veľmi krásna odmena prichystaná pre tých, čo nábožne zosnuli. 46 Svätá a nábožná to myšlienka! Preto nariadil túto zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu. (2 Mach 12)

Požehnaný deň ti prajem

(sorry, že je to tu štyrikrát, akosi mi to blblo pri odosielani :o))
29.05.2006
olbrait    Reagovať
silné slová...
dosť tvrdé slová a maximálne subjektívny názor od niekoho, kto si so všetkou pokorou dá meno "kazateľ". Ja mám z toho len ten pocit, že ty jediný vieš kde je pravda a chceš všetkých poučovať. A v tom nevidím nič iné ako povýšenectvo a v tom pýchu. Ale to teraz nie je dôležité.
Áno som katolík, ak sa na to pýtaš.
Z očistca si urobil krásne lukratívny obchod, tak len pre tvoju informáciu, kňaz odslúži omšu za zosnulého aj bez toho, aby mu za to niekto zaplatil. A ak mu za to veriaci zaplatia (čo je väčšina prípadov) podľa teba si všetky tie peniaze ukladá doma do prasiatka a každý večer sa kochá, koľko peniažkov tam už má. Nikdy ťa nenapadlo, že tie peniaze sa môžu použiť aj pre ľudí, ktorí ich naozaj potrebujú, napríklad charita?
Ale pripusťme, že očistec nie je. Človek má potom iba dve možnosti, bud pôjde do pekla alebo do neba. A keďže Pán Ježiš za nás zomrel a zmyl z nás všetky naše hriechy, zostáva nám iba jedna možnosť - nebo. Načo sa mám potom ešte snažiť žiť sväto, keď tak či tak budem spasený, či to chcem alebo nie.
Tak potom je jedno, či hreším alebo nie, dôležité je veriť, že Kristus za mňa trpel, že mi odpustil hriechy, že budem spasený. Podľa teba je jedno, či sa človek snaží celý život žiť sväto (tak ako sa na kresťana patrí), zrieka sa všetkého, čo by mohlo viesť k hriechu alebo či hreší koľko mu hrdlo ráči, ale verí, že Pán mu odpustí. Veď i za neho trpel. Áno, Boh je spravodlivý a milosrdný, tak ako je to aj v podobenstve o nádejníkoch, čo pracovali vo vinici. Každému chce dať rovnako. Ale samotný fakt, že obaja - i ten čo hreší i ten čo žije sväto - majú po smrti dostať okamžite tú istú slávu... Je to podľa teba spravodlivé? Milosrdné to je, ale spravodlivé ani trochu.
29.05.2006
olbrait    Reagovať
silné slová...
dosť tvrdé slová a maximálne subjektívny názor od niekoho, kto si so všetkou pokorou dá meno "kazateľ". Ja mám z toho len ten pocit, že ty jediný vieš kde je pravda a chceš všetkých poučovať. A v tom nevidím nič iné ako povýšenectvo a v tom pýchu. Ale to teraz nie je dôležité.
Áno som katolík, ak sa na to pýtaš.
Z očistca si urobil krásne lukratívny obchod, tak len pre tvoju informáciu, kňaz odslúži omšu za zosnulého aj bez toho, aby mu za to niekto zaplatil. A ak mu za to veriaci zaplatia (čo je väčšina prípadov) podľa teba si všetky tie peniaze ukladá doma do prasiatka a každý večer sa kochá, koľko peniažkov tam už má. Nikdy ťa nenapadlo, že tie peniaze sa môžu použiť aj pre ľudí, ktorí ich naozaj potrebujú, napríklad charita?
Ale pripusťme, že očistec nie je. Človek má potom iba dve možnosti, bud pôjde do pekla alebo do neba. A keďže Pán Ježiš za nás zomrel a zmyl z nás všetky naše hriechy, zostáva nám iba jedna možnosť - nebo. Načo sa mám potom ešte snažiť žiť sväto, keď tak či tak budem spasený, či to chcem alebo nie.
Tak potom je jedno, či hreším alebo nie, dôležité je veriť, že Kristus za mňa trpel, že mi odpustil hriechy, že budem spasený. Podľa teba je jedno, či sa človek snaží celý život žiť sväto (tak ako sa na kresťana patrí), zrieka sa všetkého, čo by mohlo viesť k hriechu alebo či hreší koľko mu hrdlo ráči, ale verí, že Pán mu odpustí. Veď i za neho trpel. Áno, Boh je spravodlivý a milosrdný, tak ako je to aj v podobenstve o nádejníkoch, čo pracovali vo vinici. Každému chce dať rovnako. Ale samotný fakt, že obaja - i ten čo hreší i ten čo žije sväto - majú po smrti dostať okamžite tú istú slávu... Je to podľa teba spravodlivé? Milosrdné to je, ale spravodlivé ani trochu.
29.05.2006
olbrait    Reagovať
silné slová
dosť tvrdé slová a maximálne subjektívny názor od niekoho, kto si so všetkou pokorou dá meno "kazateľ". Ja mám z toho len ten pocit, že ty jediný vieš kde je pravda a chceš všetkých poučovať. A v tom nevidím nič iné ako povýšenectvo a v tom pýchu. Ale to teraz nie je dôležité.
Áno som katolík, ak sa na to pýtaš.
Z očistca si urobil krásne lukratívny obchod, tak len pre tvoju informáciu, kňaz odslúži omšu za zosnulého aj bez toho, aby mu za to niekto zaplatil. A ak mu za to veriaci zaplatia (čo je väčšina prípadov) podľa teba si všetky tie peniaze ukladá doma do prasiatka a každý večer sa kochá, koľko peniažkov tam už má. Nikdy ťa nenapadlo, že tie peniaze sa môžu použiť aj pre ľudí, ktorí ich naozaj potrebujú, napríklad charita?
Ale pripusťme, že očistec nie je. Človek má potom iba dve možnosti, bud pôjde do pekla alebo do neba. A keďže Pán Ježiš za nás zomrel a zmyl z nás všetky naše hriechy, zostáva nám iba jedna možnosť - nebo. Načo sa mám potom ešte snažiť žiť sväto, keď tak či tak budem spasený, či to chcem alebo nie.
Tak potom je jedno, či hreším alebo nie, dôležité je veriť, že Kristus za mňa trpel, že mi odpustil hriechy, že budem spasený. Podľa teba je jedno, či sa človek snaží celý život žiť sväto (tak ako sa na kresťana patrí), zrieka sa všetkého, čo by mohlo viesť k hriechu alebo či hreší koľko mu hrdlo ráči, ale verí, že Pán mu odpustí. Veď i za neho trpel. Áno, Boh je spravodlivý a milosrdný, tak ako je to aj v podobenstve o nádejníkoch, čo pracovali vo vinici. Každému chce dať rovnako. Ale samotný fakt, že obaja - i ten čo hreší i ten čo žije sväto - majú po smrti dostať okamžite tú istú slávu... Je to podľa teba spravodlivé? Milosrdné to je, ale spravodlivé ani trochu.
20.03.2005
Peter    Reagovať
Podvod? To hádam nie...
...Katolícky koncil tvrdí, že "ak sa odvážiš povedať, že Kristove utrpenia na kríži stačia a ty už potom nemusíš trpieť takým istým spôsobom v očistci, predtým než sa dostaneš do neba- si prekliaty!"
Aby som mohol vstúpiť do diskusie, chcel by som vedieť podrobnosti o tomto výroku: kedy, kto , kde, prečo...

