referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ambróz
Streda, 7. decembra 2022

Pobox

ATLAS

Prihlásenie

@atlas.sk
Zaujímavosti o referátoch
Prečo sú Svedkovia Jehovovi sektou?
Meno:
E-mail:
Nadpis:
Text príspevku:
11.01.2017
Miňo    Reagovať
Ja som Jehova,Jahve
Ak niekto poukazuje,že anjel Pána je Všemohúcim Bohom,na základe toho,že sa označoval menom Jahve,Jehova,....tak potom aj iní anjeli sú Všemohúci Bohovia,lebo na základe hebrejského princípu zastúpenia ,sa označovali menom pravého Boha!
Všemohúci Boh nemôže byť anjel,a ak tak niekto tvrdí,tak nemá ani len elementárne poznanie Boha! Źiadna časť Boha/ak pristúpim na chvíľu ,že Boh je rozdelený na tri časti/ nemôže byť v tele a prísť na zem,....a dokonca zomrieť. Boh je nesmrteľný a je večný duch! A ak ho nemôžu /obsiahnuť samotné nebesia/ tak sotva ho môžme namačkať do ľudského tela?! A stále platí:..."že Boha nikto nevidel" a "nemôže vidieť,lebo by zomrel".
A nie je z histórie známy žiadny záznam o hromadnom vymieraní tých,čo videli Krista/podľa trinitárov-Boha/v 1 storočí!
22.04.2007
Annie    Reagovať
aka je pravda?
Hoci patrím k jehovovym svedkom a viem,ze to co sa ucime je uplne pravdive a logicke,vsimla si to aj moja kamaratka,ktora je katolicka. sama nerozumie tomu ako ich knazi mozu ucit nauku o trojici,lebo to podla nej vobec nedavaz mysel.nerozumie tomu ako sa jezis mohol pred smrtou modlit podla vasej nauky sam k sebe,ked sa modlil k bohu (???) a hovoril mu otče...ludia kedy si konecne uvedmote kde je pravda?ked bude neskoro? zamyslite sa,studujte bibliu...nie preto,ze to hovoria jehovovi svedkovia,ale boh prostrednictvom svojho slova biblie,ktoru ste uplne prekrutlili a natolko ponizili nasho stvoritela boha jehovu,ze ste uplne vynechali aj jeho meno...je tolko dokazov a vy ich nevidite len kvoli predsudkom a strachu...pravda je taka jasna,staci ju hladat...
12.05.2007
Biblický kresťan    Reagovať
Re: aka je pravda?
Ak ste si nevšimli v článkoch nie je použité ani slovo trojica ani slovo trojjediný v zmysle, že by to učil autor. Trojica je samozrejme nebiblická náuka, ktorá vznikla neskôr. Bol to posun od pôvodného učenia, ktorému predchádzalo politické súperenie ariánov so zástancami Niceye. V tomto zápase neboli čistí ani jedni. Pôvodné učenie učili predtým viacerí ako napríklad Lukián z Antiochie, Ireneus, Ignátius, Polykarp, Athenagoras a ďalší. Árius bol žiakom Lukiána, ale zašiel do extrému a potom aj ďalší, ktorí sa dali strhnúť ako Eusébius z Nikomédie. Na druhej strane nemali dobrú náuku ani Atanázius a Alexander z Alexandrie. Pôvodná náuka bola: Boh je jeden. Tento jeden Boh sa zjavil v osobe Syna a Ducha. Syn je Boh v tom zmysle, že má v sebe Otcovo Božstvo (Kol. 2.9). Syn a Duch sú Otcovi podriadení, no majú Jeho podstatu preto že vychádzajú z Neho (Ján 8:42; 1.Kor. 2:12). Pán Ježiš má Svoj počiatok ako Syn pretože Ho Boh pred vekmi splodil (Prísl. 8:24-25), čo je kvalitatívne veľký rozdiel oproti iným, ktorí boli stvorení. Takže Pán Ježiš je z Boha preto nesie Božiu podstatu (Hebr.1:3) preto je možné sa k Nemu modliť (SK.7:59-60) a uctievať Ho (Zj. 5:8). Všetko ostatné bolo stvorené buď z ničoho hebr. bára, alebo z niečoho hebr. jacár. Ani jedno z týchto slov nenájdete nikde v súvislosti s Kristom. Nie je šťastným riešením hovoriť o Kristovom Božstve skôr by som volil Otcovo Božstvo v Kristovi (Kol. 2:9; 2.Kor. 5:19). Už som hovoril z mnohými autoritami zo svedkov a niektorí uznali, že táto náuka je presnejšia pretože ich formulácie kompletne neučil nikdo nikdy ani Árius, ktorý učil že duch Sv. je osoba, ktorú stvoril Syn. Napríklad učenie, že Syn bol predtým archanjel Michael je úplná novinka, ktorú nikto v rannom kresťanstve ani nespomenul. Ak chcete reagujte konkrétne na určitú pasáž, a ak to zdôvodníte tak biblicky, že to bude presvedčivé autor sa nebráni ani zmene názoru.
11.01.2017
Miňo    Reagovať
Re: Re: aka je pravda?
Píšeš od veci biblický kresťan. Božstvo Krista je samozrejme,....ide len o to,ako to chápeme?
Lebo aj anjeli sú "bohovia,božskí" a dokonca aj ľudia!/sudcovia v Izraeli a iní/.
Ale Všemohúci Boh je len Otec Ježiša Krista!
Toto biblické učenie nezmení nikto!
A nespoliehal by som sa na Ariusa a iných,lebo už v tom čase bolo odpadnutie od pravdy,značne pokročilé! Aj keď Arius mal správnejší názor ,ako klasickí trinitári,....v každom prípade aj on už mal niektoré názory nesprávne!
A ak tvrdíš ,že nikto v prvých storočiach neveril ,že Ježiš bol predtým archanjel Michael,tak máš veľmi chabé poznanie!
Tvrdili to,minimálne jeden alebo myslím ,že i dvaja! A tiež mnohí tvrdili,že Ježiš bol "Pánov anjel",....že bol "Najsvätejší anjel" a podobne. A tomu že tak je,uvediem link,kde sa to môžeš dočítať!
http://jedinyboh.webnode.sk/news/je-archanjel-michael-totozny-s-jezisom-kristom-/
http://jedinyboh.webnode.sk/news/v-akeho-boha-verili-a-za-koho-povazovali-jezisa-krista-nasledovnici-apostolov-/
http://jedinyboh.webnode.sk/news/v-akeho-boha-verili-a-za-koho-povazovali-jezisa-krista-apologeti-/
http://jedinyboh.webnode.sk/news/je-mozne-dokazat-z-biblie-ze-duch-svaty-je-osoba-/
A že "duch svätý je osoba" je nonsens! Do konca tretieho storočia ,nikto tomu neveril!
20.10.2010
Mgr.    Reagovať
Re: aka je pravda?
Len na vysvetlenie

Ježiš sa pred smrťou nemodlil sám sebe ale k prvej Božskej osobe Bohu otcovi

uvádzam 2 príklady :
Lukáš 22 39-45

1, Ježiš na olivovej hore
Potom vyšiel von a ako zvyčajne šiel na Olivovu horu učeníci išli za nim.

Keď prišli na miesto, povedal im : Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia.

Sám sa od nich vzdialil asi toľko, čo by bolo kameňom dohodil, kľakol si a modlil sa OTČE, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich. No nie moje, ale tvoja vôľa nech sa stane !
Tu sa mu zjavil aniel z neba a posilňoval ho.
A on sa v smerteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi.

Keď vstal od modlitby a vrátil sa k učenikom, našiel ich späť od zármutku.
I povedal im : Čo spíte ?
Vstaňte, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia !

