referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Matej
Sobota, 24. februára 2024

Pobox

ATLAS

Prihlásenie

@atlas.sk
Zaujímavosti o referátoch
Učenie svedkov Jehovových vo svetle ...
Meno:
E-mail:
Nadpis:
Text príspevku:
17.02.2012
milan    Reagovať
pokúšanie absolutne dokonalého Boha?
Vysvetli aký význam má pokúšať Boha ,ktorý je dokonalý a nemôže zaprieť sam seba,nemôže zlyhať,bzť neposlušný sám sebe? Satan musel vedieť túto skutočnosť,prečo sa potom namáhal? Hral divadlo aj s Ježišom? A Písmo jasne hovorí že "Boha nemožno pokúšať.."Jak.1:13. Aj tu vidieť aká je nepravdivá náuka o trojjedinom bohu. Ježiš bol boží syn, iba vtedy malo význam pokúšať Ježiša.A Boh Jehova,Jahve bol inou,samostatnou osobou-jediným ,pravým, všemohúcim Bohom.Definícia -Otec-syn, to jasne dokumentuje.Syn je vždy podriadený otcovi. A tak to bolo i v prípade Ježiša.Katolícka trojica/triáda/ s Písmom nemá nič spoločné,je len oprášením nespočetných pohanských triád,ich inovácia.Satan je v Písme definovaný ako "drak", a tí trojhlaví sú najhorší, lebo pochádzajú z jeho dielne. Trojica je urážkou jediného Boha."Náš Pán BOH je jeden Boh/Pán/". 5.Mojž.6:4
17.02.2012
Mgr.    Reagovať
Re:reakcia
Pokrstenie Ježiša

Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť.
Ale Ján mu odporoval a hovoril: "Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?" Ježiš mu však povedal: "Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé." Potom mu už neodporoval.

Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho.
A z neba zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie."
/Mat 3.kap.13-17/

Pokrstenie Ježiša

V tých dňoch prišiel Ježiš z Galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne.
V tom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho.
A z neba zaznel hlas: "Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie." /Mar 1: 9-11/

Tu máme v písme potvrdené, že Boh je Trojjediný.
04.08.2013
badatel    Reagovať
Re: Re:reakcia
Blbosť magistra! Nič si nepotvrdila danými textami. Tam nie je ani len náznak nejakéj trojice. Tam je skôr potvrdené,že jediný Boh Jehova/Otec/ schválil svojho syna ,Ježiša. A to,že bol poslaný svojím Otcom/jediným Bohom/ konať jeho vôľu/nie svoju,čo Ježiš aj povedal,.."že neprišiel konať svoju vôľu,ale Otcovú"/,a krstom sa mu oddal,a začal svoju činnosť. Magistra,uvedomuješ si ,že výrokom,"že Boh je jedna bytosť v troch osobách",popierate v druhej časti /tri osoby/ to,čo tvrdíte v prvej/jedna bytosť/? To je schizofrénia,uvedomuješ si to.Ved "bytosť" a "osoba" je jedno a to isté! Je to len filozofická hra so slovíčkami,nezmysel,matematická anomália.A je to krajne nebiblické tvrdenie,porušenie najdôležitejšieho prikázania!!!!!
06.06.2016
Mgr    Reagovať
Re: Re: Re:reakcia
bádatel vráť sa späť do cirkvi...ešte to som ti chcela napísať.
06.06.2016
Mgr.    Reagovať
Re: Re: Re:reakcia
Bádatel :
kresťania veria Trojjediného Boha...Jediného Boja v troch osobách...
Najsvätejšiu Trojicu tvori OTEC, SYN a Duch Svätý...
Otec- Boh, druhá Božská osoba syn Ježiš Kristus / Bohočlovek, Spasiteľ a Vykupiteľ. Ježiš je BOH../
-
bádatel..stále chodím do kostola na sv. omše a sv. prijímania .
-bádat
05.08.2013
Mgr.    Reagovať
Re: Re: Re:reakcia
Badatel

Vráť sa späť do cirkvi.,
Sväté prijímanie jediná moja utecha, po hostii živej , svätej tak veľmi tužim...
05.08.2013
Mgr.    Reagovať
Re: Re: Re:reakcia
Verim a vyznávam vieru o náuke o Trojici..
Boh je trojjediný. Jeden jediný Boh v troch osobách , píše o tom písmo., lebo v písme sa spomína Otec tiež syn Ježiš Kristus a aj Duch Svätý., Duch svätý je znázornený v podobe holubice, v ohnivých jazykoch.,
07.04.2012
Milan    Reagovať
Re: Re:reakcia
Ja tam nič také nevidím.A ked Písmo hovorí ,že "hlavou Krista je Boh,tak ako hlavou muža je Kristus,a hlavou ženy muž", to ako chápeš? Naopak-že Kristus je rovný svojmu Otcovi? Môžme to tvrdiť-ale tým pošliapeme svoj rozum.A Písmo tvrdí ,že nakoniec i syn sa podriadi svojmu Otcovi,a Boh bude nad všetkým.Pozri 1.Kor.15:28.To nie je o trojjedinosti,ale o nadradenosti,a zvrchovanosti jediného Boha Jehovu,Jahveho.
08.04.2012
Mgr.    Reagovať
Re: Re: Re:reakcia
Základ a záruka kresťanskej nádeje, jej neodnateľný pečať je zmrtvychvstanie Ježiša Krista. Ku každému človeku a k celému ľudstvu, unavenému, frustrovanému a smutnému, hovorí Ježiš Kristus tak isto ako k ženám vo veľkonočné ráno : Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mrtvych. Niet ho tu /Mk 16,6/

Pravdu má aj sv. Pavol, ktorý hovorí, že keby Kristus nevstal z mrtvych, boli by sme poľutovaniahodní, boli by sme smiešni s naším pohľadom upretým do neba.
Verím však, že vstal z mrtvych, a preto máme právo i záväzok pozerať smerom k tomu, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Otca / Kol 3, 1-4/
08.04.2012
Mgr.    Reagovať
Re: Re: Re:reakcia
Ježiš im vravel: "Veru, veru, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Čo robí Otec, to robí podobne aj Syn.
Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí; a ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali.
Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn oživuje, koho chce.
A Otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal Synovi, aby si všetci ctili Syna tak, ako si ctia Otca.
Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života. /Jan 5, 19-24/
31.01.2011
Mgr.    Reagovať
pokúšanie
Ježiš bol aj pokúšaný na púšti, kde bol 40 dní, v tých dňoch nič nejedol.
Diabol ho pokúšal, ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.

Ježiš to dobre vyriešil napísané je :
Nielen z chleba žije človek.
Odoláva pokušeniu.

Veď aj človek niekedy musí odolávať pokušeniam tohto sveta.

Takto bol pokúšaný 3 x .
Diabol znovu pokúša Ježiša :
v jednom okamihu Ježišovi ukázal kráľovstvá sveta : Dám ti všetku moc, slávu, dostal som ju a dám ju komu chcem

ale za akých podmienok :
hovorí Ježišovi ak sa mi budeš klaňať, všetka bude Tvoja.

Ježiš mu hovorí : Pánovi svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.
Ježiš týmto výrokom odolal pokušeniu.

Ježiš odolal pokušeniu aj takto :
Nebudeš pokúšať Pána svojho Boha.

