referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dušan
Štvrtok, 26. mája 2022

Pobox

ATLAS

Prihlásenie

@atlas.sk
Zaujímavosti o referátoch
Svedkovia Jehovovi
Meno:
E-mail:
Nadpis:
Text príspevku:
18.01.2013
Mgr.    Reagovať
Re: hrubica oprava
svedkyňa - hrubica
09.12.2012
jula    Reagovať
skuste sa na nich pozriet aj z tejto strany
http://svedkoviajehovu.blogspot.sk/
15.12.2012
Mgr.    Reagovať
Re: skuste sa na nich pozriet aj z tejto strany
zmohla si sa iba na toto ?
09.04.2012
misa    Reagovať
jehovova svedkina
preco odcudzujete JEHOVOVYCH SVEDKOV alebo mate strach ze vam odhalia pravdu
10.04.2012
Mgr.    Reagovať
Re: jehovova svedkina
Aká pravda ? Tá vaša skomolená ?
20.04.2012
miša    Reagovať
Re: Re: jehovova svedkina
pravda o jedinom pravom bohu
21.04.2012
Mgr.    Reagovať
Re: Re: Re: jehovova svedkina
Máš svedčiť o Ježišovi Kristovi a nie o jehovovi.

Pravda o Trojjedinom Bohu.
Kresťania majú byt svedkami Ježiša Krista.
Prikazuje robiť všetko nie menom Jehovovým, ale v mene Ježiša Krista :
A vetko, čo hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. /Kol 3,17/
17.02.2012
Milan    Reagovať
trojhlavý drak
Ešte raz,pre tých menej chápavých.V Biblii je satan označený ako drak. A ako vieme z rozprávok,tí bývali spravidla -trojhlaví. Už aj z tohto príkladu je zrejme ,kto stojí za náukou o trojjedinom bohu.Táto náuka je matematickou,antropologickou anomáliou.5.Mojž.6:4 hovorí jasne ,že Boh je je jednou bytosťou,Pánom. Platonska trojica je výplodom pohanských filozofov,ktorí sa stali kresťanmi./Augustín..a pod./ A tvoja argumentácia je úplne zcestná. Alebo mám to tak chápať,že Boh našiel "zalúbenie sam k sebe?" Alebo ,že sám seba "schválil"?
17.02.2012
Mgr.    Reagovať
Re: Trojica
Verím a vyznávam vieru v Nasjvätejšiu Trojicu.
Je len jeden Boh v troch osobách.
Cirkev učí, že je jeden Boh v troch osobách.
Toto je základná pravda Kresťanstva.
Je jeden BOH - Otec, Syn a Duch Svätý.
07.09.2011
badatel    Reagovať
Trojica
Trojica je boh filozofov, a nie Boh Biblie."Náš ,Pán Boh je jeden Pán".Satan je klamár, a drak. A draci mávajú tri hlavy. Hédanka je vyriešená-za trojicou stojí:"otec lží", Boží odporca.
07.09.2011
Mgr.    Reagovať
Re: Trojica
Pokrstenie Ježiša

Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť.Ale Ján mu odporoval a hovoril: "Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?" Ježiš mu však povedal: Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé." Potom mu už neodporoval.

Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho.
A z neba zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie."
/Mt 3, 13-17/

Pokrstenie Ježiša

Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo, zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: "Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie." / Luk 3, 21-22/

Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho.
A z neba zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie."
/Mt 3, 16-17 /

- Tu máme potvrdené v Písme, že Boh je Trojjediný.

Boh je trojjediný. Opäť som v kostole spievala moju obľúbenú pieseň O trojjediný Bože /JKS 248 /

Ja verím v Boha Otca i Syna Božieho, nám z Panny zrodeného, i Ducha Svätého, tak v jednom večnom Bohu tri verím osoby, z nich každá na spasenie mi mocne pôsobí.

Buď pochválená Najsvätejšia a nerozdielna Trojica.
Boh je trojjediný.
19.01.2011
Mgr.    Reagovať
Trojica
a ešte niečo k Trojici :
Pápež sv. Damaz I. /366-384/

Počas jeho pontifikátu cisár Teodózius I. zvolal druhý všeobecný koncil do Carihradu v roku 381.
Definoval Božstvo tretej božskej osoby : Verím v Ducha Svätého, Pána a darcu života, ktorý vychádza z Otca, jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov.