Lukáš 23 44-46

2, Ježiš na Kríži zomiera
Bolo okolo 12 hodiny a nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní.

Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla napoly a Ježiš zvolal mocným hlasom :

OTČE , do tvojich ruk porúčam svojho ducha. Po týchto slovách vydýchol.
17.10.2010
Mgr.    Reagovať
Re: aka je pravda?
Týmto jedným mojím príspevkom musím reagovať na to všetko čo som si tu prečítala v tejto diskusii a chcem napísať toto :

ide o príspevky o najsätejšej trojici a prikladám svoj nám a postreh z odbornej literatúry :
-od Wladislava Majka Svedkovia ?
Kto sú a šo učia Svedkovia Jehovovi
vydalo Seleziánske katechetické stredisko Bratislava 1992 str. č. 31 Nasvätejšia trojica

Russell si dokonca nedal ani tú námahu, aby preštudoval a popznal učenie Cirkvi o tejto základnej pravde kresťanstva.
( učenie o Najsvätejšej trojici ) Tvrdí a s ním to opakujú svedkovia aý do dnešných čias, že "trojica" to sú traja Bohovia v jednej osobe.

Zatiaľ čo Cikvek učí inak, že je jeden Boh, ale v troch osobách. Teda sú tri Božské osoby v jednej Božskej bytosti, v jedinom Bohu.

Mohli by sme pripomenúť, čo sme sa kedysi učili o Najsvätejšej Trojici. Rovnako to učia katolíci, protestanti, pravoslávni i všetci kresťania, že nie traja Bohovia v jednej osobe ale opačne :
- tri osobya v jedinom Bohu.

A vtedy niet rozporu, lebo Nekonečný môže byť iba jeden. Ak hovoríme, že je jeden Boh v troch Osobách, niet rozporu, lebo ide o dva rozdielne pojmy BOH a OSOBA.

Nie tu rozporu ani s rozumom, ani so svätým písmom. Je to tajomstvo, zjavená pravda. Tažká na pochopenie, ale istá, lebo to zjavil sám Boh. Od neho vieme, že je jeden BOH - Otec, syn a Duch Svätý.

Nepravdivo a nespravodlivo nám svedkovia
vytýkajú, že u nás platí 3 rovná sa jeden.

Nie je tomu tak, pretože netvrdíme že sú traja Bohovia, ale ýe je jeden BOH v troch osobách.

Jedným z dôvodov, prečo odmietajú Svedkovia očenie o trojici, je ten, že neuzávajú v Bohu žiadne tajomstvo. Podľa nich sa dá všetko pochopiť a vysvetliť len ľudským rozumom. Zabúdajú, že Boh je vo svojej prirodzenosti nekonečný, a teda že žiadny stvorený rozum hoci najgeniálnejší nemôže Boha pojať.

Keby bolo možní Pána Boha úplne pojať a pochopiť našim rozumom, vytedy by to nebol Boh. Bol by to iba boh vytvorený podľa našej predstavy a nášho obrazu.

Práve takéhoto Boha
( poznámka : vytvoreného podľa našej ľudskej predstavy a obrazu ) hlásajú Svedkovia Jehovovi. Už len pre toto je ich učenie podozrivé, lebo to, že Boha nie je možné pochopiť našim ľudským rozumom, hovorí nielen náš rozum ale i Písmo sväté.

dúfam, že som týmto mojim príspevkom zneistila všetkých odporcov a tých ktorí učenie o Nasvätejšej trojice odmietajú a neuznávajú ho a nesúhlasia snim.

poznámka autora : Mám vysokoškolské vzdelanie II.stupňa
predmety na fakulte :
1,Religionista
2,netradičná religiozita
06.09.2015
miňo    Reagovať
Re: Zdroje trojica je nebiblická
Napriek týmto všetkým dôkazom ,že trojica je nebiblická,mnohí zástancovia trojice tvrdohlavo zostávajú pri svojej dogme. Napríklad v súvislosti s textom z Jána 1:1, sa snažia navodiť fakt,že Ježiš je Všemohúcim Bohom. Keďže „koiné“ gréčtina nemala neurčitý člen, zostáva tento text naďalej predmetom sporov. Je tu však jeden dôkaz, ktorý by mohol úprimným ľuďom pomôcť správne porozumieť slovám z Jána 1:1. Existuje jeden preklad Biblie v?koptskom jazyku, konkrétne v?sahidskom nárečí, ktoré vo svojej gramatike používa aj určitý aj neurčitý člen. Koptčinou sa hovorilo v?Egypte v?prvých storočiach po Kristovej službe. Do tohto jazyka bola preložená Biblia oveľa skôr, ako bola uzákonená náuka o?trojici. Koptský preklad bol urobený (počas 3. stor. n. l.) na základe rukopisov, ktoré boli podstatne staršie, než veľká väčšina dnes známych a zachovaných rukopisov. Preto sahidský text vydáva veľmi závažné svedectvo pravde o Bohu, v?ktorú verili prví kresťania. Najrannejšie preklady Novej zmluvy boli urobené v?sýrčine, latinčine a?koptčine. Na rozdiel od koptčiny sírčina ani latinčina, podobne ako gréčtina tých čias, nemala neurčitý člen. Koptský preklad, ktorý používa aj neurčitý člen, nám preto poskytuje veľmi dôležitý dôkaz o?tom, ako rozumeli slovám z?Jána 1:1, kresťania v?rannom období ešte pred koncilmi, ktoré viedli k?trojici. Čo môžeme zistiť z?koptského prekladu v sahidskom nárečí z?Jána 1:1? Pred prvým slovom „theon“, ktoré sa vzťahuje na Boha Otca je určitý člen a?pred druhým „theos“, ktoré sa vzťahuje na Syna je neurčitý člen. Je teda zjavné, ako rozumeli prekladatelia tomuto textu. Tým neurčitým členom dali jasne najavo, že Slovo – Syn Boží, nie je tým istým Bohom, ako jeho Otec. Syn je bohom, ale nie Najvyšším Bohom. Je len obrazom Najvyššieho. Bytostne je však od Boha Otca jednoznačne odlišný.
A je nanajvýš zaujímavé,že slovo /theos/ Boh nebolo nikdy v Písmach uplatnené na ducha svätého,a ten sa ani nikde "nesnažil" robiť rovný Bohu Otcovi a Bohu synovi. A v nebi ,po vzkriesení Ježiša ho nevidíme po Božej ľavici/lebo po pravici Boha je jeho syn/,-aj to je zaujímavé! Kde sa podel?
A už samotný,nepopierateľný fakt,že pred koncom 3 storočia nikto neveril v trojicu,....a všeobecne sa považoval Ježiš za podriadeného Otcovi,Všemohúcemu Bohu,....a že duch svätý sa vnímal "neosobne",...tiež nasvedčuje,že táto nebiblická dogma vznikla až v 4 storočí. Dovtedy o nej nebolo nič počuť.
V predhovore k Dejinám kresťanstva od Edwarda Gibbona si môžeme prečítať: „Ak bolo pohanstvo kresťanstvom premožené, potom je rovnako pravdivé, že kresťanstvo bolo pohanstvom pokazené. Čistý deizmus ranných kresťanov... bol rímskou cirkvou zmenený na nezrozumiteľnú dogmu o trojici. Mnohé pohanské poučky vymyslené Egypťanmi a idealizované Platónom boli zachované ako hodné viery.“ Stalo sa teda to, čo apoštoli predpovedali, odpadnutie o ktorom hovorili (2. Tes. 2:3; 1. Jána 2:17-18) sa stalo skutočnosťou. Je na nás, aby sme to rozpoznali a boli nájdení, ako vyznávajúci pravdu aj napriek všeobecne rozšírenému názoru, ktorý je vo veľkej prevahe.
23.09.2012
badatel    Reagovať
Otče náš .posväť sa tvoje meno...Matúš 6 kap.
Magistra,modlíš sa "Otčenáš"? Ježiš naučil túto modlitbu učeníkov. A v nej sa nehovorí o jeho mene,ale o mene jeho Otca. V Písme sa hovorí na mnohých miestach,že -"budú musieť poznať moje meno",a tiež u Jána 14:14,.17:26,že Ježiš sa zameriaval na posvätenie Otcovho mena. A doporučujem ti prečítať Zalm 83:18..:"aby poznali ludia,že ty ktorého meno je Jehova,ty sám si Najvyšší nad celou zemou". Ale to trinitár nemôže pochopiť,on verí v troch bohov, a oni odstránili Božie meno,tak ako Boh odtráni tých,čo zavrhli jeho meno.
06.10.2012
Mgr.    Reagovať
Re: Otče náš .posväť sa tvoje meno...Matúš 6 kap.
Bádatel :
Chcem, aby si vedel neupustila som od sviatostného života, a nadalej prijímam Eucharistiu, ktorá je jedinou utechom v tomto živote a svete. Ježiš sa nám dáva za pokrm, pre našu dušu.