-Očistec nepovažujem za podvod, v teritóriu Indie sa to volá Déváchán a to učenie je podla všetkého v platnosti. V kresťanstve bolo nástupom Ježiša dané do obehu nové učenie - skrze Ježiša Krista- sa odpúšťajú všetky hriechy. Takže tí, čo uveria v Ježiša sa nemusia obávať nejakých "medzistaníc". Stačilo by nám preštudovať z novodobých prorokov sv. Faustínu Kowalskú. Tam sú podrobnosti.
V horeuvedenom referáte sa podľa mňa "bijú" informácie. A stým slovom "prekliaty", by som bol trochu opatrnejší.
20.04.2006
FiBel    Reagovať
Re: Podvod? To hádam nie...
Predpokladam, ze si katolik ta sa pozeraj do biblie a nie na vychodne ucenia. Kde Jan opisuje nejaky ocistec, alebo kde mas v Biblii zmienku o nejakom ocisci ? Je tazke ludom slubovat nebo a pritom im povedat ze sa ich to bude tykat tak za viac ako 1000 rokov.
19.04.2006
PeterM    Reagovať
Reakcia
Tento text a slova ako "rychlo, rychlo, rozmysli si este dnes, v co uveris, zajtra moze byt neskoro..." mi pripada ako rychle nahananie oveciek pre nejaku cirkev ci sektu...
19.04.2006
PeterM    Reagovať
Reakcia
Tento text a slova ako "rychlo, rychlo, rozmysli si este dnes, v co uveris, zajtra moze byt neskoro..." mi pripada ako rychle nahananie oveciek pre nejaku cirkev ci sektu...
19.04.2006
PeterM    Reagovať
Reakcia
Tento text a slova ako "rychlo, rychlo, rozmysli si este dnes, v co uveris, zajtra moze byt neskoro..." mi pripada ako rychle nahananie oveciek pre nejaku cirkev ci sektu...
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.