referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Matúš
Utorok, 21. septembra 2021

Pobox

ATLAS

Prihlásenie

@atlas.sk
Zaujímavosti o referátoch
Je učenie o trojici pravdou o Bohu? ...
Meno:
E-mail:
Nadpis:
Text príspevku:
25.12.2016
badatel    Reagovať
Blud trojice
Vážime si dar od Boha,...zdravý rozum,zdravý úsudok?
Ak áno,tak skúmajme!
http://www.diskusneforum.sk/tema/kde-koncia-hranice-zdraveho-rozumu
http://www.diskusneforum.sk/tema/kde-koncia-hranice-zdraveho-rozumu-2-cast
http://www.diskusneforum.sk/tema/kde-koncia-hranice-zdraveho-rozumu-3-cast
http://www.diskusneforum.sk/tema/kde-koncia-hranice-zdraveho-rozumu-4-cast
http://www.diskusneforum.sk/tema/kde-koncia-hranice-zdraveho-rozumu-5-cast
http://www.diskusneforum.sk/tema/kde-koncia-hranice-zdraveho-rozumu-6-cast
http://www.diskusneforum.sk/tema/kde-koncia-hranice-zdraveho-rozumu-7-cast
http://www.diskusneforum.sk/tema/kde-koncia-hranice-zdraveho-rozumu-8-cast
http://www.diskusneforum.sk/tema/kde-koncia-hranice-zdraveho-rozumu-9-cast
http://www.diskusneforum.sk/tema/kde-koncia-hranice-zdraveho-rozumu-10-cast
Viera v trojjediného boha,je nelogická a nebiblická náuka,....niečo ako viera v mytologického trojhlavého psa Kerberosa,ktorý strážil vchod do podsvetia!
23.12.2018
Mgr.    Reagovať
Re: viera v jedeného Boha v Troch osobách...
Bádatel

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti Najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie urážok, ktoré sa Ti dostávajú.
21.01.2017
Mgr.    Reagovať
Re: pravá viera je veriť v Trojjediného Boha...
---a čo zvolanie Boha-Otca ...toto je môj milovaný Syn....
Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho."
Mat 17:5
---študuj máš v tom poriadne medzery....
10.09.2018
Milan    Reagovať
Re: Re: pravá viera je veriť v Trojjediného Boha...
To ako má byť dôkaz trojice? Presný opak je pravdou. Aj v pozemskom usporiadaní je otec hlavou a syn je podriadený otcovi,hlave rodiny.
Aj preto Písmo používa výraz Otec-syn na rozlíšenie toho,kto je Väčší/Otec ,Jehova/ a kto menší?/syn, Ježiš/
Platí ono biblické,že "Hlavou Krista je Boh",teda jeho Otec ,ktorý ho schválil.
23.12.2018
Mgr.    Reagovať
Re: Re: Re: pravá viera je veriť v Trojjediného Boha...
Milan

Verím v Jedného Boha v Troch osobách..a ty s tým nič neurobíš....Najsvätejšia Trojica Jeden Bože....
--Najsvätejšia Trojica klaniam sa Ti, dúfam v Teba.....