Teraz ked som bola na dovolenke, v Chorvátsku chodila som do kostola Najsvätejšej Trojice.
-po chorvátrsky crkva sv.Trojstvo
alebo Svetog Trojstva
06.10.2012
Mgr.    Reagovať
Re: Otče náš .posväť sa tvoje meno...Matúš 6 kap.
Vážený ale ten žalm je, ale úplne inak a takto :
Žalm 83:18-19
Nech sa hanbia a desia na veky vekov,
nech sa hanbia a hynu /žalm 83:18/

Nech poznajú, že tvoje meno je Pán,
že ty jediný si Najvyšší nad celou zemou.
/žalm 83:19/
Verím a vyznávam Trojjediného Boha.
Boh je len jeden v Troch osobách, ktoré konajú rovnako a v jednote. Čo robí Otec to isté koná aj Syn i Duch Svätý.

Ján kapitola 14
Tomáš hovorí Ježišovi : Pane nevieme, kam ideš Akože môžeme poznať cestu Ježiš mu povedal Ja som cesta pravda a život.
Nik nepride k Otcovi iba cezo mna.
Ak poznáte mna budete poznať aj môjho Otca.
Filip sa ozval : Pane ukáž nám Otca .....
Ježiš mu vravel : Kto vidí mna vidí Otca
Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne ?
Slová, ktoré vám hovorím , nehovorím sám zo seba , ale Otec ktorý ostáva vo mne....
Verte mi že ja som v Otcovi a Otec vo mne.

Otec pošle Tešitela Ducha Svätého.
Ježiš hovorí : A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa.
Verím a vyznávam vieru v Najsvätejšiu Trojicu.

Ja verím v Boha Otca i Syna Božieho nám z Panny zrodeného i Ducha Svätého tak v jednom večnom Bohu tri verím osoby, z nich každá na spasenie mi mocne pôsobí.

Verím, že v osobách troch je Boh jeden jediný Otec, ktorý všetko stvoril
Syn, čo sníma nám viny : Svätý Duch nás posväcuje vo sviatostiach očisťuje.
V tejto viere posilni nás všemohuci Pane náš.
Viera v Najsvätejšiu Trojicu je základná pravda kresťanstva.
Ano modlím sa Otče náš denne, čo sa ti na tom zase nepozdáva.
reagujem dnes, ked som si to prečítala.
Vráť sa do cirkvi, ty pokrstený kresťan katolik,.
18.07.2012
majka    Reagovať
svedkovia
presne tak jehova je jediný skutočný boh v každej biblie je spomenutý niekoľko krát a nás v nz je skoro v každom kostole zašifrované jeho meno len to nikto nepovie lebo sa snazili vymazať práve božie meno jehova
22.07.2012
Mgr.    Reagovať
Re: svedkovia
Svätý apoštol Pavol celý život ohlasoval Ježiša Krista a nie Jehovu. A o mene ježišovom napísal takto : Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi a v podsvetí.

Prikazujem robiť všetko nie menom Jehovovým, ale v mene ježiša Krista : A všetko, čo hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vdaky Bohu Otcovi. / Kol 3,17)

O sebe svätý Pavol povedal : Rozhodol som sa, že nechem medzi vami, vedieť nič iné,. iba Ježiša Krista a to ukrižovaného.
18.07.2012
majka    Reagovať
svedkovia
presne tak jehova je jediný skutočný boh v každej biblie je spomenutý niekoľko krát a nás v nz je skoro v každom kostole zašifrované jeho meno len to nikto nepovie lebo sa snazili vymazať práve božie meno jehova
09.07.2008
ZITKA    Reagovať
SVEDKOVIA
TAK DOBRA HALUZ...TROJICA V BIBLII NIEJE...NEVIEM KTO JU VYMYSLEL...ALE KED UZ IDE O TROJICU...TAK BOH JE BOJ SAMOTNY BOH...JEZIS JE JEHO SYN ,BOZí SYN A SVATY DUCH JE BOZIA CINNA SILA.....LENZE NABOZENSTVA TOTO NEPOCHOPILI.....ALEO JU PREVRATILI...TAK AKO SA SNAZILI VYMAZAT Z BIBLII BOZIE MENO JEHOVA ...
18.10.2010
Mgr.    Reagovať
Re: SVEDKOVIA
Je až zarážajúce, že v tvojom diskusnom príspevku je, že svätá Trojica neexistuje, že ako hlboko sa mýliš, ale na tento omyl prídeš až na Božom a osobnom súde v hodine smrti, ale na toto poznanie o pravde a existencii Svätej Trojice bude pre Teba už príliš neskoro.

Učenie o najsvätejšej Trojici vyplýva zo svätých kníh. Totiž, že v Bohu sú tri Božské Osoby - BOH-otec, BOH-syn a BOH Duch Svätý.

Zo svätého písma vyplýva, že i Duch Svätý je Osobou a Bohom. Že je osobou, dokazuje, že sväté písmo mu pripisuje činnosť, ktorú môže vykonávať iba osoba.
napríklad hovorí, že Duch Svätý naučí apoštolov, čo majú hovoriť (Lk 12,12) , že bude s nimi prebývať / Jn 14,16 a 1 Kor 3,16 / , že ich poteší a že im všetko pripomenie :
Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí Vás všetko a pripomenie Vám všetko, čo som vám povedal / Jn 14,26 /
Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému , ako chce. /1 Kor. 12,11/

Všetky tieto činnosti môže vykonávať iba Osoba. Sväté písmo uznáva teda Svätého Ducha za Osobu, a nie za akúsi "silu" či "energiu" Boha.

Preto vám hovorím : ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu Svätému sa nedopustí. / Mt 12,31 /
Ak by Duch Svätý nebol Bohom, prečo by hriech proti nemu mal byť tak ťažký ?
( hriechy proti Duchu svätému sa neodpúšťajú ani tu na zemi ani vo večnosti )

Dôrazne upozorňujem ešte na toto :
Kristus kázal krstiť v mene Otca i Syna i Ducha Svätého ( Mt 28,19 )

Keby Kristus bol iba stvorením, Duch Svätý iba neosobnou silou Božou, ako to tvrdia Svedkovia, tak by potom Kristus nemohol takto hovoriť.
Nevidíš , akú neprijateľnú karikatúru Boha ti predkladá učenie Svedkov Jehovových ?