Z prvých dvoch koncilov vzišlo dodnes používané Nicejsko-carihradské vyznanie viery.

presne a modlíme sa to takto :
Verím v Ducha Svätého Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi on hovoril ústami prorokov. atď.
Verím a vyznávam učenie o Najsvätejšej Trojici, tak ako to učí katolícka cirkev.
Tak preto sa v tomto nezhodneme.

Tak potom prečo máme v JKS
/jednotný katolícky spevník /
pieseň :
Najsvätejšia trojica jeden Bože
nech ťa chváli celý svet, jak len môže, chcem ťa vždy milovať, večne zvelebovať. Buď od nás vždy chválená Trojica nerozdielna.

Ježišovi ďakujme láskavému i Duchu česť vzdávajme presvätému Boh Syn nás vykúpil a Duch k nám zostúpil. Buď od nás...

Ďalšia pieseň :
O Trojica najsvätejšia o jednota najdivnejšia, daj nech každý ťa vyznáva, Trojjednému chválu vzdáva.

Otec, tys jak bles slnečný, Syn je sťaby ľúč tvoj večný, Duch Svätý je oboch plameň až na veky vekov amen.

Učenie o najsvätejšej Trojici vyplýva zo svätých kníh. Totiž, že v Bohu sú tri Božské Osoby - BOH-otec, BOH-syn a BOH Duch Svätý.

Zo svätého písma vyplýva, že i Duch Svätý je Osobou a Bohom.
Že je osobou, dokazuje, že sväté písmo mu pripisuje činnosť, ktorú môže vykonávať iba osoba.
napríklad hovorí, že Duch Svätý naučí apoštolov, čo majú hovoriť (Lk 12,12) , že bude s nimi prebývať
/ Jn 14,16 a 1 Kor 3,16 / , že ich poteší a že im všetko pripomenie :

Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí Vás všetko a pripomenie Vám všetko, čo som vám povedal / Jn 14,26 /
Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému , ako chce.
/1 Kor. 12,11/

Všetky tieto činnosti môže vykonávať iba Osoba. Sväté písmo uznáva teda Svätého Ducha za Osobu, a nie za akúsi "silu" či "energiu" Boha.

Preto vám hovorím : ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu Svätému sa nedopustí. / Mt 12,31 /

Ak by Duch Svätý nebol Bohom, prečo by hriech proti nemu mal byť tak ťažký ?
( hriechy proti Duchu svätému sa neodpúšťajú ani tu na zemi ani vo večnosti )

Dôrazne upozorňujem ešte na toto :
Kristus kázal krstiť v mene Otca i Syna i Ducha Svätého ( Mt 28,19 )
Krstí sa predsa v mene Najsvätejšej Trojice

Keby Kristus bol iba stvorením, Duch Svätý iba neosobnou silou Božou, ako to tvrdia Svedkovia, tak by potom Kristus nemohol takto hovoriť.
Nevidíš , akú neprijateľnú karikatúru Boha ti predkladá učenie Svedkov Jehovových ?

Priateľu, ak hľadáš pravdu, nevidíš, že blud tu bije priam do očí ?

Boha nikdy nikto nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. /Jn. 1,18 /

A ty viac veríš Russellovi ako Kristovi ? Kiež by si prišiel k poznaniu pravdy o Bohu, aby si Ho mohol chváliť z hĺbky duše Slova Otcu i Synu i Duchu Svätému.
23.01.2011
badatel    Reagovať
Re: Trojica
Teodocius,Konštantín, Augustín...neboli inšpirovaní Bohom...."Ktokolvek vám oznamuje ako dobré evanjelium, niečo iné ,než to, čo ste prijali, nech je prekliatý."Raná kresťanská obec jednoznačne rozlišovala medzi Bohom Otcom a Ježišom/podriadeným Božím synom/ vo všetkých urovniach. A v 4.storočí z pravého kresťanstva zostalo už len úbohé torzo. "Dejiny kresťanstva"
22.01.2011
Mgr.    Reagovať
Re: reakcia
Mali sme na fakulte predmety /religionistika, netradičná religiozita/
nové alebo netradičné náboženské hnutia

/ nábor, metódy, znaky, fázy, vodcovia, manipulácia, zatajovanie vodcu, zatajovanie učenia,/ Keď ste si istí svojim členom, postupne nastáva odkrývanie náuky, pomaly, postupne a opatrne.

Takže určite mám o tom poznatky, vedomosti, a poznám ich praktiky.

