referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ervín
Nedeľa, 21. apríla 2024

Pobox

ATLAS

Prihlásenie

@atlas.sk
Zaujímavosti o referátoch
Katechizmus alebo Biblia
Meno:
E-mail:
Nadpis:
Text príspevku:
04.08.2012
meno nie je dôležité    Reagovať
reakcia na reakciu
Mat 25,37-40
37 Odpovedia Mu spravodliví: Pane, kedy sme Ťa videli hladného, a nasýtili sme Ťa, alebo smädného, a napojili sme Ťa? 38 a kedy sme Ťa videli ako cudzinca, a prijali sme Ťa? Alebo nahého, a zaodeli sme Ťa? 39 A kedy sme Ťa videli chorého alebo vo väzení, a prišli sme k Tebe? 40 Odpovie im Kráľ: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.

Ján 3,17-18
Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.
Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.

Rim 3,10
ako je napísané: "Nik nie je spravodlivý,

Rim 3,19-31
19A vieme, že všetko, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby boli umlčané každé ústa a aby bol celý svet pred Bohom usvedčený z viny. 20Lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred nim ospravedlnený nijaký človek. Veď len zo zákona je poznanie hriechu. 21Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon i Proroci: 22Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Lebo niet rozdielu: 23veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; 24ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. 25Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy 26vo svojej božskej zhovievavosti, aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť: že sám je spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša. 27Aké teda vystatovanie? Je vylúčené. Akým zákonom? Skutkov? Nie, ale zákonom viery. 28Lebo si myslíme, že človek je ospravedlnený skrze vieru bez skutkov podľa zákona. 29Vari je Boh len Bohom Židov? A nie aj pohanov? Veru, aj pohanov; 30lebo je len jeden Boh, ktorý ospravedlní obrezaných z viery a neobrezaných pre vieru. 31Rušíme teda vierou zákon? Vôbec nie! Naopak, zákon potvrdzujeme.
20.03.2007
anti evanielikal    Reagovať
reakcia
K tým ,,bezvýznamným,, skutokom.

p.s. co sa tyka autora trosku ucty, bibliu ktoru ma vo svojej evanielikanskej paprcke je zachovana prave vdaka RKC.

matus kapitola 25,

31 Keď Syn človeka príde vo svojej sláve a všetci anjeli s Ním, posadí sa vtedy na trón svojej slávy. 32 I zhromaždia sa pred Neho všetky národy; a oddelí ich, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov, 33 a postaví si ovce sprava, kozlov však zľava. 34 Vtedy povie Kráľ tým na pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, prijmite ako dedičstvo kráľovstvo, ktoré vám je pripravené od stvorenia sveta. 35 Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; 36 bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný, a navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne. 37 Odpovedia Mu spravodliví: Pane, kedy sme Ťa videli hladného, a nasýtili sme Ťa, alebo smädného, a napojili sme Ťa? 38 a kedy sme Ťa videli ako cudzinca, a prijali sme Ťa? Alebo nahého, a zaodeli sme Ťa? 39 A kedy sme Ťa videli chorého alebo vo väzení, a prišli sme k Tebe? 40 Odpovie im Kráľ: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. 41 Potom povie aj tým na ľavici: Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anjelom. 42 Lebo hladný som bol, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; 43 prišiel som ako cudzinec, a neprijali ste ma; bol som nemocný a vo väzení, a nenavštívili ste ma. 44 Vtedy odvetia aj títo: Pane, kedy sme Ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako cudzinca alebo nahého, alebo nemocného alebo vo väzení, a neposlúžili sme Ti? 45 Vtedy odpovie im: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, mne ste neurobili!


46 I pôjdu títo do večného trápenia, ale spravodliví do večného života.
05.02.2011
berco    Reagovať
Re: reakcia
Prečo ste Tú Bibliu, ked si tak "vážite", upalovali na hranici , spolu s tými, ktorí sa snažili ju sprostredkovať ludom v ich vlastnom jazyku? Katolícke prikázania a dogmy nemajú nič spoločné s Bibliou. A tá tvoja rétorika o "zachovaní Biblie", nepomohla ani zákonníkom v 1.storočí, ktorí tým argumentovali voči kresťanom. Titus im ich predstavu o "nedotknutelnosti a svätosti", v 70 roku.n.l vyvrátil.Ak obchádzaš Matúša 15:9, aj teba to čaká.
17.09.2005
Tomas    Reagovať
vedel si aj toto?
Ahoj Kazateľ! Chcem ti povedať, že patrim Ježišovi a verim v jedinu Cirkev, ktora zahrňuje vsetkých kresťanov do jedného.
No ty cez tvoje referaty podkopavas moje presvedčdnie.
Tu je to v Co Ja Verim:

Verim v Boha Otca, Stvoriteľa neba i zeme,
i v Ježiša Krista, môjho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný,
zoastúpil k zosnulým, ale tretieho dňa vstal zmŕtvych.
Vystúpil na nebesia, odtial príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého, svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela a v život večný .