Narodil sa Kristus Pán , radujme sa...
20.01.2017
Mgr    Reagovať
Re: pravda o trojici...
ahoj bádatel...
-verím a vyznávam vieru v trojjediného Boha...Boh je jeden v Troch osobách...
Boh - Otec Boh-Syn Boh-Duch Svätý...
O trojjediný Bože...
--
18.08.2015
Nikiii    Reagovať
Re: názory svedkov J.
Aj kresťania majú byť "jedno"....sú aj oni súčasťou trojice?
Takáto argumentácia je naozaj zavádzajúca a naivná.
Tak ako to,že ak je niekto pomenovaný -"spasiteľ,kráľ kráľov,boh,Pán,...atd" tak je nutne Všemohúci Boh. Ale to by muselo byť veľa bohov v Písme.Ved aj Nabuchonodozor je "kráľ králov" a "Boh"....je aj on Všemohúci Boh?
Nikiii....študuj viac Písma,a pochopíš!
25.03.2010
Jozef    Reagovať
Konkrétne Žid 1,10
Svedkovia prekladajú Žid 1,10 ... A: Pane, ty si na počiatku položil základy zeme, a nebesá su diela tvojich rúk. Píšu "Pane" a nie ...Jehova..., hoci inde v Novom Zákone píšu ...Jehova... i tam, kde necitujú "hebrejské písma". No Žid 1,10 je citát zo Žalmu 102, čiže z "hebrejských písem" a teda by aj v ich preklade malo byť ...Jehova... Prečo píšu "Pane" je jasné. Pisateľ Židom vkláda v prvej kapitole do úst Bohu Otcovi slová o Bohu Synovi a pokiaľ by Boh Otec povedal o Bohu Synovi: Jehova, ty si na počiatku položil základy zeme, a nebesá su diela tvojich rúk..., bolo by jasné, že Ježíš Kristus je Jehova zo Starého Zákona. Ono to tak je a všetky kresťanské církvi to tak prijímajú. Otca môžme poznať iba skrze Syna. Svedkovia by urobili lepšie, keby, namiesto prekrúcania niektorých textov vo svojom preklade, prestali zavádzať svojich členov do ariánskeho bludu a zneužívať k tomu "nevyzretých teológov" iných cirkví. Navyše zavádzajú ľudí týme, že nerešpektujú "Kritové človečenstvo". Ako mal hovoriť Pán Ježíš zo súčasnikmi. Veď už tak mu z poloviny nerozumeli. Snažil sa im priblížiť svoju jednotu s Otcom ... ale to by som už opakoval predošlých prispievatľov.
18.08.2015
Milan 1    Reagovať
Re: Konkrétne Žid 1,10
Jozef...Nemáš pravdu! Tvoja úvaha je nelogická,absurdná. Ty asi nevieš čo je to "biblický kontext". Preto aj uvažuješ ako niekto,kto stavia svoje predpoklady na jednom verši,poťažne kapitole.......viera na jedinom Bohu nestojí na jednom texte Písma.
Prečo Hebrejom 1:10–12 cituje Žalm 102:26–28 (102:25–27, NS) a uplatňuje ho na Syna, keď žalm hovorí, že je adresovaný Bohu? Pretože Syn je ten, prostredníctvom koho Boh konal stvoriteľské diela, ktoré opisuje žalmista. (Pozri Kolosanom 1:15, 16; Príslovia 8:22, 27–30.) Všimni si, že Hebrejom 1:5b cituje z 2. Samuelovej 7:14 a uplatňuje to na Božieho Syna. Hoci mal tento text prvé uplatnenie na Šalamúna, neskoršie uplatnenie na Ježiša Krista neznamená, že Šalamún a Ježiš sú totožní. Ježiš je „viac ako Šalamún“ a vykonáva dielo, ktoré Šalamúnovo dielo predtieňovalo. — Luk. 11:31.
Celá Biblia odporuje viere v trojicu, a nikdy a nikto by čítaním Písma neprišiel na túto antropologickú,matematickú,nebiblickú a nelogickú anomáliu.
25.03.2010
miguel    Reagovať
Re: Konkrétne Žid 1,10
Pán Ježiš nemôže byť Jehovah, pretože by už boli pod týmto menom, dvaja a meno Syna Bopžieho je Jehošua.
08.06.2010
elijah    Reagovať
Miguelovi
Ale Miguel, Jozef ti práve ukázal jeden z textov, z ktorých vidno že Syn je tiež Jahve. Vidno to napr. aj zo žalmu 97:7, porovnaj so Žid. 1:6... aj napriek tomu, že sa to prieči tvojej logike. Mojej tiež, no napriek tomu verím, že to tak je, lebo to hovorí Božie slovo. Syn je podriadený Otcovi vo svojom postavení (dobrovoľne), no čo sa týka jeho Božskej prirodzenosti- nie je žiadnym nižším bohom, akým by si ho rád urobil ty, alebo svedkovia Jehovovi. Jasne to učí napríklad Kolosanom 2:9..."Predsa v ňom (v Kristovi) prebýva celá plnosť božstva."
myslím že trochu pokory by ti nezaškodilo. Smeješ sa z toho, keď niekto povie, že vzťah medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým je tajomstvo a myslíš si že je to výhovorka človeka, ktorému došli argumenty. Mne z tvojho príspevku pripadá, že si myslíš, že Boh a všetky pravdy o ňom sú ľahko pochopiteľné a jednoznačné. Akoby ľudská inteligencia a logika mala patent na všetko. Božie slovo ale hovorí niečo iné. Pozorne si prečítaj napríklad 1.Kor. 1:18-2:15. Áno sú mnohé biblické pravdy, ktoré sú tak jednoduché, že ich biblia prirovnáva k materskému mliečku- napr. pravda o spasení. Na druhej strane nám mnohé veci budú zjavené až vo večnosti- 1.Kor. 13:12.
Veľmi blúdiš- hoci možno rozumovo poznáš Písma, bojím sa že nepoznáš Božiu moc vo svojom živote. Kristus sa totiž dáva poznať tým, čo majú pokorné srdce.
17.08.2015
Milan 1    Reagovať
Re: Elijahovi o trojici
Elijah, kresťania majú použíévať "silu rozumu",...ale pri viere v trojjediného Boha sa ho zbavujú na celej čiare.
Kto pozná kresťanskú históriu a zrod/vývoj/ tejto dogmy,tak vie za akých podmienok bola prijímaná a kým. Stačí to,aby človek pochopil,aké nezmysli sa pretriasali na týchto konciloch/a to nielen o trojici/,a človek musí padnuť na zadok. Musí bud plakať,alebo sa smiať. Aj Harnack poukazuje,že tu sa "jednoduché posolstvo Krista,ktorý hlásal Otca,nie seba,....zmenilo na nezrozumiteľnú Christológiu". Je priam komické si predstaviť,ako Ježiš trebárs hovorí počúvajúcim/prostým ľudom/ ,že "jeho Otec je väčší ako on",....a potom to následne musel dementovať vysvetlením/čo nie je v Písme-uvažujem hypoteticky/...."to viete,tieto slová som hovoril ako človek,...ale inak som pravý Boh,Boh syn". Komické,že? Samozrejme,aj ked Písmo tvrdí,že "Hlavou Krista je Boh",...opäť to chápeme nesprávne,lebo to sa chápe tak,že "Kristus je rovný Bohu Otcovi,....kresťanský zbor je rovný Kristovi,....a muž žene".
Alebo ,ked Pavol tvrdí ,že "Kristus sa podriadi Otcovi a ten bude Bohom všetkým,aj Kristovi",....tak opäť nás trinitári presviedčajú,že ,to tak nie je ,....že ,biele je čierne. Samozrejme,....ak si pošliapeme zdravý úsudok,tak tomu môžme veriť. Ale ja nenosím hlavu na parádu!
A Elijah,ak je dogma o trojici základná kresťanská pravda,tak by ju Boh zjavil vo svojom slove. A prečo kresťania ,ktorí boli "uvedení do celej pravdy" duchom svätým, ju prvé tri storočia potom nepoznali? Satan je v Písme drak,a tí majú tri hlavy,.....tak poznáš kto je za touto nebiblickou náukou a kto zrušil prísny monoteizmus Písiem?!
Elijah,ty by si ma hádam presvedčil,že aj "memento z Assisi" /https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=S-gfA4at8Bo/je dielo ducha svätého!
10.03.2015
Milan    Reagovať
úpadok RKC a jej blud o trojici.
Apologéti a ostatní cirkevní otcovia ranej doby do veľkej miery vyjadrovali to, čo o vzťahu medzi Otcom a Synom učili kresťania prvého storočia. Všimnite si, ako je to uvedené v knihe The Formation of Christian Dogma:

„V ranej kresťanskej ére niet žiadneho náznaku nejakých trinitárskych problémov alebo polemík, ako boli tie, ktoré neskôr spôsobili v cirkvi prudké spory. Dôvodom toho je nepochybne skutočnosť, že pre rané kresťanstvo bol Kristus... bytosťou z vysokého nebeského anjelského sveta; bol stvorený a vybraný Bohom pre úlohu nastoliť na konci vekov... Božie kráľovstvo.“

O učení raných cirkevných otcov dielo The International Standard Bible Encyclopedia ďalej pripúšťa:

„Keď sa hovorí o Bohu Otcovi, v myslení cirkvi najranejšej doby je tendencia chápať ho v prvom rade nie ako Otca Ježiša Krista, ale ako zdroj všetkého bytia. Preto je Boh Otec Bohom, ktorý je vyvýšený nad všetko. Na Neho sa vzťahujú opisy, že je bez počiatku, nesmrteľný, nemenný, neopísateľný, neviditeľný a nestvorený. To On urobil z ničoho všetky veci, vrátane samotnej hmoty stvorenia...

Zdá sa, že by to mohlo naznačovať, že iba Otec je v pravom zmysle Boh, a Syn a Duch sú ním len v druhotnom zmysle. Zdá sa, že mnoho výrokov z ranej doby to podporuje.“

Ďalej táto encyklopédia síce zľahčuje tieto pravdy a tvrdí, že náuka o trojici bola v ranom období prijímaná, ale fakty sú v rozpore s týmto tvrdením. Uvažujme o slovách, ktoré povedal známy katolícky teológ kardinál John Henry Newman:

„Pripusťme, že raná cirkev dôsledne a jednotne vyznávala celý rad náuk týkajúcich sa nášho Pána... Ale pokiaľ ide o katolícku náuku o Trojici, je to určite inak. Nevidím, v akom zmysle by sa dalo hovoriť o tom, že zo strany raných [cirkevných autorít] existuje zhoda v jej prospech...