Priateľu, ak hľadáš pravdu, nevidíš, že blud tu bije priam do očí ?

Boha nikdy nikto nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. /Jn. 1,18 /
A ty viac veríš Russellovi ako Kristovi ? Kiež by si prišiel k poznaniu pravdy o Bohu, aby si Ho mohol chváliť u hĺbky duše Slova Otcu i Synu i Duchu Svätému.
09.04.2012
misa    Reagovať
Re: Re: SVEDKOVIA
ked ste taky mudry preco nepisete kde sa to pise v biblii? ale ja chapem, ze vy učite to čo vam pasuje a neučite podla biblie a ked ste si mozno citali straznu vezu určite ste si všimli ze to co sa tam pise je na zaklade biblide.
14.05.2012
Mgr.    Reagovať
Re: Re: Re: SVEDKOVIA
Všade písem odvolávky na bibliu,. Hned pod každým citátom.

Strážna veža to je čo ? Zabudni na nu ?
17.10.2010
Mgr.    Reagovať
Re: SVEDKOVIA
Týmto jedným mojím príspevkom musím reagovať na to všetko čo som si tu prečítala v tejto diskusii a chcem napísať toto :

ide o príspevky o najsätejšej trojici a prikladám svoj nám a postreh z odbornej literatúry :
-od Wladislava Majka Svedkovia ?
Kto sú a čo učia Svedkovia Jehovovi
vydalo Seleziánske katechetické stredisko Bratislava 1992 str. č. 31 Nasvätejšia trojica

Russell si dokonca nedal ani tú námahu, aby preštudoval a popznal učenie Cirkvi o tejto základnej pravde kresťanstva.
( učenie o Najsvätejšej trojici ) Tvrdí a s ním to opakujú svedkovia až do dnešných čias, že "trojica" to sú traja Bohovia v jednej osobe.

Zatiaľ čo Cikvek učí inak, že je jeden Boh, ale v troch osobách. Teda sú tri Božské osoby v jednej Božskej bytosti, v jedinom Bohu.

Mohli by sme pripomenúť, čo sme sa kedysi učili o Najsvätejšej Trojici. Rovnako to učia katolíci, protestanti, pravoslávni i všetci kresťania, že nie traja Bohovia v jednej osobe ale opačne :
- tri osoby a v jedinom Bohu.

A vtedy niet rozporu, lebo Nekonečný môže byť iba jeden. Ak hovoríme, že je jeden Boh v troch Osobách, niet rozporu, lebo ide o dva rozdielne pojmy BOH a OSOBA.

Nie tu rozporu ani s rozumom, ani so svätým písmom. Je to tajomstvo, zjavená pravda. Tažká na pochopenie, ale istá, lebo to zjavil sám Boh. Od neho vieme, že je jeden BOH - Otec, syn a Duch Svätý.

Nepravdivo a nespravodlivo nám svedkovia
vytýkajú, že u nás platí 3 rovná sa jeden.

Nie je tomu tak, pretože netvrdíme že sú traja Bohovia, ale že je jeden BOH v troch osobách.

Jedným z dôvodov, prečo odmietajú Svedkovia očenie o trojici, je ten, že neuzávajú v Bohu žiadne tajomstvo.

Podľa nich sa dá všetko pochopiť a vysvetliť len ľudským rozumom.

Zabúdajú, že Boh je vo svojej prirodzenosti nekonečný, a teda že žiadny stvorený rozum hoci najgeniálnejší nemôže Boha pojať.

Keby bolo možní Pána Boha úplne pojať a pochopiť našim rozumom, vytedy by to nebol Boh.
Bol by to iba boh vytvorený podľa našej predstavy a nášho obrazu.

Práve takéhoto Boha
( poznámka : vytvoreného podľa našej ľudskej predstavy a obrazu ) hlásajú Svedkovia Jehovovi. Už len pre toto je ich učenie podozrivé, lebo to, že Boha nie je možné pochopiť našim ľudským rozumom, hovorí nielen náš rozum ale i Písmo sväté.

dúfam, že som týmto mojim príspevkom zneistila všetkých odporcov a tých ktorí učenie o Nasvätejšej trojice odmietajú a neuznávajú ho a nesúhlasia snim.

poznámka autora : Mám vysokoškolské vzdelanie II.stupňa
predmety na fakulte :
1,Religionista
2,netradičná religiozita
18.11.2011
bič boží    Reagovať
"sektári"
Máš pravdu Milan, najnebezpečnejšou sektou je katolícka cirkev,ktorá počas svojej celej historie napáchala tolko zla ,že aj peklo pri nej vyzerá ,ako rajska záhrada. Matrikoví kresťania ktorí nemajú ani základné poznanie Božieho Slova,ale sa len opierajú o chladné,tvrdé dogmy prevzaté z pohanstva. A ak chcú Krista,budú ho mať,ked im svojou královskou palicou poroztlka ich pokrytecké,bigotné hlavy.
19.11.2011
Mgr.    Reagovať
Re: "sektári"
Záver tvojho príspevku bič boží naozaj nepotrebuje komentár.
Toľko nelásky a netolerancie je v tejto tvojej poslednej vete. Táto tvoja posledná veta dovolím si povedať je povedaná v hneve a zlosti. Spamätaj sa.
18.11.2011
Mgr.    Reagovať
Re: "sektári"
Nehanbí sa tu vypisovať takéto veci ?
Možno si aj ty pokrstený katolík, a stále patríš krstom ko cirkvi. / bič boží /

Katolícka cirkev - prvýkrát sa takto označuje spoločenstvo kresťanov okolo roku 100 v listoch sv. Ignáca Antiochijského. Svätý Cyril Jeruzalemský ju charakterizuje slovami. Cirkev sa volá katolíckou čiže všeobecnou preto, že je rozšírená po celom svete od jedného kraja zeme až po druhý, aj preto, že všeobecne a bez zvyšku učí všetky pravdy, o viditeľných i neviditeľných, o nebeských i pozemských veciach, ktoré majú ľudia poznať.

Kde je tá vaša stále spomínaná láska ?
Boh je láska, dobrota a milosrdenstvo.
03.10.2011
Milan    Reagovať
reakcia
Pretože odkrývajú falošné,nebiblické ,pohanské náuky ktoré vyučuje trinitárske "kresťanstvo". Okrem iného -Jehovovi svedkovia sú náboženskou spoločnosťou,registrovanou i na Slovensku. Nová Katolícka encyklopédia píše o Jeh.svedkoch, že sú "najlepšie správajúcou kresťanskou skupinou". To určite nemožno povedať o Katolíkoch a pod. Tí ,svojím učením a správaním odpudzujú od Krista.
16.10.2011
Mgr.    Reagovať
Re: reakcia
Mne zas nesedí kresťanský k svedkom jehovovým.
kto pozná dejny svedkov jehovových tak vôbec neboli kresťanské.

Čo vaši ľudskí zakladatelia :
1, Russell
2, Ruterford
3, Náthan Knnor
4, Frederick W.Francz
5, Milton G.Henschel

Ďaľej s kontakte pri nábore využíva zvestovateľ techniku, ktorá sa nazýva : -tieňová argumentácia

Ďaľej využívajú aj termín poďme spolu hľadať pravdu.
-pravdu vôbec nie je ťažké hľadať
a pod.

Najvyššie vedenie v Brooklyne je uzavretá spoločnosť.

Miestom nasledovateľa Ježiša Krista je Cirkev Božia a nie temnotou pokrytá tajná spoločnosť.

Dovoľ, aby som, Ti pripomenula že :
Samotný Russell využíval masonské symboly ako kríž v korune, okrídlené slnko, vežu pevnosti a pyramídu.