Ježiš Bol Boží Syn a dal nám príklad ako máme aj my odolávať pokušeniam.
01.02.2011
badatel    Reagovať
Re: pokúšanie
Odpovedzte mi,ako môže satan pokúšať Boha/Všemohúceho/, ked Jakub 1.,13-hovorí ,"že Boha nemožno pokúšať..."A je to logické, pretože by to nemalo žiaden význam. Absolutne dokonalý Boh nemôže zhrešiť. Ani jedna jeho časť. Ved Boh nie je rozdelený. Cize bola by to velká hlúposť ,ale hlavne velká opovážlivost pokúšať Všemohúceho Boha./Bohočloveka Krista/. Ono" ad absurdum" je i to ,že sa o to pokúšala stvorená bytosť proti večnej bytosti./nestvorenej-podla vás/. Hlina pokúša Hrnčiara, a chce ho primäť k pádu. Neslíchané, nevídané. To by bola vesmírna katastrofa-zadok rozkazuje hlave. Pani Magistra ste vzdelaná, ale chýba vám zdravý úsudok/zdravý sedliacky rozum/. Alebo potom je tu ešte dalšia možnosť, satan a Ježiš hrali divadlo. Ježiš sa tváril aká je to ťažká skúška, a satan/ignorujúc ,že Ježiš je Všemohúci Boh/sa pokúšal o niečo ,čo musel vedieť /ak nebol retardovaný/, že je vopred premrhaný čas. Dokonca mu ponúkal/Bohu/-.."všetky královstvá sveta...",nevediac, že Bohu aj tak všetko patrí. On je univerzálným,zvrchovaným vládcom celého vesmíru./aj ked satanovi bola ponechaná na určitý čas vláda nad svetom-zemou/. Táto biblická správa by mala iba vtedy logický význam, keby Ježiš nebol Všemohúcim Bohom, ale stvoreným Božím synom, ktorý je podriadený Otcovi/Všemohúcemu Bohu/."Hlavou Krista je Boh".Pre mňa je to jednoduchý text, ale vy vzdelanci to chápete tak ,že Ježiš je rovný Bohu, aj ked to nedáva rozum/nie je to logické/.Odpovedzte mi, má význam pokúšať dokonalého Boha,aj ked to odporuje Písmu a logike?
01.02.2011
Mgr.    Reagovať
Re: Re: pokúšanie
Ano som vzdelaná.
Ale nesúhlasím s tým, že mi chýba zdravý úsudok, čo sa mi to tu snažíš zase podsúvať.

Nie si na to kompetentný, aby si posudzoval a vyhodnocoval môj zdravý úsudok, alebo hodnotil a útočil na môj intelekt.

A keď čítam túto tvoju diskusiu, vieš ja mám vo svojej viere jasno, mňa len tak ľahko nespopletieš a nepomýliš.

Tie tvoje analýzy jedna neprehľadná a nesúvisiaca spleť toľkých informácii.

Myslím, že svedkovia hrajú teda riadne divadlo.
Je až nehoráznosť napísať v diskusii, že Ježiš hrá divadlo, alebo dalšia drzosť je keď píšeš, že Ježiš sa tváril aká ťažká je to skúška. Toto si fakt prehnal.
02.02.2011
badatel    Reagovať
Re: Re: Re: pokúšanie
To sú iba logické úvahy. Ja viem ,že ježiš nehral divadlo. To by platilo iba za predpokladu, že by bol Všemohúci Boh.Ale to tak nebolo.Celý môj príspevok hovorí o tom aká absurdná je predstava RKC, že bol pokúšaný dokonalý Boh.Opäť ste sa zamerali na to, čo vôbec nebolo mojím úmyslom, aby ste nemuseli odpovedať na tie otázky, ktoré si z tohto príspevku žiadajú odpoved. Boha nemožno pokúšať....S tou dušou je to obdobne. Ono je to tak ,že ak príjmeme len jednu nebiblickú náuku, naruší sa tým celé biblické učenie. Trochu kvasu nakvasí celé cesto.! Musíte pochopiť, že Konštantín(ktorí naformuloval definíciu trojice)bol zlý teolog a ešte horší kresťan.(dal sa pokrstiť na smrtelnej posteli, ked predtým pozabíjal svojich blízkych). Viete medzi nami je jeden velký rozdiel, Ja ked som sa stretol s nejakou otázkou, učením ktorému som nerozumel, alebo ktoré nabúralo moju predstavu o "Pravde", rád som urobil úpravu. A stále tak robím. Ja nie som neomylný dogmatik. Na mnohých textoch som vám ukázal , že to vaše učenie je nelogické, nebiblické(viete to ,pretože inak by ste odpovedali na nadhodené bibl.otázky), cez to všetko obhajujete to ,čo sa nedá obhájiť.!Zivot väčšiny ludí je mrtva cesta a nevedie nikam.Ale niektorí už od detstva vedia , že kráčajú k neznámemu moru. Coskoro ich prekvapí palčivosť vetra ,na perách zacítia chuť soli, až im napokon za poslednou dunou nekonečná túžba vmietne do tváre piesok a penu. A potom im už neostáva iné ,len sa do nej ponoriť ,alebo sa vrátiť." F.Mauriac /úzka cesta-široká cesta/
30.01.2011
badatel    Reagovať
Hovorte k veci
Ja som už položil vela otázok, ale ani na jednu ste neodpovedali. Ak máte poznanie vy, prečo vaše príspevky sú úplne od veci, a nezodpoviete ani jednu moju otázku? Citujete isté pasáže z Písma, piesne, cirkevné zákony, ale netýka sa to nadhodených otázok./a ak áno, tak iba nepriamo/. Takto sa správal náš knaz/katol./,ked som mu kládol otázky, a on my vždy odpovedal nepriamo,vyhýbavo , alebo vôbec. Mimo iného mal 3 deti, Chválihodné bolo to ,že sa k ním priznával a platil im študia. Pýtam sa opäť, čo bude vskriesené, ked" telo nemôže mať účsť na nebeskom královstve"?Dúfam , že viete odpovedať na položené otázky. O tom je diskusia.
31.01.2011
Mgr.    Reagovať
Re: Hovorte k veci
Duša človeka je nesmrteľná. Milosť Božia je na spasenie ptrebná.

Bádatelia Písma - Svedkovia Jehovovi tvrdia : Človek nemá nesmrteľnú dušu.
Niekedy tvrdia, že duša existuje, no zomiera spolu s telom a teda neexistuje žiadny záhrobný život.

Zo svätého Písma je jasné, že existuje ľudská duša. Nový zákon obsahuje texty, ktoré túto skutočnosť dokazujú úplne jednoznačne. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu ! / Mt 10, 28 /

Sú to slová samého Krista a majú jednoznačný význam. Duša existuje, nie je možné ju zabiť - teda je nesmrteľná.

Ešte aj iné slová dokazujú, že duša nezomiera spolu s telom, ale naopak, žije i po telesnej smrti. Takto hovorí Kristus kajúcemu lotrovi na kríži : Veru hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. / Lk 23, 43 /

Lotor mal zomrieť, ale nie jeho duša, veď ešte toho dňa mal byť s Kristom v raji.
Svedkovia jehovovi vidiac jednoznačnosť tohto textu, skúšajú ho opäť svojim spôsobom zmeniť a prekrútiť jeho význam. Tento pokus je jednak ZNEVÁŽENÍM Písma, a jednak ich KOMPROMITUJE.

Aj spomínané podobenstvo o Lazarovi a boháčovi presviedča o existencii duše a tiež o existencii záhrobného života. Obidvaja zomreli, ale žijú jeden v pekle, druhý v lone Abrahámovom. / Lk 16,19 /
Ak sám Kristus tvrdí, že žije Abrahám, Izák, i Jakub, pretože Boh nie je Bohom mrtvych ale živých / Mt 22,32/
29.01.2011
Mgr.    Reagovať
vstal z mrtvych
Mt 24, 1-12

V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli od hrobu odvalený, vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli. Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. Zmocnil sa ich strach i sklonoli tvár k zemi. Ale oni sa im prihovorili : Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi ? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešate v Galilei. Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. Tu sa rozpämetali na jeho slová, vrátili sa od hrobu a toto všetko zvestovali Jedenástim i všetkým ostatným. Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova. A s nimi aj iné to rozprávali apoštolom. Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im. No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. I vrátil sa domov a čudoval sa, čo sa stalo.

Pán Ježiš sa zjavuje apoštolom
Lk, 24 36-43

Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im : Pokoj Vám Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky ?

Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja !
Dotknite sa ma a presvedčte sa ! Veď duch nemá mäso a kosti a vidíte, že ja mám. Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili , povedal im : Máte tu niečo na jedenie ? Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi.
29.01.2011
badatel    Reagovať
Re: vstal z mrtvych
Ten váš nadpis je zavádzajúci, pretože podla vás Ježiš nebol v skutočnosti mrtvy. Za predpokladu, že duša je nesmrtelná. V skutočnosti Ježiš podla vás hral divadlo. Pretože to podla tejto nauky nemohlo byř. Ved bol aj dokonca v pekle, v tom čase. Potom ako možu ludia veriř, že vzkriesenie bude skutočné? Svojimi dogmami RKC tak domotala jednoduché biblické pravdy ,že sa stalo z toho babylonské bludisko. V skutočnosti iba satan po tom ako adamovi potomkovia odhalili jeho lož/budete ako Boh..,určite nezomriete../, prišiel s dalšou lžou..."Viete, to je tak-telo zomrie ,ale nehmotná duša prežíva dalej." Túto nauku možme odmietnuř tak, že budeme veriř tomu, čo hovorí Biblia, a že smrř je "najvačší nepriatel",a nie bránou do neba.
29.01.2011
Mgr.    Reagovať
Re: Re: vstal z mrtvych
Ten váš nadpis je zavádzajúci, pretože podla vás Ježiš nebol v skutočnosti mrtvy.
Za predpokladu, že duša je nesmrtelná.
V skutočnosti Ježiš podla vás hral divadlo.

Toto nemôžeš myslieť vážne ?

Mat 27 45-55

Od dvanástej hodiny nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. Okolo tretej hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom Eli, Eli lema sabakthani, čo znamená : Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil ? Keď to počulu niektorí z tých, čo tam stáli, vraveli : Volá Eliáša. Jeden z nich hneď odbehol, vzal špongiu, naplnil ju octom, nastokol na trstinu a dával mu piť. Ale ostatní hovorili : Počkaj nech uvidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť. Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu.

A hľa chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku. Zem sa triasla a skaly sa pukali. Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych. Vyšli z hrobov a po jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým.
Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko,čo sa deje, veľmi sa naľakali a hovorili. On bol naozaj Boží Syn.


Ty si neuveriteľný, myslíš že si pohltil všetku múdrosť Písma Svätého ?
Trošku pokory a poníženosti by Ti určite neuškodilo.

Máš v znalostiach Písma Svätého teda riadne medzery, prosím doštuduj si to, ale z inej Biblie akú teraz čítaš.
Lebo nie je jedno aké sväté Písmo čítaš.

Tu divadlo hráte vy milí Svedkovia Jehovovi.
Tá vaša nepodložená fantázia, predstavivosť, a obrazotvornosť a vlastná analýza výkladu svätého Písma je až zarážajúca.

Učenie svedkov Jehovových vo svetle svätého písma je presne vystihnutý názov, a porovnáva váš Biblický výklad so svätým písmom.

Veď keď popierate kríž a máte ako svedkovia k nemu až odporu, tak sa nemôžete nazývať kresťanmi.

Bádateľ dúfam, že aj ty si jeden z tých pokrstených katolíkov a dal si sa k tejto náboženskej spoločnosti svedkov
jehovových.
Tak teraz mi ukáž a cituj v pravde a svetle svätého písma a zjavenej Božej pravdy, kde sa v písme spomína
predsieň kráľovstva svedkov jehovových. !!!!!
29.01.2011
Mgr.    Reagovať
Re: Re: vstal z mrtvych
To sú čo za tvoje výmysly.

Ja citujem zo svätého písma.
Ježiš bol ukrižovaný, pochovaný a na tretí deň vstal z mrtvych podľa svätého Písma.

Ján 18, 28-30

Ježiš na kríži umiera

Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo : Žíznim. Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, poveadl : Je dokonané. Naklonil hlavu a odovzdal ducha.

Ježišovi prebodli bok : Keďže bol Prípavný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukržovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijov prebodol bok a hňed vyšla krva a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé.

Ježišov pohreb :
Potom Jozef z Arimatey, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál židov, poprosil Piláta, aby mu dovolili sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodem, ten čo bol kedysi u neho v noci. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u židov zvykom pochovávať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný biola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský prípravný deň a hrob bol blízko.

Viem, že svedkovia ku krížu majú priam odpor.
28.01.2011
Mgr.    Reagovať
Lazar
Jan 11, 1-26

Vzkriesenie Lazára :

Bol chorý istý Lazar z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty. Bola to tá Mária, čo pomazala Pána voňavým olejom a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazar bol chorý. Preto mu sestry poslali odkaz : Pane, ten, ktorého miluješ je chorý. Keď to Ježiš počul, povedal, Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn. Ježiš mal rád Martu, i jej sestru a Lazára. Keď teda počul, že je chorý zostal ešte dva dni na mieste, kde bol. Až potom povedal učeníkom Poďme znova do Judey.
Učeníci mu vraveli, Rabbi, len nedávno ťa židia chceli ukameňovať a zasa ta ideš ? Ježiš odpovedal : nemá deň 12 hodín ? Kto chodí vo dne, nepotkne sa, lebo vidí svetlo tohoto sveta. Ale kto chodí v noci, potkne sa, lebo v ňom niet svetla. Toto povedal a dodal : Náš priateľ Lazár spí, ale idem ho zobudiť. Učeníci mu povedali Pane ak spí, ozdravie. Vtedy im Ježiš povedal otvorene. Lazár zomrel.

Keď ta Ježiš prišiel dozvedel sa, že Lazár je už 4 dni v hrobe. Betánia bola pri Jeruzaleme, vzdialená asi 15 stadií, a tak prišlo k Marte a Márii veľa židov potešiť ich v žiali za bratom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu na proti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi. Pane, keby si bol býval tu, môj bratby nebol umrel. Ale teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh Ti to dá. Ježiš jej povedal tvoj brat vstane z mrtvych. Marta mu vravela : Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení.

Ježiš jej povedal : Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu ? Povedala mu : Ano Pane ja som uverila, že Ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.
29.01.2011
badatel    Reagovať
Re: Lazar
Ešte raz k Lazárovi, Ak bol Lazár v nebi, tak skutočnosř ,že ho Ježiš vzkriesil op)ř na túto zem/kde ludstvo stále stená a trpí..do tohto slzavého udolia/, nebola žiadna láskavosř. To mohlo byř iba vprípade, že Lazár bol skutočne mrtvy./čo aj bol/. Ved po svojom vzkriesení nehovoril nič o tom, že v skutočnosti bol živí/ako nesmrtelná duša/, a aké to bolo krásne v nebi. A ani další vzkriesení sa k tomu nevyjadrili, a ani nemohli, pretože boli skutočne mrtvy.Ved ak by boli v nebi, alebo niekde inde/ pri vedomí /,boli by o tom hovorili.
21.01.2011
badatel    Reagovať
Jehova-Boh predsavzatí
Miliony kresťanov na svete a aj Ježiš sa modlil k svojmu Otcovi:" Otče náš posväť sa tvoje meno..."A ak sa opýtate mnohých "kresťanov" aké meno Otca sa má posvätiť, tak nepoznajú odpoved. Odpoved typu- "Pán", nepatrí do sféry mysliacich ludí. Aj ja som pán..., aj môj sused je pán..., a je mnoho pánov.Velké písmeno "P", nič nerieši. Pre niekoho to možno nie je dôležité, ale na poznaní tohto mena stojí celá naša budúcnosť a celý vesmír.Niekto raz povedal:"Tí bezmenní sú bezvýznamní". Určite to neplatí v prípade Zvrchovaného Boha, ktorého meno je JEHOVA.Je to meno ktoré prežije tých ,ktorí ho chcú vymazať z ludských myslí.
21.01.2011
Mgr.    Reagovať
Re: modlitba Otče náš.
sv. Peter celý život ohlasoval Ježiša Krista a nie nejakého Jehovu.