Vyznania viery z tejto ranej doby sa nezmieňujú... o [trojici] vôbec. V skutočnosti sa zmieňujú o Troch; ale o tom, že v náuke existuje nejaké tajomstvo, že tí Traja sú Jedno, že sú sebe rovní, rovnako veční, všetci sú nestvorení, všetci všemohúci, všetci nevystihnuteľní, sa nehovorí a nedá sa to z nich vyvodzovať.“
Teda,učenie o trojjedinom bohu,je len výplod teofilozofov ktorí sa nechali ovplyvniť pohanstvom a jej triádami. A teda ,nemá nič spoločné s Písmom. "Hlavou" Ježiša je stále jeho Otec, "jeho Boh", Všemohúci-Jehova,Jahve.
23.01.2015
Loran    Reagovať
1. Jána 5:7
Slová: „Na nebi: Otec, Slovo a Svätý Duch. A tí traja sú jedno. A traja sú, ktorí svedčia na zemi.“ (Roháčkov preklad) , sa nevyskytujú v žiadnom zo starých odpisov Biblie. Pridal ich tam niekto, kto chcel podporiť náuku o Trojici. Preto sa v novších Bibliách tieto slová už nevyskytujú. Väčšina moderných prekladov, ako katolícke, tak aj protestantské, nezahrnujú tieto slová do hlavnej časti textu.

