referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Piatok, 8. decembra 2023

Pobox

ATLAS

Prihlásenie

@atlas.sk
Zaujímavosti o referátoch
Spoločenstvo: Cirkev a jej ...
Meno:
E-mail:
Nadpis:
Text príspevku:
17.02.2011
berco    Reagovať
reakcia
A keby aj? Asi každý kto nesúhlasí s katolíckou cirkvou musí byť "jehovista". A pritom ak si napíšeš -Velký Babylon, a stlačíš Enter, tak sa dočítaš z mnohých kresťanských smerov, že babylonskou neviestkou je katolícka cirkev. Nechcel by som byť na tvojom mieste ,ked bude Boh konať. Hriechy tejto cirkvi sa nahromadili až do neba.....
17.02.2011
Mgr.    Reagovať
Re: reakcia
Také hrubé klamstvo, som už dávno nepočula.

Toto nemá obdobu takýto útok na cirkev.
Dúfam, že aj ty si ďalší pokrstený katolik, ktorý sa dal k svedkom.

Hlavná vec, že vy ste tí najláskavejší ľudia na svete. Vieš v písme je napísané : Kto o sebe tvrdí, že nemá hriech, klame sám seba a niet v ňom pravdy.

Prosím ťa doštuduj si to máš v tom riadne medzery.

Teraz hovor o hriechoch svedkov.

Ako tí , ktorí opustili katol. cirkev a dali sa k vášmu učeniu a posolstvu, ako sa tí spreneverili svojmu krstu.
12.02.2011
berco    Reagovať
Katolicizmus
Katolícka cirkev vznikla v 4.storočí n.l.-Konštantínovým ediktom. Toto už nabola žido-kresaťanská cirkav(obec), ale pohansko-kresťanská. Cize tzv.kresťanstvo-náhražka. Už z toho ,že táto falošná forma kresťanstva(burina), sa spojila so svetom, je zrejme , že sa neriadi učením Ježiša. Jakub 4:4. Vznikom tejto odpadlíckej formy kresťanstva, sa splnilo to čo bolo predpovedané v .2.solúnčanom 2:3-"Nech vás nikto nijako nesklame. Lebo prv musí prísť odpadnutie a zjaviť sa človek neprávosti, syn zatratenia." A až v posledných dňoch má byť obnovená Kristová cirkev. Matúš 24:31, Izaiáš 2:2. No a katolícka cirkev to určite nebude. Zjavenie 17:1-6
14.02.2011
Mgr.    Reagovať
Re: reakcia
Ty si tiež určite jehovista. Učenie svedkov jehovových je v rozpore s náukov katolcíkej cirkvi toto treba povedať na rovinu.

Toto učenie, a poslaním s ktorým prichádzate je pre kresťanstvo neprijateľné a nezlučiteľné.

prečo taká nenávisť k cikrvi ?
To zakrývanie odporu ku katolíckej cirkvi je take evidentné a už sa ho ani nesnažíte zakrývať.
Ku krížu máte priam až odpor.

A čo vaši ľudskí zakladatelia ?

Zakladatelia hnutia svedkov jehovových
1, Russell
2, Ruterford
3, Náthan Knnor
4, Frederick W.Francz
5, Milton G.Henschel

Predstavenstvo organizácie svedkov sídlo v Brookline tu sa nachádza ústredný Bétel - redakcie tlačiarne, knihy, časopisy a veľké tlačiarne.

Riadiacia činnosť ústredia v Brooklyne sa realizuje pomocou hierarchického územného členenia organizácie :
Najnižšia organizačná zložka - ZBOR
-niekoľko desiatok zvestovateľov
má pridelených 200-300 bytov a viac podľa počtu svedkov v oblasti
20 zborov tvorí kraj
niekoľko krajov dohromady tvorí OBLASŤ
oblasti sú začlenené do ZON
Oblasť je riadená odborníčkou zo Strážnej veže

Existujú rôzne typy dozorcov :
1, cestujúci
2,krajskí
3, oblastný
4, zonálny
Riadiaca činnosť ústredia v Brooklyne sa realizuje pomocou hierarchického územného členenia organizácie :

Predstavenstvo zboru - formálne tvorí rada starších - navrhuje odbočke kandidátov na funkcionárov zboru
-predsedajúci dozorcovia
-tajomník
-dozorca služby
-dozorca teokratickej školy
-vedúci študijných skupín
-zvestovatelia /najnižší stupeň tkz.rádoví veriaci/
-pionierom /zvestov.činnosť 100 hod.mesačne /
-zvláštny priekupníci /zvestov. činnosť 150 hod. mesačne + 50 dodatočných návštev /
-pomazaný zostatok

Pri 100 až 150 hod. mesačne zvestov. činnosti, kedy vlastne chodíde a stíhate zamestnanie ?