Predsa vo sv. Písme máme aj modlitbu Otče náš. Mat 6, 9-15

Modlitba Pána : vy sa budete modliť takto :

Otče náš, ktorý si na nebesiach
posväť sa tvoje meno
príď tvoje kráľovstvo
buď tvoja vôľa
ako v nebi tak i na zemi
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
A odpusť nám naše viny
ako i my odpúšťame svojim vinníkom
A neuveď nás do pokušenia
ale zbav nás Zlého.

Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.

Modlitba Pána je spomenutá aj Luk. 11, 1-4

Raz sa na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov : Pane nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. Povedal im : Keď sa modlíte, hovorte :

Otče, posväť sa tvoje meno
príď tvoje kráľovstvo
Chlieb náš každodenný daj nám každý deň
a odpusť nám naše hriechy
lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžnikovi
A neuveď nás do pokušenia.

Alebo ani túto modlitbu neprijímate ?
Aj tu sa vám niečo nepozdáva ?
22.01.2011
badatel    Reagovať
Re: Re: modlitba Otče náš.
Ale stále ste neodpovedali, aké meno sa má posvätiť? Koho vzýval Ježiš? Modlil sa sam k sebe?/Jan 12.,28-17.,6,26/Aké meno to zjavil svojím učeníkom, ludom? Modlidba tiež vyžaduje vieru. Ježiš veril sam v seba? Prosil sám seba? Ste vzdelaná, čomu to veríte? Veciam ktoré si navzájom odporujú, a sú extrémne nelogické. Pochopiť tieto skutočnosti, nato stačí i základné vzdelanie. Písmo hovorí-"vzdelanosť vzdelancov odvrhnem...kde je múdrý? kde znalec Písma? Kde diskutér tohto sveta? A opäť...Boh si vyvolii pochabé veci, slabé, neurodzené, chudobné veci sveta aby zahanbil múdrych, ktorých chytá v ich vlastnej prefíkanosti/1.Kor.1.kap/
23.01.2011
Mgr.    Reagovať
Re: Re: Re: modlitba Otče náš.
Čo sa mi tu snažíš podsúvať, že Ježiš sa modlil sám k sebe ?
Ježiš veril sam v seba? Prosil sám seba?
Čo sa mi tu snažíš podsúvať ?

Ešte raz Ježiš sa modlil k svojmu Otcovi.
Jan 12, 28-35
Otče osláv svoje meno. A z neba zaznel hlas : už som oslávil a ešte oslávim. Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli : Anjel s ním hovoril. Ježiš povedal . Nie kôli mne zaznel taento hlas, ale kôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja bude vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. To pvedal, aby naznačil akou smrťou zomrie. Zástup mu odvrával : My sme počuli zo zákona, že Mesiáš ostane naveky. Ako to teda hovoríš Syn človeka musí byť vyzdvihnutý ?! kto je ten Syn človeka ? Ježiš im povedal : Ešte chvíľku je svetlo medzi vami.

Jan 28,
Otče osláv svoje meno. A z neba zaznel hlas : už som oslávil a ešte oslávim.
vysvetlenie Jan 28, :
Ten istý hlas, hlas Otca, ktorý bolo počuť pri Ježišovom krste a pri jeho premenení , prichádza aj teraz svedčiť v prospech milovaného Syna.
23.01.2011
Mgr.    Reagovať
Re: Re: Re: modlitba Otče náš.
Skôr Vaše učenie a posolstvo s ktorým prichádzate mi pripadá nelogické.

Tak odpoviem ku komu sa Ježiš modlil.

Ježiš sa v modlitbe obracia na Otca v rozhovore preniknutom duchom poslušnosti, ktorá oživuje jeho poslanie : Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo / Jn 4, 34/
Toto dôverné spoločenstvo s Otcom je prameňom radosti a chvály.
Zvelebujem Ťa Otče, Pán neba i zeme.
Môj Otec mi odovzdal všetko, a nik nepozná Syna iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.
/ Mt 11, 25-27 /
Modlitba k Otcovi bola bola akokeby dýchaním Ježišovho pozemského života. Hoci prišiel bývať medzi nás, nikdy sa nevzdialil z Otcovho domu, čiže zo spoločenstva s ním v modlitbe.

Prečo sa môžeme osmeliť priblížiť sa s plnou dôverou k Otcovi

S plnou dôverou sa môžeme priblížiť k Otcoi preto, lebo Ježiš, náš Vykupiteľ, nás uvádza pred tvár Otca.

Prečo môžeme vzývať Boha Otcom ?
Boha môžeme vzývať Otče preto, lebo Boží Syn, ktorý sa stal človekom, nám ho zjavil a jeho Duch nám ho dáva poznať.

Prečo hovoríme Otče náš ?
Slovo náš vyjadrujeme celkový nový vzťah k Bohu. Keď sa modlíme k Otcovi, klaniame sa mu a oslavujeme ho, zároveň so Synom a s Duchom Svätým. V Kristovi sme jeho ľud a on je náš Boh odteraz a po celú večnosť. Hovoríme totiž Otče náš, lebo Kristova Cirkev je spoločenstvom množstva bratov a sestier, ktorí majú, jedno srdce a jednu dušu / Sk 4, 32 /

S akým Duchom spoločenstva a poslania sa modlime k Bohu, nášmu Otcovi.

Keďže modliť sa k nášmu Otcovi je spoločným dobrom pokrstených, kresťania pociťujú naliehavú výzvu mať podiel na Ježišovej modlitbe za jednotu jeho učeníkov. Modliť sa Otče náš značí modliť sa so všetkými ľuďmi a za všetkých ľudí, aby všetci poznali jediného pravého Boha a boli zhromaždení jedno.

Čo značí výraz ktorý si na nebesiach
Tento biblický výraz neoznačuje miesto, ale spôsob bytia : Boh je mimo všetkého a nad všetkým. Označuje vznešenosť, svätosť Boha, ako aj jeho prítomnosť v srdci spravodlivých. Nebo alebo Otcom príbytok je pravou vlasťou, do ktorej smerujeme v nádeji, kým sme ešte na tejto zemi. Ba už v nej žijeme s Kristom ukrytí v Bohu / Kol 3, 3/

Ćo značí prosba Posväť sa meno tvoje :
Posvätiť Božie meno je predovšetkým chvála, ktorá uznáva Boha za svätého.

Ako je posvätené Božie meno v nás a vo svete ?
Posvätiť meno Boha, ktorý nás povoláva na posvätenie / 1 Sol 4,7 / značí túžiť, aby krstné posvätenie preniklo celý náš život.
Značí tiež naším životom a našou modlitbou prosiť, aby každý človek poznal a velebil Božie meno.

Záver : Ježiš sa modlil k svojmu Otcovi.

Ježišova modlitba bola neprestajná
/Lk 5,16 /
Najdôležitejšie chvíle jeho života sprevádza modlitba :
-Ježiš sa modlí pri krste v Jordáne /Lk 3,21/
-prv než povolá apoštolov / Lk 6,12 /
-pred svojím premenením na vrchu
/ Lk 9,28 /
-modlí sa za vieru Petra / Lk 22, 31-32/
mohla by som takto ďaľej pokračovať.
23.01.2011
Mgr.    Reagovať
Re: reakcia
Ano som vzdelaná, a práve verím tomu, čomu verím drahý priateľu.