Prvé zhromaždenia svedkov Jehovových v USA prebiehali v masonských chrámoch.

historia a vznik svedkov jehovových
Pripomeňme si ako vzniklo hnutie svedkov jehovových.
Povstalo iba nedávno.
Založil ho američan Karol T. Russel.
Karol Russel /1852-1916/ dostal v detstve len základné vzdelanie.

V 16-tych rokoch zmenil prvý raz vieru. Opustil presbyteriánov a stal sa kongregacionalistom.
/ iná odnož protestantizmu /
Po roku sa stal metodistom.
Ale i to trvalo iba rok pretože sa pripojil k adventistom.

Adventisti a tá ich vetva, ku ktorej patril K.Russell, očakávali príchod Krista v r. 1874. Veci došli tak daleko, že ľudia prestali zbierať úrodu,zatvárali dielne,...atď

K.Russel 3 roky pred svojou smrťou ich nazval Medzinárodné združenie bádatelov Biblie.
Po smrti K.Russela prebral združenie býdatelov Biblie v r. 1917 Jozef Franklin Rutherford / zomrel 1942/ Jeho samovôľa, veľké odchýlenie od Russella, kompromitácie a nesplnené proroctvá, mali za následok , že sa hnutie Bádatelov biblie rozpadlo na niekoľko skupín.

Najväčšiu zo skupín sa Rutherfordovi podarilo udržať a v roku 1931 na zjazde v Colombo /Ohaio/ jej dal názov : Svedkovia Jehovovi.

Čo donútilo Rutherforda k tomu, že opustil názov Bádatelia biblie ?
Pravdepodobne to, že názov Bádatelia Biblie sa stal na verejnosti skompromitovaný udalosťami.
Počítal s tým, že zmena názvu pomôže zamaskovať minulosť.

Ako vidíš, hnutie Bádateľov biblie a Svedkov jehovových nezaložil Kristus, ale obyčajný človek Američan Karol Russell.

Nie je vôbec pravda, čo ti hovoria, že svedkovia jehovovi jestvovali dávno pred katolíkmi, že boli už v čase starého zákona a že k nim patrili i traja mládenci, vhodení do ohnivej pece, ako aj apoštoli.

Svedkovia jehovovi neexistovali pred Russellom. To on ich založil a názov dostalo ich hnutie až po jeho smrti v r. 1931.
Tento pôvod od K.Russella je pre vodcov Svedkov jehovových kompromitujúci, a preto sa držia toho, že je lepšie o svojom americkom zakladatelovi nehovoriť.
04.04.2011
Mgr.    Reagovať
odpoved
Mat, 16,18-19

A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám klúče od nebeského kráľovstva : čo zviažeš na zemi, bude zviazené v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.

Týmito slovami prisľubuje Ježiš Šimonovi najvyšší úrad v Cirkvi. Nové Šimonovo meno bude skala / po aramejsky Kéfá, po grécky Pétros / Peter. je to meno úradu, ktorý ma zastávať Šimon v budúcej Kristom založenej Cirkvi.
Na tomto Petrovom úrade Ježiš postaví svoju Cirkev akoby na skale.
Odovzdanie klúčov znamenalo odovzdanie moci / otvárať, zatvárať, vpúšťať, /
Najvyššia Petrova moc zahrňuje moc klúčov, moc viazač a rozväzovať, čo označuje skutočnú, úplnú a najvyššiu právomoc a autoritu v Cirkvi.
Po svojom vzkriesení Kristus svoj prísľub splnil a odovzdal Petrovi najvyšší úrad v Cirkvi. /Jn 21, 15-17 /

ešte k niečo k svedkom jehovovým :

Najvyššie vedenie v Brooklyne je uzavretá spoločnosť.

Miestom nasledovateľa Ježiša Krista je Cirkev Božia a nie temnotou pokrytá tajná spoločnosť.
04.04.2011
Mgr.    Reagovať
reakcia
Dovoľ, aby som, Ti pripomenula že :
Samotný Russell využíval masonské symboly ako kríž v korune, okrídlené slnko, vežu pevnosti a pyramídu.

Prvé zhromaždenia svedkov Jehovových v USA prebiehali v masonských chrámoch.

Peter bol prvý a významný apoštol.

Mt 10, 1-4
Vyvolenie Dvanástich :

Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.

A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.

Písme sa na viacerých miestach spomína Peter na prvom mieste.

Takže Cirkev je postavená na apoštoloch.

Ježiš z dvanástych apoštolov založil trvalú inštitúciuv ich nástupcoch, o čom svedčia jeho slová Chodťe do celého sveta a hlásajte Evanjelium všetkým národom.
A hľa ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.
vzniklo tu teda niečo čo pochádza:
1, od apoštolov
2, a trvá po všetky dni až do skončenia sveta
Ak skúmame históriu, vidíme, že jedine Cirkev Katolícka spĺňa tieto kritériá.
Má apoštolskú postupnosť a doposiaľ tu bola po všetky dni.

Tak na záver si zopakujem, čo vlastne tých kresťanov spája ?
To, čo spája skutočných kresťanov
/ katolíkov, pravoslávnych,anglikánov alebo protestantov / je okrem iného hlavne :
1,Najsvätejšia Trojica
2, Božstvo Ježiša Krista
3, Krst v mene Otca i Syna I Ducha Svätého
4, nesmrteľnosť duše
5, kríž
No a svedkovia neveria ani jednu z týchto právd, takže ich označenie seba samých za kresťanov je zavádzajúce.

-Verím a vyznávam vieru v Najsvätejšiu Trojicu.
-Kríž je znakom lásky a spásy
-Buď pozdravený Ježiš v Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti
02.04.2011
berco    Reagovať
filozofické bláboly
Jedno je isté, prísne monoteistický Starý zákon /teda jeho učenie o jedinom Bohu-Sém Izraela/sa v štvrtom storočí pretransformovalo na nepochopitelnú triadu,trojicu. Platon ,určite nebol inšpirovaný Svatým duchom, a ani Augustín ktorý naštepil jeho učenie o 3 podstatách Boha ,do krestanskej vierouky. Ak krestania do konca 3.storočia neučili náuku o trojjedinom Bohu, musí byt zrejme ,že to čomu začali verit odpadlí krestania v 4.storočí bola zrada Božej jedinečnosti,zvrchovanosti. Tu neexistuje žiadny pardon. Zriedit Božiu jedinečnost v duchu pohanských mystérií je obrovskou urážkou zvrchovaného Boha. Satan nepopustí, a preto jeho služobníci /trinitári/ nenávidia tých ktorí sa zastávajú Božej jedinečnosti. A slovo kacír, nahradili slovom-sektár. Tak tomu bolo i v prvom storočí. Mám zdravú mysel a viem ,že 1+1+1=3 a nie jedna.To čo ide nad to sú len intelektuálne,filozofické drísty,ako aj celý tento protibiblický pamflet autora tohto referátu.
22.01.2011
Mgr.    Reagovať
reakcia
Mali sme na fakulte predmety /religionistika, netradičná religiozita/
nové alebo netradičné náboženské hnutia

/ nábor, metódy, znaky, fázy, vodcovia, manipulácia, zatajovanie vodcu, zatajovanie učenia,/ Keď ste si istí svojim členom, postupne nastáva odkrývanie náuky, pomaly, postupne a opatrne.

Takže určite mám o tom poznatky, vedomosti, a poznám ich praktiky.