Ďaľej s kontakte pri nábore využíva zvestovateľ techniku, ktorá sa nazýva tieňová argumentácia

Ďaľej využívajú aj termín poďme spolu hľadať pravdu. / treba hľadať pravdu /

Tieto všetky znaky, čo som uviedla spĺňa táto náboženská spoločnosť svedkov jehovových, uviedla som aj organizačnú a hierarchickú štruktúru.

Záver : prísna hierarchická a organizačná štruktúra, čo je jeden zo znakov pre nové náboženské spoločnosti a hnutia. / sekty /

Ďalším znakom je zatajovanie vodcu a hierarchickej a oganizačnej štruktúry.
Vôbec nikde nehovoríte o najvyššom vedení svedkov jehovových.
14.02.2011
Mgr.    Reagovať
Re: Katolicizmus
Dovoľ, aby som ti primenula toto:
Katolícka cirkev je tu 2000 rokov.
kniha : Na Petrovol stolci I /autor V. Judák /
Katolícka cirkev - prvýkrát sa takto označuje spoločenstvo kresťanov okolo roku 100 v listoch sv. Ignáca Antiochijského.
Svätý Cyril Jeruzalemský ju charakterizuje slovami. Cirkev sa volá katolíckou čiže všeobecnou preto, že je rozšírená po celom svete od jedného kraja zeme až po druhý, aj preto, že všeobecne a bez zvyšku učí všetky pravdy, o viditeľných i neviditeľných, o nebeských i pozemských veciach, ktoré majú ľudia poznať.

ustanovenie Eucharistie :

Matúš 26, 26-29
Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac :

Vezmite a jedzte : toto je moje telo.
Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac : Pite z neho všetci : toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.

ustanovenie Eucharistie :
Marek 14, 22-25

Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho, a dával im, hovoriac Vezmite toto je moje telo.
Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili. A povedal im : Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých.

Ustanovenie Eucharistie :

Lukáš 22, 14-20
Keď prišla hodina, zasadol za stôl a apoštoli s ním. Tu im povedal : Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť.
Lebo hovorím vám : už ho nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve.
Vzal kalich, vzdával vďaky a povedal : Vezmite ho a rozdeľte si ho medzi sebou. Lebo hovorím vám : Odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo.

Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac : Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.

Podobne po večeri vzal kalich a hovoril : Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.

Ježiš o Euchaistickom chlebe :
Ján 6, 27
Nezháňajte sa za pominuteľných pokrkom. ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka.

Jan 6, 52-58
Kto je moje telo a pije moju krv má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.
Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj.
Kto je moje telo a pije moju krv , ostáva vo mne a ja v ňom.
Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba a, nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb bude žiť naveky.

Prvý, ktorý písomne zachytáva správu o ustanovení Eucharistie, je svätý apoštol Pavol / okolo roku 57 /

svätý Peter 42-64/67
Svätý Peter, významný a prvý apoštol.
V mene dvanástych vyznal, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn / Mt 16-16/

Petrovo vyznanie a jeho primát :
Mt 16 18-19
A ja Ti hovorím, Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Tebe dám KĽÚČE od nebeského
kráľovstva : čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.
04.07.2006
cleo    Reagovať
Katolicizmus
Katolicizmus = z velkej casti pohanstvo. Obsahuje mnozstvo vymyslov papezov, ktori sa vydavaju za zastupcov Jezisa. Tomu hovorim ruhanie.
15.01.2011
Mgr.    Reagovať
Re: Katolicizmus
Musím reagovať na úvod tvojho príspevku

-- z veľkej časti pohanstavo :
Literatúra : Na Petrovom stolci I. od autor Viliam Judák

Kresťania v 1. storočí sa stránili divadiel, bojov gladiátorov a podobných zábav, ktoré ohrozovali ich vieru, a mravy.

Tiež sa zriekali nevhodných zamestnaní aj
za cenu nevýhod už na začiatku
katechumenátu.