To vaše učenie je nelogické, a odporuje si.
27.01.2011
Badatel    Reagovať
Otče, posväť sa tvoje meno...
Nechajte sa viac viesť "silou rozumu", pretože emocie skreslujú úsudok človeka. Spevník, cirkevné frázy, to nie sú biblické pravdy.Váše vyjadrenie-"nejaký Jehova", poukazuje na to , že pohrdate Otcom Ježiša Krista. Ale, potom sa vaše celé uctievanie stáva zbytočným.Mojžišovský zákon/desatoro..a iné/ hovorí jasne ,že rúhanie Božiemu menu je najväčší priestupok voči Bohu. Mnohé vaše publikácie, katechizmi hovoria o Božom mene vo forme Jahve, niektoré vo forme Jehova...,alebo iné./odvodené od tetragramatonu JHVH/. Tež na mnohých kostoloch, kláštoroch, pomníkoch, sochách je použité meno Jehova, poprípade JHVH.Hovorím o katolíckych nápisoch. I vo vašich chrámoch spievate /halleluJah/aleluja, čo znamená-chválte Jehovu /Jahveho/. Preto dám vám dobrú radu-,nevyjadrujte sa k veciam o ktorých nemáte poznanie, aby ste si neuškodili./ak sa už tak nestalo/. Ved Ježiš povedal kto nectí Otca ,nectí Syna a naopak. Zalm 83.,18 uvádza: "Aby ludia mohli poznať, že ty ,ktorý sám máš meno JEHOVAH , si najvyšší nad celou zemou ."/autor.pr. Krála Jakuba/.Ale je mi zrejme, že mnohí aj tak nechcú používať toto meno, ale na adresu tých hovorí Biblia-,že...".budú musieť spoznať spoznať toto meno".Ale dalej tie verše hovoria, že to ale nebude, pre tych odporcov Božieho mena nič príjemné, ale povedie to k ich zničeniu.
29.01.2011
Mgr.    Reagovať
Re: Otče, posväť sa tvoje meno...
Budem sa vyjadrovať k tomu, čo ja a ako ja uznám za vhodné, tak ako si to prečítam v odbornej litratúre.

Viem, čo znamená spev alleluja
/ chválte Pána /

Kresťania sú svedkami Ježiša:

Kresťania majú byť svedkami Ježiša Krista, a nie svedkami Jehovovými.
Veď sám Pán Ježiš to výrazne povedal apoštolom: „ Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré otec určil svojou mocou, ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii až po samý kraj zeme„ / Sk1,7-8 /

Svätý Pavol celý život ohlasoval meno Ježiša Krista, a nie „Jehovu„

A o mene Ježišovom napísal takto: Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi a v podsvetí“
/Fil 2,9-10“/

Prikazuje robiť všetko nie menom Jehovovým, ale v mene Ježiša Krista : „A všetko, čo hovoríte alebo konáte. Všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi „
/ kol 3,17 /

O sebe svätý Pavol povedal: „ Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vidieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného „
/ 2 Kor 2,2 /.

Nikde nie je ani slovo o Jehovovi ! Ako je to len vzdialené od toho, čo ohlasujú Svedkovia Jehovovi. Vari to nevidíš?

Úryvok z odbornej literatúry :
SVEDKOVIA ? Kto sú a čo učia Svedkovia Jehovovi vydalo : Seleziánske katechetické stredisko Bratislava.

Záver : Svätý Pavol celý život ohlasoval meno Ježiša Krista, a nie „Jehovu„
28.01.2011
Mgr.    Reagovať
Re: Otče, posväť sa tvoje meno...
Meno Božie:

Svedkovia Jehovovi uvažujú takto: Každá vec na svete má svoj názov, každý človek má meno. Či iba Pán Boh by bol bez mena? Nie, hovoria, Boh má tiež meno, ktoré znie: „Jehova“ . A čo viac, tvrdia, že kto nenavzýva Pána Boha pod týmto menom, nebude spasený.

Vyčítajú katolíckej cirkvi, že kňazi nehovoria ľuďom nič o tomto mene. Kristus – hovoria - nám kázal v modlitbe „Otče náš“ prosiť : „Posväť sa meno Tvoje“ Ako si však môžu ctiť meno Božie, ak im nikto o mene „Jehova“ nič nehovorí? Čo o tom súdiť?

Meno Boha v starom zákone:
Iba Boh by nemal meno? pýtajú sa Svedkovia Jehovovi. Mená sú nutné len tam, kde je množstvo. Osobné meno mohlo byť potrebné v Starom zákone pre odlíšenie pravého Boha od pohanských bohov a božstiev. V tých časoch totiž každý národ ctil svojho vlastného boha a nazýval ho nejakým menom. Pravdepodobne preto má Boh v starom zákone meno. Toto však znie Jahve, a nie „Jehova". Meno Jahve znamená „Ten, ktorý je" , „Jestvujúci"
Je zaznamenané v knihe Exodus /3,14/ i na mnohých iných miestach Starého zákona.

Toto meno bolo preložené:
- do latinčiny ako „Dominus"
- do gréčtiny ako „Kýrios"
- do slovenčiny ako „Pán"

Židia poznali toto meno, ale z veľkej úcty k Bohu nevyslovovali meno „JAHVE“ už stáročia pred Kristom a nevyslovujú ho až podnes. Miesto neho používajú meno, ktoré znamená „PÁN „
Meno „Jehova „ Židia nepoznajú a nepoznal ho ani Mojžiš, ani proroci. Vzniklo totiž až v 13. storočí v dôsledku nesprávneho čítania hebrejských textov.

V Novom zákone nie je meno „JAHVE" ale „OTEC“
Pán Ježiš sa nedržal tohto starozákonného mena Božieho. Naučil nás volať Boha „Otec“:
„Vy sa budete modliť takto: Otče náš ...“ /Mt. 6,9/. V tomto mene a nie v mene „ Jehova" nám kázal krstiť: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého" /Mt 28,19/.

Kristus nám nielen prikázal volať Boha Otcom, ale i sám sa k Nemu týmto najsladším menom obracia. „Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: Otče, ďakujem Ti, že si ma vypočul" /Jn 11,41/
Týmto menom, ktoré nám Ježiš ukázal, nebolo meno Jahve, ktoré ľudia už poznali. Bolo ním meno „OTEC.“ A Kristus nás naučil hovoriť : „Otče ...posväť sa meno Tvoje". Nešlo mu o meno Jahve, lež o to, aby ľudia milovali Boha ako Otca.
27.01.2011
badatel    Reagovať
Nesmrtelná duša ,alebo vzkriesenie
Nadpis môjho príspevku poukazuje na známu teologickú dilému:Pretože jedno odporuje druhému. Ak je pravda o nesmrtelnosti duše , tak náuka o vzkriesení je zbytočná. Ved čo by potom bolo vzkriesené? Ak človek v skutočnosti neumiera. Telo to nemôže byť, pretože v nebi/vo vyššej sfére bytia,v duchovnej/može žiť iba duchovná bytosť./1.Kor.,15.,50/A ak by bolo" vzkriesené" telo/a duša by sa s ním spojila/,tak tam nemôžeme použiť výraz vzkriesenie, ale zhmotnenie. Ako ked na zem prišli anjeli/duchovia/, a zobrali si na seba hmotné telá.Všetky biblické slovníky uvádzajú že výraz-"nesmrtelná duša", sa v celej biblii nenachádza. A na druhej strane uvádzajú, že je to grécky/platonsky/pojem, ktorí si kresťanstvo osvojilo./neoplatonici,Origenes, Augustín/.Nová katol.encyklopédia.Adam nedostal dušu, ale sa stal živou dušou/bytosťou,tvorom/. Aj zvieratá sa duše.Preto biblia píše, že duše múžu byť hladné, môžu vykrvácať, môžu byť pobité ,zamknuté, zrážané mečom...atd. Ale hlavne biblia hovorí ,že duša môže zomrieť./Ez,18.,4-Mat.10.,28-Kaz.3.,19-Zalm 146.,4...atd/ Biblia slovami Mat.15.,9-hovorí:"Nadarmo ma však uctievajú, lebo vyučujú ako náuky, ludské prikázania."
24.01.2011
badatel    Reagovať
modlidba
No konečne ste to priznali, že ježiš sa modlil k svojmu Otcovi.Teda je zrejme ,že je oddelenou, samostatnou, podriadenou osobou. Keby bol Ježiš všemohúcim Bohom, nemalo by to význam modliť sa k sebe samému. Lebo Boh je len jeden. Príklad, Boh Otec sa nikdy k nikomu nemodlil, ani k Ježišovi.A on ani nemusí nikoho poslúchať, na rozdiel od Ježiša. Pretože on je Všemohúci Boh.
26.01.2011
Mgr.    Reagovať
Re: modlidba
Keď sa modlíme Otče náš obraciame sa osobne na Otca nášho Ježiša Krista. Nerozdeľujeme božstvo, lebo Otec a jeho prameňom a počiatkom, ale vyznávame tým, že Syn je večne plodený Otcom a že z Otca vychádza Duch Svätý. Ani nemiešame osoby, leby vyznávam,e, že naše spoločenstvo je s Otcom a jeho Synom Ježišom Kristom v ich jedinom Duchu Svätom Najsvätejšia Trojica je tej istej podstaty a je nedeliteľná.
Keď sa modlíme k Otcovi, klaniame sa mu a oslavujeme ho zároveň so Synom a Duchom Svätým.
Katechizmus katolíckej cirkvi 2789