http://www.milost.sk/logos/clanok/trojice 
https://www.facebook.com/notes/preco-verimneverim-ze-duch-svaty-je-jedna-z-osob- trojice-a-v-trojicu/verše-1-jan-578-vsuvka-do-písma-nebo-původní-text/513054 495463050 http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2468133&mode =nested&order=0&thold=0
  http://dolezite.sk/Manipulacia-Biblie-pocas-historie-f4Z6gU.html
  https://www.facebook.com/notes/preco-verimneverim-ze-duch-svaty-je-jedna-z-osob- trojice-a-v-trojicu/verše-1-jan-578-vsuvka-do-písma-nebo-původní-text/513054 495463050 
18.08.2013
Miňo    Reagovať
Trojičný blud
By všicku Biblí naskrz přeběhl, nenajdeš toho, aby rozdelen byl Bůh v jakou trojici a podle jmen ve tři osoby, jako tito vtipy svými to vyměřili“. Ducha svätého považovali za Božiu moc a nie osobu: „Někteří mnozí ... prstem darem Božím, neb utěšitelem, neb mocí Boží ducha svatého býti praví, kteříž od Otce skrze zasloužení Kristovo dán býva věřícím. A o tom Písma svatého nenacházíme, aby měl Duch svatý Bohem jmenován býti, a nebo osobou. Také apoštolské učení toho neukazuje.“
20.11.2012
bádatel    Reagovať
trojica-boh filozofov
Stačí sa pozrieť do Biblie,do poznámok pod čiarou. A tam sa píše ,že je to -"neskorší dodatok", pretože v starších spisoch sa nenachádza. Aj keby tieto slová boli časťou inšpirovaného Božieho Slova,aj tak to nedokazuje žiadnu trojicu. Aj krestania majú byť "zajedno",alebo "jedno",ale to nedokazuje ,že sú súčasťou nejakej trojice,respektíve -nejakéj "miliontice",lebo kresťanov je viac milionov.Pozri Ján 17:21 !!!! Tu sa hovorí/tak ako i na iných miestach Písma/ o jednote v myslení,konaní Božej vôle...atd. 1.Kor.1:10. Apropo,doma ,v kuchyni mám už roky zavesenú tabulu s nadpisom -"Ticho lieči". Iba tu si sa trafila. Magistra,tí čo vymysleli peklo, sa mýlia i v trojici. Jedno i druhé je nezmysel.
08.05.2013
Mgr.    Reagovať
Re: čítala som tvoj príspevok 7.5.2013
čítala som tvoj príspevok na článku stručné učenie katolíckej cirkvi zo dna 7.5.2013
-
vidím, že ešte stále chodíš na tuto stránku...
Ježiš sa nám dáva za pokrm...je pre nás ľudí väzen lásky v bohostánkoch našich kostoloch..
-
učenie od svedkov je ľudská náuka .
-
pre mna je učasť na sv. omši a tiež prijímať sviatosti a tiež pristupovať k Eucharistii veľký dar. Prijímať sv. prijímanie Ježiša v tejto sviatosti je moja utecha a posila..len škodam že si stále na to neprišiel.,
poskytujem ježišovi utulok vo svojom srdci, ked ho prijímam vo sv.prijímaní..
to nie su len obrazne slová, zle si to vysvetluješ .
cirkev tu bola je a bude, a máme príslub od Krista, že pekelné brány ju nepremôžu
-ozaj teraz v jednu nedeľu som bola na peknej slávnosti v Kostole Najsvätejšej trojice a spievala sa pieseň :
O trojjediný Bože
18.06.2013
badatel    Reagovať
Re: Re: čítala som tvoj príspevok 7.5.2013
Vieš ,nie je správne "jesť svojho Boha". To je kanibalizmus. A eucharistia nie je nič iné,ako len kúsok upečeného cesta. Kristus neprebýva v ceste. Krista prijímame srdcom,nie ústami. Pretože ,to čo jéme ide potom do stoky. A neviem si predstaviť,či by to bolo vhodné v prípade Krista,Božieho syna. Eucharistia je výmysel teologov,nemá to oporu v Písme. To,o čo sa opierajú teologovia,myslel Ježiš obrazne-teda to "jedenie". Znamená to prejavovať vieru v Krista a v jeho preliatú krv. A súhlasí s tým čo tvrdíš,"že je pre vás väzeň",pretože ho držíte na zámku v skrinke a v nedulu ho vypúšťate na chvílu von,resp.,len v čase prímania,jedenia cestíčka.
22.06.2013
Mgr.    Reagovať
Re: Eucharistia dar z neba
bádatel :
a nemáš pravdu...to nemáš pravdu o tej nedeľi...
Na sviatok Božieho tela , sa konaju procesie so Sviatosťou Oltárnou, kde knaz Monštranciou požehnáva, veriacich a pri procesii sa čítaju state so sv. Písma..
Dalej každý štvrtok, bývaju adorácie, kde sa klaniame Ježišovi v Eucharistii, pri tejto poklone mu dakujeme, klaniame sa mu, odprosuje za tých kresťanov, ktorí odpadli od katolíckej viery. ...
Odmietaš veľký dar...Kristus sa nám dáva za pokrm našej duše...
Eucharistia je ešte aj bezpečná ochrana pred zlým duchom...
-tak často poskytuje Kristovi útulok vo svojom srdci, ked ho prijímam vo sv.prijímaní..A už nemôže bez sv. prijímania žiť, tak veľmi po nom neustále túžim..
-Ano Krista máme prijímať srdcom, to robím vtedy , ked nemôže prijímať sviatostne...túžim a chcem sa spojiť s nim duchovne, túžbou, aby prišiel do môjho srdca duchovne zo svojou milosťou...

Ježišu kedže ťa dnes nemôžem prijať sviatostne prid do môjho srdca duchovne, príd do môjho srdca so svojou milosťou, pridi ku mne tak, ako keby som ťa prijala do svojho srdca vo sv. prijímaní.
Ano Krista možno prijímať ústami ale aj srdcom...
22.06.2013
Mgr.    Reagovať
Re: odpoved
pre bádatela

Je krásne prijímať Eucharistiu hlboko do svojho srdca a duše..Ježiš sa tak túži spájať s ľudskými dušami...ano Ježiš je pre nás väzen lásky, a to pre nás ľudí...Ježiš sa nám dáva za pokrm pre spásu našej duše..Je krásne prijímať túto sviatosť v stave milosti..Ježiš sa nám dáva za pokrm, a je väzen lásky pre nás ľudí , ale aj za to sa budeš zodpovedať, že pred tu skrinku nechodíš...Lebo Kristus v tom bohostánku, čaká aj na teba...
V písme sa toľko krát píše o Eucharistii...Jan 6,.kap.
alebo :
Pavlova správa o Eucharistii / 11.kor 23/