Prosím oprav mi to čo je nesprávne.
Ďakujem
03.11.2010
Mgr.    Reagovať
Re: vedel si aj toto?
Súhlasim s Tomášom.

V modlitbe Verím Boha je zahrnutá celá naša viera a je tam vlastne všetko. Pekne si sa pomodlil vyznanie viery.

Tieto kazeteľove referáty som našla po dlhšom čase a postupne na ne reagujem.

v modlitbe Verím Boha bolo aj niečo vynechané tak som to doplnila.

Verim v Boha Otca, Všemohúceho Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal zmŕtvych. Vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný . Amen.
08.02.2006
Ann    Reagovať
Re: vedel si aj toto?
Podla mna(Ann) nie je správne Verím ....svätú Cirkev katolícku, alebo
verím "svätej cirkvi" katolíckej.Ani jednej cirkvi sa nedá veriť na 100%, lebo všade sú nejaké bludy. Ked budeš veriť cirkvi, neutvoríš si svoj názor a potom aj ked cirkev zahlási blud, nepoznáš to. A za seba zodpovedáš Bohu TY sám. Sám sa budeš musieť ukázať pred súdnu stolicu Božiu a nebudeš sa môsť vyhovárať, že cirkev ťa tak a tak učila. Máme Božie slovo a treba ho študovať. Ver Biblii a cirkevné učenie koriguj podľa nej. Neexistuje žiadna INŚTITÚCIA ktorá by bola SVATOU. Svatá všeobecná cirkev Kristova je len jedna, je neviditeľná, organizuje si ju Kristus a spája v nej všetkých svojich verných. Nemá viditeľný zoznam a jej členovia sa aj tak poznajú... ako? Oni to vedia....
10.02.2008
Anne    Reagovať
Tradícia a Biblia
Reagujem hlavne na príspevok "chyby", kde autor píše, že tradícia zahrňa aj Bibliu.
Nie je to celkom tak. Každá činnosť, či hnutie duše, ktoré sa opakuje v živote jednotlivca, či národov niekoľko krát po sebe - má svojú tradíciu. Aj hriech má svoju tradíciu. Práve v Biblii čítame: "Čo zviažete na zemi, bude zviazané aj v nebi. Čo rozviažete na zemi, to bude rozviazané aj v nebi." Týmito slovami bol daný základ vzniku apoštolského úradu Cirkvi, ktorý sleduje chod duše, ľudských dejín a národov. Ideálne by bolo, keby človek až po prvom ním spáchanom hriechu bol pokrstený a už nikdy viac až do smrti nezhrešil, teda by žil svoj život v milosti posväcujúcej, potom by mu stačilo iba ospravedlnenie podľa Písma a bol by spasený. Učiteľský úrad Cirkvi žije v danej dobe medzi danými ľuďmi a má skúsenosť, že človek znova aznova padá a iba s pomocou Božou sa dvíha, ale znova a znova si poškvrní rucho milosti posväcujúcej. Preto plní v prospech človeka - jeho spásy a teda vo sviatosti zmierenia uvádza do života prvý dar Zmŕtvychvstalého Krista. Ježiš prišiel k apoštolom a povedal:"Pokoj Vám!...." Kiežby sme si viac vážili prvý dar Zmŕtvychvstalého Krista a tradíciu aj Učiteľský úrad Cirkvi aj Bibliu ako celok.
06.02.2007
Andrei    Reagovať
Chyby
Zvláštne, že autor vytrháva z kontextu Biblické citáty, a interpertuje ich ako chce. Tiež neuznávam katolícku interperetáciu o existencii dvoch prameňov viery (tradícia a Biblia). Myslím totiž, že existuje len jeden - tradícia, ktorý zahrňuje aj Bibliu, pretože tá sa zachovala len vďaka tradícii. Neexistuje totiž nijaký fundamentálny text Svätého Písma, ktorý by bol priamo napísaný daným autorom a niekde uložený, Celé Sväté Písmo sa zachovalo len vďaka tradícii.
Ďalej píšeš, že neexistujú ľahké hriechy. Musím sa ťa preto opýtať. Považuješ naozaj všetky hriechy za rovnaké? Myslíš si, že niekomu neoprávnene vynadať je rovnako závažný hriech, ako genocída, alebo apostáza?
10.10.2007
DNA    Reagovať
Re: Chyby
Odplatou hriechu je smrť. Písmo sväté nedefinuje hriechy na ťažké a lahké a ktovie aké ešte.To je len ludský výmysel.
Je napísané kto zo žiadosťou pozrel na ženu iného v srdci zhresil a tiež kto nenávidí svojho brata užv srdci zabil.A smilstvo aj vražda je hriech.Tu je jasný fundamentálny text a je v rozpore s tým čo do tradície primiesala tradícia ludská tým sa dostávame do stavu v dobe JK ked knazstvo povýsilo ludské príkazy na uroven Božích.Preto bratia čítajte písmo a "tradíciu" skúmajte vo svetle Písma aby ste neboli zvedený do omylu.lebo neznalosť zákona neospravedlnuje.Studujte písmo s vedomím toho že pred božím súdom budete z neho maturovať a od toho sa bude odvíjať váš večný život.
20.03.2007
anti evanielikal    Reagovať
reakcia
K tým ,,bezvýznamným,, skutokom.

