referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miroslava
Nedeľa, 5. apríla 2020

Pobox

ATLAS

Prihlásenie

@atlas.sk
Zaujímavosti o referátoch
Meno:
E-mail:
Nadpis:
Text príspevku:
20.03.2005
flut    Reagovať
Planéta-X
Dvanásť planét?
Planéta-X je tu. Naposledy tu bola s velkou kométou a záznamy sú opísané v Biblii počas exodu židov z Egypta. Vtedy mal Mojžiš 80 rokov, potom ale prišla Planéta-X (v Biblii je to Hospodin), ktorá má 6 satalitov-mesiacov. Odtial pochádza symbol židovského šesťramenného svietnika. Vtedy Mojžiš zomrel a mal 120 rokov. To znamená 40 rokov po exode sa ukázala Planéta -X a Mojžišov následník Jozua spomína tento okamih a tento príbeh je známy ako: Jozuov dlhý deň.
Jozua spomína (10:11), že Hospodin na nich metal veliké kamene z neba (tiež nie z oblakov, ale z vyšších sfér) a mreli. Viac bolo tých, ktorí zomreli od kameňov toho krupobitia, ako tých, ktorých pobili synovia Izraelovi mečom. Toto sú reálne podklady k vysvetleniu si týchto skutočností pomocou fyziky a nie kreacionisticky. Velmi dobre vieme, že oblasť Sumerov sa vyznačovala tým, že planétam dávali vo všeobecnosti mená bohov. Biblické pomenovanie boha - Hospodin zástupov podlieha tomuto podozreniu, pretože vystupuje ako ten, čo ničí, pritom ale Dávid, Izajáš, Jozua a ďalší sa zdajú byť na základe týchto popisov očitými svedkami, ako keby to zažili na vlastnej koži. Vzývajú a oslavujú boha – Hospodina zástupov. To ale nie je pravda, očitým svedkom bol z nich len Jozua, ktorý bol najprv sluhom a potom pomocníkom Mojžišovým (okolo 1230 p.n.l).
Jozua, je ten, čo vydobil po Mojžišovej smrti zaslúbenú zem, stal sa jeho nástupcom. Dávid prišiel na scénu až o 230 rokov (okolo 1000 p.n.l) pozdejšie a tu chcem poukázať na živú pamäť Izraela ako národa, na navštívenie Hospodina zástupov. Je veľmi zaujímavé, že Dávid bol o tejto udalosti príliš dobre informovaný a návšteva Hospodina zástupov (planéty) musela zanechať v pamäti Izraelského kmeňa vedeného Mojžišom príliš hlboké stopy. Izajáš, bol prorokom počas rozdeleného královstva asi 480 rokov po Mojžišovi (okolo 750 p.n.l). Jozua však, bol očitým svedkom týchto udalostí. Jozua bol aj svedkom začiatočných udalostí odchodu Izraela z otroctva v Egypte, kde sa počas tohto odchodu udiali „zázraky“, ktoré môžu mať jedine racionálne vysvetlenie. Kupodivu to bol tiež Hospodin. Títo traja vedeli veľmi dobre komu sa klaňajú a vedeli s istotou o čom hovoria. „Hospodin zástupov“ - je stredoveký výraz pre velitela vojska, jednotky, skupiny – proste veliaci a riadiaci. Keď si položíme otázku, komu velil, prípadne čo riadil, tak v našom prípade, vo vzťahu k planétam, vystupuje ako boh-planéta, ktorá má vplyv nad ostatné planéty „riadi a diriguje“ – ovplyvňuje všetky planéty v slnečnej sústave svojou gravitáciou a magnetickým poľom. Ničí a zároveň oslobodzuje (oslobodzuje - má hlbší zmysel a o tom si povieme na inom mieste). Celosvetová potopa bola zapríčinená dvanástou planétou. Následky a celý priebeh potopy, posuvov pólov, vyhynutia mamutov, ukončenia doby ľadovej, presunu más, likvidácie polárnej čiapočky
sa dočítate na.: www.flut.szm.sk

Podrobnosti a najnovšie údaje o P-X hladajte cez Google.: "senmut"
Podľa Nostradama máme ešte cca 2000 dní čas.
Čas na čo?
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.