Ja viem koho mám pred sebou a s kým diskutujem.
Najčastejšie jednoduchí, málo vzdelaní, ľahostajní vo viere, neveriaci, častokrát nepokrstení, ktorí hľadajú a skončia u vás. Takíto ľudia sú častokrát dobre a ľahko manipulovateľní.
Ďalšia skupina na ktorú sa špecializujete sú Rómovia.
Tak isto nevzdelaní, negramotní, sociálne odkázaní, chudobní, jednoduchí, a hlavne ľahko ovplyvniteľní a manipulovateľní.

Neverím, že katol. kňaz, ktorý vyštudoval teológiu, aby sa pridal k vám.
Práve kňazi na toto upozorňujú.
Dávajú do pozornosti veriacim základné tvrdenia, ktoré sa úplne priečia s Bibliou a náukou Katolíckej cirkvi.

Práve táto ich osvetová, misijná činnosť vás poriadne vyrušila, keď o tomto začnú veriacich poučovať a poukazovať na túto vašu kalnú náuku.
22.01.2011
Mgr.    Reagovať
odpoveď
Máte svoje metódy na lanárenie ľudí.
Do svojho spoločenstva predovšetkým vašimi metódami získavate starších a osamelých ľudí.

nebezpečné je pri prvom stretnutí a kontakte :

prvá fáza :
-1, snažíte sa zakryť odpor ku Katolíckej cirkvi
-2, nemáte problém o sebe vyhlásiť, že aj vy ste kresťania.
-3, rozširujete svoje časopisy Strážna Veža, Prebudťe sa !
-4, To je aj váš zdroj vedomostí, hlavná misjná činnosť pri rozširovaní týchto vašich časopisov.
-5, Biblia sa študuje len v súvislosti, kontexte a podľa návodov, ktoré sú uvedené v časopisoch.

Ak neodoláte začína to prechádzať do druhej fázy :
Keď neodoláte pri prvom kontakte, ponúknu vám domáce štúdium biblie - nastáva, že to, že začínate byť vážny kandidát ich lanárenia

Po čase vás budú chcieť a snažiť presviedčať, že vlastne vy Bibliu vôbec nechápete.

Dajú a odporučia vám študovať materiály ich spoločnosti Jehovu, vďaka ktorým je neskoršie / keď budete pravým služobníkom Jehovu / určite pochopíte.

To je príklad cesty do tejto spoločnosti ľudí, ktorím vyhlasujú, že sú jediným zástupca Boha Jehovu na zemi. Aj ich učenie, hoci tvrdia, že sa zakladá na Písme Svätom, je zvrátené.

Nič vám to nepripomína ? Neprešiel si aj ty týmito fázami ?

Keď ťa aj na ulici, ale po domoch svedkovia, oslovia prečo zamlčujú s kým posolstvom prišli ? Iba keď ich odhalím tak vyjdu s pravdou na povrch. Už to mi je podozrivé.
Jedným zo znakov je zatajovanie, zamčlovanie učenia, ktoré tieto netradičné alebo nové náboženské hnutia šíria.

Typické pre svedkov Jehovu pri nábore nových členov je zakrývanie a zatajovanie, toho, čo sa od vás ako budúceho " otroka" vyžaduje.

Keď človek zistí pravdu a otvoria sa mu oči a uši, býva často krát už veľmi neskoro.

Veď sv. Peter celý život hlásal Ježiša Krista.
21.01.2011
Vierka    Reagovať
znaky sekty
Chcel by som vedieť či tieto znaky sekty mala aj Nazaretská sekta/na čele s Ježišom/ v 1.storočí?Tvrdili to náboženský vodcovia tej doby.Vzdelaní ludia tej doby i vládcovia. Nemôže sa i dnes histôria opakovať, hlavne ked vidíme to pokrytectvo na všetkých úrovniach života? Ak by súčasné kresťanstvo, takmer v celej Europe, bolo tým náboženstvom lásky museli by sme to cítiť. Kde je chyba?
22.01.2011
Mgr.    Reagovať
Re: znaky sekty
Pozri si v svätom písme Sk 24, 1-5
Súdny proces pred vladárom Felixom

Sk 24, 5-8
Zistili sme totiž, že tento človek je ako morová nákaza a vyvoláva nepokoje medzi všetkými židmi po celom svete a je aj pôvodcom zbury nazaretskej sekty.

popr. Sk 24, 14-17 Pavlova obrana pred Félixom.
19.01.2011
Mgr.    Reagovať
Re: reakcia
Mám vysokoškolské bakalárske vzdelanie I.stupeň a magisterské vzdelanie II.stupeň.

1, Svoj referát si pomenujem podľa toho ako to ja uznám za vhodné.
2, Ja viem komu som uverila a nie som žiadna trstina vetrom lámaná.