Dovoľ, aby som Ti pripomenula, že v čase prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána / 284-305/ sa začalo v roku 303 vypaľovaním kostolov a pálením kresťanských kníh, niekoľko mesiacov po prvom edikte bol vydaný ďalší
/ spolu 4 tzv. krvavé edikty /

Diklecián prikazoval vrhnúť do väzenia najskôr predstaviteľov kresťanských obcí. Väzenia sa natoľko zaplnili, biskupmi, kňazmi a diakonmi,lektormi
že chýbalo miesto pre obyčajných vinníkov :

preto prikázal na slobodu prepustiť tých, ktorí by priniesli obetu bôžikom.

Tých, ktorí kládli odpor, mali trýzniť, mučením a odsúdiť na smrť. Dôsledky, všetkých týchto počínaní sa ukázali menšie, ako cisár očakával.

Euzébius opisuje situáciu takto : Strach z toho, čo nám hrozilo mocnel. Takmer sa to podarilo, tomu skoro, najstrašnejšiemu proroctvu nášho Pána, že by to možno šokovaloi vyvolených.
Všetci boli vydesení.

Kresťanov sa však nepodarilo zastrašiť, tým menej vyplieniť zo spoločnosti a medzi prívržencami pohanských náboženstiev popularita cisára radikálne nevzrástla.

Medzi obeťami boli : sv. Lucia, Agnesa, Bibiana, Šebastián, Pankrác, Sotér, Lucián...

O jednej africkej skupine sa zachovali súdne spisy - Saturnina a jeho spoločníkov prekvapili cisárski vojaci pri nedeľnej bohoslužbe.

Práveže prví kresťania radšej obetovali svoje životy, radšej podstúpili mučenie a smrť, odmietali sa klaňať a prinášať obetu pohanským bohom a bôžikom.

Čo si vôbec o sebe myslíte, že ste tí najláskavejší a najmorálnejší ľudia na svete ?
Trošku pokory by vám určite neuškodilo.
Neháčte celý kresťanský svet do jedného vreca.
Sú aj v dnešnom svete kresťania, ktorí si plnia všetky požiadavky , povinnosti a svoje krsné záväzky, tak ako im to hovorí ich tradičná cirkev v ktorej boli pokrstení a vychovaní.

Mnohí kresťania v svätej zemi a v niektorých krajnách, kde sú v menšine sú prenasledovaní, ohrozovaní, a zabíjaní.

Viď napr. kostol koptských kreťanov v Alexandrii, v Egypte v čase sviatkov pokoja, lásky, dokážu dať nálož, a tak ohroziť ľudí, ktorí sa prišli počas vianočných sviatkov pomodliť na nový rok do kostola.
23.10.2006
luba    Reagovať
ako vznikol katolicizmus...
Nikdy mi nebolo jasné, kedy vznikol úrad papežov. Súhlasím s cleom, ze papezi nie su nastupnici apostolov. ved biblia pise iba o "diakonos" t. j. starsich v zbore a veducom zbore, ktory tvorila skupina apostolov. Okrem toho boli cestujuci dozorcovia, ktori nabadali krestanske zbory v inych mestach a evanjelisti. V 4.storoci pohan rimsky cisar Konstantin zvolal koncil, kde on- pohan, ktory nemal ani ponatia, o com je krestanstvo a viera v Krista, zalozil katolicizmus = vseobecnu cirkev. Sam sa stal krestanom az tesne pred smrtou.Mnohe rimske pohanske zvyky, tradicie a nauky zmiesal s krestanstvom. Vznikla nejaka zmes, z ktorej urobil statne nabozenstvo.Ti, ktori sa zucastnili tohto koncilu a ich zaujmom bolo presadit prvotne krestanstvo, neuspeli. Ako by aj mohli odporovat slovu sameho cisara Konstantina?to je teda "cirkev", ktoru ospevujes... Grekokatolici maju primes greckych filozofii a rimokatolici zase rimskych. V sucasnosti sa katolicizmus sa coraz viac odchyluje od prvotneho krestanstva, ktore zalozil Kristus. Skoda, ze potom na zaklade ich pokryteckych skutkov mnohi zanevru na Boha alebo vyhlasia, ze Boh neexistuje. Ini tvrdia, ze to nie je viera ale biznis. Boh ich bude sudit za to, ako ho reprezentuju....!
15.01.2011
Mgr.    Reagovať
Re: ako vznikol katolicizmus...
svätý Peter 42-64/67 prvý pápež

Svätý Peter, významný a prvý apoštol.
V mene dvanástych vyznal, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn / Mt 16-16/

Prvý, ktorý písomne zachytáva správu o ustanovení Eucharistie, je svätý apoštol Pavol / okolo roku 57 /

Petrovo vyznanie a jeho primát :
Mt 16, 18-19
A ja Ti hovorím, Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Tebe dám KĽÚČE od nebeského
kráľovstva : čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.