Modlitba Pána nás uvádza dospoločenstva s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom.
Keď hovoríme Otče náš dovolávame sa novej zmluvy v Ježišovi Kristovi, spoločenstva s Najsvätejšou Trojicou a Božej lásky, ktorá sa prostaredníctvom Cirkvi rozprestiera na celý svet.

Boh je trojjediný.
28.01.2011
Mgr.    Reagovať
Lazar
Jan 11, 1-26

Vzkriesenie Lazára :

Bol chorý istý Lazar z Betánie, z deadiny Márie a jej sestry Marty. Bola to tá Mária, čo pomazala Pína voňavým olejom a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazar bol chorý. Preto mu sestry poslali odkaz : Pane, ten, ktorého miluješ je chorý. Keď to Ježiš počuil, povedal, Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol opslávený Boží Syn. Ježiš mal rád Martu, i jej sestru a Lazára. Keď teda počul, že je chorý zostal ešte dva dni na mieste, kde bol. Až potom povedal učeníkom Poďme znova do Judey.
Učeníci mu vraveli, Rabbi, len nedávno ťa židia chceli ukameňovať a zasa ta ideš ? Ježiš odpovedal : nemá deň 12 hodín ? Kto chodí vo dne, nepotkne sa, lebo vidí svetlo tohoto sveta. Ale kto chodí v noci, potkne sa, lebo v ňom niet svetla. Toto povedal a dodal : Náš priateľ Lazár spí, ale idem ho zobudiť. Učeníci mu povedali Pane ak spí, ozdravie. Vtedy im Ježiš povedal otvorene. Lazár zomrel.

Keď ta Ježiš prišiel dozvedel sa, že Lazár je už 4 dni v hrobe. Betánia bola pri Jeruzaleme, vzdialená asi 15 stadií, a tak prišlo k Marte a Márii veľa židov potešiť ich v žiali za bratom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu na proti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi. Pane, keby si bol býval tu, môj bratby nebol umrel. Ale teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh Ti to dá. Ježiš jej povedal tvoj brat vstane z mrtvych. Marta mu vravela : Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení.

Ježiš jej povedal : Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu ? Povedala mu : Ano Pane ja som uverila, že Ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.
28.01.2011
Mgr.    Reagovať
Ježiš na kríži zomiera
Ježiš na kríži zomiera

Mt 27, 45-56

Od dvanástej hodiny nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní.
Okolo tretej hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: "Eli, Eli, lema sabakthani?", čo znamená: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, vraveli: "Volá Eliáša." Jeden z nich hneď odbehol, vzal špongiu, naplnil ju octom, nastokol na trstinu a dával mu piť. Ale ostatní hovorili: "Počkaj, nech uvidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť." Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu. A hľa, chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku. Zem sa triasla a skaly sa pukali. Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych. Vyšli z hrobov a po jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa deje, veľmi sa naľakali a hovorili: "On bol naozaj Boží Syn." Boli tam a zobďaleč sa pozerali mnohé ženy, ktoré sprevádzali Ježiša z Galiley a posluhovali mu. Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, Jakubova a Jozefova matka a matka Zebedejových synov.
27.01.2011
Mgr.    Reagovať
reakcia
Predsa duša človeka je nesmrteľná.
Milosť Božia je na spasenie potrebná.

veríme cirkev :
1, putujúcu / ľudia na zemi /
2, cirkev oslávenú / svätí a spasení v nebi /
3, cirkev trpiacu / duše v očistci /

Zosnulí trpiaci v zatratení nepatria do cirkvi trpiacej, lebo sami sa rozhodli proti Bohu
/ nechcú byť spasení /
Preto im nemôžeme nijako pomôcť, ani
keby sme chceli.

Posledný súd
Keď na konci časov príde oslávený Kristus súdiť živých a mŕtvych, každého človeka odmení podľa jeho skutkov a podľa toho, ako prijal alebo odmietol milosť.

Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. (Mt 16,27)
Cieľom druhého príchodu je vzkriesenie z mŕtvych a spravodlivá odplata.
(Mt 25,31-46)

V modlitbe Verím Boha sa modlíme :

Verím v Boha, Otca všemohúceho Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. verím v Ducha Svätého, v svätú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný Amen.
27.01.2011
Mgr.    Reagovať
Trojica
Bádateľ toto ti musím napísať.

Na svätej omši sme spievali moju obľúbenú pieseň z JKS č. 248
/ JKS - jednotný katolícky spevník /

pieseň č. 248 je :
O trojjediný Bože

Dobvoľ, aby som Ti pripomenula text :

O trojjediný Bože, pred tebou kľačíme a zbožnou modlitbou ťa o Pane prosíme by sme Ti prinášali Kristovu obetu, nech veľké zásluhy jej nás k Tebe privedú.

Ja verím v Boha Otca i Syna Božieho, nám z Panny zrodeného i Ducha Svätého tak v jednom večnom Bohu tri verím osoby, z nich každá na spasenie mi mocne pôsobí.

Včuľ prijmi, veľký Bože tú svätú obetu, nech Ti je ďakovaním za milosť presvätú, skrz tieto dary všetkým nám odpusť poklesky, by sme Ťa velebili Otče náš nebeský.

Keď som zistila, podľa čísla, že sa ide spievať táto pieseň, normálne sa mi rozbúchalo srdce, teraz keď si to viac uvedomujem bolo to pre mňa silný náboženský, citový a emocionálny zážitok.
22.01.2011
Mgr.    Reagovať
reakcia
Mali sme na fakulte predmety /religionistika, netradičná religiozita/
nové alebo netradičné náboženské hnutia

/ nábor, metódy, znaky, fázy, vodcovia, manipulácia, zatajovanie vodcu, zatajovanie učenia,/
Keď ste si istí svojim členom, postupne nastáva odkrývanie náuky, pomaly, postupne a opatrne.

Takže určite mám o tom poznatky, vedomosti, a poznám ich praktiky.

Ja viem koho mám pred sebou a s kým diskutujem.
Najčastejšie jednoduchí, málo vzdelaní, ľahostajní vo viere, neveriaci, častokrát nepokrstení, ktorí hľadajú a skončia u vás. Takíto ľudia sú častokrát dobre a ľahko manipulovateľní.
Ďalšia skupina na ktorú sa špecializujete sú Rómovia. Tak isto nevzdelaní, negramotní, sociálne odkázaní, chudobní, jednoduchí, a hlavne ľahko ovplyvniteľní a manipulovateľní.

Neverím, že katol. kňaz, ktorý vyštudoval teológiu, aby sa pridal k vám.
Práve kňazi na toto upozorňujú.
Dávajú do pozornosti veriacim základné tvrdenia, ktoré sa úplne priečia s Bibliou a náukou Katolíckej cirkvi.

