referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Štvrtok, 29. septembra 2022

Pobox

ATLAS

Prihlásenie

@atlas.sk
Zaujímavosti o referátoch
Peňažný príspevok na opatrovanie
Meno:
E-mail:
Nadpis:
Text príspevku:
12.12.2010
Mgr.    Reagovať
rozdiel
Rozdielov medzi osobnou asistenciou a opatrovaním ale hlavne príspevkov pri nich poskytovaných je viac, no jeden najdôležitejší je ten, že príspevok na opatrovanie je určený predovšetkým rodinným príslušníkom zdravotne ťažko postihnutej osoby, takže opatrovateľ je rodinný príslušník a príspevok na asistenciu naopak - asistentom z iného okruhu osôb (nie rodinní príslušníci), takže asistentom je osoba, ktorá nie je rodinným príslušníkom.
A ešte niečo o príspevkoch:
Podľa § 22 ods. 4 č. zákona č. 447/2008 o peň. príspevkoch - peňažný príspevok na osobnú asistenciu nemožno poskytovať, ak osobnú asistenciu vykonáva manžel, manželka, rodičia, alebo fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti , alebo fyzická osoba, ktorú súd určil za opatrovníka, deti, vnuci, starí rodičia, súrodenci, nevesta, zať, svokor, svokra....

Osobným asistentom z okruhu rodinných príslušníkov môže byť iba za podmienok, že osoba ťažko zdravotne postihnutá má vysoký stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby (najmenej 3650 hodín ročne), no len v rozsahu 4 hodiny denne - 1460 hodín ročne ( pomoc pri vstávaní a líhaní, osobnej hygiene, polohovaní, obliekaní a vyzliekaní, podávaní liekov a akútnom ochorení)
Osoba, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009 je povinná splniť podmienku dosiahnutého vzdelania,buď úplné stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej 220 hodín do 31. decembra 2011.
02.09.2010
Darina Ševčíková    Reagovať
Prosím o radu
Ak bola podaná žiadosť o opatrovanie dá sa počas rozhodnutia zmeniť opatrovateľa a síce z nevesty na manželku.A aký je rozdiel medzi asistenciou a opatrovaním Ďakujem.S pozdravom.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.