Dovoľ, aby som pripomenula, že Katolícka cirkev je tu 2000 rokov.

Katolícka cirkev - prvýkrát sa takto označuje spoločenstvo kresťanov okolo roku 100 v listoch sv. Ignáca Antiochijského.
Svätý Cyril Jeruzalemský ju charakterizuje slovami. Cirkev sa volá katolíckou čiže všeobecnou preto, že je rozšírená po celom svete od jedného kraja zeme až po druhý, aj preto, že všeobecne a bez zvyšku učí všetky pravdy, o viditeľných i neviditeľných, o nebeských i pozemských veciach, ktoré majú ľudia poznať.

cirkev a sviatosti
Po zmrtvychvstaní sa Kristus zjavil Petrovi, pričom mu odovzdal pastiersku moc nad Cirkvou / Jn 21, 15-18 /

Ježiš udeľuje Petrovi pastiersky úrad cirkvi :
Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra, Šimon syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo ? Odpovedal mu : Áno Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal : Pas moje baránky.
Opýtal sa ho aj druhý raz : Šimon, syn Jánov, miluješ ma ? On mu odpovedal : Áno Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal : Pas moje ovce.

Pýtal sa ho tretí raz : Šimon, syn Jánov, máš ma rád ? a povedal mu : Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád
Ježiš mu odpovedal : Pas moje ovce.

ustanovenie Eucharistie :

Matúš 26, 26-29
Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac :

Vezmite a jedzte : toto je moje telo.
Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac : Pite z neho všetci : toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.

Jan 6, 52-58

Kto je moje telo a pije moju krv má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.

Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj.
Kto je moje telo a pije moju krv , ostáva vo mne a ja v ňom.
Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba a, nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb bude žiť naveky.

Záver :
Ako uskutčňujete tieto slová ? Pán Ježiš jasne hovorí, vezmite a jedzte vezmite a pite.

Kto je moje telo a pije moju krv má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.

Ako uskutočňujete a napĺňate tieto slová ?
15.01.2011
Mgr.    Reagovať
Re: konštantínova cirkev?
Dovoľ, aby som ti primenula toto:
Katolícka cirkev je tu 2000 rokov.

Katolícka cirkev - prvýkrát sa takto označuje spoločenstvo kresťanov okolo roku 100 v listoch sv. Ignáca Antiochijského.
Svätý Cyril Jeruzalemský ju charakterizuje slovami. Cirkev sa volá katolíckou čiže všeobecnou preto, že je rozšírená po celom svete od jedného kraja zeme až po druhý, aj preto, že všeobecne a bez zvyšku učí všetky pravdy, o viditeľných i neviditeľných, o nebeských i pozemských veciach, ktoré majú ľudia poznať.

ustanovenie Eucharistie :

Matúš 26, 26-29
Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac :

Vezmite a jedzte : toto je moje telo.
Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac : Pite z neho všetci : toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.

ustanovenie Eucharistie :
Marek 14, 22-25

Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho, a dával im, hovoriac Vezmite toto je moje telo.
Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili. A povedal im : Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých.

Ustanovenie Eucharistie :

Lukáš 22, 14-20
Keď prišla hodina, zasadol za stôl a apoštoli s ním. Tu im povedal : Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť.
Lebo hovorím vám : už ho nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve.
Vzal kalich, vzdával vďaky a povedal : Vezmite ho a rozdeľte si ho medzi sebou. Lebo hovorím vám : Odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo.

Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac : Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.

Podobne po večeri vzal kalich a hovoril : Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.

Ježiš o Euchaistickom chlebe :
Ján 6, 27
Nezháňajte sa za pominuteľných pokrkom. ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka.

Jan 6, 52-58
Kto je moje telo a pije moju krv má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.
Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj.
Kto je moje telo a pije moju krv , ostáva vo mne a ja v ňom.
Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba a, nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb bude žiť naveky.