Práve táto ich osvetová, misijná činnosť vás poriadne vyrušila, keď o tomto začnú veriacich poučovať a poukazovať na túto vašu kalnú náuku.
22.01.2011
Mgr.    Reagovať
Re: reakcia
Máte svoje metódy na lanárenie ľudí.
Do svojho spoločenstva predovšetkým vašimi metódami získavate starších a osamelých ľudí.

nebezpečné je pri prvom stretnutí a kontakte :

prvá fáza :
-1, snažíte sa zakryť odpor ku Katolíckej cirkvi
-2, nemáte problém o sebe vyhlásiť, že aj vy ste kresťania.
-3, rozširujete svoje časopisy Strážna Veža, Prebudťe sa !
-4, To je aj váš zdroj vedomostí, hlavná misjná činnosť pri rozširovaní týchto vašich časopisov.
-5, Biblia sa študuje len v súvislosti, kontexte a podľa návodov, ktoré sú uvedené v časopisoch.

Ak neodoláte začína to prechádzať do druhej fázy :
Keď neodoláte pri prvom kontakte, ponúknu vám domáce štúdium biblie - nastáva, že to, že začínate byť vážny kandidát ich lanárenia

Po čase vás budú chcieť a snažiť presviedčať, že vlastne vy Bibliu vôbec nechápete.

Dajú a odporučia vám študovať materiály ich spoločnosti Jehovu, vďaka ktorým je neskoršie / keď budete pravým služobníkom Jehovu / určite pochopíte.

To je príklad cesty do tejto spoločnosti ľudí, ktorím vyhlasujú, že sú jediným zástupca Boha Jehovu na zemi. Aj ich učenie, hoci tvrdia, že sa zakladá na Písme Svätom, je zvrátené.

Nič vám to nepripomína ? Neprešiel si aj ty týmito fázami ?

Keď ťa aj na ulici, ale po domoch svedkovia, oslovia prečo zamlčujú s kým posolstvom prišli ? Iba keď ich odhalím tak vyjdu s pravdou na povrch. Už to mi je podozrivé.
Jedným zo znakov je zatajovanie, zamčlovanie učenia, ktoré tieto netradičné alebo nové náboženské hnutia šíria.

Typické pre svedkov Jehovu pri nábore nových členov je zakrývanie a zatajovanie, toho, čo sa od vás ako budúceho " otroka" vyžaduje.

Keď človek zistí pravdu a otvoria sa mu oči a uši, býva často krát už veľmi neskoro.

Veď sv. Peter celý život hlásal Ježiša Krista.
19.01.2011
Mgr.    Reagovať
Re: krst.
Prečítaj si bádateľ nový príspevok sviatosť krstu.

Tak určite ten váš krst je nejaký spochybniteľný.
Tak tu súhlasím, že krst u svedkov nezmýva dedičný hriech.
/ krstí v katolíckej cirkvi vysvätený kňaz, diakon, biskup/
Ja tvrdím, že ani pred katolíckou a tradičnou kresťanskou cirkvou
/ katolíckou,grekokatol.pravosl/ ,nie je ani platný, ja o tom silne pochybujem.
Pochybujem aj o tom či ste vôbec kresťania v pravom slova zmysle.
A či tento váš krst je platný, sú tu veľké pochybnosti. Dovoľím si tvrdiť, že naďaľej aj po tom vašom krste v spoločenstve svedkov jehovových , ostávate pohanmi.
18.01.2011
Mgr.    Reagovať
Re: reakcia
Mám vysokoškolské bakalárske vzdelanie I.stupeň a magisterské vzdelanie II.stupeň.

1, Svoj referát si pomenujem podľa toho ako to ja uznám za vhodné.
2, Ja viem komu som uverila a nie som žiadna trstina vetrom lámaná.

Svojím príspevkom a referátom som vás riadne vyrušila, keď som poukázala na Váš vznik, pôvod a na zakladateľa.

Dovoľ, aby som ti primenula toto:
Katolícka cirkev je tu 2000 rokov.

Katolícka cirkev - prvýkrát sa takto označuje spoločenstvo kresťanov okolo roku 100 v listoch sv. Ignáca Antiochijského. Svätý Cyril Jeruzalemský ju charakterizuje slovami. Cirkev sa volá katolíckou čiže všeobecnou preto, že je rozšírená po celom svete od jedného kraja zeme až po druhý, aj preto, že všeobecne a bez zvyšku učí všetky pravdy, o viditeľných i neviditeľných, o nebeských i pozemských veciach, ktoré majú ľudia poznať.

Preberali sme netradičné náboženstvo alebo nové náboženské hnutia.

Takže určite mám o tom nejaké poznatky.
Mám skúšku z predmetov religionistika a netradičná religiozita.

Na predmete netradičná religiozita sme preberali nové náboženské hnutia :

mormoni, cirkev zjednotenia, jehovisti, scientologocia, hnutie gralu, modry križ a takto by som mohla menovať ďalšie.

Univerzita na ktorej som študium ukončila tieto predmety preto zaradila, povedali, že budú proti takýmto učeniam
všemožnými a ďalšími prostriedkami
( vedomosťami, poznatkami, informáciami, empirickými poznatkami a skúsenosťou, bojovať. )

Na ďalšom predmete Drogy závislosti a prevencia sme preberali látkové a nelátkové závislosti.
nelátkové závislosti obsahovali aj závislosť na sekte.
( vplyv manipuláciu, znaky sekty, nábor atd )

Na ďalšom predmete sociálna pedagogika
bola jedna časť zameraná na pomoc rodinám v rôznej životnej situácii a jedna z nich bola :

-rodina, ktorá je v područí a závislá na sekte ( pomoc, vysvetlenie, a upozornenie rodine, ktorá sa nachádza v tomto úskalí.
18.01.2011
Mgr.    Reagovať
Trojica
a ešte niečo k Trojici :
Pápež sv. Damaz I. /366-384/

Počas jeho pontifikátu cisár Teodózius I. zvolal druhý všeobecný koncil do Carihradu v roku 381.
Definoval Božstvo tretej božskej osoby : Verím v Ducha Svätého, Pána a darcu života, ktorý vychádza z Otca, jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov.

Z prvých dvoch koncilov vzišlo dodnes používané Nicejsko-carihradské vyznanie viery.

presne a modlíme sa to takto :
Verím v Ducha Svätého Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi on hovoril ústami prorokov. atď.
Verím a vyznávam učenie o Najsvätejšej Trojici, tak ako to učí katolícka cirkev.
Tak preto sa v tomto nezhodneme.

Tak potom prečo máme v JKS
/jednotný katolícky spevník /
pieseň :
Najsvätejšia trojica jeden Bože
nech ťa chváli celý svet, jak len môže, chcem ťa vždy milovať, večne zvelebovať. Buď od nás vždy chválená Trojica nerozdielna.

Ježišovi ďakujme láskavému i Duchu česť vzdávajme presvätému Boh Syn nás vykúpil a Duch k nám zostúpil. Buď od nás...

Ďalšia pieseň :
O Trojica najsvätejšia o jednota najdivnejšia, daj nech každý ťa vyznáva, Trojjednému chválu vzdáva.

Otec, tys jak bles slnečný, Syn je sťaby ľúč tvoj večný, Duch Svätý je oboch plameň až na veky vekov amen.

Učenie o najsvätejšej Trojici vyplýva zo svätých kníh. Totiž, že v Bohu sú tri Božské Osoby - BOH-otec, BOH-syn a BOH Duch Svätý.

Zo svätého písma vyplýva, že i Duch Svätý je Osobou a Bohom.
Že je osobou, dokazuje, že sväté písmo mu pripisuje činnosť, ktorú môže vykonávať iba osoba.
napríklad hovorí, že Duch Svätý naučí apoštolov, čo majú hovoriť (Lk 12,12) , že bude s nimi prebývať
/ Jn 14,16 a 1 Kor 3,16 / , že ich poteší a že im všetko pripomenie :

Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí Vás všetko a pripomenie Vám všetko, čo som vám povedal / Jn 14,26 /
Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému , ako chce.
/1 Kor. 12,11/

Všetky tieto činnosti môže vykonávať iba Osoba. Sväté písmo uznáva teda Svätého Ducha za Osobu, a nie za akúsi "silu" či "energiu" Boha.