p.s. co sa tyka autora trosku ucty, bibliu ktoru ma vo svojej evanielikanskej paprcke je zachovana prave vdaka RKC.

matus kapitola 25,

31 Keď Syn človeka príde vo svojej sláve a všetci anjeli s Ním, posadí sa vtedy na trón svojej slávy. 32 I zhromaždia sa pred Neho všetky národy; a oddelí ich, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov, 33 a postaví si ovce sprava, kozlov však zľava. 34 Vtedy povie Kráľ tým na pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, prijmite ako dedičstvo kráľovstvo, ktoré vám je pripravené od stvorenia sveta. 35 Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; 36 bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný, a navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne. 37 Odpovedia Mu spravodliví: Pane, kedy sme Ťa videli hladného, a nasýtili sme Ťa, alebo smädného, a napojili sme Ťa? 38 a kedy sme Ťa videli ako cudzinca, a prijali sme Ťa? Alebo nahého, a zaodeli sme Ťa? 39 A kedy sme Ťa videli chorého alebo vo väzení, a prišli sme k Tebe? 40 Odpovie im Kráľ: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. 41 Potom povie aj tým na ľavici: Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anjelom. 42 Lebo hladný som bol, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; 43 prišiel som ako cudzinec, a neprijali ste ma; bol som nemocný a vo väzení, a nenavštívili ste ma. 44 Vtedy odvetia aj títo: Pane, kedy sme Ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako cudzinca alebo nahého, alebo nemocného alebo vo väzení, a neposlúžili sme Ti? 45 Vtedy odpovie im: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, mne ste neurobili!


46 I pôjdu títo do večného trápenia, ale spravodliví do večného života.
20.03.2007
anti evanielikal    Reagovať
reakcia na referat
K tým ,,bezvýznamným,, skutokom.

p.s. co sa tyka autora trosku ucty, bibliu ktoru ma vo svojej evanielikanskej paprcke je zachovana prave vdaka RKC.

matus kapitola 25,

31 Keď Syn človeka príde vo svojej sláve a všetci anjeli s Ním, posadí sa vtedy na trón svojej slávy. 32 I zhromaždia sa pred Neho všetky národy; a oddelí ich, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov, 33 a postaví si ovce sprava, kozlov však zľava. 34 Vtedy povie Kráľ tým na pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, prijmite ako dedičstvo kráľovstvo, ktoré vám je pripravené od stvorenia sveta. 35 Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; 36 bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný, a navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne. 37 Odpovedia Mu spravodliví: Pane, kedy sme Ťa videli hladného, a nasýtili sme Ťa, alebo smädného, a napojili sme Ťa? 38 a kedy sme Ťa videli ako cudzinca, a prijali sme Ťa? Alebo nahého, a zaodeli sme Ťa? 39 A kedy sme Ťa videli chorého alebo vo väzení, a prišli sme k Tebe? 40 Odpovie im Kráľ: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. 41 Potom povie aj tým na ľavici: Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anjelom. 42 Lebo hladný som bol, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; 43 prišiel som ako cudzinec, a neprijali ste ma; bol som nemocný a vo väzení, a nenavštívili ste ma. 44 Vtedy odvetia aj títo: Pane, kedy sme Ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako cudzinca alebo nahého, alebo nemocného alebo vo väzení, a neposlúžili sme Ti? 45 Vtedy odpovie im: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, mne ste neurobili!


46 I pôjdu títo do večného trápenia, ale spravodliví do večného života.
14.02.2005
kazatel    Reagovať
Petkovi
Nazdar Petko! Nazývaš ma diletantom, ale mám pocit, že ani nevieš čo to slovo znamená. Vôbec som sa nepokúšal yhrnúť teológiu do 10 riadkov. Účelom môjho referátu bolo poukázať, v akom roypore je Biblia s tradícou ľudí, hoci táto tradícia môže mať náboženský obal a názov Katechizmus.
Poyri si ďalšie referáty-Odchýlky od pôvodného Biblického učenia, Stručné dejiny učenia katolíckej cirkvi a Žena na šelme..majú viac ako 10 riadkov, ale či sa ti budú páčiť to je otázka pre teba.
07.02.2005
petko    Reagovať
diletant
Pisateľ ani z ďaleka nepozná danú problematiku, lebo kto je schopný zhrnúť morálnu teológiu do 10 riadkov je diletant.(nerozumie problému)
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.