Prvý, ktorý písomne zachytáva správu o ustanovení Eucharistie, je svätý apoštol Pavol / okolo roku 57 /

svätý Peter 42-64/67
Svätý Peter, významný a prvý apoštol.
V mene dvanástych vyznal, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn / Mt 16-16/

Petrovo vyznanie a jeho primát :
Mt 16 18-19
A ja Ti hovorím, Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Tebe dám KĽÚČE od nebeského
kráľovstva : čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.
05.12.2006
Rado    Reagovať
klam na klam
Katolícka cirkev vníma všetky náboženstvá ,cirkvi, hnutia a rády ako sekty,čiže včetko čo je iné ako oni je zlé a nepravé.Protim si katolícka cirkev je ta nejhoršia SEKTA aká tu kedy bola zo všetkymi znakmi sekty od neomylnosti vodcu,výnimočnosti členov(len oni budú spasený),vymývanie mozgov(pozor na astrologiu a pod.Nič sa neučte my vám všetko potrebné povieme) atď.
TAkže opevovanie tejto cirkvi (zase len frázami) sa mi zdá choré a môže to robiť len človek bez vlastného údudku.
15.12.2010
Mgr.    Reagovať
Re: klam na klam
sú oveľa horšie sekty .

poznáš definíciu slova sekta :
samostatné náboženské spoločenstvo, odtrhnuté od oficiálnych cirkví.
V nemeckých publikáciách sa pouýívajú nové pojmy náboženská sekta.

V publikáciách, ktoré pochádzajú z Ameriky sa používa zväčša pojem deštruktívny kult.

ešte si povedzem definíciu cikrvi :

V cirkvi je pozornosť veriacich upriamená na osobu Ježiša KRISTA.
najznámejšie sekty :
apokalyptické kulty
cirkev zjednotenie /munisti /
Here Krišana
Hnutie Grálu
joga
New age
satanizmus
scietologická cirkev
svedkovia jehovovi
tai či
rodina lásky
hnutie nazaret
tibetský budhizmus
11.10.2008
Jana Barteková    Reagovať
konštantínova cirkev?
Tvrdiť, že Cirkev katolícku založil cisár Konštantín, je smiešne, sám sa dál lpokrstitž rok pred smrťou, ak vydal milánsky edikt, aby kresťania nebli prenmasledovaní od pohanov, asi už museli nejakí existovať, prvý cisár, ktorý prenasledo-val kresťanov bol v v roku 64 Nero. máme o tom viaceré historické správy.tvrdiť, že sírenie kresťanstva sa dialo len mečom je klamstvo, azda Cyril a Metod prišli k nám s mečami v ruke? Boli pozvaní našimi vladármi, ktorí ich prosili o dar kresťanstva, viem, že niekde došlo aj k násilu, napr. v Sasku, ale autorom nebol žiadny biskup, ale cisár Karol Veľký známy bojovník. Pre kresťanov pohania nie sú sektou, sekta je niečo iné, pohanské nábotženstvá majú isté morálne hodnoty, sekty majú len za cieľ vlastné obohatenie.Ktorú dogmu od starovekého cisára prijala cirkev za svoju? Vymenuj
23.03.2006
Jana    Reagovať
prava viera?
Zaujimalo by ma, preco si myslis, ze prave krestanska viera je "spravna" viera? Myslis, ze zidia, moslimova a pod. si tiez myslia, ze "Kristova Cirkev je aj Cirkvou pre zidov, mohamedanov, budhistov..." A vies, ze jednym z papezov bola zena, ktorej sa podarilo otehotniet (urcite nie z ducha svateho)? Oslavujes tu svoju cirkev, ktora je v skutocnosti taka pokrytecka, ze to az mozne nie je... hlasa chudobu, ale sama je taka bohata, az mi to dviha zaludok. Hlasa mier, ale vzdy sa krestania snazili niekoho obratit na "pravu vieru" mecom a prelievanim krvi. Kelti, Vikingovia atd. neprijimali krestanstvo dobrovolne... naco? Mali svoju vieru, svojich bohov, svoje nabozenstvo, ale krestanski fanatici, ktori nevideli dalej od svojho nosa ich museli vrazdit v mene viery. Tak aka je teda krestanska cirkev???
06.02.2007
Luc    Reagovať
Re: prava viera?
budhizmus nie je viera moja zlata
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.