Svojím príspevkom a referátom som vás riadne vyrušila, keď som poukázala na Váš vznik, pôvod a zakladateľa.

Dovoľ, aby som ti primenula toto:
Katolícka cirkev je tu 2000 rokov.

Katolícka cirkev - prvýkrát sa takto označuje spoločenstvo kresťanov okolo roku 100 v listoch sv. Ignáca Antiochijského. Svätý Cyril Jeruzalemský ju charakterizuje slovami. Cirkev sa volá katolíckou čiže všeobecnou preto, že je rozšírená po celom svete od jedného kraja zeme až po druhý, aj preto, že všeobecne a bez zvyšku učí všetky pravdy, o viditeľných i neviditeľných, o nebeských i pozemských veciach, ktoré majú ľudia poznať.

Preberali sme netradičné náboženstvo alebo nové náboženské hnutia.

Takže určite mám o tom nejaké poznatky.
Mám skúšku z predmetov religionistika a netradičná religiozita.

Na predmete netradičná religiozita sme preberali nové náboženské hnutia :

mormoni, cirkev zjednotenia, jehovisti, scientologocia, hnutie gralu, modry križ a takto by som mohla menovať ďalšie.

Univerzita na ktorej som študium ukončila tieto predmety preto zaradila, povedali, že budú proti takýmto učeniam
všemožnými a ďalšími prostriedkami
( vedomosťami, poznatkami, informáciami, empirickými poznatkami a skúsenosťou, bojovať. )

Na ďalšom predmete Drogy závislosti a prevencia sme preberali látkové a nelátkové závislosti.
nelátkové závislosti obsahovali aj závislosť na sekte.
( vplyv manipuláciu, znaky sekty, nábor atd )

Na ďalšom predmete sociálna pedagogika
bola jedna časť zameraná na pomoc rodinám v rôznej životnej situácii a jedna z nich bola :

-rodina, ktorá je v područí a závislá na sekte ( pomoc, vysvetlenie, a upozornenie rodine, ktorá sa nachádza v tomto úskalí.
19.01.2011
Mgr.    Reagovať
krst-
Prečítaj si nový príspevok sviatosť krstu.

Tak určite ten váš krst je nejaký spochybniteľný.
Tak tu súhlasím, že krst u svedkov nezmýva dedičný hriech.
/ krstí v katolíckej cirkvi vysvätený kňaz, diakon, biskup/
Ja tvrdím, že ani pred katolíckou a tradičnou kresťanskou cirkvou
/ katolíckou,grekokatol.pravosl/ ,nie je ani platný, ja o tom silne pochybujem.
Pochybujem aj o tom či ste vôbec kresťania v pravom slova zmysle.
A či tento váš krst je platný, sú tu veľké pochybnosti. Dovoľím si tvrdiť, že naďaľej aj po tom vašom krste v spoločenstve svedkov jehovových , ostávate pohanmi.
22.02.2010
nika    Reagovať
............
svedkovia jehovovi sú tiež sekta??
17.08.2010
Mgr.    Reagovať
Re: sekta
znaky sekty
Všeobecné znaky sekty :
V jeho praxi sa však prelínajú mnohé znaky, ktorými sa sekty väčšinou vyznačujú:
pritom ide o všeobecné znaky :
1,autoritatívna štruktúra,
2,pocit vlastnej výlučnosti,
3,fascinácia osobou zakladateľa,
4,totálny nárok na jedinca.
5,zatajujú niektoré informácie o vedení a financovaní sekty
6,používajú manipulačné a iné metódy získavania a náboru členov
7,cez vzdelávacie kurzy, osobnostné testy cez rôzne nanipulačné metódy a techniky získavajú členov, pričom človek nemusí tušiť že sa dostal do osídlia nebezpečných siekt. ( napríklad centrá dianetiky a scientológie )
/ cez kurzy dianetiky ako sa
správne učiť, rôzne osobnostné testy/
- poznámka ide o scientologickú cirkev
ani nemusia tušiť a vedieť že sú v područí nebezpečnej sekty.
17.08.2010
Mgr.    Reagovať
Re: sekta
Príkladom môže byť sekta svedkov Jehovových. Jej zakladateľom bol Charles Taze Russell, ktorý mal – podľa istých prameňov – blízke styky so slobodomurárskymi lóžami.
15.08.2010
Mgr.    Reagovať
Re: znaky sekty
Všeobecné znaky sekty :
V jeho praxi sa však prelínajú mnohé znaky, ktorými sa sekty väčšinou vyznačujú:
pritom ide o všeobecné znaky :
1,autoritatívna štruktúra,
2,pocit vlastnej výlučnosti,
3,fascinácia osobou zakladateľa,
4,totálny nárok na jedinca.
5,zatajujú niektoré informácie o vedení a financovaní sekty
6,používajú manipulačné a iné metódy získavania a náboru členov
7,cez vzdelávacie kurzy, osobnostné testy cez rôzne nanipulačné metódy a techniky získavajú členov, pričom človek nemusí tušiť že sa dostal do osídlia nebezpečných siekt. ( napríklad centrá dianetiky a scientológie )
/ cez kurzy dianetiky ako sa
správne učiť, rôzne osobnostné testy/
- poznámka ide o scientologickú cirkev
( ani nemusia tušiť a vedieť že sú v područí nebezpečnej sekty.
04.06.2009
milos    Reagovať
......
je tam vela nepresnosti - co moze menit mienku u ludi...
17.08.2010
Mgr.    Reagovať
Re: krst
Z odbornej literatúry som sa snažila vypichnúť poznatky a rozdiely.
Myslím, že som zaťala do živého, keďže neprajníci týchto referátov sa ozývajú a dávajú to aj svojimi postojmi na javo.