Veď ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: "Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku."
Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: "Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť na moju pamiatku."
A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde.
Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi.
Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha.
V písme sa o tom, že mám jesť telo Syna človeka píše,. len škoda, že ty si stále na to neprišiel....
08.05.2013
Mgr.    Reagovať
Re: Re: čítala som tvoj príspevok 7.5.2013
bádatel :
čítala som tvoj príspevok na článku stručné učenie katolíckej cirkvi zo dna 7.5.2013
-
vidím, že ešte stále chodíš na tuto stránku...
Ježiš sa nám dáva za pokrm...je pre nás ľudí väzen lásky v bohostánkoch našich kostoloch..
-
učenie od svedkov je ľudská náuka .
-
pre mna je učasť na sv. omši a tiež prijímať sviatosti a tiež pristupovať k Eucharistii veľký dar. Prijímať sv. prijímanie Ježiša v tejto sviatosti je moja utecha a posila..len škodam že si stále na to neprišiel.,
poskytujem ježišovi utulok vo svojom srdci, ked ho prijímam vo sv.prijímaní..
to nie su len obrazne slová, zle si to vysvetluješ .
cirkev tu bola je a bude, a máme príslub od Krista, že pekelné brány ju nepremôžu
-ozaj teraz v jednu nedeľu som bola na peknej slávnosti v Kostole Najsvätejšej trojice a spievala sa pieseň :
O trojjediný Bože
22.06.2013
Mgr.    Reagovať
Re: trojica-základná pravda kresťanstva
bádateľ...
Verím a vyznávam vieru v Trojjediného Boha...viera v Najsvätejšiu Trojicu je základná pravda kresťanstva...Aj teraz so znovu spievala piesen o Trojjediný Bože...Vyznávam a verím v Trojjediného Boha , Boh-Otec, Boh-Syn a Boh - Duch Svätý . Vyznávam vieru v jedného Boha v Troch osobách...Všetky tri božské osoby konaju v nesmiernej jednote...
22.11.2012
Mgr.    Reagovať
Re: trojica-boh filozofov
Tak v tej kuchyni, by si mal mať kríž.
U mňa doma v kuchyni nad dverami visí krížik.
Tak isto aj v mojej izbe visí tak isto kríž.

Hľa drevo kríža na ktorom zomrel Spasiteľ sveta , podte poklonme sa.

Mal by si sa vrátiť do cirkvi, k Bohu a k sviatostnému životu.
Som ochotná v tomto týždni obetovať ranajšie pohodlie, len aby som mohla ist na sv. omšu, a prijať sv. prijímanie hlboko do svojho srdca a duše. Už ani neviem ako by som ešte pred tebou svedčila.
06.01.2013
milan    Reagovať
Re: Re: trojica-boh filozofov
Kríž je pohanský symbol,prečítaj si knihu -"Tajomstvo kríža", Andrzej Niemojewskí,alebo knihu -"Nekresťanský kríž" ! Dozvieš sa ,že Kristus nebol popravený na kríži ale iba na kole,brvne. Ale dôležité je to,ža je jedno či je to kríž,kôl aj tak kult kríža,kola/popravného nástroja/ je modloslužba. Kresťania sa klaňajú jedinému ,živému Bohu a nie kusu dreva.
06.01.2013
Mgr.    Reagovať
Re: kríž je znakom spásy a lásky
Utulný kríž, najkrajší strom
ty skvost medzi stromami
všetkým sadom taký konár
kvet a plod je neznámy
Milé drevo s milou ťarchou
milo stojíš pred nami.

Tebe Otče s duchom, svätým
nech je stála naveky
skrze Krista, ktorý telom
nie je nám už daleky
a chce krížom zmeniť radosť
ľudský bôl a náreky

Pane, vzdávame uctu tvojmu krížu, velebíme a oslavujeme tvoje zmrtvychvstanie, lebo drevo kríža prinieslo radosť celemu svetu.
Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrt, až na smrť na kríži.
Náš Spasiteľ, ty si rozpäl ruky na kríži, aby si pritiahol k sebe všetky pokolenia, a zhromaždil v královstve svojej spásy všetky roztratené Božie deti
Hľa drevo kríža na ktorom zomrel Spasiteľ sveta, podme poklonme sa
06.01.2013
Mgr.    Reagovať
Re: Re: Re: trojica-boh filozofov
Tak podsuvaš mi zase vaše učenie o kole.
Neprijateľné,. Podsuvaš mi dve diela, ktoré Píše pod meno Andrej Niemojewski a teraz som zistila že , tento autor bol básnik,spisovateľ, novinár a čo, je zarážajuce na tomto autorovi je charakterizovaný a chápaný ako VOĽNOMŠLIENKAR.
Takže tie tvoje odporučané diela nemaju pre mna žiadnu váhu ani dôležitosť, a pre mna sú nepodstatné, nezaujímavé, a hlavne neprijateľné.
22.11.2012
Mgr.    Reagovať
Re: Viera v Trojjediného Boha
Tak v tej kuchyni, by si mal mať kríž.
U mňa doma v kuchyni nad dverami visí krížik.
Tak isto aj v mojej izbe visí tak isto kríž.