Preto vám hovorím : ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu Svätému sa nedopustí. / Mt 12,31 /

Ak by Duch Svätý nebol Bohom, prečo by hriech proti nemu mal byť tak ťažký ?
( hriechy proti Duchu svätému sa neodpúšťajú ani tu na zemi ani vo večnosti )

Dôrazne upozorňujem ešte na toto :
Kristus kázal krstiť v mene Otca i Syna i Ducha Svätého ( Mt 28,19 )
Krstí sa predsa v mene najsvätejšej trojice

Keby Kristus bol iba stvorením, Duch Svätý iba neosobnou silou Božou, ako to tvrdia Svedkovia, tak by potom Kristus nemohol takto hovoriť.
Nevidíš , akú neprijateľnú karikatúru Boha ti predkladá učenie Svedkov Jehovových ?

Priateľu, ak hľadáš pravdu, nevidíš, že blud tu bije priam do očí ?

Boha nikdy nikto nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. /Jn. 1,18 /

A ty viac veríš Russellovi ako Kristovi ? Kiež by si prišiel k poznaniu pravdy o Bohu, aby si Ho mohol chváliť z hĺbky duše Slova Otcu i Synu i Duchu Svätému.
21.12.2010
Mgr.    Reagovať
sviatosti
ustanovenie Eucharistie :

Matúš 26 26-29
Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac : Vezmite a jedzte : toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac : Pite z neho všetci : toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.

ustanovenie Eucharistie :
Marek 14 22-25

Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho, a dával im, hovoriac Vezmite toto je moje telo ! Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili. A povedal im : Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých.

Ustanovenie Eucharistie :

Lukáš 22 14-20
Keď prišla hodina, zasadol za stô a apoštoli s ním. Tu im povedal : Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť. Lebo hovorím vám : už ho nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve. Vzal kalich, vzdával vďaky a povedal : Vezmite ho a rozdeľte si ho medzi sebou. Lebo hovorím vám : Odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo.

Potom vzal chlieb a vudával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac : Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.

Podobne po večeri vzal kalich a hovoril : Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.

Ježiš o Euchaistickom chlebe :
Ján 6 27
Nezháňajte sa za pominuteľných pokrkom. ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka.

Ján 6 31
Naši otcovia na púšťi jedli mannu, ako je napísané : Dal im jesť chlieb z neba. Ježiš im odvetil : Veru, veru hovorím vám : Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život. Povedali mu Pane, vždy nám dávaj taký chlieb. Ježiš im povedal : Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, níkdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.

Vo svätom písme ako uvádzam až na 3 miestach sa popisuje ustanovenie Eucharistie.

Jan 6, 52-58
Kto je moje telo a pije moju krv večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.
Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj.
Kto je moje telo a pije moju krv , ostáva vo mne a ja v ňom.
Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba a, nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb bude žiť naveky.

Ako uskutočňujete tieto slová ?
16.12.2010
juraj danko    Reagovať
k vernému sluhovi
Ak má byť otázka identity verného sluhu vyriešená až pri návrate Pána a ak je plne
v jeho výlučnej právomoci , nikto z ľudí nie je oprávnený tvrdiť , že jeho cirkev je verný sluha. Toto posúdi Ježiš Kristus .
Bude skúmať, do akej miery sa tí, ktorí sa vyhlasujú predstaviteľov Božieho domu prejavovali lásku jeho menu , tým, že zachovávali jeho prikázania ,ktoré sú všetky vyjadrené jednoducho : Zákonom lásky . Nie zákonom slov . Podľa ovocia .
Preto si položme otázky , ktorými som sa už zaoberal a pravdivo si na ne odpovedzme :
Môže mať verný sluha vinu krvi ? Mohol sa zapájať do vojen , schvaľovať alebo čo i len mlčky tolerovať zabíjanie ? Nie. Ježiš Kristus
tak nekonal .
Môže sa verný sluha zapájať do politiky ?
Ak milovať Boha znamená poslúchať jeho prikázania , potom sa verný sluha nemôže priateliť so svetom, lebo priateľstvo so svetom ej nepriateľsvo s Bohom .
( Hebrejom 4:4) Božie kráľovstvo nie je
z tohoto sveta . Akákoľvek účasť na politickom dianí sveta by zo správcu robila nepriateľa Boha .
Nepriateľstvo a láska k Bohu . Ide to dokopy? Nie. Ježiš Kristus sa nenechal zatiahnuť do politiky . Keď ho chceli urobiť kráľom, ušiel .
Toto sú len nepatrné časti z toho, čo možno z Písiem o požiadavkach , ktoré musí skutočne verný sluha spĺňať , dedukovať .
Stačí si poctivo odpovedať na tieto dve
požiadavky .
Ak dospejete k záveru, že ste
v správe dobrého sluhu, že Vás sýti ten skutočne verný správca , náš rozhovor je
na konci. Máte svoje presvedčenie a ja si nedovolím nijakým spôsobom Váš názor ovplyvňovať .
Môj názor poznáte .
Na začiatku ste sa ma pýtali na vzdelanie.
Som právnik. Dosť dlho som bol sudca . Dnes pracujem ako advokát. Prečo to teraz uvádzam ? Vo svetle historických faktov a na základe poznania Písiem by som nemal odvahu obhajovať žiadnu z tzv. tradičných cirkví kresťanstva .

S pozdravom jd
17.12.2010
Mgr.    Reagovať
Re: k vernému sluhovi
Hneď som vedela, že ste vzdelaný, sčítaný a rozhľadený človek.
Aj pre mňa táto diskusia bola nová skúsenosť.
Chem sa ospravedlniť, ak som sa dotkla nejako vášho náboženského cítenia.
Takých ľudí, ako ste vy alebo ja, čo kráčajú proti prúdu je málo.
Byť sudcom a rozhodovať o osude človeka o vine, alebo nevine je veľmi silný morálny a etický problém.

V diskusii ide predsa o výmenu názorov, ale nie o to, aby sme jeden druhého obracali na to svoje.

Každý človek je jedinečná a neopakovateľná osobnosť, a má svoju spiritualitu.
spiritualita je to čo dáva nášhmu životu zmysel, a tento zmysel nám pomáha odhaliť naše svedomie.

Čo myslíte kde som vždy bola medzi 18-19 hod večer ? Bola som v kostole na sv.omši.
Dokona som ráno bola ochotná obetovať svoje ranajšie pohodlie, len aby som mohla ísť ráno na sv.omšu.
Tak častom poskytujem Ježišovi útulok vo svojom srdci, keď ho prijímam vo svätom prijímaní (v Eucharistii )

V podobenstve o vernom sluhovi, som dospela k záveru, že :
som v správe dobrého sluhu

S Bohom sa dá vždycky začínať u neho nie je nikdy neskoro.

A ešte jedno, čo ma veľmi zarazilo, keď boli teraz MS vo futbale, kresťanským hráčom sa zakazovali pred zápasom prežehnávať.

Je to vôbec možné ? Predsa keď boli títo mladí muži takto vychovaní pre nich je to úplne niečo prirodzené.
Aj tak to robili úplne prirodzene a spontánne tak ako to v tej chvíli cítili, lebo to tak robia pred každým svojim zápasom.

Bola istú vdova, ktorá chodila za sudcom , aby ju obránil pred neprajníkom. Sudca si povedal Boha sa nebojím, ľudí sa nehanbím, obránim tú vdovu aby ma raz ... záver už poznáme.

Ešte stále sme sa nedostali k Vášmu vierovyznaniu tak si znova typnem
( adventista, cirkev bratská, bratská jednota baptistov )
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.