referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Darina
Piatok, 12. augusta 2022

Pobox

ATLAS

Prihlásenie

@atlas.sk
Zaujímavosti o referátoch
Prečo Boh dopúšťa utrpenie?
Meno:
E-mail:
Nadpis:
Text príspevku:
07.09.2004
bejby    Reagovať
Ano, ano
Plne s tym suhlasim skoda len ze to tak vo svete naozaj nie je
12.10.2008
Jana Baj    Reagovať
utrpenie
Ako kresťanka katolíčka súhlasím s mnohým rčo je tu napísané, ale osobne sa neviem vysporiadať s utrpením detí a mengtálne postihnutých, lebo oni nespáchali zžiadnjy osobný hriech, len dedičný, poznám katolícku odpoved, ale rada by som počula protestantskú od teba. čau
21.12.2004
kazatel    Reagovať
Ahoj Fero!
Začiatok Tvoj príspevku beriem skôr ako vtip a nie ako serióznu argumentáciu.
Tvrdíš, že peklo a život po smrti je nebiblická náuka?Uvádzam Ti aspoň zopár bilických veršov :)
"A mnohí z tých, ktorí spia v prachu zeme sa zobudia, a to jedni na veční život a druhí na potupu a na večný hnus." Daniel 12:2
"A títo pôjdu do večného trápenia, spravodliví však do večného života." Mat.25:46
"Ježiš jej povedal: "Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť, a nik nezomrie naveky, kto žije a verí vo mňa. " Ján 11:25-26
"A keď niekto nebol zapísaný v knihe života, bol zvrhnutý do ohnivého jazera." Zjav. 20:15
Myslím, že to bohate stačí...
Čo sa týka toho, že všetci ľudia pôjdu do neba- to si z môjho referátu určite vyčítať nemohol...práve naopak. A takisto žiadnu náuku o osude...môžeš sa rozhodnúť už dnes, kde stráviš svoju večnosť...či vložíš svoju nádej do Pána Ježiša a budeš s ním...alebo ponesieš zodpovednosť za svoje hriechy ty sám...Prečítaj si ho ešte raz, O.K.?
Cituješ mi tu Žalm 27, ale ten má iba 14 veršov, takže ten 29. ,ktorý mi spomínaš si asi neprečítam...
Inak čo sa týka tej zeme, to je dobrá otázka- Svedkovia Jehovovi v tejto veci vymysleli jednu nebiblickú doktrínu...
Biblia učí o tom, že po 7- ročnom súžení- ktoré bude tým najstrašnejším v ľudských dejinách...Kristus sa vráti na svet- teraz už však ako Pán pánov a Kráľ kráľov a ustanoví na zemi 1000 ročné kráľovstvo pokoja a spravodlivosti...
nasledujúce dianie Biblia opisuje takto: "A keď sa dovŕši tisíc rokov, Satan bude vypustený zo svojho väzenia a vyjde zvádzať národy na štyroch stranách zeme..."Zjav.20:7- 8
Bude nasledovať posledná vzbura proti Bohu, ktorá bude potrestaná...
A potom bude zničená i táto zem- tentoraz ohňom- "Ale to isté slovo zachováva terajšie nebesá a zem pre oheň na deň súdu.." 1.Petr.3:7
A bude stvorená nová- dokonalá zem, ktorá nebude poškvrnená hriechom...
"I videl nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a mora už niet. A videl som sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupovať z neba od Boha, pripravené ako nevestu pre svojho manžela. A počul som mocný hlas od trónu hovoriť: "Hľa stánok Boží s ľuďmi! On bude s nimi prebývať, oni budú jeho ľudom a On, Boh sám, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu, a nebude viac ani smrti ani zármutku ani náreku ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo." A ten, ktorý sedel na tróne, povedal: "Hľa, nové robím všetko!" I hovorí ešte: "Píš, lebo tieto slová sú verné a pravdivé!" A povedal mi: "Stalo sa! Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec! Ja žíznivému dám zdarma z prameňa vody života. Kto víťazí, dostane ako dedičstvo toto, a budem mu Bohom a on mi bude synom. Ale bojazlivý a neverní, ohyzdníci a vrahovia, smilníci a traviči, modlosužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere, čo horí ohňom a sírou! To je druhá smrť!" Zjav, Jána 21:1-8
Ak som neuspokojivo odpovedal na Tvoje otázky tak prepáč, pokúsim sa to nabudúce napraviť...zdravím Ťa!
28.10.2006
jojo    Reagovať
a ty si kto
Ty si kto, papez alebo nejaký ucitel cirkvi. Nejak vela toho vies, nezdá sa ti
14.12.2004
FERO    Reagovať
FALOŠNÝ UĆITEĹ
"kazateľ" je sám farizejom! Našiel som tu najmenej 3 nebiblické náuky(peklo,posmrtný život,osud). Pán kazateľ: Vzsvetlite mi ako je možné že po smrti idú všetci ľudia do neba ak je v Žalme 27: 29 sa píše, že spravodlivý ľudia budú žiť na zemi večne alebo jeden biblický text v Žalmoch hovorí, že Zem je ustanovaná na neurčitý čas, nebude sa potácať áno navždy?Pre koho tu ostane zem? A iné ovce ktoré majú prežiť prichádzajúci koniec tohto systému vecí, to je kto ak "malé stádo" tvoria pomazaní kresťania s nebeskou nádejou?Prosím odpovedzte!!!
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.