Hľa drevo kríža na ktorom zomrel Spasiteľ sveta , podte poklonme sa.

Mal by si sa vrátiť do cirkvi, k Bohu a k sviatostnému životu.
Som ochotná v tomto týždni obetovať ranajšie pohodlie, len aby som mohla ist na sv. omšu, a prijať sv. prijímanie hlboko do svojho srdca a duše. Už ani neviem ako by som ešte pred tebou svedčila.
22.11.2012
Mgr.    Reagovať
Re: Boh je Trojjediný
prečítaj si riadne sv. písmo.-
Minule si mal nejaké veľké výhrady voči učeniu o Najsvätejšej Trojici.
Učenie o Trojjedinom Bohu je základná pravda kresťanstva.-
Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho.
A z neba zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie."
a ešte dodám : z neba zaznel Otcov hlas : Toto je môj milovaný Syn......
Pri Krste Ježiša : Bol Otec, Ježiš Boží Syn a Duch Svätý
- a tu máme potvrdené že pri Kriste Ježiša bol aj Otec a tu máme aj v Písme potvrdené, že Boh je Trojjediný.
Duch Svätý je v písme znázornený ako : holubica, horiace jazyky
V modlitbách veriacich som čítala prosbu :
za nás tu zídených :
Aby sme radostne vyznávali vieru v Trojjediného Boha, a ochotne plnili jeho svätú vôľu, prosme Pána.
Ako hlboko sa mýliš, ale na tento omyl prídeš až na Božom a osobnom súde v hodine smrti, ale na toto poznanie o pravde a existencii Svätej Trojice bude pre Teba už príliš neskoro.
Učenie o najsvätejšej Trojici vyplýva zo svätých kníh. Totiž, že v Bohu sú tri Božské Osoby - BOH-otec, BOH-syn a BOH Duch Svätý.
Zo svätého písma vyplýva, že i Duch Svätý je Osobou a Bohom. Že je osobou, dokazuje, že sväté písmo mu pripisuje činnosť, ktorú môže vykonávať iba osoba.
napríklad hovorí, že Duch Svätý naučí apoštolov, čo majú hovoriť (Lk 12,12) , že bude s nimi prebývať
/ Jn 14,16 a 1 Kor 3,16 / , že ich poteší a že im všetko pripomenie :
Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí Vás všetko a pripomenie Vám všetko, čo som vám povedal / Jn 14,26 /
Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému , ako chce. /1 Kor. 12,11/
Všetky tieto činnosti môže vykonávať iba Osoba. Sväté písmo uznáva teda Svätého Ducha za Osobu, a nie za akúsi "silu" či "energiu" Boha.
Preto vám hovorím : ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu Svätému sa nedopustí. / Mt 12,31 /
Ak by Duch Svätý nebol Bohom, prečo by hriech proti nemu mal byť tak ťažký ?
( hriechy proti Duchu svätému sa neodpúšťajú ani tu na zemi ani vo večnosti )
pozornosť obraciam aj na toto :
Kristus kázal krstiť v mene Otca i Syna i Ducha Svätého ( Mt 28,19 )

a ešte niečo jeden citát na podporu
Trojice :
Lebo traja sú, čo svedčia: Duch, voda a krv; a títo traja sú zajedno. / 1.Janov list 5.kap./

to zatial stačí aby si to mal aj čas stráviť.
07.05.2013
Mgr.    Reagovať
ticho
Badatel :
viem, mlčanie a tich lieči...ale dnes sa čítala stať zo sv. Písma na večernej sv. omši . Pavol na aeropágu. Pavol priniesol atenčanom vieru.,
Eucharistia je pre mna jediná utecha na tomto svete..
maj sa...
ved vy radi diskutujete či ?
05.03.2013
Mgr.    Reagovať
mlčanie....
Bádateľ ako žiješ ? Už si sa vrátil späť do cirkvi ty stratená ovečka ?
Viem ticho lieči...
10.11.2012
Mgr.    Reagovať
Písmo
Bádateľ ako si vykladáš tento citát ?
Lebo traja sú, čo svedčia: Duch, voda a krv; a títo traja sú zajedno. / 1.Jánov list 7./