Ja viem koho mám pred sebou a s kým diskutujem.
Najčastejšie jednoduchí, málo vzdelaní, ľahostajní vo viere, neveriaci, častokrát nepokrstení, ktorí hľadajú a skončia u vás. Takíto ľudia sú častokrát dobre a ľahko manipulovateľní.
Ďalšia skupina na ktorú sa špecializujete sú Rómovia. Tak isto nevzdelaní, negramotní, sociálne odkázaní, chudobní, jednoduchí, a hlavne ľahko ovplyvniteľní a manipulovateľní.

Neverím, že katol. kňaz, ktorý vyštudoval teológiu, aby sa pridal k vám.
Práve kňazi na toto upozorňujú.
Dávajú do pozornosti veriacim základné tvrdenia, ktoré sa úplne priečia s Bibliou a náukou Katolíckej cirkvi.

Práve táto ich osvetová, misijná činnosť vás poriadne vyrušila, keď o tomto začnú veriacich poučovať a poukazovať na túto vašu kalnú náuku.
22.01.2011
Mgr.    Reagovať
odpoveď.
Máte svoje metódy na lanárenie ľudí.
Do svojho spoločenstva predovšetkým vašimi metódami získavate starších a osamelých ľudí.

nebezpečné je pri prvom stretnutí a kontakte :

prvá fáza :
-1, snažíte sa zakryť odpor ku Katolíckej cirkvi
-2, nemáte problém o sebe vyhlásiť, že aj vy ste kresťania.
-3, rozširujete svoje časopisy Strážna Veža, Prebudťe sa !
-4, To je aj váš zdroj vedomostí, hlavná misjná činnosť pri rozširovaní týchto vašich časopisov.
-5, Biblia sa študuje len v súvislosti, kontexte a podľa návodov, ktoré sú uvedené v časopisoch.

Ak neodoláte začína to prechádzať do druhej fázy :
Keď neodoláte pri prvom kontakte, ponúknu vám domáce štúdium biblie - nastáva, že to, že začínate byť vážny kandidát ich lanárenia

Po čase vás budú chcieť a snažiť presviedčať, že vlastne vy Bibliu vôbec nechápete.

Dajú a odporučia vám študovať materiály ich spoločnosti Jehovu, vďaka ktorým je neskoršie / keď budete pravým služobníkom Jehovu / určite pochopíte.

To je príklad cesty do tejto spoločnosti ľudí, ktorím vyhlasujú, že sú jediným zástupca Boha Jehovu na zemi. Aj ich učenie, hoci tvrdia, že sa zakladá na Písme Svätom, je zvrátené.

Nič vám to nepripomína ? Neprešiel si aj ty týmito fázami ?

Keď ťa aj na ulici, ale po domoch svedkovia, oslovia prečo zamlčujú s kým posolstvom prišli ? Iba keď ich odhalím tak vyjdu s pravdou na povrch. Už to mi je podozrivé.
Jedným zo znakov je zatajovanie, zamčlovanie učenia, ktoré tieto netradičné alebo nové náboženské hnutia šíria.

Typické pre svedkov Jehovu pri nábore nových členov je zakrývanie a zatajovanie, toho, čo sa od vás ako budúceho " otroka" vyžaduje.

Keď človek zistí pravdu a otvoria sa mu oči a uši, býva často krát už veľmi neskoro.

Veď sv. Peter celý život hlásal Ježiša Krista.
27.11.2006
mima    Reagovať
porozmyslaj
Ak si taky zbehly v tom, co pise Biblia, urcite Ti neuniklo, ze Boh je len JEDEN a ma meno Jahve! Tak potom nechapem preco tolko vyzdvihujes Kristovo Božstvo. Inak ešte si prečítaj verš Ján 6:38. Ten jasne hovori, ze Ježiš a Boh nemôžu byť tá istá osoba.
Ďalej: Ježiš bol stvorený Bohom (to je dúfam jasné), čiže mal začiatok. Zatiaľ čo Boh nemá začiatok ani koniec(Žalm 90:2).
Poradím ešte jeden verš kde sám Ježiš hovorí:"Otec je väčší ako ja."(Ján 14:28) a ešte jeden 1.Kor 11:3.
27.12.2010
Mgr.    Reagovať
Re: vyznanie viery kredo
Vyznanie viery

Verím v jedného Boha,Otca všemohuceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného.
Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božiehe, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého splodeného, NIE STVORENÉHO jednej podstaty s Otcom.
Skrze neho bolo všetko stvorené.
On pre ná ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies.
A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vláda Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca. A zase príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.
Verím v Ducha Svätého Pána a Oživovateľa, ktorých vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi.
On hovoril ústami prorokov.
Verím v jednu svätú, katolícku, apoštolskú cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov. A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku Amen.
19.01.2011
Mgr.    Reagovať
Re: Re: vyznanie viery kredo
a ešte niečo k Trojici :
Pápež sv. Damaz I. /366-384/

Počas jeho pontifikátu cisár Teodózius I. zvolal druhý všeobecný koncil do Carihradu v roku 381.
Definoval Božstvo tretej božskej osoby : Verím v Ducha Svätého, Pána a darcu života, ktorý vychádza z Otca, jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov.

Z prvých dvoch koncilov vzišlo dodnes používané Nicejsko-carihradské vyznanie viery.

presne a modlíme sa to takto :
Verím v Ducha Svätého Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi on hovoril ústami prorokov. atď.
Verím a vyznávam učenie o Najsvätejšej Trojici, tak ako to učí katolícka cirkev.
Tak preto sa v tomto nezhodneme.

Tak potom prečo máme v JKS
/jednotný katolícky spevník /
pieseň :
Najsvätejšia trojica jeden Bože
nech ťa chváli celý svet, jak len môže, chcem ťa vždy milovať, večne zvelebovať. Buď od nás vždy chválená Trojica nerozdielna.

Ježišovi ďakujme láskavému i Duchu česť vzdávajme presvätému Boh Syn nás vykúpil a Duch k nám zostúpil. Buď od nás...

Ďalšia pieseň :
O Trojica najsvätejšia o jednota najdivnejšia, daj nech každý ťa vyznáva, Trojjednému chválu vzdáva.

Otec, tys jak bles slnečný, Syn je sťaby ľúč tvoj večný, Duch Svätý je oboch plameň až na veky vekov amen.

Učenie o najsvätejšej Trojici vyplýva zo svätých kníh. Totiž, že v Bohu sú tri Božské Osoby - BOH-otec, BOH-syn a BOH Duch Svätý.

Zo svätého písma vyplýva, že i Duch Svätý je Osobou a Bohom.
Že je osobou, dokazuje, že sväté písmo mu pripisuje činnosť, ktorú môže vykonávať iba osoba.
napríklad hovorí, že Duch Svätý naučí apoštolov, čo majú hovoriť (Lk 12,12) , že bude s nimi prebývať
/ Jn 14,16 a 1 Kor 3,16 / , že ich poteší a že im všetko pripomenie :

Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí Vás všetko a pripomenie Vám všetko, čo som vám povedal / Jn 14,26 /
Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému , ako chce.
/1 Kor. 12,11/

Všetky tieto činnosti môže vykonávať iba Osoba. Sväté písmo uznáva teda Svätého Ducha za Osobu, a nie za akúsi "silu" či "energiu" Boha.

Preto vám hovorím : ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu Svätému sa nedopustí. / Mt 12,31 /

Ak by Duch Svätý nebol Bohom, prečo by hriech proti nemu mal byť tak ťažký ?
( hriechy proti Duchu svätému sa neodpúšťajú ani tu na zemi ani vo večnosti )

Dôrazne upozorňujem ešte na toto :
Kristus kázal krstiť v mene Otca i Syna i Ducha Svätého ( Mt 28,19 )
Krstí sa predsa v mene Najsvätejšej Trojice

Keby Kristus bol iba stvorením, Duch Svätý iba neosobnou silou Božou, ako to tvrdia Svedkovia, tak by potom Kristus nemohol takto hovoriť.
Nevidíš , akú neprijateľnú karikatúru Boha ti predkladá učenie Svedkov Jehovových ?