Ja chcem len mnohým otvoriť oči, aby sa obrátili, a ak sú pokrstený kresťania a dali sa k Svedkom jehovovým, stále po krste nosia v sebe nezmazateľný znak.
( či už boli pokrstený v katolíckej, pravoslávnej, grekokatolíckej alebo evanielickej cirkvi. )
Veď katolícka a evanjelická cirkev zrovnoprávnila krsty.
11.12.2009
Maria    Reagovať
hladam
hladam salu kralovstva jehovovy svetkov, byvam kralova nad vahom a rada by som ich naštevovala a neviem kde by som našla najblišie by bolo v Sali prosim kto vie nech sa mi ozve vopred dakujem..Maria
01.08.2010
Mgr.    Reagovať
Re: hladam
nehľadaj vlkov v ovčom rúchu
( mám na mysli svedkov Jehovových. )

Citát z Biblie

Matúš 7,15-20

Výstraha pred falošnými prorokmi :
Chránťe sa falošných prorokov : prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci.

Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy ?

Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie

Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie.

Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.

Teda po ovocí ich poznáte.
31.07.2010
Mgr.    Reagovať
Re: hladam
Podporujem autora tohto referátu.

Neprajníci tohto príspevku, ale ste sa zľakli z toľkých pozbieraných poznatkov a vedomostí o jehovistoch.

Ešte nikto neodpovedal na otázku, kde títo
vykladači Biblie a svätého písma získali poznatky, vedomosti, odborné a fundované poznatky z teológie, a na ktorej Teologickej fakulte študovali ?

Pár príspevkov jehovistoch som pridala aj ja.

Pozn. Mám skúšku z religionistiky a netradičnej religiozity.

Biblia a falošní proroci :
Chráňťe sa falošných prorokov: Prichádzajú k Vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. / Mt. 7-15 /

Ježiš im odpovedal: Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Mesiáš.
A mnohých zvedú. (Mt 24-4)

Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. (Mt 24-11)

Keby Vám vtedy niekto povedal : Hľa, tu je Mesiáš alebo: Tamto je, neverte. Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné aj vyvolených.
(Mt 23-24)

Ježiš im začal hovoriť : Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť : To som ja.
A mnohých zvedú. (Mar 13,5-13,6)

Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.
/ PJ 4-1 /

Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. Vy sa však majte na pozore! (Mar 13,22-23)

Z uvedeného príspevku vyplýva, že učenie Svedkov Jehovových prekrúca, upravuje a šikovne manipuluje state Svätého Písma, že bežný človek si tieto zmeny a odchýlky nemusí ani všimnúť a postrehnúť.

nehľadaj salu kráľovstva jehovových svedkov.

Utiekaj sa k Bohu ak si pokrstená kresťanka katolíčka utiekaj sa Ježišovi a k Márii. Pokoj a útechu hľadaj v sviatostiach a v katolíckej cirkvi.
20.05.2010
emmanuella    Reagovať
Jehovovi svedkovia
Nie,nie sme sekta.A o tých 144 000 to nieje celkom pravda.Je to JEMNE inak. :))
08.08.2009
emmylianna    Reagovať
Jehovovi Svedkovia
Správny názor.
Veď nevedia ani správne opísať state z BIBLIE.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.