Ano učenie o Najsvätejšej Trojici je pravda o Bohu.
27.10.2012
Mgr.    Reagovať
ticho
Svedkovia radi diskutujú, ja viem ticho lieči.
18.10.2012
Mgr.    Reagovať
chceš sa ozvať
Bádatel
Viem, že chceš sa ozvať, a odpísať ale nemáš na to guráž. Ale slušne.
Viem, že ticho lieči.
21.10.2012
Mgr.    Reagovať
Re: chceš sa ozvať
Bádateľ :
Najskôr mi tu v diskusii niečo napíšeš a potom si ticho a mlčíš ako ryba ?
Viem, že chceš sa ozvať, ....ale nemáš na to odvahu,.
ale slušne.
16.10.2012
Mgr.    Reagovať
diskusia
Bádateľ :
Niekto sa tu bojí diskutovať.
Mlčí a nejako ti dochádza dych.
Ja viem mlčanie lieči.
Ved svedkovia radi diskutujú, no nie ?
13.10.2012
Mgr.    Reagovať
ticho
Bádateľ :
Ja viem ticho lieči.
Môžeš napísať aspoň pár riadkov, ale slušne.
Veď ja sa chcem iba trošku porozprávať.
11.10.2012
Mgr.    Reagovať
učenie
Učenie o Trojici je pravda o Bohu.
O Trojica najsvätejšia ty náš Bože jediný....
08.10.2012
Mgr.    Reagovať
dnešné čítanie bolo šité pre teba
Bádatel :
Čítanie, ktoré sa dnes čítalo na sv.omši bolo šité presne na mieru pre teba
list Gal. 1. kap. 6-10
Rýchlo si prebehol k inému evanjeliu.

Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty!
10.10.2012
Mgr.    Reagovať
Re: dnešné čítanie bolo šité pre teba
Bádatel prečo mlčíš ?
07.10.2012
Mgr.    Reagovať
žalm : odpoved je na strane 7.
Bádatel :
Chcem, aby si vedel neupustila som od sviatostného života, a nadalej prijímam Eucharistiu, ktorá je jedinou utechom v tomto živote a svete. Ježiš sa nám dáva za pokrm, pre našu dušu.

Teraz ked som bola na dovolenke, v Chorvátsku chodila som do kostola Najsvätejšej Trojice.
-po chorvátrsky crkva sv.Trojstvo
alebo Svetog Trojstva
07.10.2012
Mgr.    Reagovať
žalm : odpoved je na strane 7.
Bádateľ :
Vážený ale ten žalm je, ale úplne inak a takto :
Žalm 83:18-19
Nech sa hanbia a desia na veky vekov,
nech sa hanbia a hynu /žalm 83:18/

Nech poznajú, že tvoje meno je Pán,
že ty jediný si Najvyšší nad celou zemou.
/žalm 83:19/
Verím a vyznávam Trojjediného Boha.
Boh je len jeden v Troch osobách, ktoré konajú rovnako a v jednote. Čo robí Otec to isté koná aj Syn i Duch Svätý.

Ján kapitola 14
Tomáš hovorí Ježišovi : Pane nevieme, kam ideš Akože môžeme poznať cestu Ježiš mu povedal Ja som cesta pravda a život.
Nik nepride k Otcovi iba cezo mna.
Ak poznáte mna budete poznať aj môjho Otca.
Filip sa ozval : Pane ukáž nám Otca .....
Ježiš mu vravel : Kto vidí mna vidí Otca
Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne ?
Slová, ktoré vám hovorím , nehovorím sám zo seba , ale Otec ktorý ostáva vo mne....
Verte mi že ja som v Otcovi a Otec vo mne.

Otec pošle Tešitela Ducha Svätého.
Ježiš hovorí : A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa.
Verím a vyznávam vieru v Najsvätejšiu Trojicu.

Ja verím v Boha Otca i Syna Božieho nám z Panny zrodeného i Ducha Svätého tak v jednom večnom Bohu tri verím osoby, z nich každá na spasenie mi mocne pôsobí.

Verím, že v osobách troch je Boh jeden jediný Otec, ktorý všetko stvoril
Syn, čo sníma nám viny : Svätý Duch nás posväcuje vo sviatostiach očisťuje.
V tejto viere posilni nás všemohuci Pane náš.
Viera v Najsvätejšiu Trojicu je základná pravda kresťanstva.
Ano modlím sa Otče náš denne, čo sa ti na tom zase nepozdáva.
reagujem dnes, ked som si to prečítala.
Vráť sa do cirkvi, ty pokrstený kresťan katolik,.
16.09.2012
priatel    Reagovať
Ježiš vs.filozofia
Kristove evanjelium hovorí rečou pravdy. Filozofia, zvyky a tradície zmenili jeho podstatu.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.