Priateľu, ak hľadáš pravdu, nevidíš, že blud tu bije priam do očí ?

Boha nikdy nikto nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. /Jn. 1,18 /

A ty viac veríš Russellovi ako Kristovi ? Kiež by si prišiel k poznaniu pravdy o Bohu, aby si Ho mohol chváliť z hĺbky duše Slova Otcu i Synu i Duchu Svätému.
19.01.2011
Mgr.    Reagovať
Re: reakcia
Mám vysokoškolské bakalárske vzdelanie I.stupeň a magisterské vzdelanie II.stupeň.

1, Svoj referát si pomenujem podľa toho ako to ja uznám za vhodné.
2, Ja viem komu som uverila a nie som žiadna trstina vetrom lámaná.

Svojím príspevkom a referátom som vás riadne vyrušila, keď som poukázala na Váš vznik, pôvod a zakladateľa.

Dovoľ, aby som ti primenula toto:
Katolícka cirkev je tu 2000 rokov.

Katolícka cirkev - prvýkrát sa takto označuje spoločenstvo kresťanov okolo roku 100 v listoch sv. Ignáca Antiochijského. Svätý Cyril Jeruzalemský ju charakterizuje slovami. Cirkev sa volá katolíckou čiže všeobecnou preto, že je rozšírená po celom svete od jedného kraja zeme až po druhý, aj preto, že všeobecne a bez zvyšku učí všetky pravdy, o viditeľných i neviditeľných, o nebeských i pozemských veciach, ktoré majú ľudia poznať.

Preberali sme netradičné náboženstvo alebo nové náboženské hnutia.

Takže určite mám o tom nejaké poznatky.
Mám skúšku z predmetov religionistika a netradičná religiozita.

Na predmete netradičná religiozita sme preberali nové náboženské hnutia :

mormoni, cirkev zjednotenia, jehovisti, scientologocia, hnutie gralu, modry križ a takto by som mohla menovať ďalšie.

Univerzita na ktorej som študium ukončila tieto predmety preto zaradila, povedali, že budú proti takýmto učeniam
všemožnými a ďalšími prostriedkami
( vedomosťami, poznatkami, informáciami, empirickými poznatkami a skúsenosťou, bojovať. )

Na ďalšom predmete Drogy závislosti a prevencia sme preberali látkové a nelátkové závislosti.
nelátkové závislosti obsahovali aj závislosť na sekte.
( vplyv manipuláciu, znaky sekty, nábor atd )

Na ďalšom predmete sociálna pedagogika
bola jedna časť zameraná na pomoc rodinám v rôznej životnej situácii a jedna z nich bola :

-rodina, ktorá je v područí a závislá na sekte ( pomoc, vysvetlenie, a upozornenie rodine, ktorá sa nachádza v tomto úskalí.
19.01.2011
Mgr.    Reagovať
krst u svedkov
Prečítaj si nový príspevok sviatosť krstu.

Tak určite ten váš krst je nejaký spochybniteľný.
Tak tu súhlasím, že krst u svedkov nezmýva dedičný hriech.
/ krstí v katolíckej cirkvi vysvätený kňaz, diakon, biskup/
Ja tvrdím, že ani pred katolíckou a tradičnou kresťanskou cirkvou
/ katolíckou,grekokatol.pravosl/ ,nie je ani platný, ja o tom silne pochybujem.
Pochybujem aj o tom či ste vôbec kresťania v pravom slova zmysle.
A či tento váš krst je platný, sú tu veľké pochybnosti. Dovoľím si tvrdiť, že naďaľej aj po tom vašom krste v spoločenstve svedkov jehovových , ostávate pohanmi.
08.02.2007
David C    Reagovať
Jehovovi Svedkovia
Takže môj zlatý autor - kazaťeľ tohto science fiction.... Ja osobne si myslím, že si zarytým odporcom Svedkov Jehovových, lebo normálny človek nemôže napísať takéto niečo. Svätá trojica neexistuje!!! Len mi odpovedz prosím Ťa - čo je podla teba Svätý Duch.? Podľa Sv.Jeh. je Svätý Duch, ktorý sa spomína v biblii časť Jehovu /Jahve/. Neexistujú žiadne 3 osoby. Je iba Jehova a jeho syn Ježiš Kristus. A Jehovovi svedkovia neuctievajú žiadne modly, obrazy, krížiky, ružence...... Jednoducho to neexistuje podľa biblie. Všetky tieto zvyky boli pridané Vatikánom po dlhé stáročia, aby vyhovovali katolíckej cirkvi, aby si ľudí držala na obojku. Jednoducho si to niekto vymyslel a všetko sa zmenilo. Asi z jedna z najväčších zmien prišla v stredoveku, keď cirkev zistila, že majetok sa začal strácať, lebo kňazi mali deti a tie potom dedili následne majetok. Katolícka cirkev sa rozhodla preto kňazom udeliť celibát..... a je toho strašne veľa čo katolícka cirkev po stáročia zmenila a nič vo svojej viere nezachovala v pôvodnom znení biblie. A pre toto sa zakladateľ Jehovových Svedkov v USA asi pred 150 rokmi rozhodol pátrať po starej, nesfalšovanej biblickej pravde a viem že sa mu to podarilo. Keď sa každý z nás nad tým logicky zamyslí tak príde na to kto koho klame a ktoré je to náboženstvo pravé!!!
18.10.2010
Mgr.    Reagovať
Re: Jehovovi Svedkovia
Je až zarážajúce, že v tvojom diskusnom príspevku je, že svätá Trojica neexistuje, že ako hlboko sa mýliš, ale na tento omyl prídeš až na Božom a osobnom súde v hodine smrti, ale na toto poznanie o pravde a existencii Svätej Trojice bude pre Teba už príliš neskoro.

Učenie o najsvätejšej Trojici vyplýva zo svätých kníh. Totiž, že v Bohu sú tri Božské Osoby - BOH-otec, BOH-syn a BOH Duch Svätý.

Zo svätého písma vyplýva, že i Duch Svätý je Osobou a Bohom. Že je osobou, dokazuje, že sväté písmo mu pripisuje činnosť, ktorú môže vykonávať iba osoba.
napríklad hovorí, že Duch Svätý naučí apoštolov, čo majú hovoriť (Lk 12,12) , že bude s nimi prebývať / Jn 14,16 a 1 Kor 3,16 / , že ich poteší a že im všetko pripomenie :
Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí Vás všetko a pripomenie Vám všetko, čo som vám povedal / Jn 14,26 /
Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému , ako chce. /1 Kor. 12,11/

Všetky tieto činnosti môže vykonávať iba Osoba. Sväté písmo uznáva teda Svätého Ducha za Osobu, a nie za akúsi "silu" či "energiu" Boha. Preto vám hovorím : ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu Svätému sa nedopustí. / Mt 12,31 / Ak by Duch Svätý nebol Bohom, prečo by hriech proti nemu mal byť tak ťažký ?
( hriechy proti Duchu svätému sa neodpúšťajú ani tu na zemi ani vo večnosti )

Dôrazne upozorňujem ešte na toto :
Kristus kázal krstiť v mene Otca i Syna i Ducha Svätého ( Mt 28,19 )

Keby Kristus bol iba stvorením, Duch Svätý iba neosobnou silou Božou, ako to tvrdia Svedkovia, tak by potom Kristus nemohol takto hovoriť.
Nevidíš , akú neprijateľnú karikatúru Boha ti predkladá učenie Svedkov Jehovových ?

Priateľu, ak hľadáš pravdu, nevidíš, že blud tu bije priam do očí ?

Boha nikdy nikto nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. /Jn. 1,18 /
A ty viac veríš Russellovi ako Kristovi ? Kiež by si prišiel k poznaniu pravdy o Bohu, aby si Ho mohol chváliť u hĺbky duše Slova Otcu i Synu i Duchu Svätému.
17.10.2010
Mgr.    Reagovať
Re: Jehovovi Svedkovia
Týmto jedným mojím príspevkom musím reagovať na to všetko čo som si tu prečítala v tejto diskusii a chcem napísať toto :

ide o príspevky o najsätejšej trojici a prikladám svoj nám a postreh z odbornej literatúry :
-od Wladislava Majka Svedkovia ?
Kto sú a šo učia Svedkovia Jehovovi
vydalo Seleziánske katechetické stredisko Bratislava 1992 str. č. 31 Nasvätejšia trojica

Russell si dokonca nedal ani tú námahu, aby preštudoval a popznal učenie Cirkvi o tejto základnej pravde kresťanstva.
( učenie o Najsvätejšej trojici ) Tvrdí a s ním to opakujú svedkovia aý do dnešných čias, že "trojica" to sú traja Bohovia v jednej osobe.

Zatiaľ čo Cikvek učí inak, že je jeden Boh, ale v troch osobách. Teda sú tri Božské osoby v jednej Božskej bytosti, v jedinom Bohu.

Mohli by sme pripomenúť, čo sme sa kedysi učili o Najsvätejšej Trojici. Rovnako to učia katolíci, protestanti, pravoslávni i všetci kresťania, že nie traja Bohovia v jednej osobe ale opačne :
- tri osobya v jedinom Bohu.

A vtedy niet rozporu, lebo Nekonečný môže byť iba jeden. Ak hovoríme, že je jeden Boh v troch Osobách, niet rozporu, lebo ide o dva rozdielne pojmy BOH a OSOBA.

Nie tu rozporu ani s rozumom, ani so svätým písmom. Je to tajomstvo, zjavená pravda. Tažká na pochopenie, ale istá, lebo to zjavil sám Boh. Od neho vieme, že je jeden BOH - Otec, syn a Duch Svätý.

Nepravdivo a nespravodlivo nám svedkovia
vytýkajú, že u nás platí 3 rovná sa jeden.

Nie je tomu tak, pretože netvrdíme že sú traja Bohovia, ale ýe je jeden BOH v troch osobách.

Jedným z dôvodov, prečo odmietajú Svedkovia očenie o trojici, je ten, že neuzávajú v Bohu žiadne tajomstvo. Podľa nich sa dá všetko pochopiť a vysvetliť len ľudským rozumom. Zabúdajú, že Boh je vo svojej prirodzenosti nekonečný, a teda že žiadny stvorený rozum hoci najgeniálnejší nemôže Boha pojať.

Keby bolo možní Pána Boha úplne pojať a pochopiť našim rozumom, vytedy by to nebol Boh. Bol by to iba boh vytvorený podľa našej predstavy a nášho obrazu.

Práve takéhoto Boha
( poznámka : vytvoreného podľa našej ľudskej predstavy a obrazu ) hlásajú Svedkovia Jehovovi. Už len pre toto je ich učenie podozrivé, lebo to, že Boha nie je možné pochopiť našim ľudským rozumom, hovorí nielen náš rozum ale i Písmo sväté.

dúfam, že som týmto mojim príspevkom zneistila všetkých odporcov a tých ktorí učenie o Nasvätejšej trojice odmietajú a neuznávajú ho a nesúhlasia snim.

poznámka autora : Mám vysokoškolské vzdelanie II.stupňa
predmety na fakulte :
1,Religionista
2,netradičná religiozita
18.10.2010
Mgr.    Reagovať
Re: aka je pravda?
Týmto jedným mojím príspevkom musím reagovať na to všetko čo som si tu prečítala v tejto diskusii a chcem napísať toto :

ide o príspevky o najsätejšej trojici a prikladám svoj námet a postreh z odbornej literatúry :

-od Wladislava Majka Svedkovia ?
Kto sú a čo učia Svedkovia Jehovovi
vydalo Seleziánske katechetické stredisko Bratislava 1992 str. č. 31 Nasvätejšia Trojica

Russell si dokonca nedal ani tú námahu, aby preštudoval a popznal učenie Cirkvi o tejto základnej pravde kresťanstva.
( učenie o Najsvätejšej trojici )

Tvrdí a s ním to opakujú svedkovia až do dnešných čias, že "trojica" to sú traja Bohovia v jednej osobe.

Zatiaľ čo Cikvek učí inak, že je jeden Boh, ale v troch osobách.
Teda sú tri Božské osoby v jednej Božskej bytosti, v jedinom Bohu.

Mohli by sme pripomenúť, čo sme sa kedysi učili o Najsvätejšej Trojici.
Rovnako to učia katolíci, protestanti, pravoslávni i všetci kresťania, že nie traja Bohovia v jednej osobe ale opačne :
- tri osoby a v jedinom Bohu.

A vtedy niet rozporu, lebo Nekonečný môže byť iba jeden. Ak hovoríme, že je jeden Boh v troch Osobách, niet rozporu, lebo ide o dva rozdielne pojmy BOH a OSOBA.

Nie je tu rozporu ani s rozumom, ani so svätým písmom. Je to tajomstvo, zjavená pravda. Tažká na pochopenie, ale istá, lebo to zjavil sám Boh. Od neho vieme, že je jeden BOH - Otec, syn a Duch Svätý.

Nepravdivo a nespravodlivo nám svedkovia
vytýkajú, že u nás platí 3 rovná sa jeden.

Nie je tomu tak, pretože netvrdíme že sú traja Bohovia, ale že je jeden BOH v troch osobách.

Jedným z dôvodov, prečo odmietajú Svedkovia očenie o trojici, je ten, že neuzávajú v Bohu žiadne tajomstvo.

Podľa nich sa dá všetko pochopiť a vysvetliť len ľudským rozumom. Zabúdajú, že Boh je vo svojej prirodzenosti nekonečný, a teda že žiadny stvorený rozum hoci najgeniálnejší nemôže Boha pojať.

Keby bolo možní Pána Boha úplne pojať a pochopiť našim rozumom, vytedy by to nebol Boh. Bol by to iba boh vytvorený podľa našej predstavy a nášho obrazu.

Práve takéhoto Boha
( poznámka : vytvoreného podľa našej ľudskej predstavy a obrazu ) hlásajú Svedkovia Jehovovi.
Už len pre toto je ich učenie podozrivé, lebo to, že Boha nie je možné pochopiť našim ľudským rozumom, hovorí nielen náš rozum ale i Písmo sväté.

dúfam, že som týmto mojim príspevkom zneistila všetkých odporcov a tých ktorí učenie o Nasvätejšej trojice odmietajú a neuznávajú ho a nesúhlasia snim.

poznámka autora : Mám vysokoškolské vzdelanie II.stupňa
predmety na fakulte :
1,Religionista
2,netradičná religiozita
30.08.2009
miguel    Reagovať
Obrat, ktorý by nikto nečakal
Budete prekvapený, ale autor, ktorý písal tento článok radikálne zmenil názor. Ako k tomu došlo? Skúmaním Písma, modlitbami, vnímaním udalostí vo svojom živote. V najbližšom čase chcem uverejniť článok: Je trojica pravdou o Bohu? Bude to oveľa kvalitnejší rozbor ako tento.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.